Hebrew 字幕

בכל יום בחייכם, אתם מותירים חותם על כדור הארץ

הפרימטולוגית האגדית, ג'יין גודול, טוענת שהישרדות האנושות תלוייה בשימור הטבע.
בשיחה עם ראש טד, כריס אנדרסן, היא מספרת על הימים בהם עבדה עם שימפנזים,
ואיך הפכה מחוקרת טבע נערצת, לאקטיביסטית מסורה, הפועלת בקרב קהילות שונות, סביב העולם, למען שימור בתי גידול טבעיים.

埋め込みコードを取得する
37言語