Polish 字幕

← Pernille Ironside : Światowy Dzień Humanitaryzmu 2012

Okaż swoje wsparcie na http://www.whd-iwashere.org. Pernille Ironside jest pracownikiem UNICEF-u broniący praw dzieci. Może się pochwalić wieloletnią pracą w Demokratycznej Republice Konga i negocjacą z tamtejszą policją i rebeliantami o uwolnieniu dzieci-żołnierzy, które zostały zmuszone do walki.

埋め込みコードを取得する
17言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 03/23/2013 by Tomasz Pluta.

 1. Pernille Ironside - Wolontariusz
 2. [Brawa]
 3. [Anderson Cooper] Dziękuję. Tak na marginesie, to masz naprawdę czadowe imię.
 4. [Pernille Ironside] Więc jedną z grup, które wspomniałeś wcześniej, CNDP [Congrès national pour la défense du peuple],
 5. Byłam w grupie humanitarnej, której przedstawiciele spotkali z nim po raz pierwszy w 2007
 6. Żeby negocjować uwolnienie dzieci.
 7. Czy to jest ktoś, kogo mogłabym uważać za przyjeciela? Na pewno nie.
 8. Jednak jest to konieczna część naszej pracy, żeby osiągnąć nasze cele. I udało się to nam.
 9. Trawało to kilka dni w buszy, z nim i jego tysiącem uzbrojonych żołnierzy,
 10. Którzy byli ekstremalnie agresywni i gotowi do walki,
 11. I nawet wtedy daliśmy radę odnieść sukces.
 12. I ostatecznie uwolniliśmy 150 dzieci.
 13. [Cooper] Dzieci mogą zostać uratowane, zabrane z powrotem do domu i w ten sposób praca jest skończona? [Brawa]
 14. [Ironside] Dokładnie. Dokładnie: dzieci - to nie chodzi tylko o ich ratowanie,
 15. Ale także o odzyskanie ich praw do bycia dziećmi w tak trudnym środowisku.
 16. [Brawa]
 17. [Ironside] One wszystkie mają, jak nasze dzieci, nadzieje i marzenia,
 18. I posiadają zdolność przezwyciężenia agresji, na którą zostali wystawieni i zmuszeni, żeby jej ulec.
 19. I widywałam dzieci robiące tą zmianę przez programy,
 20. Które ja i moi koledzy z pracy pomagaliśmy prowadzić.
 21. I chciałabym podkreślić, że to są ci pracownicy:
 22. ''The Congolese'' i inni krajowi pracownicy, którzy każdego dnia stają bohaterami, o których się wiele nie mówi.
 23. (Byłam Tutaj - Światowy Dzień Humanitaryzmu 19 sierpnia - whd-iwashere.org)