Return to Video

Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED

 • 0:18 - 0:23
  Po 6 milionech let nudy,
 • 0:23 - 0:28
  evolučním vzestupu našeho druhu
 • 0:28 - 0:31
  od posledního předchůdce společného s šimpanzem
 • 0:31 - 0:35
  se nám stalo něco mimořádného.
  Stalo se to před méně než 100 000 let,
 • 0:35 - 0:38
  což je, mimochodem, dlouho poté,
  co se vyvinul anatomicky moderní člověk.
 • 0:39 - 0:43
  Před méně než 100 000 let,
  dokonce před méně než 40 000 let
 • 0:43 - 0:47
  jsme svým způsobem nabyli vědomí
 • 0:47 - 0:50
  a stali se zcela symbolickými bytostmi.
 • 0:51 - 0:54
  Tato obrovská změna se označuje jako
 • 0:54 - 0:57
  úplně nejdůležitější krok kupředu
  ve vývoji lidského chování
 • 0:57 - 1:01
  a je úzce spjata se vznikem
  významných a transcendentních
 • 1:01 - 1:05
  skalních a jeskynních maleb po celém světě.
 • 1:06 - 1:11
  V posledních 30 letech vědci
  z University of the Witwatersrand v JAR
 • 1:11 - 1:15
  v čele s prof. Davidem Louisem Williamsem
  a celá řada dalších
 • 1:15 - 1:18
  poukazují na fascinující, převratnou možnost,
 • 1:19 - 1:23
  že jsme získali vědomí v návaznosti
 • 1:23 - 1:27
  na setkávání našich předků
  s vizionářskými rostlinami
 • 1:27 - 1:29
  a na počátky šamanismu.
 • 1:30 - 1:34
  Když zkoumáme jeskynní malby
  - nemám čas zacházet do detailů -
 • 1:34 - 1:38
  je z mnoha podrobností jasné, že toto umění vzniklo
  ve stavech změněného vědomí,
 • 1:38 - 1:40
  na základě vizí
 • 1:40 - 1:48
  a že s touto náhlou a zásadní změnou
  byly zřejmě přímo spjaty
 • 1:48 - 1:55
  rostliny a houby jako muchomůrka červená
  nebo psilocybinové houby.
 • 1:55 - 1:59
  Když jsem se o záhadu začal zajímat,
  vydal jsem se tuto možnost zkoumat
 • 1:59 - 2:05
  do Amazonie, kde i dnes stále
  najdeme šamanské kultury,
 • 2:05 - 2:10
  které pijí silný vizionářský nápoj,
  ayahuasku,
 • 2:10 - 2:14
  jehož aktivní složkou
  je dimethyltryptamin neboli DMT.
 • 2:14 - 2:18
  Ten je na molekulární úrovni v podstatě
  úzce spřízněný s psilocybinem.
 • 2:18 - 2:26
  Samotné DMT, na které narazíme na Západě,
  kde se obvykle kouří,
 • 2:26 - 2:28
  ovšem většinou není orálně účinné.
 • 2:28 - 2:31
  V žaludku totiž máme enzym
  zvaný monoaminooxidáza,
 • 2:31 - 2:35
  který účinek DMT ruší.
 • 2:36 - 2:39
  V Amazonii tento problém ovšem vyřešili.
 • 2:39 - 2:43
  Říkají, že je to naučili duchové.
 • 2:43 - 2:46
  DMT obsažené v ayahuasce pochází z listí rostliny,
 • 2:46 - 2:49
  které v Amazonii říkají chacruna.
 • 2:49 - 2:53
  Toto listí smíchají s liánou,
 • 2:53 - 2:56
  která je mezi 150 000 druhy
  amazonských rostlin a stromů,
 • 2:56 - 3:01
  ta jediná obsahující
  inhibitor monoaminooxidázy,
 • 3:01 - 3:05
  kterým se žaludeční enzym vypíná.
 • 3:05 - 3:09
  Tím se umožní, aby DMT z listů
  uvařených ve vodě společně s liánou
 • 3:09 - 3:14
  bylo možné aplikovat orálně
  a lze se vydat na 4hodinovou pouť
 • 3:14 - 3:17
  mimo sféru každodennosti.
 • 3:17 - 3:21
  Pít ayahuasku ovšem není legrace.
 • 3:22 - 3:27
  Odvar z ayahuasky chutná vážně odporně.
 • 3:27 - 3:30
  Je opravdu nechutný a naprosto strašlivě páchne.
 • 3:31 - 3:35
  Poté, co vypijete svůj šálek,
  asi do 45 minut zjistíte,
 • 3:35 - 3:38
  že se potíte a je vám špatně od žaludku.
 • 3:38 - 3:40
  Brzy možná budete zvracet, můžete dostat průjem.
 • 3:40 - 3:44
  Rekreačně to tedy nedělá nikdo.
 • 3:45 - 3:51
  Rád bych dodal, že rekreačně by se
  podle mě neměla užívat žádná psychedelika.
 • 3:51 - 3:56
  Úkol, který mají vykonat s lidstvem,
  je mnohem závažnější a důležitější.
 • 3:56 - 4:01
  Takže to neděláme pro zábavu. Lidé se ale
  k užití ayahuasky znovu a znovu odhodlávají
 • 4:01 - 4:04
  - a odhodlání je k tomu skutečně potřeba -
 • 4:04 - 4:07
  pro její mimořádné účinky na úrovni vědomí.
 • 4:07 - 4:10
  A jeden z účinků souvisí s tvůrčími schopnostmi.
 • 4:10 - 4:15
  Tvůrčí kosmogenní podněty ayahuasky
  jsou jasně patrný na obrazech
 • 4:15 - 4:19
  peruánských šamanů pracujících s ayahuaskou,
  jako jsou tyto obrazy Pabla Amaringa
 • 4:19 - 4:24
  zachycující pestré, syté barvy a úžasné vize.
 • 4:24 - 4:30
  A tyto tvůrčí podněty
  se dostaly i k západním umělcům.
 • 4:30 - 4:34
  Ayahuasca zcela zásadně ovlivnila
  řadu západních umělců,
 • 4:34 - 4:36
  kteří také malují své vize.
 • 4:36 - 4:41
  A na těch obrazech vidíme
  další všeobecně sdílenou zkušenost,
 • 4:41 - 4:47
  setkání s evidentně inteligentními bytostmi,
  které s námi komunikují telepaticky.
 • 4:47 - 4:52
  Netvrdím, že jsou tyto bytosti reálné,
  nebo nereálné.
 • 4:52 - 4:57
  Říkám jen to, že z fenomenologického hlediska
  je během ayahuskové zkušenosti
 • 4:57 - 4:59
  potkávají lidé z celého světa - a vůbec nejčastěji
 • 4:59 - 5:07
  jde o ducha ayahuasky samotné,
  Matku Ayahuasku, která nás lečí,
 • 5:07 - 5:11
  a přestože je jakousi matkou-bohyní naší planety,
 • 5:11 - 5:15
  zdá se, že se bezprostředně a osobně
  zajímá o nás jako o jedince,
 • 5:15 - 5:20
  chce léčit naše nemoci, pomáhat nám
  být co nejlepšími bytostmi,
 • 5:20 - 5:25
  napravovat naše chybné nebo pomýlené chování,
  které nás svádí na scestí.
 • 5:25 - 5:30
  A možná právě proto - o čemž se ale moc nemluví -
 • 5:30 - 5:37
  je ayahuasca velmi úspěšná
  v léčbě škodlivých závislostí na tvrdých drogách,
 • 5:37 - 5:43
  jako heroin a kokain.
  Jacques Mabit na peruánské klinice Takiwasi
 • 5:43 - 5:46
  přijímá závislé na heroinu a kokainu
  do měsíční léčby
 • 5:46 - 5:50
  a dělá s nimi 12 sezení,
  během nichž se setkávají s Matkou Ayahuaskou.
 • 5:50 - 5:55
  Setkání vedou k přání
  přestat s kokainem a heroinem
 • 5:55 - 5:58
  a více než polovina z nich se zcela zbaví závislosti,
 • 5:58 - 6:01
  už do ní znovu nespadne,
  a dokonce ani nemá abstinenční příznaky.
 • 6:01 - 6:06
  Stejně úžasně léčil v Kanadě
  doktor Gabor Maté,
 • 6:06 - 6:10
  dokud jeho práci neukončila
  svým zásahem kanadská vláda
 • 6:10 - 6:14
  na základě toho,
  že samotná ayahuasca je ilegální droga.
 • 6:15 - 6:21
  Já s ní mám osobní zkušenost.
  Nebyl jsem závislý na kokainu ani heroinu,
 • 6:21 - 6:24
  ale 24 let jsem nepřetržitě kouřil konopí.
 • 6:24 - 6:31
  Začal jsem marihuanu kouřit,
  používal jsem i vaporizér,
 • 6:31 - 6:37
  ale stručně řečeno jsem byl 24 let
  v podstatě permanentně zkouřený.
 • 6:37 - 6:45
  Ten stav jsem si užíval a přišlo mi,
  že mi to pomáhá při psaní.
 • 6:45 - 6:49
  Asi to někdy byla pravda,
  ale když jsem se poprvé setkal s ayahuaskou,
 • 6:49 - 6:52
  kouřil jsem marihuanu už 16 let
  a ayahuasca mi téměř okamžitě
 • 6:52 - 6:58
  začala říkat, že mi konopí už nic nedává,
 • 6:58 - 7:02
  že jsem kvůli němu nepříjemný na ostatní
  a hážu jim klacky pod nohy.
 • 7:02 - 7:06
  Tyto informace jsem samozřejmě
  celá léta ignoroval
 • 7:06 - 7:09
  a zase jsem byl 16 hodin denně zhulený.
 • 7:09 - 7:16
  To negativní chování, na které mě ayahuasca
  upozorňovala, se ale zhoršovalo.
 • 7:16 - 7:19
  Nechci tu konopí nijak shazovat a mám za to,
  že každý dospělý má výsostné právo
 • 7:19 - 7:22
  se z vlastní vůle rozhodnout ho kouřit.
 • 7:22 - 7:26
  Já jsem ho ale užíval nadměrně a nezodpovědně,
  vlastně jsem ho zneužíval.
 • 7:26 - 7:32
  Byl jsem stále paranoidnější,
  žárlivější, majetničtější a podezřívavější,
 • 7:32 - 7:37
  přepadal mě iracionální hněv,
  ztrpčoval jsem život své milované partnerce Santhě.
 • 7:37 - 7:42
  A když jsem se v říjnu 2011
  opět setkal s ayahuaskou,
 • 7:42 - 7:49
  dostal jsem od Matky Ayahuasky
  naprosto neuvěřitelný kopanec.
 • 7:49 - 7:55
  Prošel jsem si martyriem.
  Byla to jakási rekapitulace mého života.
 • 7:55 - 8:00
  Není náhoda,
  že se ayahuasca označuje jako liána smrti.
 • 8:00 - 8:05
  Ukázala mi mou smrt a zjistil jsem,
  že pokud zemřu
 • 8:05 - 8:09
  a dostanu se tam, kam přicházíme po smrti,
  aniž bych napravil své životní chyby,
 • 8:09 - 8:14
  bude to hodně špatné.
 • 8:14 - 8:18
  S Matkou Ayahuaskou jsem si doslova prošel peklem.
 • 8:18 - 8:23
  Připomínalo mi trochu ono "Peklo",
  které namaloval Hieronymus Bosch.
 • 8:23 - 8:27
  Opravdu strašné.
  Podobalo se také trochu místu,
 • 8:27 - 8:30
  kde podle starých Egypťanů soudil bůh Usir,
 • 8:30 - 8:34
  a kde se před bohy na vahách poměřovaly duše
 • 8:34 - 8:38
  s pírkem pravdy, spravedlnosti a kosmické harmonie.
 • 8:38 - 8:41
  Zjistil jsem, že cesta, kterou jsem kráčel,
 • 8:41 - 8:46
  moje zneužívání konopí a chování s ním spojené
 • 8:46 - 8:50
  mě dovedou k tomu,
  že budu posouzen jako „nevyhovující“
 • 8:50 - 8:54
  a v posmrtném světě budu zřejmě zničen.
 • 8:54 - 8:58
  Asi vás tedy nepřekvapí,
  že když jsem se v říjnu 2011 vrátil do Anglie,
 • 8:58 - 9:02
  s konopím jsem přestal
 • 9:02 - 9:05
  a od té doby jsem ho nikdy nekouřil.
 • 9:05 - 9:08
  Připomínám ale, že mluvím o své osobní zkušenosti
 • 9:08 - 9:13
  a nekomentuji jiné způsoby užívání konopí.
  Jako by mi doslova spadl kámen ze srdce,
 • 9:13 - 9:18
  cítím se v mnoha směrech svobodný.
  Má kreativita ani náhodou nestagnuje,
 • 9:18 - 9:21
  naopak jsem jako spisovatel
  produktivnější, kreativnější,
 • 9:21 - 9:26
  soustředěnější a také výkonnější.
 • 9:26 - 9:30
  Začal jsem se také zabývat
  svými negativními stránkami,
 • 9:30 - 9:33
  které marihuana odhalila a - je to dlouhý proces -
  ale snad se ze mě pomalu stává
 • 9:33 - 9:37
  více pečující, milující, pozitivnější člověk.
 • 9:37 - 9:43
  Celou tuto transformaci - a pro mě to je
  skutečně osobnostní transformace -
 • 9:43 - 9:47
  umožnilo moje setkání se smrtí,
  které mi Matka Ayahuasca zprostředkovala.
 • 9:47 - 9:51
  Pokládám si tak otázku: co je smrt?
 • 9:51 - 9:54
  Naše materialistická věda
  redukuje všechno na hmotu.
 • 9:54 - 9:58
  Podle západní materialistické vědy
  jsme prostě maso, jsme pouhými těly,
 • 9:58 - 10:01
  takže jakmile zemře mozek,
  znamená to konec našeho vědomí.
 • 10:01 - 10:03
  Neexistuje život po smrti, nemáme duši.
 • 10:03 - 10:06
  Prostě shnijeme a je po nás.
 • 10:06 - 10:10
  Řada upřímných vědců by ale měla připustit,
 • 10:10 - 10:13
  že vědomí je největší záhadou vědy,
 • 10:13 - 10:16
  a že nevíme, jak přesně funguje.
 • 10:16 - 10:17
  Mozek se do něj do jisté míry zapojuje,
 • 10:17 - 10:21
  ale my nevíme jak.
  Mozek možná vytváří vědomí
 • 10:22 - 10:25
  podobně jako generátor vyrábí elektřinu.
  Pokud se tohoto paradigmatu držíte,
 • 10:25 - 10:27
  pak samozřejmě na život po smrti nevěříte.
 • 10:27 - 10:29
  Když se generátor rozbije, vědomí je to tam,
 • 10:29 - 10:31
  ale je tu také možnost, že tento vztah
 • 10:31 - 10:33
  - a neurověda to nijak nevylučuje -
 • 10:33 - 10:37
  se spíše podobá
  vztahu televizního signálu a televizoru.
 • 10:37 - 10:42
  A pokud se v takovém případě televize rozbije,
  televizní signál samozřejmě přetrvává.
 • 10:42 - 10:46
  A to je paradigma všech spirituálních tradic:
 • 10:46 - 10:50
  jsme nesmrtelnými dušemi,
  které jsou dočasně zhmotněny v této fyzické podobě,
 • 10:50 - 10:54
  učí se, rostou a rozvíjejí.
 • 10:54 - 10:56
  A chceme-li se o této záhadě něco dozvědět,
 • 10:56 - 10:59
  pak jsou materialističtí, vědci, kteří zjednodušují,
  ti poslední, koho bychom se měli ptát.
 • 10:59 - 11:01
  Nemají k tomu vůbec co říct.
 • 11:01 - 11:05
  Obraťme se raději na staré Egypťany,
  jejichž nejlepší mozky se po 3000 let
 • 11:05 - 11:07
  věnovaly otázce smrti
 • 11:07 - 11:10
  a tomu, jak bychom měli žít
 • 11:10 - 11:13
  abychom se připravili na to,
  s čím se po smrti setkáme.
 • 11:13 - 11:18
  Staří Egypťané své myšlenky vyjadřovali
  v transcendentním umění,
 • 11:18 - 11:21
  které na nás i dnes působí emotivně,
 • 11:21 - 11:23
  a došli k jistým velmi konkrétním závěrům,
 • 11:23 - 11:27
  že duše po smrti žije dál a my budeme odpovědní
 • 11:27 - 11:32
  za všechny svoje myšlenky, činy,
  za každý skutek vykonaný během života.
 • 11:32 - 11:36
  Měli bychom tedy tuto cennou příležitost
  - narodit se v lidském těle -
 • 11:36 - 11:39
  brát vážně a co nejlépe jí využít.
 • 11:39 - 11:41
  Staří Egypťané ale při svém zkoumání záhad smrti
 • 11:41 - 11:44
  dělali víc, než je trénování představivosti.
 • 11:44 - 11:50
  Velmi si cenili snových stavů
  a my dnes víme, že používali vizionářské rostliny
 • 11:50 - 11:54
  jako halucinogenní lotos modrý,
 • 11:54 - 11:57
  a je zajímavé, že staroegyptský strom života
 • 11:57 - 12:00
  byl nedávno identifikován jako Acacia nilotica,
 • 12:00 - 12:05
  která obsahuje vysokou koncentraci DMT, dimethyltryptaminu,
 • 12:05 - 12:09
  tedy téže aktivní látky, kterou najdeme v ayahuasce.
 • 12:09 - 12:13
  Těžko si ale představíme společnost, která by se
 • 12:13 - 12:15
  od společnosti starého Egypta lišila víc než ta naše.
 • 12:15 - 12:17
  V naší společnosti
  máme k vizionářským stavům odpor.
 • 12:17 - 12:22
  Když chceme někoho urazit, označíme jej za snílka.
 • 12:22 - 12:24
  Ve starověkých společnostech to bylo uznání.
 • 12:24 - 12:28
  Vybudovali jsme obrovské
  ozbrojené byrokratické aparáty,
 • 12:28 - 12:31
  které nám zasahují do soukromí, vyráží nám dveře,
 • 12:31 - 12:34
  zatýkají nás, posílají do vězení
  - někdy na celá léta -
 • 12:34 - 12:39
  za držení i malého množství
  psilocybinu nebo třeba DMT,
 • 12:39 - 12:43
  ať už v inhalovatelné formě,
  nebo v odvaru z ayahuasky.
 • 12:43 - 12:47
  Ironií je, že DMT, jak dnes víme,
  přirozený hormon v našem mozku.
 • 12:47 - 12:50
  Nachází se v těle každého z nás
  a problém je jen to,
 • 12:50 - 12:52
  že kvůli nedostatečnému výzkumu
  nevíme, jak funguje.
 • 12:52 - 12:57
  Naše společnost se ale nestaví proti změněným stavům vědomí jako takovým.
 • 12:57 - 13:04
  Vždyť ta nesvatá aliance psychiatrů
  a farmaceutické lobby vydělává miliardy
 • 13:04 - 13:10
  na nadbytečném předepisování léků
  k regulaci takzvaných syndromů jako deprese
 • 13:10 - 13:14
  nebo porucha pozornosti u mladistvých.
 • 13:14 - 13:18
  A pak je tu vřelý vztah naší společnosti k alkoholu.
 • 13:18 - 13:25
  Vynášíme do nebe jednu z nejnudnějších drog navzdory strašlivým následkům,
 • 13:25 - 13:27
  které z jejího užívání vyplývají.
 • 13:27 - 13:31
  A samozřejmě milujeme své stimulanty: svůj čaj
  nebo kávu, své energetické nápoje, svůj cukr
 • 13:31 - 13:36
  a na těchto látkách jsou postavena celá odvětví,
 • 13:36 - 13:39
  kterých si ceníme kvůli tomu,
  jak nám mění vědomí.
 • 13:39 - 13:43
  Tyto povolené změněné stavy vědomí
  přitom mají jedno společné:
 • 13:43 - 13:48
  žádný z nich nejde proti základnímu stavu vědomí,
  který naše společnost uznává,
 • 13:48 - 13:50
  jakési „ostražité vědomí
  orientované na řešení problémů“.
 • 13:50 - 13:54
  To je vhodné pro spíše světské aspekty vědy.
 • 13:54 - 13:58
  Hodí se pro vedení válek, obchodování, pro politiku,
 • 13:58 - 14:04
  ale podle mě si každý uvědomuje, že víra ve společnost, která je tak monopolně založena
 • 14:04 - 14:07
  na takovém stavu vědomí, je marná.
 • 14:07 - 14:11
  A že tento model už nefunguje.
 • 14:11 - 14:14
  Že je porouchaný ve všech ohledech,
  v jakých jen může být.
 • 14:14 - 14:18
  Je naléhavě potřeba najít místo něj něco jiného:
 • 14:18 - 14:25
  obrovský problém globálního znečištění,
  který způsobila cílevědomá honba za ziskem,
 • 14:25 - 14:29
  strašlivé šíření jaderných zbraní,
 • 14:30 - 14:32
  přízrak hladovění,
 • 14:32 - 14:35
  kdy každý večer chodí miliony lidí spát o hladu.
 • 14:35 - 14:37
  A my ani tento problém nedokážeme vyřešit,
 • 14:37 - 14:40
  navzdory zaměření na ostražité vědomí
  k řešení problémů.
 • 14:40 - 14:46
  A podívejte se, jak to vypadá v Amazonii, plicích naší planety, kde najdeme tolik rozmanitých druhů.
 • 14:46 - 14:51
  Ten vzácný prales se kácí
  a pěstuje se zde ve velkém sója,
 • 14:51 - 14:55
  abychom nakrmili dobytek,
  ze kterého si děláme hamburgery.
 • 14:55 - 15:02
  Takovou ohavnost by dopustil
  jen opravdu chorý globální stav vědomí.
 • 15:02 - 15:07
  Udělal jsem si zběžnou kalkulaci během války v Iráku
 • 15:07 - 15:10
  a vyšlo mi, že problém Amazonie
  by jednou provždy vyřešila
 • 15:10 - 15:13
  částka odpovídající výdajům na 6 měsíců této války.
 • 15:13 - 15:16
  Stačila by k odškodnění amazonských národů,
 • 15:16 - 15:19
  takže by se už nemusel pokácet jediný strom
 • 15:20 - 15:22
  a mohly by se o tento úžasný zdroj
  už jen starat a chránit jej.
 • 15:22 - 15:26
  Jenže my jako globální komunita
  to nedokážeme zařídit.
 • 15:26 - 15:29
  Dokážeme utrácet miliardy a miliardy na války,
 • 15:29 - 15:32
  násilí, strach, podezřívání, rozdělování,
 • 15:32 - 15:37
  ale nezvládáme vyvinout společné úsilí
  a zachránit plíce naší planety.
 • 15:37 - 15:39
  A možná právě proto
 • 15:39 - 15:44
  šamani z Amazonie nyní rozbíhají
  jakousi misionářskou činnost naruby.
 • 15:44 - 15:48
  Když jsem se šamanů ptal na nemoc Západu,
  viděli to dost jasně:
 • 15:48 - 15:52
  „Přeťali jste své vztahy s duchem.
 • 15:52 - 15:58
  Pokud se s ním znovu nespojíte,
  a neuděláte to brzy, celý ten domeček z karet
 • 15:58 - 16:01
  shodíte a spadne vám i nám na hlavu.“
 • 16:01 - 16:06
  A věří - ať už se mýlí, nebo ne - že lékem
  na tuto nemoc je ayahuasca.
 • 16:06 - 16:09
  Mnoho lidí vyslyšelo volání
  a jezdí teď do Amazonie pít ayahuasku.
 • 16:09 - 16:11
  Šamani pracující s ayahuaskou
  zase cestují po zemích Západu,
 • 16:11 - 16:15
  nabízejí svůj odvar, často tajně a na vlastní riziko,
 • 16:15 - 16:18
  a snaží se v nás vyvolat změnu vědomí.
 • 16:18 - 16:20
  Pravda je, že ayahuasca všem přináší poselství
 • 16:20 - 16:26
  o posvátné, magické, čarovné,
  nekonečně vzácné podstatě života na Zemi
 • 16:26 - 16:29
  a vzájemném propojení
  hmotného a duchovního světa.
 • 16:29 - 16:31
  Při práci s ayahuaskou nelze zabránit tomu,
 • 16:31 - 16:35
  aby nás toto poselství dříve či později
  hluboce, niterně zasáhlo.
 • 16:35 - 16:38
  Nezapomínejme ale, že ayahuasca na to není sama.
 • 16:38 - 16:44
  Je součástí starodávného celosvětového systému
  cíleného, obezřetného, odpovědného
 • 16:44 - 16:46
  měnění vědomí.
 • 16:46 - 16:51
  Badatelé nedávno zjistili,
  že kykeion, používaný ve starověkém Řecku
 • 16:51 - 16:55
  při eulezínských mysteriích,
  byl téměř jistě psychedelický nápoj
 • 16:55 - 17:00
  a že sóma, figurující ve védách,
  byl pravděpodobně nápoj z muchomůrky červené.
 • 17:00 - 17:05
  Máme tu DMT ve stromě života starých Egypťanů
 • 17:05 - 17:09
  a známe dosud existující šamanské kultury světa.
 • 17:09 - 17:11
  To všechno je spojeno se stavem vědomí,
 • 17:11 - 17:13
  jehož záměrem je pomoci nám dosáhnout vyrovnanosti a harmonie.
 • 17:13 - 17:17
  Staří Egypťané to označovali jako kosmický Maat.
 • 17:17 - 17:20
  Mějme na paměti, že naše poslání tady na Zemi,
 • 17:20 - 17:24
  kde jsme pohrouženi ve hmotě,
  je především spirituální cesta,
 • 17:24 - 17:26
  jejímž záměrem je rozvoj a zdokonalování duše,
 • 17:26 - 17:31
  cesta, která nás může zavést zpět
  až k samotným počátkům naší lidské podstaty.
 • 17:31 - 17:36
  A já zde uplatňuji
  naše těžce vydobyté právo svobody slova
 • 17:36 - 17:40
  a dovolávám se a dožaduji uznání dalšího práva:
 • 17:40 - 17:43
  práva na svrchovanost dospělých
  nad svým vědomím.
 • 17:43 - 17:46
  Naše společnost vede válku s vědomím,
 • 17:46 - 17:49
  a pokud dospělí nebudou mít právo
  nezávisle rozhodovat,
 • 17:49 - 17:53
  jak s vlastním vědomím nakládat,
  aniž bychom někomu ubližovali
 • 17:53 - 17:59
  - včetně odpovědného užívání starodávných posvátných vizionářských rostlin -
 • 17:59 - 18:01
  pak se vůbec nemůžeme pokládat za svobodné.
 • 18:01 - 18:06
  Pro naši společnost nemá užitek, budeme-li ostatním po celém světě vnucovat naši formu demokracie,
 • 18:06 - 18:09
  v níž zároveň podporujeme ten marasmus,
 • 18:09 - 18:12
  a neumožníme-li právo jednotlivců na své vědomí.
 • 18:12 - 18:18
  Možná si udržováním tohoto stavu věcí
 • 18:18 - 18:21
  dokonce odpíráme další,
  zcela zásadní krok naší evoluce
 • 18:21 - 18:25
  - a kdo ví, třeba i nesmrtelnost,
  kterou máme ve vínku.
 • 18:25 - 18:28
  Děkuji vám, dámy a pánové.
 • 18:28 - 18:30
  Děkuji.
 • 18:31 - 18:36
  Děkuji.
Title:
Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED
Description:

Nahráno znovu vzhledem k tomu, že se na TED rozhodli Grahama Hancocka cenzurovat a smazat toto video z kanálu TEDx na Youtube. Prohlášení TED k této záležitosti a Hancockovu odpověď najdete zde: http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/ .

Graham Hancock je autor významných mezinárodních bestsellerů The Sign and The Seal, Otisky božích prstů a Zrcadlo nebes. Po celém světě se vydalo více než pět milionů výtisků jeho knih, které byly přeloženy do 27 jazyků. Jeho myšlenky se zprostředkovávají desítkám milionů lidí prostřednictvím veřejných přednášek, rozhlasových a televizních pořadů, včetně významných televizních seriálů pro britský Channel 4 a americký The Learning Channel: Quest For The Lost Civilisation a Flooded Kingdoms of the Ice Age. Je to uznávaný nekonvenční myslitel, který se zabývá kontroverzními otázkami minulosti lidstva.

Narodil se ve skotském Edinburghu a dětství strávil v Indii, kde jeho otec pracoval jako chirurg. Navštěvoval školu v severoanglickém městě Durham a v roce 1973 na Durham University absolvoval s vyznamenáním sociologii. Svou kariéru začal na poli seriózní žurnalistiky a psal pro řadu čelných britských deníků jako The Times, The Sunday Times, The Independent a The Guardian. V letech 1976–1979 byl spoluvydavatelem časopisu New Internationalist a v letech 1981–1983 jihoafrickým zpravodajem pro The Economist.

Na počátku 80. let 20. století Hancock začal postupně přesouvat pozornost k psaní knih. První (Journey Through Pakistan, společně s fotografy Mohamedem Aminem a Duncanem Willettsem) vydal v roce 1981. Následovaly knihy Under Ethiopian Skies (1983), kterou napsal s Richardem Pankhurstem a doprovodily ji fotografie Duncana Willetse, Ethiopia: The Challenge of Hunger (1984) a AIDS: The Deadly Epidemic (1986), na níž se podílel s Enverem Carimem. V roce 1987 začal pracovat na svém všeobecně uznávaném díle kritizujícím zahraniční pomoc, Lords of Poverty, jež vyšlo v roce 1989. O rok později následovala kniha African Ark (s fotografiemi Angely Fisherové a Carol Beckwithové).

Hancockův průlom do světa bestsellerů nastal v roce 1992, kdy vydal The Sign and The Seal, epické pátrání po tajemství ztracené Archy úmluvy a místě, kde se nachází. „Hancock vynalezl nový žánr,“ napsal k tomu The Guardian, „intelektuální detektivku s pátráním na vlastní pěst“. Hancockovo renomé potvrdily Otisky božích prstů z roku 1995. Jak zhodnotil měsíčník Literary Review, „jednoho z intelektuálních mezníků desetiletí“ se prodaly přes tři miliony výtisků a je o něj stále zájem po celém světě. Následující díla jako Keeper Of Genesis (v USA vyšlo pod titulem The Message of the Sphinx), napsané s Robertem Bauvalem, a Zrcadlo nebes : hledání ztracené civilizace s fotografiemi Santhy Faiiaové, se také staly hlavními bestsellery. Druhé zmíněné navíc doplňuje Hancockův třídílný televizní seriál Quest For the Lost Civilisation.

V roce 2002 Hancock vydal knihu Underworld: Flooded Kingdoms of the Ice Age, která
se setkala s nadšenou odezvou kritiků, a uváděl velký televizní seriál na toto téma. Jednalo se o vyvrcholení dlouholetého výzkumu a potápění k podvodním starověkým rozvalinám. Hancock zde tvrdí, že mnoho vodítek k původu naší civilizace se nachází pod vodou, v přímořských oblastech, které bývaly pevninské, než je na konci poslední doby ledové zaplavila voda. Předkládá také konkrétní archeologické důkazy, že mýty a legendy o starodávných povodních nelze jednoduše zavrhnout.

Další počin Talisman: Sacred Cities, Secret Faith, na kterém Hancock opět spolupracoval s Robertem Bauvalem, byl po desetiletých přípravách vydán v roce 2004. Vrací se zde k tématům, jimiž se zabýval v díle Keeper Of Genesis, a hledá další důkazy o přetrvávání tajného astronomického kultu v moderní době. Je to odvážná intelektuální výprava do vedlejších uliček naší historie, na níž autor v architektuře a památkách odkrývá stopy tajného náboženství, které utváří náš svět.

V roce 2005 vyšlo Hledání nadpřirozena: setkání se starověkými učiteli lidstva, Hancockovo bádání na téma šamanismu a původů náboženství. Tato kontroverzní kniha naznačuje, že zkušenosti se změněnými stavy vědomí hrají zcela zásadní roli ve vývoji lidské kultury že a nás neustále obklopují jiné reality – jakési paralelní světy – které jsou však naším smyslům většinou skryty.

http://www.grahamhancock.com

Tato videa jsou zveřejněna pod licencí Creative Commons BY-NC-ND, a lze je tedy volně sdílet a šířit. (ze stránek http://www.ted.com/pages/about)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:45

Czech subtitles

Revisions Compare revisions