Return to Video

Our Technology for Equal Access: Sensory Impairments

 • 0:11 - 0:15
  אריק: שלום, אני אריק ויש לי פגם בראיה בשם סטארגארדט'ס
 • 0:15 - 0:18
  וזה ניווןן מקולרי שמשפיע על מרכז הראיה
 • 0:18 - 0:23
  וזה מקשה על קריאת אותיות קטנות וראיית פרטים
 • 0:23 - 0:26
  לכן אני משתמש בצידי העיניים כדי לראות יותר היקף.
 • 0:26 - 0:28
  כמו מחשב: שמאפשר טקסט בזום.
 • 0:28 - 0:31
  אריק: החלק העיקרי של
  טכנולוגיה מסייעת בה אני משתמש
 • 0:31 - 0:33
  במחשב זה כיתוב בזום.
 • 0:33 - 0:36
  שהוא מסך מגדיל שמאפשר לי לעשות
 • 0:36 - 0:39
  כל דבר על מסך המחשב גדול או קטן לפי צורכי
 • 0:39 - 0:41
  תלוי במה שאני קורא.
 • 0:41 - 0:44
  יש גם קורא מסך מובנה בזום טקסט
 • 0:44 - 0:47
  בו אני משתמש גם לקריאת מסמכים
 • 0:47 - 0:49
  כי העיניים שלי מתעיפות ממש בקלות.
 • 0:49 - 0:52
  אני משתמש במוניטור טלוויזיה שעל השולחן שלי
 • 0:52 - 0:54
  שמאפשר לי לראות את הלוח
 • 0:54 - 0:56
  ומה שמוקרן על הלוח של המורה.
 • 0:57 - 0:59
  מייקףהיי, אני מייק.
 • 0:59 - 1:04
  המוגבלות שלי היא לקוי ראייה,
 • 1:04 - 1:09
  אני רואה דברים קרובים , רחוק יותר זה מיטשטש,
 • 1:09 - 1:12
  אני משתמש בסוגים שונים של טכנולוגיה
 • 1:12 - 1:15
  בחיי היומיום שלי.
 • 1:15 - 1:20
  הטלפון החכם שלי עובד בצורה מבריקה לכל מה שנחוץ.
 • 1:20 - 1:24
  יש עליו חבילת אפליקציות שונות
 • 1:24 - 1:29
  שעוזרות לי בחיי היומיום שלי.
 • 1:29 - 1:37
  יש לי 'קורא קול" שהיא אפליקציה מובנית
 • 1:37 - 1:42
  המאפשרת לעבור בכל סוגי המדיה
 • 1:42 - 1:47
  ולשמוע הכל מוקרא לי בקול.
 • 1:47 - 1:53
  אייפד: ליסאום, ליסאום יום שלישי
  19 ביולי 2016, חמישה אפס P-M.
 • 1:53 - 1:57
  מייק: וזה מה שכתוב בשלט.
 • 1:57 - 2:01
  סריקה מאד חשובה למישהו עם פגם בראייה
 • 2:01 - 2:08
  מפני שיש הרבה מאד חומר מודפס בעולם בכלל
 • 2:08 - 2:13
  שלא ידידותיים לבעלי פגם בראייה.
 • 2:13 - 2:14
  לא ידידותיים לעיוורים/
 • 2:16 - 2:17
  ג'סי : היי.
 • 2:17 - 2:19
  שמי ג'סי
 • 2:19 - 2:24
  ואני סטודנטית שנה רביעית באוניברסיטת וושינגטון,
 • 2:24 - 2:29
  מתמחה במדע לעיבוד נתונים עם גיוון קטן.
 • 2:29 - 2:33
  ואני מזהה את עצמי כחרשת.
 • 2:33 - 2:37
  והטכנולוגיה המסייעת שלי הוא שתל שבלול,
 • 2:37 - 2:42
  המכשיר הפרטי שלי, שאני זקוקה בו כדי לשמוע.
 • 2:47 - 2:48
  לעיתים אני משתמשת במכשיר- FM, שאני נותנת לפרופסור
 • 2:48 - 2:52
  כדי שאוכל לשמוע בצורה ישירה יותר דרך השתל שלי.
 • 2:52 - 2:55
  זה כמו מיקרופון.
 • 2:55 - 2:59
  יש עוד התאמה שאני משתמשת כמעט כל יום
 • 2:59 - 3:02
  שנקראת
 • 3:02 - 3:06
 • 3:06 - 3:12
 • 3:12 - 3:16
 • 3:16 - 3:20
 • 3:21 - 3:23
 • 3:23 - 3:26
 • 3:26 - 3:29
 • 3:29 - 3:32
 • 3:32 - 3:36
 • 3:36 - 3:39
 • 3:39 - 3:45
 • 3:45 - 3:48
 • 3:48 - 3:52
 • 3:52 - 3:57
 • 3:57 - 4:02
 • 4:02 - 4:05
 • 4:07 - 4:10
 • 4:10 - 4:15
 • 4:15 - 4:19
 • 4:19 - 4:22
 • 4:22 - 4:27
 • 4:27 - 4:31
 • 4:31 - 4:34
 • 4:34 - 4:39
 • 4:39 - 4:44
 • 4:44 - 4:46
 • 4:46 - 4:52
 • 4:52 - 4:58
 • 4:58 - 5:00
 • 5:00 - 5:03
 • 5:03 - 5:07
 • 5:07 - 5:10
 • 5:11 - 5:14
 • 5:14 - 5:15
 • 5:15 - 5:17
 • 5:17 - 5:21
 • 5:21 - 5:24
 • 5:24 - 5:32
 • 5:32 - 5:34
 • 5:34 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:41
 • 5:41 - 5:46
 • 5:46 - 5:47
 • 5:47 - 5:49
 • 5:49 - 5:53
 • 5:53 - 5:56
 • 5:56 - 6:00
 • 6:00 - 6:03
 • 6:03 - 6:06
 • 6:06 - 6:09
 • 6:09 - 6:10
 • 6:10 - 6:13
 • 6:13 - 6:15
 • 6:15 - 6:19
 • 6:24 - 6:25
 • 6:25 - 6:28
 • 6:28 - 6:31
 • 6:31 - 6:34
 • 6:34 - 6:38
 • 6:38 - 6:40
 • 6:40 - 6:44
 • 6:44 - 6:47
 • 6:47 - 6:51
 • 6:51 - 6:57
 • 6:57 - 7:02
 • 7:02 - 7:04
タイトル:
Our Technology for Equal Access: Sensory Impairments
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
07:44

Hebrew subtitles

改訂 Compare revisions