Vietnamese 字幕

← CS 7641: Machine Learning - Part 1 of 3

埋め込みコードを取得する
7言語

Showing Revision 1 created 07/06/2018 by Ruby Pham.

 1. Xìn chào, tôi là máy Mac.
 2. >> [Cười] Không phải. >> Được rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại.
 3. Hãy làm cho thật đúng nha.
 4. Xin chào, tôi là Charles Isbeil.
 5. >> Đúng
 6. >> Tôi là Giáo sư ở Georgia Tech.
 7. >> Đúng
 8. >> Đây là Michael Littman.
 9. Đúng. >> Anh ấy cũng là Michael Littman.
 10. >> Sai.
 11. >> Không, điều này đúng đó, khi anh là Giáo sư ở Brown,
 12. anh đồng thời cũng là giáo sư phụ trợ tại Georgia Tech này.
 13. Tôi là một tên trộm chuyên nghiệp.
 14. >> Sai.
 15. >> Chính xác, tôi không phải là chuyên nghiệp.
 16. Chúng ta cùng dạy khóa học Machine Learning với nhau.
 17. >> Đúng
 18. >> Các bài giảng sẽ chỉ có vào các ngày dương lịch chính.
 19. >> Sai
 20. Khóa học mini là về Supervised learning (Học có giám sát).
 21. >> Đúng
 22. Supervised learning được phát minh vào khoảng năm 1830 bởi Gauss.
 23. >> Sai
 24. >> Thực ra thì tôi cũng không rõ nữa.