Return to Video

Giáo dục chất lượng

 • 0:02 - 0:07
  Giáo dục chất lượng có thể
  điều chỉnh tùy theo nhu cầu của học viên.
 • 0:07 - 0:14
  Giáo dục chất lượng cần có
  tính phù hợp và tiện nghi,
 • 0:14 - 0:17
  nó không phải đặc quyền, mà là tiêu chuẩn.
 • 0:17 - 0:23
  Giáo dục tin học chất lượng nên
  mang tính bao quát, chứ không độc quyền.
 • 0:28 - 0:40
  [nhạc]
 • 0:40 - 0:54
  Đối với học viên khiếm thính,
  giáo dục chất lượng là video có phụ đề.
 • 0:57 - 1:02
  Bàn thí nghiệm chất lượng có thể
  điều chỉnh để mọi nguời đều sử dụng được.
 • 1:02 - 1:08
  [nhạc]
 • 1:08 - 1:11
  Là người khiếm thị, cũng có nghĩa
 • 1:11 - 1:15
  tôi cần một cách thức
  hoàn toàn khác biệt để tiếp cận hình ảnh.
 • 1:15 - 1:21
  Với tôi, giáo dục chất lượng là khi
  giáo viên và những học viên cùng lớp
 • 1:21 - 1:27
  sử dụng phần mềm hoặc phần cứng
  kết nối được với thiết bị hỗ trợ đọc - SR.
 • 1:27 - 1:30
  Thiết bị hỗ trợ đọc: Phần 4, Sửa lỗi,
  Viết hoa và dấu câu
 • 1:30 - 1:31
  Và viết hoa chính xác
 • 1:31 - 1:32
  In, sửa, in, sửa.
 • 1:32 - 1:36
  Blake nói thông qua thiết bị tổng hợp:
  Tôi mắc chứng bại não,
 • 1:36 - 1:41
  tôi không thể ghi chú nhanh đuợc,
 • 1:41 - 1:45
  Với tôi, giáo dục chất lượng là
 • 1:45 - 1:52
  được tiếp cận với bản trình chiếu,
  ghi chú hoặc hướng dẫn của giáo viên.
 • 1:52 - 1:57
  Giáo dục chất lượng
  cần có khả năng thấu hiểu
 • 1:57 - 2:00
  và đáp ứng được nhu cầu của mỗi học viên
 • 2:02 - 2:06
  Để tìm hiểu phương pháp giúp tăng
  tính tiếp cận cho khóa học máy tính
 • 2:06 - 2:09
  bao gồm cho người khuyết tật
 • 2:09 - 2:13
  hãy truy cập nội dung
  AccessCS10K tại liên kết này.
 • 2:24 - 2:29
  AccessCS10K được
  Hiệp hội Khoa học Quốc gia tài trợ,
 • 2:29 - 2:38
  mã số CNS-1440843 và 1440878
 • 2:38 - 2:40
  bản quyền thiết lập năm 2016
タイトル:
Giáo dục chất lượng
概説:

Giáo dục chất lượng cần mang tính bao quát với mọi học viên, trong đó có cả những học sinh khuyết tật. Trong video này, các học viên nói tới một số cách mà giáo viên có thể giúp họ học tập dễ dàng hơn.

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
02:44

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions