Vietnamese subtitles

← 04-15 Improve Your Code To Reduce Churn

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 2 created 11/01/2018 by Hang Nguyen.

 1. Chúng ta thay đổi mã
  một chút để tránh không bị rối.
 2. Xem mã dưới dạng so sánh.
 3. Thay vì gán giá trị vào từng ô
  để tạo thành một hàng, hãy dùng
 4. StringBuilder và tạo mỗi dòng
  là một chuỗi.
 5. Chú ý StringBuilder đã tạo đối tượng
  bên ngoài vòng lặp và
 6. bộ nhớ
  được thiết lập một lần
 7. sau đó chúng ta dùng nó
  như là bộ đệm cho
 8. mỗi lần lặp của vòng lặp mà ta
  xóa rồi thêm vào
 9. một chuỗi int để thể hiện
  hàng của vòng lặp đó
 10. Xem ghi chú để biết thêm chi tiết
  về phân đoạn mã này
 11. Được rồi, giờ thì xác minh
 12. Tiếp tục và
  tải chi nhánh mã được cải thiện,
 13. được gọi là memory_churn_optimized,
  vào chế độ xem theo dõi, theo dõi bộ nhớ
 14. để xác nhận chúng tôi giảm số lượng
  GC diễn ra trong cửa sổ xem tức thì
 15. Bạn cũng có thể sử dụng
  theo dõi phân bổ để xác minh.
 16. Nếu bạn sử dụng trình theo dõi phân bổ hoặc
 17. nếu bạn có điều gì bất ngờ
  trong chế độ xem theo dõi, theo dõi bộ nhớ
 18. Chia sẻ ảnh chụp màn hình của bạn
  trong các diễn đàn thảo luận
 19. Chúng tôi muốn xem.
 20. Với chúng tôi, ngay cả với những thay đổi này,
  pirate Perf vẫn tạm dừng.
 21. Nhưng ngắn hơn.
 22. Điều này cũng có nghĩa
  rằng chức năng này có lẽ là một
 23. ứng cử viên làm nền tốt.