Return to Video

Graham Hancock - The War on Consciousness BANNED TED TALK

 • 0:18 - 0:23
  Nakon 6 milijuna godina dosade
 • 0:23 - 0:28
  evolucijski razvoj naše vrste
 • 0:28 - 0:31
  od zadnjeg najbližeg rođaka čimpanze
 • 0:31 - 0:35
  nešto se nevjerojatno dogodilo prije 100.000 godina
 • 0:35 - 0:38
  što je puno kasnije nego što smo postali anatomski moderni
 • 0:39 - 0:43
  Bio je to oblik pojave svijesti
 • 0:43 - 0:47
  prije 100.000 godina, a za ozbiljno 40.000 godina
 • 0:47 - 0:50
  kada smo postali uvelike simbolična bića
 • 0:51 - 0:54
  Ta velika promjena je definirana kao
 • 0:54 - 0:57
  najveći i najvažniji korak u evoluciji ljudskog ponašanja
 • 0:57 - 1:01
  initmno je asocirana sa pojavom velike i transcedentalne
 • 1:01 - 1:05
  kamene i pećinske umjetnosti po cijelom svijetu
 • 1:06 - 1:11
  Proteklih 30 godina istraživači predvođeni prof. David Louis Williams-om
 • 1:11 - 1:15
  na univerzitetu Witwatersrand u Južnoj Africi i mnogim drugima
 • 1:15 - 1:18
  predlažu intrigantnu i radikalnu mogućnost
 • 1:19 - 1:23
  da je ta pojava svijesti potaknuta sa susretom
 • 1:23 - 1:27
  naših predaka sa vizionarskim biljkama
 • 1:27 - 1:29
  i počecima šamanizma
 • 1:30 - 1:34
  ako analizirate pećinsku umjetnost- bez ulaženja u detalje-
 • 1:34 - 1:38
  postoji puno detalja koji pokazuju kako je to umjetnost promjenjenog stanja
 • 1:38 - 1:40
  svijesti
 • 1:40 - 1:48
  te da se čini da su biljke kao Amanita muscaria ili Psilocybin gljive
 • 1:48 - 1:55
  direktno povezane sa tom nenadanom i radikalnom promjenom
 • 1:55 - 1:59
  Kako bih istražio tu misteriju otišao sam u Amazonu,
 • 1:59 - 2:05
  gdje još uvjek postoje šamanističke kulture koje su preživjele do dana današnjeg
 • 2:05 - 2:10
  i gdje piju moćan vizionarski napitak Ayahuasca
 • 2:10 - 2:14
  koji posjeduje aktivni sastojak Dimethyltryptamine DMT
 • 2:14 - 2:18
  blisko povezan na molekularnoj razini sa Psilocybin-om
 • 2:18 - 2:26
  DMT se normalno ne može konzumirati oralno već se
 • 2:26 - 2:28
  na Zapadu uobičajeno puši
 • 2:28 - 2:31
  Postoji enzim u našem želucu zvan monoaminoxidaze
 • 2:31 - 2:35
  koji neutralizira DMT
 • 2:36 - 2:39
  Ali u Amazoni su zaobišli taj problem
 • 2:39 - 2:43
  i kažu da ih duhovi tome podučili
 • 2:43 - 2:46
  DMT iz Ayahuasca napitka se nalazi u lišću biljke
 • 2:46 - 2:49
  koju zovu Chacruna u Amazoni
 • 2:49 - 2:53
  koje mješaju sa vinom koje, od 150.000
 • 2:53 - 2:56
  različih biljnih vrsta u Amazoni
 • 2:56 - 3:01
  upravo posjeduje emzim koji služi kao monoaminoxidaze inhibitor
 • 3:01 - 3:05
  te tako neutralizira enzime u našem želucu
 • 3:05 - 3:09
  i dopušta DMT-u iz lišća kada se spoji sa vinom i skuha u vodi
 • 3:09 - 3:14
  da se absorbira oralno i povede nas na 4-satno putovanje
 • 3:14 - 3:17
  u nevjerojatna prostranstva
 • 3:17 - 3:21
  Nije šala piti Ayahuascau
 • 3:22 - 3:27
  Ayahuasca napitak je jako neprijatnog okusa
 • 3:27 - 3:30
  sa isto tako neugodnim mirisom
 • 3:31 - 3:35
  I nakon što popijete šalicu, naći ćete da nakon otprilike 45 minuta
 • 3:35 - 3:38
  se znojite, muka vam je.
 • 3:38 - 3:40
  Vrlo brzo možete i povraćati i imati proljev
 • 3:40 - 3:44
  Tako da nitko to ne radi iz rekreacije
 • 3:45 - 3:51
  I volio bih dodati da smatram da se nijedna psihodelična supstancija ne bi smjela koristiti za rekreaciju
 • 3:51 - 3:56
  One posjeduju daleko ozbiljniju i važniju namjenu za čovječanstvo
 • 3:56 - 4:01
  Dakle ne radimo to zbog zabave. Ali to što dovodi ljude do Ayahuasce ponovo
 • 4:01 - 4:04
  da se pripreme za to iskustvo - a morate se zbilja pripremiti
 • 4:04 - 4:07
  jest nevjerojatan efekt na stanje svijesti
 • 4:07 - 4:10
  I jedan od tih efekata je kreativnost.
 • 4:10 - 4:15
  Možemo vidjeti taj kreativni kozmogenični impuls u slikama
 • 4:15 - 4:19
  Ayahuasca Shamana iz Peru-a, kao što su slike od Pabla Amaringa ovdje
 • 4:19 - 4:24
  sa bogato živim bojama i vizijama koje proizvode
 • 4:24 - 4:30
  i taj se kreativni impuls prenio na neke zapadne umjetnike
 • 4:30 - 4:34
  mnogi zapadni umjetnici su duboko potaknuti utjecajem Ayahuasce
 • 4:34 - 4:36
  te također slikaju svoje vizije
 • 4:36 - 4:41
  Kao što slika pokazuje , drugo univerzalno iskustvo Ayahuasce
 • 4:41 - 4:47
  je kontakt sa inteligentnim bićima koje komuniciraju sa nama telepatski
 • 4:47 - 4:52
  Ja ne ističem sud o istinitosti postojanja tih bića koje susrećemo,
 • 4:52 - 4:57
  jednostavno da fenomenološki, u iskustvu sa Ayahuascom, sa bićima
 • 4:57 - 4:59
  se susreću ljudi iz cijelog svijeta, i najčešće sa
 • 4:59 - 5:07
  samim duhom Ayahuasca- majkom Ayahuasca- koja je iscjeljitelj
 • 5:07 - 5:11
  te iako je neki oblik majke božice planeta Zemlje
 • 5:11 - 5:15
  izgleda da se posebno zanima za individualne interese ljudi samih
 • 5:15 - 5:20
  da nas liječi, te želi da budemo najbolji što možemo biti
 • 5:20 - 5:25
  da nam ispravlja greške i propuste u ponašanju koji mogu voditi ka krivom putu.
 • 5:25 - 5:30
  To je možda zašto je u ovoj nepoznatoj priči,
 • 5:30 - 5:37
  Ayahuasca bila nevjerojatno uspješna u skidanju ljudi sa štetnih droga
 • 5:37 - 5:43
  kao što su heroin i kokain. Jacques Mabit sa klinike Takiwasi iz Peru-a
 • 5:43 - 5:46
  dovodi heroinske i kokainske ovisnike na mjesec dana
 • 5:46 - 5:50
  daje im 12 Ayahuasca tretmana i oni imaju susrete sa majkom Ayahuascom tijekom tretmana
 • 5:50 - 5:55
  koji dvodode do toga da više ne žele koristiti heroin i kokain
 • 5:55 - 5:58
  i više od polovice odlaze potpuno slobodni od svoje ovisnosti
 • 5:58 - 6:01
  nikada se ne vraćaući njoj i bez ikakvih simptoma apstinencije
 • 6:01 - 6:06
  Isti neovjerojatni posao liječenja je napravljen u Kanadi sa doktorom Gabor Mate-om
 • 6:06 - 6:10
  sve dok kanadska vlast nije intervenirala i prekinula mu praksu
 • 6:10 - 6:14
  na temelju toga da je Ayahuasca sama po sebi ilegalna.
 • 6:15 - 6:21
  Imam osobno iskustvo sa oviem. nisam bio ovisan o teškim drogama
 • 6:21 - 6:24
  ali sam tijekom 24 godine non-stop konzumirao cannabis.
 • 6:24 - 6:31
  To je počelo sa sa pušenjem i udisanjem biljke
 • 6:31 - 6:37
  ali jednostavna istina jest da sam tijekom 24 godine bio konstantno napušen.
 • 6:37 - 6:45
  I sviđalo mi se, biti napušen, i osjećao sam da mi pomaže u poslu pisca
 • 6:45 - 6:49
  možda je u jednom trneutku to bilo tako, ali kada sam se prvi put susreo sa Ayahuascom
 • 6:49 - 6:52
  pušio sam cannabis već 16 godina i gotovo odmah
 • 6:52 - 6:58
  mi je Ayahuasca počela davati poruke da mi to više ne služi
 • 6:58 - 7:02
  da me vodi ka lošem ponašanju
 • 7:02 - 7:06
  i naravno ignorirao sam te poruke
 • 7:06 - 7:09
  i vratio se svom stanju napuššenosti 16 sati na dan
 • 7:09 - 7:16
  Ali to negativno ponašanje koje je Ayahuasca istakla se pogoršavalo
 • 7:16 - 7:19
  Ne želim kritizirati cannabis i verujem da je suvereno pravo svkaog odraslog čovjeka
 • 7:19 - 7:22
  da bira da li želi pušiti marihuanu
 • 7:22 - 7:26
  ali mislim da sam ju ja zloupotrebljavao, ne koristeći ju odgovorno
 • 7:26 - 7:32
  Postajao sam sve više paranoičan, ljubomoran, posesivan, sumnjičan
 • 7:32 - 7:37
  osjećao sam iracionalne bjesove te sam često činio život svoje partnerice, Santha-e
 • 7:37 - 7:42
  patnjom, i kada sam se ponovo susreo sa Ayahuascom,
 • 7:42 - 7:49
  u Oktobru 2011, doživio sam neočekivanu ljutnju majke Ayahuasca
 • 7:49 - 7:55
  i suočio sam se sa izazovom. BIola je to neka vrsta životnog preispitivanja
 • 7:55 - 8:00
  i nije slučajno da je Ayahuasca vino mrtvih
 • 8:00 - 8:05
  prikazana mi je vlastita smrt, i pokazano mi je da ako umrem
 • 8:05 - 8:09
  te što me čeka nakon smrti ako ne ispravim greške koje sam radio
 • 8:09 - 8:14
  bilo bi vrlo loše za mene, te doslovno
 • 8:14 - 8:18
  majak Ayahuasca me odvela u pakao
 • 8:18 - 8:23
  I to je bio pakao kao ovaj pakao na slici Hieronymus Bosch-a
 • 8:23 - 8:27
  Zbilja strašno mjesto. I vrlo slično mjestu koje su
 • 8:27 - 8:30
  stari egipćani zvali Sudnja odaja Osirisa
 • 8:30 - 8:34
  gdje su se duše vagale u prisutnosti bogova
 • 8:34 - 8:38
  u odnosu na pera istine, pravde te kozmičke harmonije
 • 8:38 - 8:41
  I prikazan mi je put kojim sam išao
 • 8:41 - 8:46
  moja zloupotreba cannabisa te ponašanje povezano sa njom
 • 8:46 - 8:50
  me je moglo dovesti do neispunjenosti za sudnjeg dana
 • 8:50 - 8:54
  te da bih mogao doživjeti brisanje u životu nakon smrti
 • 8:54 - 8:58
  tako da očekivano, nakon što sam se vratio u Englesku,
 • 8:58 - 9:02
  kasnije u Oktobru, osutao sam od Cannabis-a
 • 9:02 - 9:05
  i nisam ga više nikada pušio
 • 9:05 - 9:08
  Govorim samo iz osobnog iskustva ne ponižavajući druge vrste
 • 9:08 - 9:13
  upotrebe cannabis-a. Kdd mene kao da sam skinuo teret s leđa
 • 9:13 - 9:18
  Oslobođen sam na puno načina. Nije mi se kreativnost smanjila
 • 9:18 - 9:21
  Pišem puno produktivnije, puno kreativnije
 • 9:21 - 9:26
  puno sam više fokusiran i efkasan
 • 9:26 - 9:30
  te sam se počeo baviti onim negativnim stranama mog ponašanja
 • 9:30 - 9:33
  koej je Cannabis otkrio te se nadam da ću sebe polako
 • 9:33 - 9:37
  to je dug proces - u više brižnu, voleću, pozitivnu osobu
 • 9:37 - 9:43
  i ta cijela transformacvija - zbilaj osobna za mene-
 • 9:43 - 9:47
  je bila omogućena mojim susretom sa majkom Ayahuascom
 • 9:47 - 9:51
  I zante to me dovodi da zapitam što je smrt
 • 9:51 - 9:54
  Naša materijalistička znanost sve reducira na materiju
 • 9:54 - 9:58
  i kaže da smo mi samo meso, mi smo samo tijela
 • 9:58 - 10:01
  kada je mozak mrtav to je kraj svijesti
 • 10:01 - 10:03
  ne psotoji život nakon smrti, ne postoji duša
 • 10:03 - 10:06
  samostrulimo i umiremo
 • 10:06 - 10:10
  Ali zaista mnogi pošteni znanstvenici bi trebali priznati da
 • 10:10 - 10:13
  je svijest najveća misterija znanosti
 • 10:13 - 10:16
  i da mi ziblja ne znamo kako djeluje
 • 10:16 - 10:17
  Mozak je uključen tu na neki način
 • 10:17 - 10:21
  ali nismo sigurno. može biti da mozak generira svijest
 • 10:22 - 10:25
  na način kao što generator generira struju, ako razumijete paradigmu,
 • 10:25 - 10:27
  onda ne možete vjerovati u život nakon smrti
 • 10:27 - 10:29
  Kada se generator pokvari, svijest nestaje
 • 10:29 - 10:31
  ali jednako je vjerojatno da je veza - i ništa
 • 10:31 - 10:33
  u neuro-znanosti to ne isključuje-
 • 10:33 - 10:37
  više kao veza TV signala i TV uređaja
 • 10:37 - 10:42
  kada je TV uređaj pokvaren , signal se i dalje nastavlja
 • 10:42 - 10:46
  I to ej paradigma svih spiritualnih tradicija
 • 10:46 - 10:50
  da smo besmrtne duše, trenutno inkarnirale u ovim fizičkim oblicima
 • 10:50 - 10:54
  da učimo te rastemo i razvijamo se
 • 10:54 - 10:56
  I zaista ako želimo znati nešto o ovoj misteriji
 • 10:56 - 10:59
  zadnji ljudi koje želimo pitati su materijalisti - redukcijski znastvenici
 • 10:59 - 11:01
  Oni uopće nemaju ništa za reći o toj temi
 • 11:01 - 11:05
  Radije odimo do starih Egipćana koji su razmišljali o
 • 11:05 - 11:07
  problemu smrti za vrijeme od 3000 godina
 • 11:07 - 11:10
  i o problemu kako bi trebali živjeti naše živote da se pripremimo
 • 11:10 - 11:13
  za ono sa čime ćemo se suočiti nakon smrti
 • 11:13 - 11:18
  Stari Egupćani su izrazili svoje ideje kroz transcedentalnu umjetnost
 • 11:18 - 11:21
  koja nas još uvjek danas dira
 • 11:21 - 11:23
  i došli su do vrlo specifičnih zaključaka
 • 11:23 - 11:27
  da duša ne umire, te da će biti razmatrana
 • 11:27 - 11:32
  za svaku misao, svaku akciju, svako djelo koje smo napravili tijekom života
 • 11:32 - 11:36
  tako da je bolje da se pripremimo za ovu posebnu priliku- da budemo u ljudskom tijelu-
 • 11:36 - 11:39
  i narpavimo najbolje možemo sa sobom
 • 11:39 - 11:41
 • 11:41 - 11:44
 • 11:44 - 11:50
 • 11:50 - 11:54
 • 11:54 - 11:57
 • 11:57 - 12:00
 • 12:00 - 12:05
 • 12:05 - 12:09
 • 12:09 - 12:13
 • 12:13 - 12:15
 • 12:15 - 12:17
 • 12:17 - 12:22
 • 12:22 - 12:24
 • 12:24 - 12:28
 • 12:28 - 12:31
 • 12:31 - 12:34
 • 12:34 - 12:39
 • 12:39 - 12:43
 • 12:43 - 12:47
 • 12:47 - 12:50
 • 12:50 - 12:52
 • 12:52 - 12:57
 • 12:57 - 13:04
 • 13:04 - 13:10
 • 13:10 - 13:14
 • 13:14 - 13:18
 • 13:18 - 13:25
 • 13:25 - 13:27
 • 13:27 - 13:31
 • 13:31 - 13:36
 • 13:36 - 13:39
 • 13:39 - 13:43
 • 13:43 - 13:48
 • 13:48 - 13:50
 • 13:50 - 13:54
 • 13:54 - 13:58
 • 13:58 - 14:04
 • 14:04 - 14:07
 • 14:07 - 14:11
 • 14:11 - 14:14
 • 14:14 - 14:18
 • 14:18 - 14:25
 • 14:25 - 14:29
 • 14:30 - 14:32
 • 14:32 - 14:35
 • 14:35 - 14:37
 • 14:37 - 14:40
 • 14:40 - 14:46
 • 14:46 - 14:51
 • 14:51 - 14:55
 • 14:55 - 15:02
 • 15:02 - 15:07
 • 15:07 - 15:10
 • 15:10 - 15:13
 • 15:13 - 15:16
 • 15:16 - 15:19
 • 15:20 - 15:22
 • 15:22 - 15:26
 • 15:26 - 15:29
 • 15:29 - 15:32
 • 15:32 - 15:37
 • 15:37 - 15:39
 • 15:39 - 15:44
 • 15:44 - 15:48
 • 15:48 - 15:52
  veoma jednostavno: "Vi ste odsjekli svoju vezu s duhovnosti.
 • 15:52 - 15:58
  Ako se ponovo ne povežete
 • 15:58 - 16:01
  sa duhovnošću i to veoma brzo, srušit ćete cijelu kuću na vašu
 • 16:01 - 16:06
  i našu glavu glavu." Bilo pravo ili krivo, oni vjeruju da je Ayahuasca lijek za tu bolest.
 • 16:06 - 16:09
  I danas su mnogi pozvani na Amazonu da piju Ayahuascu,
 • 16:09 - 16:11
  i Ayahuasca šamani putuju cijelim zapadom
 • 16:11 - 16:15
  nudeći taj napitak - često ugroženi i na osobni rizik- da donesu
 • 16:15 - 16:18
  romjenu svjesti.
 • 16:18 - 16:20
  Istina je da poruka Ayahuaske, ta univerzalna poruka je o svetoj,
 • 16:20 - 16:26
  magijskoj, opjevanoj, neograničeno jvrijednosti prirode i života na Zemlji.
 • 16:26 - 16:29
  I to je međuzavisnost materijalne i duhovne stvarnosti, gdje je nemoguće raditi s
 • 16:29 - 16:31
  Ayahuaskom dulje vremena a da se
 • 16:31 - 16:35
  nebude duboko i istinskiobuzet tom porukom.
 • 16:35 - 16:38
  I ne zaboravimo da Ayahuasca nije sama, ona je dio
 • 16:38 - 16:44
  drevnog svjetskog sistema ciljane, pažljive,
 • 16:44 - 16:46
  odgovorne pretvorbe svijesti.
 • 16:46 - 16:51
  Nedavno su učenjaci pokazali da je Kykion u Eleusijskim misterijama
 • 16:51 - 16:55
  u staroj Grčkoj skoro sigurno upotrebljen bio psihodelični napitak.
 • 16:55 - 17:00
  Da je Soma iz veda mogućno bio napitak na osnovi Amanita muscaria gljiva.
 • 17:00 - 17:05
  Mi imamo DMT iz drevnog egipatskog "Drveta života"
 • 17:05 - 17:09
  Imamo cijele globalne kulture preživjelog šamanizma
 • 17:09 - 17:11
  i sve je to radi stanja svijesti koje je dizajnirano
 • 17:11 - 17:13
  da nam pomogne naći balans, harmoniju,
 • 17:13 - 17:17
  ono što su drevni Egipćani zvali "ma'at" sa cijelim
 • 17:17 - 17:20
  univerzumom i da nas se upozori da smo ovdje da baštinimo zemlju
 • 17:20 - 17:24
  uronjeni u materiju radi duhovnog puta,
 • 17:24 - 17:26
  s ciljem rasta i perfekcije duše - put koji ide do samog
 • 17:26 - 17:31
  početka onoga što nas je učinilo ljudskima
 • 17:31 - 17:36
  na prvome mjestu. ovdje sada postavljam na osnovu prava
 • 17:36 - 17:40
  slobodnog govora, zahtjev da se prizna još jedno pravo;
 • 17:40 - 17:43
  a to je pravo odraslih osoba na suverenitet
 • 17:43 - 17:46
  cijele svijesti. U našem društvu je u tijeku rat prema svjesnosti i ako nama
 • 17:46 - 17:49
  kao odraslim osobama nije dozvoljeno da imamo pravo na suverenu
 • 17:49 - 17:53
  odluku o tome što želimo iskusiti našom vlastitom svjesnošću
 • 17:53 - 17:59
  sve dok nečinimo ništa loše drugima, uključujući odluke za odgovornu upotrebu drevnih i sakralnih
 • 17:59 - 18:01
  vizionarskih biljaka, onda NE možemo tvrditi da smo slobodni
 • 18:01 - 18:06
  na bilo koji način i bespotrebno je da naša društvena zajednicu ide naokolo po
 • 18:06 - 18:09
  svijetu nametajući našu formu demokracije a istovremeno mi njegujemo
 • 18:09 - 18:12
  tu gnjilost u samom srcu našeg društva, da ne dajemo individualnu slobodu izbora svjesnosti.
 • 18:12 - 18:18
  čak je moguće da mi sami sebi uskraćujemo sljedeći korak u našoj evoluciji
 • 18:18 - 18:21
  tako što si dalje dopuštamo ovakvo stanje
 • 18:21 - 18:25
  stvari kao i smrtnu sudbinu
 • 18:25 - 18:28
  našu.
 • 18:28 - 18:30
  našu
 • 18:31 - 18:36
  našu
Title:
Graham Hancock - The War on Consciousness BANNED TED TALK
Description:

Re-uploaded as TED have decided to censor Graham and remove this video from the TEDx youtube channel. Follow this link for TED's statement on the matter and Graham's response: http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/

If anyone would like to prepare a transcript or caption file in any language so non-English speakers can enjoy this talk, please do so and I will be happy to upload it. Just PM me. Or the video is embedded on the Amara project website, so you can add subtitles there at: http://tinyurl.com/co6d39c

GRAHAM HANCOCK is the author of the major international bestsellers The Sign and The Seal, Fingerprints of the Gods, and Heaven's Mirror. His books have sold more than five million copies worldwide and have been translated into 27 languages. His public lectures, radio and TV appearances, including two major TV series for Channel 4 in the UK and The Learning Channel in the US - Quest For The Lost Civilisation and Flooded Kingdoms of the Ice Age - have put his ideas before audiences of tens of millions. He has become recognised as an unconventional thinker who raises controversial questions about humanity's past.

Born in Edinburgh, Scotland, Hancock's early years were spent in India, where his father worked as a surgeon. Later he went to school and university in the northern English city of Durham and graduated from Durham University in 1973 with First Class Honours in Sociology. He went on to pursue a career in quality journalism, writing for many of Britain's leading newspapers including The Times, The Sunday Times, The Independent, and The Guardian. He was co-editor of New Internationalist magazine from 1976-1979 and East Africa correspondent of The Economist from 1981-1983.

In the early 1980's Hancock's writing began to move consistently in the direction of books. His first book (Journey Through Pakistan, with photographers Mohamed Amin and Duncan Willetts) was published in 1981. It was followed by Under Ethiopian Skies (1983), co-authored with Richard Pankhurst and photographed by Duncan Willets , Ethiopia: The Challenge of Hunger (1984), and AIDS: The Deadly Epidemic (1986) co-authored with Enver Carim. In 1987 Hancock began work on his widely-acclaimed critique of foreign aid, Lords of Poverty, which was published in 1989. African Ark (with photographers Angela Fisher and Carol Beckwith) was published in 1990.

Hancock's breakthrough to bestseller status came in 1992 with the publication of The Sign and The Seal, his epic investigation into the mystique and whereabouts today of the lost Ark of the Covenant. 'Hancock has invented a new genre,' commented The Guardian, 'an intellectual whodunit by a do-it-yourself sleuth.' Fingerprints of the Gods, published in 1995 confirmed Hancock's growing reputation. Described as 'one of the intellectual landmarks of the decade' by the Literary Review, this book has now sold more than three million copies and continues to be in demand all around the world. Subsequent works such as Keeper Of Genesis (The Message of the Sphinx in the US) with co-author Robert Bauval, and Heaven's Mirror, with photographer Santha Faiia, have also been Number 1 bestsellers, the latter accompanied by Hancock's three-part television series Quest For the Lost Civilisation.

In 2002 Hancock published Underworld: Flooded Kingdoms of the Ice Age to great critical acclaim, and hosted the accompanying major TV series. This was the culmination of years of research and on-hand dives at ancient underwater ruins. Arguing that many of the clues to the origin of civilization lay underwater, on coastal regions once above water but flooded at the end of the last Ice age, Underworld offered tangible archaeological evidence that myths and legends of ancient floods were not to be dismissed out of hand.

Graham's next venture Talisman: Sacred Cities, Secret Faith, co-authored by Robert Bauval, was published in 2004. This work, a decade in preparation, returns to the themes last dealt with in Keeper Of Genesis, seeking further evidence for the continuation of a secret astronomical cult into modern times. It is a roller-coaster intellectual journey through the back streets and rat runs of history to uncover the traces in architecture and monuments of a secret religion that has shaped the world.

In 2005 Graham published Supernatural: Meetings with The Ancient Teachers of Mankind, an investigation of shamanism and the origins of religion. This controversial book suggests that experiences in altered states of consciousness have played a fundamental role in the evolution of human culture, and that other realities - indeed parallel worlds - surround us all the time but are not normally accessible to our senses.

http://www.grahamhancock.com

These videos are released under a Creative Commons BY-NC-ND license, so they can be freely shared and reposted. (from http://www.ted.com/pages/about)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:45

Croatian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions