YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtitles

← Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED

Get Embed Code
20 Languages

Showing Revision 18 created 02/11/2014 by Jana Kinska.

 1. Po 6 milionech let nudy,
 2. evolučním vzestupu našeho druhu
 3. od posledního předchůdce společného s šimpanzem
 4. se nám stalo něco mimořádného.
  Stalo se to před méně než 100 000 let,
 5. což je, mimochodem, dlouho poté,
  co se vyvinul anatomicky moderní člověk.
 6. Před méně než 100 000 let,
  dokonce před méně než 40 000 let
 7. jsme svým způsobem nabyli vědomí
 8. a stali se zcela symbolickými bytostmi.
 9. Tato obrovská změna se označuje jako
 10. úplně nejdůležitější krok kupředu
  ve vývoji lidského chování
 11. a je úzce spjata se vznikem
  významných transcendentních
 12. skalních a jeskynních maleb po celém světě.
 13. V posledních 30 letech vědci
  z University of the Witwatersrand v JAR
 14. v čele s prof. Davidem Louisem Williamsem
  a celá řada dalších
 15. poukazují na fascinující, převratnou možnost,
 16. že jsme získali vědomí v návaznosti na
 17. setkávání našich předků
  s vizionářskými rostlinami
 18. a na rodící se šamanismus.
 19. Když zkoumáme jeskynní malby
  - nemám čas zacházet do detailů -
 20. je z mnoha podrobností jasné, že toto umění vzniklo
  ve stavech změněného vědomí,
 21. na základě vizí
 22. a že s touto náhlou a zásadní změnou
  byly zřejmě přímo spjaty
 23. rostliny a houby jako muchomůrka červená
  nebo psilocybinové houby.
 24. Když jsem se o záhadu vědomí
  začal zajímat, vydal jsem se tuto možnost zkoumat
 25. do Amazonie,
  kde i dnes najdeme šamanské kultury,
 26. které pijí silný vizionářský nápoj, ayahuasku,
 27. jehož aktivní složkou
  je dimethyltryptamin neboli DMT.
 28. Ten je na molekulární úrovni
  v podstatě velmi blízký psilocybinu.
 29. Samotné DMT, na které narazíme na Západě,
  kde se obvykle kouří,
 30. ovšem není orálně účinné.
 31. V žaludku totiž máme enzym
  zvaný monoaminooxidáza,
 32. který účinek DMT ruší.
 33. V Amazonii tento problém ovšem vyřešili.
 34. Říkají, že je to naučili duchové.
 35. DMT obsažené v ayahuasce
  pochází z listí rostliny,
 36. které v Amazonii říkají chacruna.
 37. Toto listí smíchají s liánou,
 38. která jako jediná ze 150 000 druhů
  amazonských rostlin a stromů
 39. obsahuje inhibitor monoaminooxidázy,
 40. kterým se ten žaludeční enzym vypíná.
 41. Díky tomu lze DMT
  z odvaru této jedinečné kombinace rostlin
 42. aplikovat orálně
  a vydat se na 4hodinovou pouť
 43. do neobyčejných sfér.
 44. Pít ayahuasku ovšem není legrace.
 45. Odvar z ayahuasky chutná vážně odporně.
 46. Je opravdu nechutný a naprosto strašlivě páchne.
 47. Poté, co vypijete svůj šálek,
  asi do 45 minut zjistíte,
 48. že se potíte a je vám špatně od žaludku.
 49. Brzy možná budete zvracet,
  můžete dostat průjem.
 50. Takže to nikdo nedělá rekreačně.
 51. Rád bych dodal, že rekreačně
  by se podle mě neměla užívat žádná psychedelika.
 52. Mají pro lidstvo mnohem závažnější a důležitější poslání.
 53. Takže to není zábava.
  Lidé se ale k užití ayahuasky znovu a znovu odhodlávají
 54. - a odhodlání je k tomu skutečně potřeba -
 55. pro její mimořádné účinky na úrovni vědomí.
 56. A jeden z nich souvisí s tvůrčími schopnostmi.
 57. Tvůrčí kosmogenní podněty ayahuasky
  jsou jasně patrné na obrazech
 58. peruánských šamanů pracujících s ayahuaskou,
  jako jsou tyto obrazy Pabla Amaringa
 59. zachycující pestré, syté barvy a úžasné vize.
 60. A tyto tvůrčí podněty
  se dostaly i k západním umělcům.
 61. Ayahuasca zcela zásadně ovlivnila
  řadu západních umělců,
 62. kteří také malují své vize.
 63. Na jejich obrazech vidíme
  další všeobecně sdílenou zkušenost,
 64. setkání s evidentně inteligentními bytostmi,
  které s námi komunikují telepaticky.
 65. Netvrdím, že jsou tyto bytosti reálné, nebo nereálné.
 66. Říkám jen to, že z fenomenologického hlediska
  je během ayahuskové zkušenosti
 67. potkávají lidé z celého světa - a vůbec nejčastěji
 68. jde o ducha ayahuasky samotné,
  Matku Ayahuasku, která nás lečí,
 69. a přestože je jakousi matkou-bohyní naší planety,
 70. zdá se, že se bezprostředně a osobně
  zajímá o nás jako jedince,
 71. chce léčit naše nemoci, pomáhat nám
  být co nejlepšími bytostmi,
 72. napravovat naše chybné nebo pomýlené chování,
  které nás svádí na scestí.
 73. A možná právě proto - o tom se ale moc nemluví -
 74. je ayahuasca velmi úspěšná
  v léčbě škodlivých závislostí na tvrdých drogách
 75. jako heroin a kokain.
  Jacques Mabit na peruánské klinice Takiwasi
 76. přijímá závislé na heroinu a kokainu
  do měsíční léčby
 77. a dělá s nimi 12 sezení,
  během nichž se setkávají s Matkou Ayahuaskou.
 78. Setkání vedou závislé k přání
  přestat s kokainem a heroinem
 79. a více než polovina z nich se zcela zbaví závislosti,
 80. už do ní znovu nespadne,
  a dokonce ani nemá abstinenční příznaky.
 81. Stejně úžasně léčil v Kanadě
  doktor Gabor Maté,
 82. dokud jeho práci neukončila
  svým zásahem kanadská vláda
 83. na základě toho,
  že samotná ayahuasca je ilegální droga.
 84. Já s ní mám osobní zkušenost.
  Nebyl jsem závislý na kokainu ani heroinu,
 85. ale 24 let jsem nepřetržitě kouřil konopí.
 86. Začal jsem marihuanu kouřit,
  používal jsem i vaporizér,
 87. ale stručně řečeno jsem byl 24 let
  v podstatě permanentně zkouřený.
 88. Ten stav jsem si užíval a přišlo mi,
  že mi to pomáhá při psaní.
 89. Asi to někdy byla pravda,
  ale když jsem se poprvé setkal s ayahuaskou,
 90. kouřil jsem marihuanu už 16 let
  a ayahuasca mi téměř okamžitě
 91. začala říkat, že mi konopí už nic nedává,
 92. že jsem kvůli němu nepříjemný na ostatní
  a hážu jim klacky pod nohy.
 93. Tyto informace jsem samozřejmě
  celá léta ignoroval
 94. a zase jsem byl 16 hodin denně zhulený.
 95. To negativní chování, na které mě ayahuasca
  upozorňovala, se ale zhoršovalo.
 96. Nechci tu konopí nijak shazovat a mám za to,
  že každý dospělý má výsostné právo
 97. se z vlastní vůle rozhodnout ho kouřit.
 98. Já jsem ho ale užíval nadměrně a nezodpovědně,
  vlastně jsem ho zneužíval.
 99. Byl jsem stále paranoidnější,
  žárlivější, majetničtější a podezíravější,
 100. přepadal mě iracionální hněv,
  ztrpčoval jsem život své milované partnerce Santhě.
 101. A když jsem se v říjnu 2011
  opět setkal s ayahuaskou,
 102. dostal jsem od Matky Ayahuasky
  naprosto neuvěřitelný kopanec.
 103. Prošel jsem si martyriem.
  Byla to jakási rekapitulace mého života.
 104. Není náhoda,
  že se ayahuasca označuje jako liána smrti.
 105. Ukázala mi mou smrt a zjistil jsem,
  že pokud zemřu
 106. a dostanu se tam, kam přicházíme po smrti,
  aniž bych napravil své životní chyby,
 107. bude to hodně špatné.
 108. S Matkou Ayahuaskou jsem si doslova prošel peklem.
 109. Připomínalo mi trochu ono Peklo,
  které namaloval Hieronymus Bosch.
 110. Opravdu strašné.
  Podobalo se také trochu místu,
 111. kde podle starých Egypťanů soudil bůh Usir
 112. a kde se před bohy na vahách poměřovaly duše
 113. s pírkem pravdy, spravedlnosti a kosmické harmonie.
 114. Zjistil jsem, že cesta, kterou kráčím,
 115. moje zneužívání konopí a chování s ním spojené
 116. mě dovedou k tomu,
  že budu posouzen jako „nevyhovující“
 117. a v posmrtném světě budu zřejmě zničen.
 118. Asi vás tedy nepřekvapí,
  že když jsem se v říjnu 2011 vrátil do Anglie,
 119. s konopím jsem přestal
 120. a od té doby jsem ho nikdy nekouřil.
 121. Připomínám ale, že mluvím o své osobní zkušenosti
 122. a nekomentuji jiné způsoby užívání konopí.
  Jako by mi doslova spadl kámen ze srdce,
 123. cítím se v mnoha směrech svobodný.
  Má kreativita ani náhodou nestagnuje,
 124. naopak jsem jako spisovatel
  produktivnější, kreativnější,
 125. soustředěnější a také výkonnější.
 126. Začal jsem se také zabývat
  svými negativními stránkami,
 127. které marihuana odhalila - je to dlouhý proces -
  a snad se ze mě pomalu stává
 128. více pečující, milující, pozitivnější člověk.
 129. Celou tuto transformaci - a pro mě to je
  skutečně osobní transformace -
 130. umožnilo moje setkání se smrtí,
  které mi Matka Ayahuasca zprostředkovala.
 131. Pokládám si tak otázku: co je smrt?
 132. Naše materialistická věda
  redukuje všechno na hmotu.
 133. Podle západní materialistické vědy
  jsme prostě maso, jsme pouhými těly,
 134. takže jakmile zemře mozek,
  znamená to konec našeho vědomí.
 135. Neexistuje život po smrti, nemáme duši.
 136. Prostě shnijeme a je po nás.
 137. Řada upřímných vědců by ale měla připustit,
 138. že vědomí je největší záhadou vědy
 139. a že nevíme, jak přesně funguje.
 140. Mozek se do něj do jisté míry zapojuje,
 141. ale my nevíme jak.
  Mozek možná vytváří vědomí
 142. podobně jako generátor vyrábí elektřinu.
  Pokud se tohoto paradigmatu držíte,
 143. pak samozřejmě na život po smrti nevěříte.
 144. Když se generátor rozbije, vědomí je to tam,
 145. ale je tu také možnost, že tento vztah
 146. - a neurověda to nijak nevylučuje -
 147. se spíše podobá
  vztahu televizního signálu a televizoru.
 148. A pokud se v takovém případě televize rozbije,
  televizní signál samozřejmě přetrvává.
 149. A to je paradigma všech spirituálních tradic:
 150. jsme nesmrtelnými dušemi,
  které jsou dočasně zhmotněny v této fyzické podobě,
 151. učí se, rostou a rozvíjejí.
 152. Chceme-li se o této záhadě něco dozvědět,
 153. pak jsou materialističtí redukcionističtí vědci
  ti poslední, koho bychom se měli ptát.
 154. Nemají k tomu vůbec co říct.
 155. Obraťme se raději na staré Egypťany,
  jejichž nejlepší mozky se po 3000 let
 156. věnovaly otázce smrti
 157. a tomu, jak bychom měli žít,
 158. abychom se připravili na to,
  s čím se po smrti setkáme.
 159. Staří Egypťané své myšlenky vyjadřovali
  v transcendentním umění,
 160. které na nás i dnes působí emotivně,
 161. a došli k jistým velmi konkrétním závěrům,
 162. že duše po smrti žije dál a my budeme odpovědní
 163. za všechny své myšlenky, činy,
  za každý skutek vykonaný během života.
 164. Měli bychom tedy tuto cennou příležitost
  - narodit se v lidském těle -
 165. brát vážně a co nejlépe jí využít.
 166. Staří Egypťané ale při svém zkoumání záhad smrti
 167. jen netrénovali představivost.
 168. Velmi si cenili snových stavů
  a my dnes víme, že používali vizionářské rostliny
 169. jako halucinogenní lotos modrý,
 170. a je zajímavé, že staroegyptský strom života
 171. byl nedávno identifikován jako Acacia nilotica,
 172. která obsahuje vysokou koncentraci DMT, dimethyltryptaminu,
 173. tedy téže aktivní látky, kterou najdeme v ayahuasce.
 174. Těžko si ale představíme společnost, která by se
 175. od společnosti starého Egypta lišila víc než ta naše.
 176. V naší společnosti
  máme k vizionářským stavům odpor.
 177. Když chceme někoho urazit, označíme ho za snílka.
 178. Ve starověkých společnostech to bylo uznání.
 179. Vybudovali jsme obrovské
  mocné byrokratické aparáty,
 180. které nám zasahují do soukromí, vyráží nám dveře,
 181. zatýkají nás, posílají do vězení
  - někdy na celé roky -
 182. za držení i malého množství
  psilocybinu nebo látek jako DMT,
 183. ať už v inhalovatelné formě,
  nebo jako ayahuaskový odvar.
 184. Ironií je, že DMT je, jak dnes víme,
  přirozený hormon v našem mozku.
 185. Nachází se v těle každého z nás
  a problém je jen to,
 186. že kvůli nedostatečnému výzkumu
  nevíme, jak funguje.
 187. Naše společnost se ale nestaví
  proti změněným stavům vědomí jako takovým.
 188. Vždyť to nemorální spolčení psychiatrů
  a farmaceutické lobby vydělává miliardy
 189. na nadbytečném předepisování léků
  k regulaci takzvaných syndromů jako deprese
 190. nebo porucha pozornosti u mladistvých.
 191. A pak je tu vřelý vztah naší společnosti k alkoholu.
 192. Vynášíme do nebe jednu z nejnudnějších drog
  navzdory strašlivým následkům,
 193. které z jejího užívání vyplývají.
 194. A samozřejmě milujeme své stimulanty: svůj čaj,
  kávu, energetické nápoje, svůj cukr.
 195. Na těchto látkách stojí celá odvětví
 196. a my si je ceníme kvůli tomu,
  jak nám mění vědomí.
 197. Tyto povolené změněné stavy vědomí
  přitom mají jedno společné:
 198. žádný z nich nejde proti základnímu stavu vědomí,
  který naše společnost uznává,
 199. jakési „ostražité vědomí
  orientované na řešení problémů“.
 200. To je vhodné pro spíše světské aspekty vědy.
 201. Hodí se pro vedení válek, obchodování,
  pro politiku, ale řekl bych,
 202. že si každý uvědomuje, že potenciál společnosti,
  která je monopolně založena
 203. na takovém stavu vědomí, je prázdný.
 204. A že tento model už nefunguje.
 205. Že je porouchaný ve všech ohledech,
  v jakých jen může být.
 206. Je naléhavě potřeba najít místo něj něco jiného:
 207. rozsáhlý problém globálního znečištění,
  způsobený cílevědomou honbou za ziskem,
 208. strašlivé šíření jaderných zbraní,
 209. přízrak hladovění,
 210. kdy každý večer chodí miliony lidí spát o hladu.
 211. A my tento problém vůbec nedokážeme vyřešit,
 212. navzdory ostražitému vědomí
  orientovanému na řešení problémů.
 213. A podívejte se na Amazonii, plíce naší planety,
  kde najdeme tolik rozmanitých druhů.
 214. Prastarý prales se kácí
  a místo něj se pěstuje ve velkém sója,
 215. abychom nakrmili dobytek,
  ze kterého si děláme hamburgery.
 216. Takovou ohavnost lze dopustit
  jen při opravdu chorém stavu globálního vědomí.
 217. Během války v Iráku
  jsem si udělal zběžnou kalkulaci
 218. a vyšlo mi, že problémy Amazonie
  by jednou provždy vyřešila
 219. částka odpovídající výdajům
  na 6 měsíců této války.
 220. Stačila by k odškodnění amazonských národů,
 221. takže by se už nemusel pokácet jediný strom
 222. a mohly by se o tento úžasný zdroj
  už jen starat a chránit jej.
 223. Jenže my jako globální komunita
  to nedokážeme zařídit.
 224. Dokážeme nezřízeně utrácet miliardy na války,
 225. násilí, strach, podezřívání, rozdělování,
 226. ale nezvládáme vyvinout společné úsilí
  a zachránit plíce naší planety.
 227. A možná právě proto
 228. šamani z Amazonie nyní rozbíhají
  jakousi misionářskou činnost naruby.
 229. Když jsem se šamanů ptal na nemoci Západu,
  viděli to dost jasně:
 230. „Přeťali jste své vztahy s duchem.
 231. Pokud se s ním znovu nespojíte,
  a neuděláte to brzy, celý ten domeček z karet
 232. shodíte a spadne vám i nám na hlavu.“
 233. A věří - ať už se mýlí, nebo ne - že lékem
  na tuto nemoc je ayahuasca.
 234. Mnoho lidí vyslyšelo volání
  a jezdí teď do Amazonie pít ayahuasku.
 235. Šamani pracující s ayahuaskou
  zase cestují po zemích Západu,
 236. nabízejí svůj odvar, často tajně a na vlastní riziko,
 237. a snaží se v nás vyvolat změnu vědomí.
 238. Pravda je, že ayahuasca všem přináší poselství
 239. o posvátné, magické, čarovné,
  nekonečně vzácné podstatě života na Zemi
 240. a vzájemném propojení
  hmotného a duchovního světa.
 241. Při práci s ayahuaskou nelze zabránit tomu,
 242. aby nás toto poselství dříve či později
  hluboce, niterně zasáhlo.
 243. Nezapomínejme ale, že ayahuasca na to není sama.
 244. Je součástí starodávného celosvětového systému
  cíleného, opatrného, zodpovědného
 245. měnění vědomí.
 246. Badatelé nedávno zjistili,
  že kykeion, používaný ve starověkém Řecku
 247. při eulezínských mysteriích,
  byl velmi pravděpodobně psychedelický nápoj
 248. a že sóma, figurující ve védách,
  byla nejspíš nápoj z muchomůrky červené.
 249. Máme tu DMT ve stromě života starých Egypťanů
 250. a známe dosud existující šamanské kultury světa.
 251. To všechno je spojeno se stavem vědomí,
 252. jehož záměrem je pomoci nám
  dosáhnout vyrovnanosti a harmonie.
 253. Staří Egypťané to označovali jako kosmický Maat.
 254. Mějme na paměti, že naše poslání tady na Zemi,
 255. kde jsme pohrouženi ve hmotě,
  je především duchovní cesta,
 256. jejímž cílem je rozvoj a zdokonalování duše,
 257. cesta, která nás může zavést zpět
  až k samotným základům naší lidské podstaty.
 258. A já zde uplatňuji
  naše těžce vydobyté právo svobody slova
 259. a dovolávám se a dožaduji uznání dalšího práva:
 260. práva na svrchovanost dospělých
  nad svým vědomím.
 261. Naše společnost vede válku s vědomím,
 262. a pokud dospělí nebudou mít právo
  nezávisle rozhodovat,
 263. jak s vlastním vědomím nakládat,
  aniž bychom někomu ubližovali
 264. - včetně zodpovědného užívání
  starodávných posvátných vizionářských rostlin -
 265. pak se vůbec nemůžeme pokládat za svobodné.
 266. Pro naši společnost nemá cenu
  vnucovat světu naši formu demokracie,
 267. když zároveň otravujeme krev v žilách společnosti
 268. a upíráme jednotlivcům právo na své vědomí.
 269. Možná si udržováním tohoto stavu věcí
 270. dokonce odpíráme další,
  zcela zásadní krok naší evoluce
 271. - a kdo ví, třeba se i vzpíráme svému věčnému osudu.
 272. Děkuji vám, dámy a pánové.
 273. Děkuji.
 274. Děkuji.