Return to Video

Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED

 • 0:18 - 0:23
  Po 6 milionech let nudy,
 • 0:23 - 0:28
  evolučním vzestupu našeho druhu
 • 0:28 - 0:31
  od posledního společného předchůdce s šimpanzem
 • 0:31 - 0:35
  se s námi stalo něco mimořádného.
  Stalo se to před méně než 100 000 let,
 • 0:35 - 0:38
  což je, mimochodem, dlouho poté,
  co se vyvinul anatomicky moderní člověk.
 • 0:39 - 0:43
  Před méně než 100 000 let,
  dokonce před méně než 40 000 let
 • 0:43 - 0:47
  jsme tak nějak nabyli vědomí
 • 0:47 - 0:50
  a stali jsme se zcela symbolickými bytostmi.
 • 0:51 - 0:54
  Tato obrovská změna se označuje jako
 • 0:54 - 0:57
  jediný nejdůležitější krok kupředu
  v evoluci lidského chování
 • 0:57 - 1:01
  a je úzce spjata se vznikem
  úžasných transcendentních
 • 1:01 - 1:05
  skalních a jeskynních maleb po celém světě.
 • 1:06 - 1:11
  V posledních 30 letech vědci
  University of the Witwatersrand v JAR
 • 1:11 - 1:15
  v čele s prof. Davidem Louisem Williamsem
  a celá řada dalších
 • 1:15 - 1:18
  poukazují na velmi zajímavou, radikální možnost,
 • 1:19 - 1:23
  že naše vědomí vzniklo
 • 1:23 - 1:27
  prostřednictvím setkávání našich předků
  s vizionářskými rostlinami
 • 1:27 - 1:29
  a rodícího se šamanismu.
 • 1:30 - 1:34
  Pokud si analyzujeme jeskynní malby
  - nemůžu tu zacházet do podrobností -
 • 1:34 - 1:38
  je z mnoha podrobností jasné, že toto umění vzniklo
  na základě stavů změněného vědomí,
 • 1:38 - 1:40
  na základě vizí
 • 1:40 - 1:48
  a že s touto náhlou a zcela zásadní změnou
  byly zřejmě přímo spjaty
 • 1:48 - 1:55
  rostliny a houby jako muchomůrka červená
  nebo psilocybinové houby.
 • 1:55 - 1:59
  Když jsem se o tuto záhadu začal zajímat,
  vydal jsem se tuto možnost zkoumat
 • 1:59 - 2:05
  do Amazonie, kde i dnes najdeme šamanské kultury,
 • 2:05 - 2:10
  které pijí silný vizionářský nápoj,
  ayahuasku,
 • 2:10 - 2:14
  jehož aktivní složkou
  je dimethyltryptamin neboli DMT.
 • 2:14 - 2:18
  Ten je mimochodem na molekulární úrovni
  velmi podobný psilocybinu.
 • 2:18 - 2:26
  DMT ovšem není perorálně aktivní.
  Když na něj narazíme na Západě,
 • 2:26 - 2:28
  nejčastěji se kouří.
 • 2:28 - 2:31
  V žaludku totiž máme enzym zvaný monoaminooxidáza,
 • 2:31 - 2:35
  který účinek DMT ruší.
 • 2:36 - 2:39
  V Amazonii tento problém ovšem obešli.
 • 2:39 - 2:43
  Říkají, že je to naučili duchové.
 • 2:43 - 2:46
  DMT obsažené v ayahuasce pochází z listí rostliny,
 • 2:46 - 2:49
  které v Amazonii říkají čakruna.
 • 2:49 - 2:53
  Toto listí smíchají s liánou,
 • 2:53 - 2:56
  která jako jedna ze 150 000 různých druhů amazonských rostlin a stromů
 • 2:56 - 3:01
  obsahuje inhibitor monoaminooxidázy,
 • 3:01 - 3:05
  který ten žaludeční enzym vypíná
 • 3:05 - 3:09
  a my díky tomu můžeme DMT vstřebat orálně z odvaru této jedinečné kombinace rostlin
 • 3:09 - 3:14
  a vydat se na 4hodinovou pouť
 • 3:14 - 3:17
  do neuvěřitelných sfér.
 • 3:17 - 3:21
  Pít ayahuasku ovšem není legrace.
 • 3:22 - 3:27
  Odvar z ayahuasky chutná vážně odporně.
 • 3:27 - 3:30
  Je to opravdu ošklivé a strašlivě to páchne.
 • 3:31 - 3:35
  Poté, co vypijete svůj šálek, asi do 45 minut zjistíte,
 • 3:35 - 3:38
  že se potíte a je vám špatně od žaludku.
 • 3:38 - 3:40
  Záhy možná budete zvracet, můžete mít průjem.
 • 3:40 - 3:44
  Takže to nikdo neužívá rekreačně.
 • 3:45 - 3:51
  Rád bych také řekl, že by se podle mě
  neměla užívat rekreačně žádná psychedelika.
 • 3:51 - 3:56
  Mají pro lidstvo mnohem závažnější
  a důležitější poslání.
 • 3:56 - 4:01
  Takže to není zábava. Lidé se ale k užití ayahuasky znovu a znovu odhodlávají
 • 4:01 - 4:04
  - a odhodlání je k tomu skutečně potřeba -
 • 4:04 - 4:07
  pro její mimořádné účinky na úrovni vědomí.
 • 4:07 - 4:10
  Jedním z nich je účinek na tvůrčí schopnosti.
 • 4:10 - 4:15
  Tvůrčí kosmogenní impuls ayahuasky
  je patrný na obrazech
 • 4:15 - 4:19
  peruánských šamanů pracujících s ayahuaskou, jako jsou tyto obrazy Pabla Amaringa.
 • 4:19 - 4:24
  Tyto pestré, syté barvy, úžasné vize, které zachycují,
 • 4:24 - 4:30
  a celý ten tvůrčí impuls
  se dostal i k západním umělcům.
 • 4:30 - 4:34
  Ayahuaska zcela zásadně ovlivnila
  řadu západních umělců,
 • 4:34 - 4:36
  kteří také malují své vize.
 • 4:36 - 4:41
  A jak na těch obrazech vidíme, další všeobecně sdílenou zkušeností
 • 4:41 - 4:47
  je setkání s podle všeho inteligentními bytostmi,
  které s námi komunikují telepaticky.
 • 4:47 - 4:52
  Netvrdím, že jsou tyto bytosti reálné, nebo nereálné.
 • 4:52 - 4:57
  Říkám jen to, že z fenomenologického hlediska
  je při zkušenosti s ayahuaskou
 • 4:57 - 4:59
  potkávají lidé po celém světě - a vůbec nejčastěji
 • 4:59 - 5:07
  jde o ducha ayahuasky samotné,
  Matku Ayahuasku, která nás lečí,
 • 5:07 - 5:11
  a přestože je to jakási matka-bohyně naší planety,
 • 5:11 - 5:15
  zdá se, že se bezprostředně osobně zajímá
  o nás jako jedince,
 • 5:15 - 5:20
  chce léčit naše nemoci, pomáhat nám v našem záměru být co nejlepšími bytostmi,
 • 5:20 - 5:25
  napravovat naše chybné nebo pomýlené chování, které nás svádí na scestí.
 • 5:25 - 5:30
  A možná právě proto - o čemž se ale moc nemluví -
 • 5:30 - 5:37
  je ayahuaska velmi úspěšná
  v léčbě škodlivých závislostí na tvrdých drogách
 • 5:37 - 5:43
  jako heroin a kokain.
  Jacques Mabit na peruánské klinice Takiwasi
 • 5:43 - 5:46
  přijímá závislé na heroinu a kokainu
  do měsíční léčby
 • 5:46 - 5:50
  a podává jim 12krát ayahuasku.
  Setkávají se přitom s Matkou Ayahuaskou,
 • 5:50 - 5:55
  díky čemuž už kokain nebo heroin nechtějí brát
 • 5:55 - 5:58
  a více než polovina z nich se zcela zbaví závislosti,
 • 5:58 - 6:01
  znovu do ní už nespadne,
  a dokonce ani nemá abstinenční příznaky.
 • 6:01 - 6:06
 • 6:06 - 6:10
 • 6:10 - 6:14
 • 6:15 - 6:21
 • 6:21 - 6:24
 • 6:24 - 6:31
 • 6:31 - 6:37
 • 6:37 - 6:45
 • 6:45 - 6:49
 • 6:49 - 6:52
 • 6:52 - 6:58
 • 6:58 - 7:02
 • 7:02 - 7:06
 • 7:06 - 7:09
 • 7:09 - 7:16
 • 7:16 - 7:19
 • 7:19 - 7:22
 • 7:22 - 7:26
 • 7:26 - 7:32
 • 7:32 - 7:37
 • 7:37 - 7:42
 • 7:42 - 7:49
 • 7:49 - 7:55
 • 7:55 - 8:00
 • 8:00 - 8:05
 • 8:05 - 8:09
 • 8:09 - 8:14
 • 8:14 - 8:18
 • 8:18 - 8:23
 • 8:23 - 8:27
 • 8:27 - 8:30
 • 8:30 - 8:34
 • 8:34 - 8:38
 • 8:38 - 8:41
 • 8:41 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:54
 • 8:54 - 8:58
 • 8:58 - 9:02
 • 9:02 - 9:05
 • 9:05 - 9:08
 • 9:08 - 9:13
 • 9:13 - 9:18
 • 9:18 - 9:21
 • 9:21 - 9:26
 • 9:26 - 9:30
 • 9:30 - 9:33
 • 9:33 - 9:37
 • 9:37 - 9:43
 • 9:43 - 9:47
 • 9:47 - 9:51
 • 9:51 - 9:54
 • 9:54 - 9:58
 • 9:58 - 10:01
 • 10:01 - 10:03
 • 10:03 - 10:06
 • 10:06 - 10:10
 • 10:10 - 10:13
 • 10:13 - 10:16
 • 10:16 - 10:17
 • 10:17 - 10:21
 • 10:22 - 10:25
 • 10:25 - 10:27
 • 10:27 - 10:29
 • 10:29 - 10:31
 • 10:31 - 10:33
 • 10:33 - 10:37
 • 10:37 - 10:42
 • 10:42 - 10:46
 • 10:46 - 10:50
 • 10:50 - 10:54
 • 10:54 - 10:56
 • 10:56 - 10:59
 • 10:59 - 11:01
 • 11:01 - 11:05
 • 11:05 - 11:07
 • 11:07 - 11:10
 • 11:10 - 11:13
 • 11:13 - 11:18
 • 11:18 - 11:21
 • 11:21 - 11:23
 • 11:23 - 11:27
 • 11:27 - 11:32
 • 11:32 - 11:36
 • 11:36 - 11:39
 • 11:39 - 11:41
 • 11:41 - 11:44
 • 11:44 - 11:50
 • 11:50 - 11:54
 • 11:54 - 11:57
 • 11:57 - 12:00
 • 12:00 - 12:05
 • 12:05 - 12:09
 • 12:09 - 12:13
 • 12:13 - 12:15
 • 12:15 - 12:17
 • 12:17 - 12:22
 • 12:22 - 12:24
 • 12:24 - 12:28
 • 12:28 - 12:31
 • 12:31 - 12:34
 • 12:34 - 12:39
 • 12:39 - 12:43
 • 12:43 - 12:47
 • 12:47 - 12:50
 • 12:50 - 12:52
 • 12:52 - 12:57
 • 12:57 - 13:04
 • 13:04 - 13:10
 • 13:10 - 13:14
 • 13:14 - 13:18
 • 13:18 - 13:25
 • 13:25 - 13:27
 • 13:27 - 13:31
 • 13:31 - 13:36
 • 13:36 - 13:39
 • 13:39 - 13:43
 • 13:43 - 13:48
 • 13:48 - 13:50
 • 13:50 - 13:54
 • 13:54 - 13:58
 • 13:58 - 14:04
 • 14:04 - 14:07
 • 14:07 - 14:11
 • 14:11 - 14:14
 • 14:14 - 14:18
 • 14:18 - 14:25
 • 14:25 - 14:29
 • 14:30 - 14:32
 • 14:32 - 14:35
 • 14:35 - 14:37
 • 14:37 - 14:40
 • 14:40 - 14:46
 • 14:46 - 14:51
 • 14:51 - 14:55
 • 14:55 - 15:02
 • 15:02 - 15:07
 • 15:07 - 15:10
 • 15:10 - 15:13
 • 15:13 - 15:16
 • 15:16 - 15:19
 • 15:20 - 15:22
 • 15:22 - 15:26
 • 15:26 - 15:29
 • 15:29 - 15:32
 • 15:32 - 15:37
 • 15:37 - 15:39
 • 15:39 - 15:44
 • 15:44 - 15:48
 • 15:48 - 15:52
 • 15:52 - 15:58
 • 15:58 - 16:01
 • 16:01 - 16:06
 • 16:06 - 16:09
 • 16:09 - 16:11
 • 16:11 - 16:15
 • 16:15 - 16:18
 • 16:18 - 16:20
 • 16:20 - 16:26
 • 16:26 - 16:29
 • 16:29 - 16:31
 • 16:31 - 16:35
 • 16:35 - 16:38
 • 16:38 - 16:44
 • 16:44 - 16:46
 • 16:46 - 16:51
 • 16:51 - 16:55
 • 16:55 - 17:00
 • 17:00 - 17:05
 • 17:05 - 17:09
 • 17:09 - 17:11
 • 17:11 - 17:13
 • 17:13 - 17:17
 • 17:17 - 17:20
 • 17:20 - 17:24
 • 17:24 - 17:26
 • 17:26 - 17:31
 • 17:31 - 17:36
 • 17:36 - 17:40
 • 17:40 - 17:43
 • 17:43 - 17:46
 • 17:46 - 17:49
 • 17:49 - 17:53
 • 17:53 - 17:59
 • 17:59 - 18:01
 • 18:01 - 18:06
 • 18:06 - 18:09
 • 18:09 - 18:12
 • 18:12 - 18:18
 • 18:18 - 18:21
 • 18:21 - 18:25
 • 18:25 - 18:28
 • 18:28 - 18:30
 • 18:31 - 18:36
Title:
Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED
Description:

Re-uploaded as TED have decided to censor Graham and remove this video from the TEDx youtube channel. Follow this link for TED's statement on the matter and Graham's response: http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/

Graham Hancock is the author of the major international bestsellers The Sign and The Seal, Fingerprints of the Gods, and Heaven's Mirror. His books have sold more than five million copies worldwide and have been translated into 27 languages. His public lectures, radio and TV appearances, including two major TV series for Channel 4 in the UK and The Learning Channel in the US - Quest For The Lost Civilisation and Flooded Kingdoms of the Ice Age - have put his ideas before audiences of tens of millions. He has become recognised as an unconventional thinker who raises controversial questions about humanity's past.

Born in Edinburgh, Scotland, Hancock's early years were spent in India, where his father worked as a surgeon. Later he went to school and university in the northern English city of Durham and graduated from Durham University in 1973 with First Class Honours in Sociology. He went on to pursue a career in quality journalism, writing for many of Britain's leading newspapers including The Times, The Sunday Times, The Independent, and The Guardian. He was co-editor of New Internationalist magazine from 1976-1979 and East Africa correspondent of The Economist from 1981-1983.

In the early 1980's Hancock's writing began to move consistently in the direction of books. His first book (Journey Through Pakistan, with photographers Mohamed Amin and Duncan Willetts) was published in 1981. It was followed by Under Ethiopian Skies (1983), co-authored with Richard Pankhurst and photographed by Duncan Willets , Ethiopia: The Challenge of Hunger (1984), and AIDS: The Deadly Epidemic (1986) co-authored with Enver Carim. In 1987 Hancock began work on his widely-acclaimed critique of foreign aid, Lords of Poverty, which was published in 1989. African Ark (with photographers Angela Fisher and Carol Beckwith) was published in 1990.

Hancock's breakthrough to bestseller status came in 1992 with the publication of The Sign and The Seal, his epic investigation into the mystique and whereabouts today of the lost Ark of the Covenant. 'Hancock has invented a new genre,' commented The Guardian, 'an intellectual whodunit by a do-it-yourself sleuth.' Fingerprints of the Gods, published in 1995 confirmed Hancock's growing reputation. Described as 'one of the intellectual landmarks of the decade' by the Literary Review, this book has now sold more than three million copies and continues to be in demand all around the world. Subsequent works such as Keeper Of Genesis (The Message of the Sphinx in the US) with co-author Robert Bauval, and Heaven's Mirror, with photographer Santha Faiia, have also been Number 1 bestsellers, the latter accompanied by Hancock's three-part television series Quest For the Lost Civilisation.

In 2002 Hancock published Underworld: Flooded Kingdoms of the Ice Age to great critical acclaim, and hosted the accompanying major TV series. This was the culmination of years of research and on-hand dives at ancient underwater ruins. Arguing that many of the clues to the origin of civilization lay underwater, on coastal regions once above water but flooded at the end of the last Ice age, Underworld offered tangible archaeological evidence that myths and legends of ancient floods were not to be dismissed out of hand.

Graham's next venture Talisman: Sacred Cities, Secret Faith, co-authored by Robert Bauval, was published in 2004. This work, a decade in preparation, returns to the themes last dealt with in Keeper Of Genesis, seeking further evidence for the continuation of a secret astronomical cult into modern times. It is a roller-coaster intellectual journey through the back streets and rat runs of history to uncover the traces in architecture and monuments of a secret religion that has shaped the world.

In 2005 Graham published Supernatural: Meetings with The Ancient Teachers of Mankind, an investigation of shamanism and the origins of religion. This controversial book suggests that experiences in altered states of consciousness have played a fundamental role in the evolution of human culture, and that other realities - indeed parallel worlds - surround us all the time but are not normally accessible to our senses.

http://www.grahamhancock.com

These videos are released under a Creative Commons BY-NC-ND license, so they can be freely shared and reposted. (from http://www.ted.com/pages/about)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:45

Czech subtitles

Revisions Compare revisions