Return to Video

Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED

 • 0:18 - 0:23
  Po 6 milionech let nudy,
 • 0:23 - 0:28
  evolučním vzestupu našeho druhu
 • 0:28 - 0:31
  od posledního společného předchůdce s šimpanzem
 • 0:31 - 0:35
  se s námi stalo něco mimořádného.
  Stalo se to před méně než 100 000 let,
 • 0:35 - 0:38
  což je, mimochodem, dlouho poté,
  co se vyvinul anatomicky moderní člověk.
 • 0:39 - 0:43
  Před méně než 100 000 let,
  dokonce před méně než 40 000 let
 • 0:43 - 0:47
  jsme tak nějak nabyli vědomí
 • 0:47 - 0:50
  a stali jsme se zcela symbolickými bytostmi.
 • 0:51 - 0:54
  Tato obrovská změna se označuje jako
 • 0:54 - 0:57
  jediný nejdůležitější krok kupředu
  v evoluci lidského chování
 • 0:57 - 1:01
  a je úzce spjata se vznikem
  úžasných transcendentních
 • 1:01 - 1:05
  skalních a jeskynních maleb po celém světě.
 • 1:06 - 1:11
  V posledních 30 letech vědci
  University of the Witwatersrand v JAR
 • 1:11 - 1:15
  v čele s prof. Davidem Louisem Williamsem
  a celá řada dalších
 • 1:15 - 1:18
  poukazují na velmi zajímavou, radikální možnost,
 • 1:19 - 1:23
  že naše vědomí vzniklo
 • 1:23 - 1:27
  prostřednictvím setkávání našich předků
  s vizionářskými rostlinami
 • 1:27 - 1:29
  a rodícího se šamanismu.
 • 1:30 - 1:34
  Pokud si analyzujeme jeskynní malby
  - nemůžu tu zacházet do podrobností -
 • 1:34 - 1:38
  je z mnoha podrobností jasné, že toto umění vzniklo
  na základě stavů změněného vědomí,
 • 1:38 - 1:40
  na základě vizí
 • 1:40 - 1:48
  a že s touto náhlou a zcela zásadní změnou
  byly zřejmě přímo spjaty
 • 1:48 - 1:55
  rostliny a houby jako muchomůrka červená
  nebo psilocybinové houby.
 • 1:55 - 1:59
  Když jsem se o tuto záhadu začal zajímat,
  vydal jsem se tuto možnost zkoumat
 • 1:59 - 2:05
  do Amazonie, kde i dnes najdeme šamanské kultury,
 • 2:05 - 2:10
  které pijí silný vizionářský nápoj,
  ayahuasku,
 • 2:10 - 2:14
  jehož aktivní složkou
  je dimethyltryptamin neboli DMT.
 • 2:14 - 2:18
  Ten je mimochodem na molekulární úrovni
  velmi podobný psilocybinu.
 • 2:18 - 2:26
  DMT ovšem není perorálně aktivní.
  Když na něj narazíme na Západě,
 • 2:26 - 2:28
  nejčastěji se kouří.
 • 2:28 - 2:31
  V žaludku totiž máme enzym zvaný monoaminooxidáza,
 • 2:31 - 2:35
  který účinek DMT ruší.
 • 2:36 - 2:39
  V Amazonii tento problém ovšem obešli.
 • 2:39 - 2:43
  Říkají, že je to naučili duchové.
 • 2:43 - 2:46
  DMT obsažené v ayahuasce pochází z listí rostliny,
 • 2:46 - 2:49
  které v Amazonii říkají čakruna.
 • 2:49 - 2:53
  Toto listí smíchají s liánou,
 • 2:53 - 2:56
  která jako jedna ze 150 000 různých druhů amazonských rostlin a stromů
 • 2:56 - 3:01
  obsahuje inhibitor monoaminooxidázy,
 • 3:01 - 3:05
  který ten žaludeční enzym vypíná
 • 3:05 - 3:09
  a my díky tomu můžeme DMT vstřebat orálně z odvaru této jedinečné kombinace rostlin
 • 3:09 - 3:14
  a vydat se na 4hodinovou pouť
 • 3:14 - 3:17
  do neuvěřitelných sfér.
 • 3:17 - 3:21
  Pít ayahuasku ovšem není legrace.
 • 3:22 - 3:27
  Odvar z ayahuasky chutná vážně odporně.
 • 3:27 - 3:30
  Je to opravdu ošklivé a strašlivě to páchne.
 • 3:31 - 3:35
  Poté, co vypijete svůj šálek, asi do 45 minut zjistíte,
 • 3:35 - 3:38
  že se potíte a je vám špatně od žaludku.
 • 3:38 - 3:40
  Záhy možná budete zvracet, můžete mít průjem.
 • 3:40 - 3:44
  Takže to nikdo neužívá rekreačně.
 • 3:45 - 3:51
  Rád bych také řekl, že by se podle mě
  neměla užívat rekreačně žádná psychedelika.
 • 3:51 - 3:56
  Mají pro lidstvo mnohem závažnější
  a důležitější poslání.
 • 3:56 - 4:01
  Takže to není zábava. Lidé se ale k užití ayahuasky znovu a znovu odhodlávají
 • 4:01 - 4:04
  - a odhodlání je k tomu skutečně potřeba -
 • 4:04 - 4:07
  pro její mimořádné účinky na úrovni vědomí.
 • 4:07 - 4:10
  Jedním z nich je účinek na tvůrčí schopnosti.
 • 4:10 - 4:15
  Tvůrčí kosmogenní impuls ayahuasky
  je patrný na obrazech
 • 4:15 - 4:19
  peruánských šamanů pracujících s ayahuaskou, jako jsou tyto obrazy Pabla Amaringa.
 • 4:19 - 4:24
  Tyto pestré, syté barvy, úžasné vize, které zachycují,
 • 4:24 - 4:30
  a celý ten tvůrčí impuls
  se dostal i k západním umělcům.
 • 4:30 - 4:34
  Ayahuaska zcela zásadně ovlivnila
  řadu západních umělců,
 • 4:34 - 4:36
  kteří také malují své vize.
 • 4:36 - 4:41
  A jak na těch obrazech vidíme, další všeobecně sdílenou zkušeností
 • 4:41 - 4:47
  je setkání s podle všeho inteligentními bytostmi,
  které s námi komunikují telepaticky.
 • 4:47 - 4:52
  Netvrdím, že jsou tyto bytosti reálné, nebo nereálné.
 • 4:52 - 4:57
  Říkám jen to, že z fenomenologického hlediska
  je při zkušenosti s ayahuaskou
 • 4:57 - 4:59
  potkávají lidé po celém světě - a vůbec nejčastěji
 • 4:59 - 5:07
  jde o ducha ayahuasky samotné,
  Matku Ayahuasku, která nás lečí,
 • 5:07 - 5:11
  a přestože je to jakási matka-bohyně naší planety,
 • 5:11 - 5:15
  zdá se, že se bezprostředně osobně zajímá
  o nás jako jedince,
 • 5:15 - 5:20
  chce léčit naše nemoci, pomáhat nám v našem záměru být co nejlepšími bytostmi,
 • 5:20 - 5:25
  napravovat naše chybné nebo pomýlené chování, které nás svádí na scestí.
 • 5:25 - 5:30
  A možná právě proto - o čemž se ale moc nemluví -
 • 5:30 - 5:37
  je ayahuaska velmi úspěšná
  v léčbě škodlivých závislostí na tvrdých drogách
 • 5:37 - 5:43
  jako heroin a kokain.
  Jacques Mabit na peruánské klinice Takiwasi
 • 5:43 - 5:46
  přijímá závislé na heroinu a kokainu
  do měsíční léčby
 • 5:46 - 5:50
  a podává jim 12krát ayahuasku.
  Setkávají se přitom s Matkou Ayahuaskou,
 • 5:50 - 5:55
  díky čemuž už kokain nebo heroin nechtějí brát
 • 5:55 - 5:58
  a více než polovina z nich se zcela zbaví závislosti,
 • 5:58 - 6:01
  znovu do ní už nespadne,
  a dokonce ani nemá abstinenční příznaky.
 • 6:01 - 6:06
  Stejně úžasně léčil v Kanadě
  doktor Gaborem Maté,
 • 6:06 - 6:10
  dokud jeho práci neukončila
  svým zásahem kanadská vláda
 • 6:10 - 6:14
  na základě toho,
  že samotná ayahuasca je ilegální droga.
 • 6:15 - 6:21
  Já s ní mám osobní zkušenost.
  Nebyl jsem závislý na kokainu ani heroinu,
 • 6:21 - 6:24
  ale 24 let jsem nepřetržitě kouřil konopí.
 • 6:24 - 6:31
  Začal jsem marihuanu kouřit,
  mimo jiné ve vaporizéru,
 • 6:31 - 6:37
  ale stručně řečeno jsem byl 24 let
  v podstatě permanentně zhulenej.
 • 6:37 - 6:45
  Ten stav jsem si užíval a přišlo mi,
  že mi to pomáhá při psaní.
 • 6:45 - 6:49
  To asi někdy byla pravda,
  ale když jsem se poprvé setkal s ayahuaskou,
 • 6:49 - 6:52
  kouřil jsem marihuanu už 16 let
  a ayahuasca mi téměř okamžitě
 • 6:52 - 6:58
  začala říkat, že mi konopí už neslouží,
 • 6:58 - 7:02
  ale naopak jsem kvůli němu
  vůči ostatním negativní a nejsem jim k ničemu.
 • 7:02 - 7:06
  Tato sdělení jsem samozřejmě celá léta ignoroval
 • 7:06 - 7:09
  a zase jsem byl 16 hodin denně zhulenej.
 • 7:09 - 7:16
  To negativní chování, na které mě ayahuasca
  upozorňovala, se ale zhoršovalo.
 • 7:16 - 7:19
  Nechci tu konopí nijak shazovat a mám za to,
  že má každý dospělý výsostné právo
 • 7:19 - 7:22
  se z vlastní vůle rozhodnout je kouřit.
 • 7:22 - 7:26
  Já jsem je ale užíval nadměrně a nezodpovědně, vlastně jsem je zneužíval.
 • 7:26 - 7:32
  Byl jsem stále paranoidnější,
  žárlivější, podezřívavější a majetničtější,
 • 7:32 - 7:37
  přepadal mě iracionální hněv,
  ztrpčoval jsem život své milované partnerce Santhě.
 • 7:37 - 7:42
  A když jsem se v říjnu 2011
  opět setkal s ayahuaskou,
 • 7:42 - 7:49
  dostal jsem od Matky Ayahuasky
  naprosto neuvěřitelný kopanec.
 • 7:49 - 7:55
  Prošel jsem si martyriem.
  Byla to jakási rekapitulace mého života,
 • 7:55 - 8:00
  a není náhoda,
  že se ayahuasca označuje jako liána smrti.
 • 8:00 - 8:05
  Ukázala mi mou smrt a zjistil jsem,
  že pokud zemřu
 • 8:05 - 8:09
  a dostanu se tam, co přichází po smrti,
  aniž bych napravil své životní chyby,
 • 8:09 - 8:14
  bude to hodně špatné.
 • 8:14 - 8:18
  S Matkou Ayahuaskou jsem si doslova prošel peklem.
 • 8:18 - 8:23
  Připomínalo mi toto Peklo,
  které namaloval Hieronymusch Bosch.
 • 8:23 - 8:27
  Opravdu strašné.
  Podobalo se místu,
 • 8:27 - 8:30
  kde podle starých Egypťanů soudil bůh Usir
 • 8:30 - 8:34
  a kde se před bohy na vahách poměřovaly duše
 • 8:34 - 8:38
  s pírkem pravdy, spravedlnosti a kosmické harmonie.
 • 8:38 - 8:41
  Zjistil jsem, že cesta, kterou jsem se vydal,
 • 8:41 - 8:46
  moje zneužívání konopí a chování s ním spojené
 • 8:46 - 8:50
  mě dovedou do bodu,
  kdy budu posouzen jako „nevyhovující“
 • 8:50 - 8:54
  a v posmrtném světě budu zřejmě zničen.
 • 8:54 - 8:58
  Asi vás tedy nepřekvapí,
  že když jsem se v říjnu 2011 vrátil do Anglie,
 • 8:58 - 9:02
  s konopím jsem přestal
 • 9:02 - 9:05
  a od té doby jsem je nikdy nekouřil.
 • 9:05 - 9:08
  Připomínám ale, že mluvím o své osobní zkušenosti
 • 9:08 - 9:13
  a nekomentuju jiný způsob užívání konopí.
  Jako by mi doslova spadl kámen ze srdce,
 • 9:13 - 9:18
  cítím se v mnoha směrech svobodný.
  Má kreativita vůbec nestagnuje,
 • 9:18 - 9:21
  naopak jsem při psaní produktivnější, kreativnější,
 • 9:21 - 9:26
  soustředěnější a také efektivnější.
 • 9:26 - 9:30
  Začal jsem se také zabývat
  svými negativními stránkami,
 • 9:30 - 9:33
  které marihuana odhalila, a - je to dlouhý proces -
  snad se ze mě pomalu stává
 • 9:33 - 9:37
  více pečující, milující, pozitivnější bytost.
 • 9:37 - 9:43
  Celou tuto transformaci - a pro mě to je skutečná osobní transformace -
 • 9:43 - 9:47
  umožnilo moje setkání se smrtí,
  které mi Matka Ayahuasca zprostředkovala.
 • 9:47 - 9:51
  Pokládám si tak otázku: co je smrt?
 • 9:51 - 9:54
  Naše materialistická věda
  všechno redukuje na hmotu
 • 9:54 - 9:58
  a podle západní materialistické vědy
  jsme prostě maso, jsme našimi těly,
 • 9:58 - 10:01
  takže jakmile zemře mozek,
  znamená to konec našeho vědomí.
 • 10:01 - 10:03
  Neexistuje život po smrti, nemáme duši.
 • 10:03 - 10:06
  Prostě shnijeme a je po nás.
 • 10:06 - 10:10
  Řada upřímných vědců by si ale měla připustit,
 • 10:10 - 10:13
  že vědomí je největší záhadou vědy
 • 10:13 - 10:16
  a že přesně nevíme, jak funguje.
 • 10:16 - 10:17
  Mozek se do něj do jisté míry zapojuje,
 • 10:17 - 10:21
  ale my nevíme jak.
  Mozek možná vytváří vědomí
 • 10:22 - 10:25
  podobně jako generátor vyrábí elektřinu.
  Pokud se tohoto paradigmatu držíte,
 • 10:25 - 10:27
  pak samozřejmě v život po smrti nevěříte.
 • 10:27 - 10:29
  Když se generátor rozbije, vědomí je to tam,
 • 10:29 - 10:31
  ale je tu také možnost, že tento vztah
 • 10:31 - 10:33
  - a neurověda to nijak nevylučuje -
 • 10:33 - 10:37
  se spíše podobá
  vztahu televizního signálu a televizoru.
 • 10:37 - 10:42
  A pokud se v takovém případě televize rozbije,
  televizní signál samozřejmě přetrvává.
 • 10:42 - 10:46
  A to je paradigma všech spirituálních tradicí:
 • 10:46 - 10:50
  jsme nesmrtelné duše,
  které jsou dočasně zhmotněny v této fyzické formě
 • 10:50 - 10:54
  a učí se, rostou a rozvíjejí.
 • 10:54 - 10:56
  A chceme-li se o této záhadě něco dozvědět,
 • 10:56 - 10:59
  pak jsou materialističtí, redukcionističtí vědci
  vlastně poslední, koho bychom se na to měli ptát.
 • 10:59 - 11:01
  Nemají k tomu vůbec co říct.
 • 11:01 - 11:05
  Podívejme se raději na staré Egypťany,
  jejichž nejlepší mozky se po 3000 let
 • 11:05 - 11:07
  věnovaly otázce smrti
 • 11:07 - 11:10
  a tomu, jak bychom měli žít
 • 11:10 - 11:13
  a připravit se na to, s čím se po smrti setkáme.
 • 11:13 - 11:18
  Staří Egypťané své představy vyjadřovali
  v transcendentním umění,
 • 11:18 - 11:21
  které se nás i dnes citově dotýkají,
 • 11:21 - 11:23
  a došli k některým velmi konkrétním závěrům,
 • 11:23 - 11:27
  že duše po smrti žije dál a že budeme odpovědní
 • 11:27 - 11:32
  za všechny naše myšlenky, činy, za každý náš skutek.
 • 11:32 - 11:36
  Měli bychom tedy tuto vzácnou příležitost
  - narodit se v lidském těle -
 • 11:36 - 11:39
  brát vážně a co nejlépe ji využít.
 • 11:39 - 11:41
  Staří Egypťané si ale při svém zkoumání záhady smrti
 • 11:41 - 11:44
  jen netrénovali představivost.
 • 11:44 - 11:50
  Velmi si cenili snových stavů
  a my dnes víme, že používali vizionářské rostliny
 • 11:50 - 11:54
  jako halucinogenní lotos modrý,
 • 11:54 - 11:57
  a je zajímavé, že staroegyptský strom života
 • 11:57 - 12:00
  byl nedávno identifikován jako Acacia nilotica,
 • 12:00 - 12:05
  která obsahuje vysokou koncentraci DMT, dimethyltryptamin,
 • 12:05 - 12:09
  tedy téže aktivní látky, kterou najdeme v ayahuasce.
 • 12:09 - 12:13
  Těžko si ale představíme společnost, která by se od společnosti starého Egypta
 • 12:13 - 12:15
  lišila víc než ta naše.
 • 12:15 - 12:17
  V naší společnosti
  máme k vizionářským stavům odpor.
 • 12:17 - 12:22
  Když chceme někoho urazit, označíme jej za snílka.
 • 12:22 - 12:24
  Ve starověkých společnostech to bylo uznání.
 • 12:24 - 12:28
  Vybudovali jsme obrovské
  ozbrojené byrokratické aparáty,
 • 12:28 - 12:31
  které nám zasahují do soukromí, vyráží nám dveře,
 • 12:31 - 12:34
  zatýkají nás, posílají do vězení
  - někdy na celá léta -
 • 12:34 - 12:39
  za držení i malého množství
  psilocybinu nebo třeba DMT,
 • 12:39 - 12:43
  ať už v inhalovatelné formě
  nebo v odvaru z ayahuasky.
 • 12:43 - 12:47
  Ironií je, že DMT, jak dnes víme,
  přirozený hormon v našem mozku.
 • 12:47 - 12:50
  Nachází se v těle každého z nás
  a problém je jen to,
 • 12:50 - 12:52
  že kvůli nedostatečnému výzkumu
  nevíme, jak funguje.
 • 12:52 - 12:57
  Naše společnost se ale nestaví proti změněným stavům vědomí jako takovým.
 • 12:57 - 13:04
  Vždyť ta nesvatá aliance psychiatrů
  a farmaceutické lobby vydělává miliardy
 • 13:04 - 13:10
  na nadbytečném předepisování léků
  k regulaci takzvaných syndromů jako deprese
 • 13:10 - 13:14
  nebo porucha pozornosti u mladistvých.
 • 13:14 - 13:18
  A pak je tu vřelý vztah naší společnosti k alkoholu.
 • 13:18 - 13:25
  Vynášíme do nebe jednu z nejnudnějších drog navzdory strašlivým následkům,
 • 13:25 - 13:27
  které z jejího užívání vyplývají.
 • 13:27 - 13:31
  A samozřejmě milujeme své stimulanty: svůj čaj
  nebo kávu, své energetické nápoje, svůj cukr
 • 13:31 - 13:36
  a na těchto látkách jsou postavena celá odvětví,
 • 13:36 - 13:39
  kterých si ceníme kvůli tomu,
  jak nám mění vědomí.
 • 13:39 - 13:43
  Tyto povolené změněné stavy vědomí
  přitom mají jedno společné:
 • 13:43 - 13:48
  žádný z nich nejde proti základnímu stavu vědomí,
  který naše společnost uznává,
 • 13:48 - 13:50
  jakési „ostražité vědomí
  orientované na řešení problémů“.
 • 13:50 - 13:54
  To je vhodné pro spíše pozemské aspekty vědy.
 • 13:54 - 13:58
  Hodí se pro vedení válek, obchodování, pro politiku,
 • 13:58 - 14:04
  ale podle mě si každý uvědomuje, že víra ve společnost, která je tak monopolně založena
 • 14:04 - 14:07
  na takovém stavu vědomí, je marná.
 • 14:07 - 14:11
  A že tento model už nefunguje.
 • 14:11 - 14:14
  Že je porouchaný ve všech ohledech,
  v jakých jen může být.
 • 14:14 - 14:18
  Je naléhavě potřeba najít místo něj něco jiného:
 • 14:18 - 14:25
  obrovský problém globálního znečištění,
  který způsobila cílevědomá honba za ziskem,
 • 14:25 - 14:29
  strašlivé šíření jaderných zbraní,
 • 14:30 - 14:32
  přízrak hladovění,
 • 14:32 - 14:35
  kdy každý večer chodí miliony lidí spát o hladu.
 • 14:35 - 14:37
  A my ani tento problém nedokážeme vyřešit,
 • 14:37 - 14:40
  navzdory našemu ostražitému vědomí
  zaměřenému na řešení problémů.
 • 14:40 - 14:46
  A podívejte se, jak to vypadá v Amazonii, plicích naší planety, kde najdeme tolik rozmanitých druhů.
 • 14:46 - 14:51
  Ten vzácný prales se kácí
  a pěstuje se zde ve velkém sója,
 • 14:51 - 14:55
  abychom nakrmili dobytek,
  ze kterého si děláme hamburgery.
 • 14:55 - 15:02
  Takovou ohavnost by dopustil
  jen opravdu chorý globální stav vědomí.
 • 15:02 - 15:07
  Udělal jsem si zběžnou kalkulaci během války v Iráku
 • 15:07 - 15:10
  a vyšlo mi, že problém Amazonie
  by jednou provždy vyřešila
 • 15:10 - 15:13
  částka odpovídající výdajům na 6 měsíců této války.
 • 15:13 - 15:16
  Stačila by k odškodnění amazonských národů,
 • 15:16 - 15:19
  takže by se už nemusel pokácet jediný strom
 • 15:20 - 15:22
  a mohly by se o tento úžasný zdroj
  už jen starat a chránit jej.
 • 15:22 - 15:26
  My jako globální komunita
  to ale nedokážeme zařídit.
 • 15:26 - 15:29
  Dokážeme utrácet miliardy a miliardy na války,
 • 15:29 - 15:32
  násilí, strach, podezřívání, rozdělování,
 • 15:32 - 15:37
  ale nezvládáme vyvinout společné úsilí
  a zachránit plíce naší planety.
 • 15:37 - 15:39
  A možná právě proto
 • 15:39 - 15:44
  šamani z Amazonie nyní rozbíhají
  jakousi misionářskou činnost naruby.
 • 15:44 - 15:48
  Když jsem se šamanů ptal na nemoc Západu,
  řekli mi, že je to jasné:
 • 15:48 - 15:52
  „Přeťali jste své vztahy s duchem.
 • 15:52 - 15:58
  Pokud se s ním znovu nespojíte,
  a neuděláte to brzy, celý ten domeček z karet
 • 15:58 - 16:01
  vám i nám spadne na hlavu.“
 • 16:01 - 16:06
  A věří - ať už se mýlí, nebo ne - že lékem
  na tuto nemoc je ayahuasca.
 • 16:06 - 16:09
  Mnoho lidí vyslyšelo volání
  a jezdí teď do Amazonie pít ayahuasku.
 • 16:09 - 16:11
  Šamani pracující s ayahuaskou
  zase cestují po zemích Západu,
 • 16:11 - 16:15
  nabízejí svůj odvar, často tajně a na vlastní riziko,
 • 16:15 - 16:18
  a snaží se v nás vyvolat změnu vědomí.
 • 16:18 - 16:20
  Pravda je, že ayahuasca všem přináší poselství
 • 16:20 - 16:26
  o posvátné, magické, čarovné,
  nekonečně vzácné podstatě života na Zemi
 • 16:26 - 16:29
  a vzájemném propojení
  hmotného a duchovního světa.
 • 16:29 - 16:31
  S ayahuaskou nemůžeme pracovat dlouho,
 • 16:31 - 16:35
  aniž by se nás toto její poselství
  hluboce, niterně nedotklo.
 • 16:35 - 16:38
  Nezapomínejme ale, že ayahuasca na to není sama.
 • 16:38 - 16:44
  Je součástí starodávného celosvětového systému
  cíleného, obezřetného, odpovědného
 • 16:44 - 16:46
  měnění vědomí.
 • 16:46 - 16:51
  Badatelé nedávno zjistili,
  že kykeion, používaný ve starověkém Řecku
 • 16:51 - 16:55
  při eulezínských mysteriích,
  byl téměř jistě psychedelický nápoj
 • 16:55 - 17:00
  a že sóma, figurující ve védách,
  byl pravděpodobně nápoj z muchomůrky červené.
 • 17:00 - 17:05
  Máme tu DMT ve stromě života starých Egypťanů
 • 17:05 - 17:09
  a známe dosud existující šamanské kultury světa.
 • 17:09 - 17:11
  To všechno je spojeno se stavem vědomí,
 • 17:11 - 17:13
  jehož záměrem je pomoci nám dosáhnout vyrovnanosti a harmonie.
 • 17:13 - 17:17
  Staří Egypťané to označovali jako kosmický Maat.
 • 17:17 - 17:20
  Mějme na paměti, že naše poslání tady na Zemi,
 • 17:20 - 17:24
  kde jsme pohrouženi ve hmotě,
  je především spirituální cesta,
 • 17:24 - 17:26
  jejímž záměrem je rozvoj a zdokonalování duše,
 • 17:26 - 17:31
  cesta, která nás může zavést zpět
  až k samotnému původu naší lidské podstaty.
 • 17:31 - 17:36
 • 17:36 - 17:40
 • 17:40 - 17:43
 • 17:43 - 17:46
 • 17:46 - 17:49
 • 17:49 - 17:53
 • 17:53 - 17:59
 • 17:59 - 18:01
 • 18:01 - 18:06
 • 18:06 - 18:09
 • 18:09 - 18:12
 • 18:12 - 18:18
 • 18:18 - 18:21
 • 18:21 - 18:25
 • 18:25 - 18:28
 • 18:28 - 18:30
 • 18:31 - 18:36
Title:
Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED
Description:

Re-uploaded as TED have decided to censor Graham and remove this video from the TEDx youtube channel. Follow this link for TED's statement on the matter and Graham's response: http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/

Graham Hancock is the author of the major international bestsellers The Sign and The Seal, Fingerprints of the Gods, and Heaven's Mirror. His books have sold more than five million copies worldwide and have been translated into 27 languages. His public lectures, radio and TV appearances, including two major TV series for Channel 4 in the UK and The Learning Channel in the US - Quest For The Lost Civilisation and Flooded Kingdoms of the Ice Age - have put his ideas before audiences of tens of millions. He has become recognised as an unconventional thinker who raises controversial questions about humanity's past.

Born in Edinburgh, Scotland, Hancock's early years were spent in India, where his father worked as a surgeon. Later he went to school and university in the northern English city of Durham and graduated from Durham University in 1973 with First Class Honours in Sociology. He went on to pursue a career in quality journalism, writing for many of Britain's leading newspapers including The Times, The Sunday Times, The Independent, and The Guardian. He was co-editor of New Internationalist magazine from 1976-1979 and East Africa correspondent of The Economist from 1981-1983.

In the early 1980's Hancock's writing began to move consistently in the direction of books. His first book (Journey Through Pakistan, with photographers Mohamed Amin and Duncan Willetts) was published in 1981. It was followed by Under Ethiopian Skies (1983), co-authored with Richard Pankhurst and photographed by Duncan Willets , Ethiopia: The Challenge of Hunger (1984), and AIDS: The Deadly Epidemic (1986) co-authored with Enver Carim. In 1987 Hancock began work on his widely-acclaimed critique of foreign aid, Lords of Poverty, which was published in 1989. African Ark (with photographers Angela Fisher and Carol Beckwith) was published in 1990.

Hancock's breakthrough to bestseller status came in 1992 with the publication of The Sign and The Seal, his epic investigation into the mystique and whereabouts today of the lost Ark of the Covenant. 'Hancock has invented a new genre,' commented The Guardian, 'an intellectual whodunit by a do-it-yourself sleuth.' Fingerprints of the Gods, published in 1995 confirmed Hancock's growing reputation. Described as 'one of the intellectual landmarks of the decade' by the Literary Review, this book has now sold more than three million copies and continues to be in demand all around the world. Subsequent works such as Keeper Of Genesis (The Message of the Sphinx in the US) with co-author Robert Bauval, and Heaven's Mirror, with photographer Santha Faiia, have also been Number 1 bestsellers, the latter accompanied by Hancock's three-part television series Quest For the Lost Civilisation.

In 2002 Hancock published Underworld: Flooded Kingdoms of the Ice Age to great critical acclaim, and hosted the accompanying major TV series. This was the culmination of years of research and on-hand dives at ancient underwater ruins. Arguing that many of the clues to the origin of civilization lay underwater, on coastal regions once above water but flooded at the end of the last Ice age, Underworld offered tangible archaeological evidence that myths and legends of ancient floods were not to be dismissed out of hand.

Graham's next venture Talisman: Sacred Cities, Secret Faith, co-authored by Robert Bauval, was published in 2004. This work, a decade in preparation, returns to the themes last dealt with in Keeper Of Genesis, seeking further evidence for the continuation of a secret astronomical cult into modern times. It is a roller-coaster intellectual journey through the back streets and rat runs of history to uncover the traces in architecture and monuments of a secret religion that has shaped the world.

In 2005 Graham published Supernatural: Meetings with The Ancient Teachers of Mankind, an investigation of shamanism and the origins of religion. This controversial book suggests that experiences in altered states of consciousness have played a fundamental role in the evolution of human culture, and that other realities - indeed parallel worlds - surround us all the time but are not normally accessible to our senses.

http://www.grahamhancock.com

These videos are released under a Creative Commons BY-NC-ND license, so they can be freely shared and reposted. (from http://www.ted.com/pages/about)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:45

Czech subtitles

Revisions Compare revisions