Return to Video

Our Technology for Equal Access: Sensory Impairments

 • 0:11 - 0:15
  Tôi tên Eric và khuyết tật của tôi
  được gọi là hội chứng Stargardt
 • 0:15 - 0:18
  một loại thoái hóa điểm vàng
  ở trung tâm nhãn cầu
 • 0:18 - 0:23
  làm giảm khả năng thị giác,
  như đọc chữ nhỏ hoặc nhìn chi tiết,
 • 0:23 - 0:26
  nên tôi phải dùng khóe mắt
  để nhìn theo hướng ngoại vi.
 • 0:26 - 0:28
  [máy tính]
 • 0:28 - 0:31
  Công nghệ hỗ trợ chủ yếu
 • 0:31 - 0:33
  tôi dùng trên máy tính là ZoomText,
 • 0:33 - 0:36
  giúp phóng to màn hình,
 • 0:36 - 0:39
  cho phép tôi điều chỉnh
  cỡ chữ to nhỏ tùy theo
 • 0:39 - 0:41
  loại tài liệu tôi đang đọc.
 • 0:41 - 0:44
  Trong ZoomText cũng có
  tính năng SR tích hợp
 • 0:44 - 0:47
  mà tôi dùng để đọc tài liệu
 • 0:47 - 0:49
  vì mắt tôi rất dễ mỏi mệt.
 • 0:49 - 0:52
  Tôi dùng màn hình TV trên bàn
 • 0:52 - 0:54
  để nhìn nội dung trên bảng
 • 0:54 - 0:56
  và những gì mà giáo viên trình chiếu.
 • 0:57 - 0:59
  Xin chào, tôi là Mike.
 • 0:59 - 1:04
  Tôi có khuyết tật về mắt,
 • 1:04 - 1:09
  nhìn tầm gần bình thường nhưng
  vật càng xa thì càng nhòe hơn.
 • 1:09 - 1:12
  Tôi dùng một loạt
  công nghệ hỗ trợ
 • 1:12 - 1:15
  trong đời sống.
 • 1:15 - 1:20
  Điện thoại của tôi có
  tính năng tuyệt vời,
 • 1:20 - 1:24
  với vô số ứng dụng hữu ích
 • 1:24 - 1:29
  cho tôi mỗi ngày.
 • 1:29 - 1:37
  Tôi dùng ứng dụng
  Voice Dream Reader,
 • 1:37 - 1:42
  nó có thể tùy chỉnh
  nhiều loại hình truyền thông
 • 1:42 - 1:47
  và đọc to chúng lên cho tôi.
 • 1:47 - 1:53
  [iPad]
 • 1:53 - 1:57
  Đấy là nội dung trên tấm bảng.
 • 1:57 - 2:01
  Tính năng quét/scan rất
  quan trọng với người có
 • 2:01 - 2:08
  khuyết tật thị giác, vì trên thế giới
  thì tài liệu phần lớn dưới dạng văn bản,
 • 2:08 - 2:13
  nghĩa là không thân thiện
  với người khuyết tật thị giác lắm,
 • 2:13 - 2:14
  và người khiếm thị nữa.
 • 2:16 - 2:17
  Xin chào.
 • 2:17 - 2:19
  Tên tôi là Jessie,
 • 2:19 - 2:24
  sinh viên năm 4
  tại Đại học Washington,
 • 2:24 - 2:29
  chuyên ngành tin học và
  ngành phụ là tính đa dạng.
 • 2:29 - 2:33
  Tôi là người khiếm thính,
 • 2:33 - 2:37
  Công nghệ hỗ trợ đầu tiên
  là ghép ốc tai, đây là công cụ
 • 2:37 - 2:42
  cá nhân riêng biệt mà
  tôi cần để nghe được.
 • 2:42 - 2:48
  Tôi cũng thường dùng một
  hệ thống FM, tôi sẽ đưa nó
 • 2:48 - 2:52
  cho giáo sư để có thể
  nghe họ được trực tiếp hơn.
 • 2:52 - 2:55
  Nó giống như cái micro vậy.
 • 2:55 - 2:59
  Một công nghệ khác tôi
  dùng hầu như mỗi ngày
 • 2:59 - 3:02
  là CART, C-A-R-T,
 • 3:02 - 3:06
  viết tắt của
  Communication Access Realtime.
 • 3:06 - 3:12
  Nó là một công cụ có thể
  thuyết minh trong thời gian thực,
 • 3:12 - 3:16
  tôi có thể đọc đoạn
  thuyết minh trên màn hình
 • 3:16 - 3:20
  ngay khi các thầy cô đang nói.
 • 3:21 - 3:23
  Tôi là Takashi,
 • 3:23 - 3:26
  tôi mắc chứng tách
  võng mạc bẩm sinh,
 • 3:26 - 3:29
  khiến võng mạc của tôi
  bị ảnh hưởng nhiều.
 • 3:29 - 3:32
  Thường thì tôi dùng điện thoại
 • 3:32 - 3:36
  chụp lại nội dung trên bảng hoặc bài tập
 • 3:36 - 3:39
  và phóng to lên hết mức có thể.
 • 3:39 - 3:45
  Tôi không dùng SR nhiều
 • 3:45 - 3:48
  nhưng tôi có cả SR và
  ZoomText trên laptop.
 • 3:48 - 3:52
  Điện thoại thông minh là
  một công cụ tuyệt vời.
 • 3:52 - 3:57
  Tôi thấy thật may mắn khi
  sinh ra trong thời đại này,
 • 3:57 - 4:02
  tôi không thể tưởng tượng
  được học tập hay cả cuộc sống
 • 4:02 - 4:05
  mà thiếu đi điện thoại thông minh.
 • 4:07 - 4:10
  Tôi khiếm thính và
 • 4:10 - 4:15
  phải dùng hai máy trợ thính
  trong suốt thời thơ ấu, khi
 • 4:15 - 4:19
  lên 17, tôi làm phẫu thuật ghép
  ốc tai bên phía tai phải
 • 4:19 - 4:22
  vì tôi không nghe được gì
  từ tai bên phải cả.
 • 4:22 - 4:27
  Khi ở trường thì tôi nhờ
  một phiên dịch giả ngôn ngữ ký hiệu
 • 4:27 - 4:31
  và một người ghi chú cho mỗi khóa học
 • 4:31 - 4:34
  giúp đỡ khi tôi yêu cầu,
 • 4:34 - 4:39
  nếu trong lớp học có video
 • 4:39 - 4:44
  thì thường sẽ có phụ đề,
  nếu không thì giáo viên
 • 4:44 - 4:46
  sẽ cung cấp cho một bản sao chép.
 • 4:46 - 4:52
  Trong các khóa kỹ thuật
  nhiều dự án nhóm thì
 • 4:52 - 4:58
  tôi rất cần phiên dịch ASL giúp đỡ.
 • 4:58 - 5:00
  Khi nói chuyện với người khác
 • 5:00 - 5:03
  thì tôi chắc chắn cho họ
  biết tình trạng của mình.
 • 5:03 - 5:07
  Tôi sẽ nhờ họ nói chậm hơn
 • 5:07 - 5:10
  hoặc to hơn, mọi người luôn
  rất sẵn lòng giúp đỡ tôi.
 • 5:11 - 5:12
  Tên tôi là Vincent
 • 5:12 - 5:15
  đang theo học tiến sĩ ở
  Đại học Công nghệ Georgia,
 • 5:15 - 5:17
  chuyên ngành khoa học máy tính lấy
  con người làm trọng tâm.
 • 5:17 - 5:21
 • 5:21 - 5:24
 • 5:24 - 5:32
 • 5:32 - 5:34
 • 5:34 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:41
 • 5:41 - 5:46
 • 5:46 - 5:47
 • 5:47 - 5:49
 • 5:49 - 5:53
 • 5:53 - 5:56
 • 5:56 - 6:00
 • 6:00 - 6:03
 • 6:03 - 6:06
 • 6:06 - 6:09
 • 6:09 - 6:10
 • 6:10 - 6:13
 • 6:13 - 6:15
 • 6:15 - 6:19
 • 6:24 - 6:25
 • 6:25 - 6:28
 • 6:28 - 6:31
 • 6:31 - 6:34
 • 6:34 - 6:38
 • 6:38 - 6:40
 • 6:40 - 6:44
 • 6:44 - 6:47
 • 6:47 - 6:51
 • 6:51 - 6:57
 • 6:57 - 7:02
 • 7:02 - 7:04
タイトル:
Our Technology for Equal Access: Sensory Impairments
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
07:44

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions