Hebrew subtitles

שיפור הקוד להפחית נטישה

04-15 שיפור הקוד להפחית נטישה

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 4 created 09/01/2018 by Liblib Fib.

 1. אנחנו יכולים לעשות התאמה קטנה בקוד שלנו
  שימנע נטישה מוגזמת.
 2. בואו נציץ בתצוגת השוואתית
 3. במקום לשרשר כל פעם ערך מתא אחד
  כדי לבנות את השורה, בואו נשתמש
 4. באובייקט StringBuilder, ונבנה
  כל שורה באמצעות מחרוזת אחת
 5. נשים לב כי הגדרת אובייקט StringBuilder
  מבוצעת מחוץ ללולאה,
 6. ולכן הזיכרון שלה מוקצה פעם אחת.
 7. ואז פשוט נשתמש בו כמקטע זכרון
 8. בכל איטרציה של הלולאה, ראשית
  ננקה אותו ואז נוסיף לו
 9. מחרוזת המכילה מספרים המייצגים את
  השורה של האיטרצייה הנוכחית
 10. עכשיו הציצו בהערות המדריכה,
  לקבלת פרטים נוספים על הקוד
 11. יאללה בואו נוודא שזה עובד.
 12. יש לוודא שאנו טוענים את הענף הנכון של הקוד
 13. הנקרא memory_churn_optimized
  לשתי התצוגותמעקב (trace) וזכרון.
 14. נראה שבחלון הזמן הקצר כמות הגישות
  של ה GC (תהליך שחרור זכרון) ירדה
 15. אתם יכולים להשתמש גם בהקצאת אובייקט
  עקיבה (tracker) כדי לאמת.
 16. אם הקצאתם אובייקט עקיבה (tracker)
 17. וקיבלתם משהוא בלתי צפוי
  בתצוגת העקיבה או הזכרון
 18. שתפו תמונה של הפלט בפורום הדיונים
 19. נשמח לראות מה קיבלתם
 20. עכשיו לגבינו, גם עם השינויים
  הפירט עדיין עוצר.
 21. אבל הפעם לפחות זמן
 22. בנקודה זו, המשמעות שהפונקציה הזו
  כנראה מספיק טובה
 23. להיות מועברת לרוץ ברקע.