Return to Video

Tuyển dụng và giữ lại nhân viên khuyết tật

 • 0:03 - 0:04
  Tôi tên là Sean Marihugh
 • 0:04 - 0:07
  hiện là kĩ sư ở Microsoft
 • 0:07 - 0:09
  thuộc một bộ phận gọi là
  Bàn Hồi đáp Khuyết tật
 • 0:09 - 0:11
  một dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 • 0:11 - 0:12
  dành cho khách hàng khuyết tật
 • 0:12 - 0:15
  Tôi là Jean Hodgson
 • 0:15 - 0:16
  làm việc ở PROVAIL
 • 0:16 - 0:18
  một tổ chức phi lợi nhuận
 • 0:18 - 0:21
  chuyên hỗ trợ cho người khuyết tật.
 • 0:21 - 0:25
  Chúng tôi giúp họ
  tiếp cận thị trường việc làm,
 • 0:25 - 0:28
  và tìm việc trong nền kinh tế Mỹ
 • 0:28 - 0:31
  trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau
 • 0:31 - 0:33
  Tôi là Sam Sepah
 • 0:33 - 0:36
  một nhân viên quản lý nguồn nhân lực,
  tôi đã làm việc cho
 • 0:36 - 0:40
  nhiều công ty kỹ thuật khác nhau
  trong một thập kỷ qua.
 • 0:40 - 0:44
  Và hiện tại tôi đang tập trung
  vào việc tuyển dụng kỹ sư phần mềm.
 • 0:46 - 0:50
  Tôi là Susann Sears,
  làm việc ở Đại học Illinois
 • 0:50 - 0:54
  văn phòng Tài nguyên Khuyết tật
  và Dịch vụ Giáo dục.
 • 0:54 - 0:56
  Tôi là Mike Forehand,
 • 0:56 - 0:58
  làm việc trong mảng tuyển dụng
 • 0:58 - 1:03
  tập trung vào việc
  nâng cao tính đa dạng
 • 1:03 - 1:05
  chủ yếu nhằm vào cộng đồng khuyết tật.
 • 1:06 - 1:08
  Tôi tên là Tony Baylis
 • 1:08 - 1:12
  làm việc ở Phòng thí nghiệm Quốc gia
  Lawrence Livermore
 • 1:12 - 1:14
  trụ sở ở Livermore, California.
 • 1:14 - 1:18
  Đây là một trong 17 Cơ quan
  thí nghiệm năng lượng
 • 1:18 - 1:20
  Chúng tôi chuyên môn về quốc phòng.
 • 1:20 - 1:21
  [nhạc]
 • 1:27 - 1:28
  Người khuyết tật
 • 1:28 - 1:32
  nhìn chung bị đánh giá không đúng
  trong rất nhiều lĩnh vực.
 • 1:32 - 1:37
  Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ máy tính.
 • 1:37 - 1:40
  Tôi nghĩ một điều rất quan trọng
  là các sinh viên
 • 1:40 - 1:43
  cần được khuyến khích và hỗ trợ
  trên con đường theo đuổi ngành này
 • 1:43 - 1:46
  vì tôi nghĩ chúng có thể giúp
 • 1:46 - 1:48
  tất cả mọi người có cảm nhận
  tốt hơn về công nghệ.
 • 1:49 - 1:52
  Làm thế nào chúng ta có thể
  giải quyết các vấn đề xã hội
 • 1:52 - 1:56
  nếu chúng ta không nhận diện
  đầy đủ toàn bộ xã hội này?
 • 1:56 - 2:00
  Và trong đó, bạn cần phải bao hàm
 • 2:00 - 2:05
  mọi cá nhân mà bạn đang phục vụ,
  nghĩa là tất cả mọi người.
 • 2:05 - 2:10
  Nếu có tới 2 tỷ
  người khuyết tật
 • 2:10 - 2:11
  thì bạn có thể bỏ mặc họ?
 • 2:11 - 2:17
  Bạn có thể lờ họ
  trong mọi việc hằng ngày?
 • 2:19 - 2:21
  Các nhân viên khuyết tật
 • 2:21 - 2:24
  sở hữu khả năng đặc biệt
  để cống hiến cho công ty.
 • 2:24 - 2:27
  Đất nước chúng ta rất đa đạng
  nên thị trường cũng cần thu hút
 • 2:27 - 2:29
  nhiều loại khách hàng có thể
 • 2:29 - 2:33
  sẽ mua các sản phẩm hoặc
  dùng các dịch vụ của công ty.
 • 2:33 - 2:40
  Trong một đất nước đa dạng,
  nhân viên công ty cũng cần đa dạng
 • 2:40 - 2:45
  để công ty có thể theo kịp
  nhu cầu của thị trường.
 • 2:46 - 2:48
  Là nhân viên
 • 2:48 - 2:52
  họ cũng mong muốn được cống hiến
 • 2:52 - 2:57
  cho tập thể như tất cả mọi người khác,
 • 2:57 - 3:00
  điểm khác biệt chính là
  cách họ cảm nhận thế giới
 • 3:00 - 3:03
  cách họ giải quyết vấn đề
  và thích nghi với mọi tình huống
 • 3:03 - 3:05
  khiến họ có những lựa chọn khác biệt.
 • 3:05 - 3:07
  Tôi không nghĩ rằng
 • 3:07 - 3:11
  một người khuyết tật có thể hiểu mọi thứ
  về tất cả mọi người khuyết tật khác,
 • 3:11 - 3:13
  nhưng tôi nghĩ họ mang đến
  cho công ty tính cảm thông
 • 3:13 - 3:16
  làm họ có thể thấu hiểu
  tình huống khác nhau của mỗi người
 • 3:16 - 3:19
  khi tiếp nhận thực tập sinh
  và nhân viên khuyết tật
 • 3:19 - 3:22
  họ sẽ cống hiến cho công ty được điều đó.
 • 3:22 - 3:26
  Tôi nghĩ có người khuyết tật ở xung quanh
 • 3:26 - 3:30
  có thể giúp người ta thấu hiểu hơn
 • 3:30 - 3:33
  về sự khác biệt trong văn hóa và nhận thức
 • 3:33 - 3:37
  về sự khác biệt của mỗi người.
 • 3:38 - 3:39
  Chúng ta cần nhạy cảm hơn
 • 3:39 - 3:43
  khi bàn đến vấn đề
  phỏng vấn các nhân viên này.
 • 3:43 - 3:46
  Bạn trước tiên phải nghĩ đến
  những sự ủng hộ mà họ
 • 3:46 - 3:49
  có thể cần đến trong cuộc phỏng vấn.
 • 3:49 - 3:50
  Và đảm bảo quy trình thống nhất hơn
 • 3:50 - 3:54
  để các ứng viên cảm thấy được chào đón
  ngay từ khi bắt đầu cuộc phỏng vấn
 • 3:54 - 3:57
  từ đó cảm thấy được chào đón
  vào đội ngũ nhân viên.
 • 3:57 - 3:59
  Họ biết chính xác sẽ có những gì
 • 3:59 - 4:01
  trong quá trình phỏng vấn,
 • 4:01 - 4:03
  họ sẽ yên tâm hơn và
 • 4:03 - 4:06
  quy trình phỏng vấn
  thật sự được hiệu quả.
 • 4:07 - 4:10
  Chúng tôi đang hợp tác với Microsoft
 • 4:10 - 4:12
  trong chương trình
  tuyển nhân viên bị tự kỷ.
 • 4:12 - 4:17
  Chúng tôi giúp họ thu hút
  đa dạng nhiều dạng
 • 4:17 - 4:20
  nhân viên có thể được tuyển dụng.
 • 4:20 - 4:23
  Chúng tôi tư vấn cho những người
  tiến hành quy trình phỏng vấn,
 • 4:23 - 4:25
  tư vấn cho những người được phỏng vấn
 • 4:25 - 4:28
  nhất là giúp họ vượt qua
  một số vấn đề khó khăn
 • 4:28 - 4:30
  như phỏng vấn qua điện thoại,
 • 4:30 - 4:34
  các phần kỹ năng mềm trong
  quá trình phỏng vấn
 • 4:34 - 4:37
  từ đó bạn có thể tiếp cận
  kỹ năng thật sự của người được phỏng vấn
 • 4:37 - 4:41
  và quyết định liệu họ có thích hợp
  với vị trí cần tuyển hay không.
 • 4:42 - 4:45
  Một nghiên cứu mà tôi rất ấn tượng
 • 4:45 - 4:52
  nói về phản ứng của khách hàng
 • 4:52 - 4:58
  khi họ biết một công ty
  có nhân viên khuyết tật.
 • 4:58 - 5:01
  Kết quả là khi khách hàng
  biết về một công ty như thế
 • 5:01 - 5:04
  thì họ sẽ sẵn lòng mua sản phẩm
  hoặc dịch vụ từ công ty đó hơn
 • 5:04 - 5:06
  sự thật là khách hàng đánh giá cao
 • 5:06 - 5:08
  những công ty này hơn
 • 5:08 - 5:11
  không chỉ vì đó là điều đúng đắn
 • 5:11 - 5:15
  mà vì công ty này cho thấy
  họ có tính trách nhiệm cao.
 • 5:15 - 5:18
  Công ty này đã ủng hộ và tuyển dụng
  lực lượng nhân viên đa dạng hơn
 • 5:18 - 5:20
  bao gồm cả người khuyết tật.
 • 5:21 - 5:27
  Miễn mục tiêu là sự hòa nhập,
  tất cả mọi người đều có lợi.
 • 5:27 - 5:30
  Và khi công nghệ được
  ứng dụng cho mục tiêu này
 • 5:30 - 5:32
  ví dụ như video có phụ đề
 • 5:32 - 5:40
  hoặc trang web có khả năng tiếp cận
  cao đối với người khuyết tật
 • 5:40 - 5:42
  từ đó đa dạng hóa lượng khán giả,
 • 5:42 - 5:45
  và lợi nhuận có khả năng tăng cao.
 • 5:46 - 5:49
  Tôi cho rằng đầu tư vào tương lai
  của tất cả mọi người
 • 5:49 - 5:54
  có liên quan đến việc xây dựng
  và thiết kế sao cho phải có tính tiếp cận
 • 5:54 - 5:56
  ngay từ khởi đầu.
 • 5:56 - 5:58
  Đây là đầu tư tương lai
  của tất cả chúng ta
 • 5:58 - 6:02
  không phải chỉ với những
  cá nhân khuyết tật.
 • 6:02 - 6:07
  Không ai biết tương lai
  mình sẽ gặp phải những gì.
 • 6:07 - 6:09
  Chỉ trong vài giây,
  cuộc đời bạn có thể thay đổi
 • 6:09 - 6:12
  và chính bạn có thể sẽ
  tham gia vào cộng đồng khuyết tật
 • 6:12 - 6:14
  và sẽ cần tới những công cụ này,
 • 6:14 - 6:18
  nên bạn thấy đấy, cả công việc
  thu hút và ủng hộ này
 • 6:18 - 6:20
  là đầu tư cho tương lai
  của tất cả chúng ta.
 • 6:21 - 6:23
  Tôi nghĩ với thử thách này,
 • 6:23 - 6:28
  để người khuyết tật được hòa nhập,
 • 6:28 - 6:33
  ta phải bắt đầu từ việc
  phá vỡ thành kiến,
 • 6:33 - 6:36
  mọi thành kiến vô ý
  hay cố ý đang hiện hữu
 • 6:36 - 6:39
  và chúng có ở chính những
  người khuyết tật nữa.
 • 6:39 - 6:42
  Không may là, chúng ta
  còn một chặng đường rất dài.
 • 6:42 - 6:47
  Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể
  cùng nhau đi hết nó.
 • 6:47 - 6:49
  Tôi nghĩ cần có nhiều
  tổ chức và công ty
 • 6:49 - 6:51
  chung tay hợp lực với nhau.
 • 6:51 - 6:53
  Trong một môi trường mà
 • 6:53 - 6:59
  mọi việc đều dựa trên nền tảng
  hợp tác nhiều nền văn hóa
 • 6:59 - 7:02
  và mọi thứ đều mang tính
  hoạt động nhóm
 • 7:02 - 7:08
  thì việc có một quan điểm mới
  là cực kỳ hệ trọng.
 • 7:09 - 7:12
  Khi chúng ta cân nhắc đến vấn đề quan điểm
 • 7:12 - 7:14
  ít nhất là cân nhắc quan điểm
  của nhiều người khác nhau
 • 7:14 - 7:17
  ta sẽ tạo ra sản phẩm
  có tính tiếp nhận cao hơn.
 • 7:17 - 7:20
  làm cho văn hóa và
  môi trường làm việc quanh ta
 • 7:20 - 7:22
  mang tính tiếp cận cho mọi người,
  làm nó tốt đẹp hơn.
 • 7:23 - 7:24
  Thật sự thì,
 • 7:24 - 7:30
  thái độ tiếp nhận là phần
  quan trọng nhất trong quá trình hòa nhập.
 • 7:30 - 7:33
  Không phải chỉ tiếp nhận về thể xác,
  mà còn về tinh thần.
 • 7:33 - 7:39
  Nên ta phải thay đổi văn hóa,
  tôi biết sẽ cần nhiều thời gian
 • 7:39 - 7:41
  và sẽ rất khó khăn
 • 7:41 - 7:45
  nhưng ta phải bắt đầu từ việc nhỏ
  và một thành công nho nhỏ
 • 7:45 - 7:48
  cũng là một khởi đầu tốt đẹp,
  từ đó cho ta tiến xa hơn.
 • 7:51 - 7:55
  Để tìm hiểu các phương pháp tuyển dụng,
  chuẩn bị và giữ lại nhân viên khuyết tật
 • 7:55 - 7:57
  thông qua chương trình AccessComputing.
 • 8:00 - 8:04
  Hãy tìm hiểu về AccessComputing tại:
 • 8:11 - 8:13
  AccessComputing là sản phẩm
  hợp tác giữa DO-IT,
 • 8:13 - 8:16
  trường Khoa học máy tính và Kỹ thuật,
 • 8:16 - 8:20
  và trường Thông tin
  thuộc Đại học Washington.
 • 8:21 - 8:27
  Video này và dự án AccessComputing
  được Hiệp hội Khoa học Quốc gia tài trợ
 • 8:27 - 8:31
  như là một phần Mở rộng
  trong chương trình Máy tính của
 • 8:32 - 8:36
  Ban Giám đốc Máy tính và
  Khoa học Thông tin và Kỹ thuật (CISE)
 • 8:37 - 8:42
  mã số CNS-1539179.
 • 8:44 - 8:51
  Mọi ý kiến, thông tin, kết luận, nhận định
  có trong video này thuộc về cá nhân
 • 8:51 - 8:55
  chứ không đại diện cho quan điểm của
  Hiệp hội Khoa học Quốc gia.
 • 8:56 - 9:00
  Bản quyền thiết lập năm 2016
  thuộc về Đại học Washington.
 • 9:02 - 9:06
  Nội dung trong video được phép sao chép
  vì các mục đích giáo dục phi lợi nhuận
 • 9:06 - 9:10
  với điều kiện ghi rõ nguồn.
タイトル:
Tuyển dụng và giữ lại nhân viên khuyết tật
概説:

Video này đề cập đến nhân viên khuyết tật và các nhà tuyển dụng nói về các lợi ích khi có nhân viên khuyết tật trong đội ngũ của mình, cùng với những bước mà họ đã làm để tuyển dụng và giữ lại nhân viên khuyết tật.

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
09:14

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions