Serbo-Croatian subtitles

← 04-15 Improve Your Code To Reduce Churn

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 1 created 09/16/2016 by kolja.

  1. Moжемо да преправи мо наш код да избегнемо
    сувишно исправљње.
  2. Погледајмо из Comparison мода.
  3. Уместо да сваки пут надовезујемо