Return to Video

Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED

 • 0:18 - 0:23
  Po 6 milionech let nudy,
 • 0:23 - 0:28
  evolučním vzestupu našeho druhu
 • 0:28 - 0:31
  od posledního předchůdce společného s šimpanzem
 • 0:31 - 0:35
  se nám stalo něco mimořádného.
  Stalo se to před méně než 100 000 let,
 • 0:35 - 0:38
  což je, mimochodem, dlouho poté,
  co se vyvinul anatomicky moderní člověk.
 • 0:39 - 0:43
  Před méně než 100 000 let,
  dokonce před méně než 40 000 let
 • 0:43 - 0:47
  jsme svým způsobem nabyli vědomí
 • 0:47 - 0:50
  a stali se zcela symbolickými bytostmi.
 • 0:51 - 0:54
  Tato obrovská změna se označuje jako
 • 0:54 - 0:57
  úplně nejdůležitější krok kupředu
  ve vývoji lidského chování
 • 0:57 - 1:01
  a je úzce spjata se vznikem
  významných transcendentních
 • 1:01 - 1:05
  skalních a jeskynních maleb po celém světě.
 • 1:06 - 1:11
  V posledních 30 letech vědci
  z University of the Witwatersrand v JAR
 • 1:11 - 1:15
  v čele s prof. Davidem Louisem Williamsem
  a celá řada dalších
 • 1:15 - 1:18
  poukazují na fascinující, převratnou možnost,
 • 1:19 - 1:23
  že jsme získali vědomí v návaznosti na
 • 1:23 - 1:27
  setkávání našich předků
  s vizionářskými rostlinami
 • 1:27 - 1:29
  a na rodící se šamanismus.
 • 1:30 - 1:34
  Když zkoumáme jeskynní malby
  - nemám čas zacházet do detailů -
 • 1:34 - 1:38
  je z mnoha podrobností jasné, že toto umění vzniklo
  ve stavech změněného vědomí,
 • 1:38 - 1:40
  na základě vizí
 • 1:40 - 1:48
  a že s touto náhlou a zásadní změnou
  byly zřejmě přímo spjaty
 • 1:48 - 1:55
  rostliny a houby jako muchomůrka červená
  nebo psilocybinové houby.
 • 1:55 - 1:59
  Když jsem se o záhadu vědomí
  začal zajímat, vydal jsem se tuto možnost zkoumat
 • 1:59 - 2:05
  do Amazonie,
  kde i dnes najdeme šamanské kultury,
 • 2:05 - 2:10
  které pijí silný vizionářský nápoj, ayahuasku,
 • 2:10 - 2:14
  jehož aktivní složkou
  je dimethyltryptamin neboli DMT.
 • 2:14 - 2:18
  Ten je na molekulární úrovni
  v podstatě velmi blízký psilocybinu.
 • 2:18 - 2:26
  Samotné DMT, na které narazíme na Západě,
  kde se obvykle kouří,
 • 2:26 - 2:28
  ovšem není orálně účinné.
 • 2:28 - 2:31
  V žaludku totiž máme enzym
  zvaný monoaminooxidáza,
 • 2:31 - 2:35
  který účinek DMT ruší.
 • 2:36 - 2:39
  V Amazonii tento problém ovšem vyřešili.
 • 2:39 - 2:43
  Říkají, že je to naučili duchové.
 • 2:43 - 2:46
  DMT obsažené v ayahuasce
  pochází z listí rostliny,
 • 2:46 - 2:49
  které v Amazonii říkají chacruna.
 • 2:49 - 2:53
  Toto listí smíchají s liánou,
 • 2:53 - 2:56
  která jako jediná ze 150 000 druhů
  amazonských rostlin a stromů
 • 2:56 - 3:01
  obsahuje inhibitor monoaminooxidázy,
 • 3:01 - 3:05
  kterým se ten žaludeční enzym vypíná.
 • 3:05 - 3:09
  Díky tomu lze DMT
  z odvaru této jedinečné kombinace rostlin
 • 3:09 - 3:14
  aplikovat orálně
  a vydat se na 4hodinovou pouť
 • 3:14 - 3:17
  do neobyčejných sfér.
 • 3:17 - 3:21
  Pít ayahuasku ovšem není legrace.
 • 3:22 - 3:27
  Odvar z ayahuasky chutná vážně odporně.
 • 3:27 - 3:30
  Je opravdu nechutný a naprosto strašlivě páchne.
 • 3:31 - 3:35
  Poté, co vypijete svůj šálek,
  asi do 45 minut zjistíte,
 • 3:35 - 3:38
  že se potíte a je vám špatně od žaludku.
 • 3:38 - 3:40
  Brzy možná budete zvracet,
  můžete dostat průjem.
 • 3:40 - 3:44
  Takže to nikdo nedělá rekreačně.
 • 3:45 - 3:51
  Rád bych dodal, že rekreačně
  by se podle mě neměla užívat žádná psychedelika.
 • 3:51 - 3:56
  Mají pro lidstvo mnohem závažnější a důležitější poslání.
 • 3:56 - 4:01
  Takže to není zábava.
  Lidé se ale k užití ayahuasky znovu a znovu odhodlávají
 • 4:01 - 4:04
  - a odhodlání je k tomu skutečně potřeba -
 • 4:04 - 4:07
  pro její mimořádné účinky na úrovni vědomí.
 • 4:07 - 4:10
  A jeden z nich souvisí s tvůrčími schopnostmi.
 • 4:10 - 4:15
  Tvůrčí kosmogenní podněty ayahuasky
  jsou jasně patrné na obrazech
 • 4:15 - 4:19
  peruánských šamanů pracujících s ayahuaskou,
  jako jsou tyto obrazy Pabla Amaringa
 • 4:19 - 4:24
  zachycující pestré, syté barvy a úžasné vize.
 • 4:24 - 4:30
  A tyto tvůrčí podněty
  se dostaly i k západním umělcům.
 • 4:30 - 4:34
  Ayahuasca zcela zásadně ovlivnila
  řadu západních umělců,
 • 4:34 - 4:36
  kteří také malují své vize.
 • 4:36 - 4:41
  Na jejich obrazech vidíme
  další všeobecně sdílenou zkušenost,
 • 4:41 - 4:47
  setkání s evidentně inteligentními bytostmi,
  které s námi komunikují telepaticky.
 • 4:47 - 4:52
  Netvrdím, že jsou tyto bytosti reálné, nebo nereálné.
 • 4:52 - 4:57
  Říkám jen to, že z fenomenologického hlediska
  je během ayahuskové zkušenosti
 • 4:57 - 4:59
  potkávají lidé z celého světa - a vůbec nejčastěji
 • 4:59 - 5:07
  jde o ducha ayahuasky samotné,
  Matku Ayahuasku, která nás lečí,
 • 5:07 - 5:11
  a přestože je jakousi matkou-bohyní naší planety,
 • 5:11 - 5:15
  zdá se, že se bezprostředně a osobně
  zajímá o nás jako jedince,
 • 5:15 - 5:20
  chce léčit naše nemoci, pomáhat nám
  být co nejlepšími bytostmi,
 • 5:20 - 5:25
  napravovat naše chybné nebo pomýlené chování,
  které nás svádí na scestí.
 • 5:25 - 5:30
  A možná právě proto - o tom se ale moc nemluví -
 • 5:30 - 5:37
  je ayahuasca velmi úspěšná
  v léčbě škodlivých závislostí na tvrdých drogách
 • 5:37 - 5:43
  jako heroin a kokain.
  Jacques Mabit na peruánské klinice Takiwasi
 • 5:43 - 5:46
  přijímá závislé na heroinu a kokainu
  do měsíční léčby
 • 5:46 - 5:50
  a dělá s nimi 12 sezení,
  během nichž se setkávají s Matkou Ayahuaskou.
 • 5:50 - 5:55
  Setkání vedou závislé k přání
  přestat s kokainem a heroinem
 • 5:55 - 5:58
  a více než polovina z nich se zcela zbaví závislosti,
 • 5:58 - 6:01
  už do ní znovu nespadne,
  a dokonce ani nemá abstinenční příznaky.
 • 6:01 - 6:06
  Stejně úžasně léčil v Kanadě
  doktor Gabor Maté,
 • 6:06 - 6:10
  dokud jeho práci neukončila
  svým zásahem kanadská vláda
 • 6:10 - 6:14
  na základě toho,
  že samotná ayahuasca je ilegální droga.
 • 6:15 - 6:21
  Já s ní mám osobní zkušenost.
  Nebyl jsem závislý na kokainu ani heroinu,
 • 6:21 - 6:24
  ale 24 let jsem nepřetržitě kouřil konopí.
 • 6:24 - 6:31
  Začal jsem marihuanu kouřit,
  používal jsem i vaporizér,
 • 6:31 - 6:37
  ale stručně řečeno jsem byl 24 let
  v podstatě permanentně zkouřený.
 • 6:37 - 6:45
  Ten stav jsem si užíval a přišlo mi,
  že mi to pomáhá při psaní.
 • 6:45 - 6:49
  Asi to někdy byla pravda,
  ale když jsem se poprvé setkal s ayahuaskou,
 • 6:49 - 6:52
  kouřil jsem marihuanu už 16 let
  a ayahuasca mi téměř okamžitě
 • 6:52 - 6:58
  začala říkat, že mi konopí už nic nedává,
 • 6:58 - 7:02
  že jsem kvůli němu nepříjemný na ostatní
  a hážu jim klacky pod nohy.
 • 7:02 - 7:06
  Tyto informace jsem samozřejmě
  celá léta ignoroval
 • 7:06 - 7:09
  a zase jsem byl 16 hodin denně zhulený.
 • 7:09 - 7:16
  To negativní chování, na které mě ayahuasca
  upozorňovala, se ale zhoršovalo.
 • 7:16 - 7:19
  Nechci tu konopí nijak shazovat a mám za to,
  že každý dospělý má výsostné právo
 • 7:19 - 7:22
  se z vlastní vůle rozhodnout ho kouřit.
 • 7:22 - 7:26
  Já jsem ho ale užíval nadměrně a nezodpovědně,
  vlastně jsem ho zneužíval.
 • 7:26 - 7:32
  Byl jsem stále paranoidnější,
  žárlivější, majetničtější a podezíravější,
 • 7:32 - 7:37
  přepadal mě iracionální hněv,
  ztrpčoval jsem život své milované partnerce Santhě.
 • 7:37 - 7:42
  A když jsem se v říjnu 2011
  opět setkal s ayahuaskou,
 • 7:42 - 7:49
  dostal jsem od Matky Ayahuasky
  naprosto neuvěřitelný kopanec.
 • 7:49 - 7:55
  Prošel jsem si martyriem.
  Byla to jakási rekapitulace mého života.
 • 7:55 - 8:00
  Není náhoda,
  že se ayahuasca označuje jako liána smrti.
 • 8:00 - 8:05
  Ukázala mi mou smrt a zjistil jsem,
  že pokud zemřu
 • 8:05 - 8:09
  a dostanu se tam, kam přicházíme po smrti,
  aniž bych napravil své životní chyby,
 • 8:09 - 8:14
  bude to hodně špatné.
 • 8:14 - 8:18
  S Matkou Ayahuaskou jsem si doslova prošel peklem.
 • 8:18 - 8:23
  Připomínalo mi trochu ono Peklo,
  které namaloval Hieronymus Bosch.
 • 8:23 - 8:27
  Opravdu strašné.
  Podobalo se také trochu místu,
 • 8:27 - 8:30
  kde podle starých Egypťanů soudil bůh Usir
 • 8:30 - 8:34
  a kde se před bohy na vahách poměřovaly duše
 • 8:34 - 8:38
  s pírkem pravdy, spravedlnosti a kosmické harmonie.
 • 8:38 - 8:41
  Zjistil jsem, že cesta, kterou kráčím,
 • 8:41 - 8:46
  moje zneužívání konopí a chování s ním spojené
 • 8:46 - 8:50
  mě dovedou k tomu,
  že budu posouzen jako „nevyhovující“
 • 8:50 - 8:54
  a v posmrtném světě budu zřejmě zničen.
 • 8:54 - 8:58
  Asi vás tedy nepřekvapí,
  že když jsem se v říjnu 2011 vrátil do Anglie,
 • 8:58 - 9:02
  s konopím jsem přestal
 • 9:02 - 9:05
  a od té doby jsem ho nikdy nekouřil.
 • 9:05 - 9:08
  Připomínám ale, že mluvím o své osobní zkušenosti
 • 9:08 - 9:13
  a nekomentuji jiné způsoby užívání konopí.
  Jako by mi doslova spadl kámen ze srdce,
 • 9:13 - 9:18
  cítím se v mnoha směrech svobodný.
  Má kreativita ani náhodou nestagnuje,
 • 9:18 - 9:21
  naopak jsem jako spisovatel
  produktivnější, kreativnější,
 • 9:21 - 9:26
  soustředěnější a také výkonnější.
 • 9:26 - 9:30
  Začal jsem se také zabývat
  svými negativními stránkami,
 • 9:30 - 9:33
  které marihuana odhalila - je to dlouhý proces -
  a snad se ze mě pomalu stává
 • 9:33 - 9:37
  více pečující, milující, pozitivnější člověk.
 • 9:37 - 9:43
  Celou tuto transformaci - a pro mě to je
  skutečně osobní transformace -
 • 9:43 - 9:47
  umožnilo moje setkání se smrtí,
  které mi Matka Ayahuasca zprostředkovala.
 • 9:47 - 9:51
  Pokládám si tak otázku: co je smrt?
 • 9:51 - 9:54
  Naše materialistická věda
  redukuje všechno na hmotu.
 • 9:54 - 9:58
  Podle západní materialistické vědy
  jsme prostě maso, jsme pouhými těly,
 • 9:58 - 10:01
  takže jakmile zemře mozek,
  znamená to konec našeho vědomí.
 • 10:01 - 10:03
  Neexistuje život po smrti, nemáme duši.
 • 10:03 - 10:06
  Prostě shnijeme a je po nás.
 • 10:06 - 10:10
  Řada upřímných vědců by ale měla připustit,
 • 10:10 - 10:13
  že vědomí je největší záhadou vědy
 • 10:13 - 10:16
  a že nevíme, jak přesně funguje.
 • 10:16 - 10:17
  Mozek se do něj do jisté míry zapojuje,
 • 10:17 - 10:21
  ale my nevíme jak.
  Mozek možná vytváří vědomí
 • 10:22 - 10:25
  podobně jako generátor vyrábí elektřinu.
  Pokud se tohoto paradigmatu držíte,
 • 10:25 - 10:27
  pak samozřejmě na život po smrti nevěříte.
 • 10:27 - 10:29
  Když se generátor rozbije, vědomí je to tam,
 • 10:29 - 10:31
  ale je tu také možnost, že tento vztah
 • 10:31 - 10:33
  - a neurověda to nijak nevylučuje -
 • 10:33 - 10:37
  se spíše podobá
  vztahu televizního signálu a televizoru.
 • 10:37 - 10:42
  A pokud se v takovém případě televize rozbije,
  televizní signál samozřejmě přetrvává.
 • 10:42 - 10:46
  A to je paradigma všech spirituálních tradic:
 • 10:46 - 10:50
  jsme nesmrtelnými dušemi,
  které jsou dočasně zhmotněny v této fyzické podobě,
 • 10:50 - 10:54
  učí se, rostou a rozvíjejí.
 • 10:54 - 10:56
  Chceme-li se o této záhadě něco dozvědět,
 • 10:56 - 10:59
  pak jsou materialističtí redukcionističtí vědci
  ti poslední, koho bychom se měli ptát.
 • 10:59 - 11:01
  Nemají k tomu vůbec co říct.
 • 11:01 - 11:05
  Obraťme se raději na staré Egypťany,
  jejichž nejlepší mozky se po 3000 let
 • 11:05 - 11:07
  věnovaly otázce smrti
 • 11:07 - 11:10
  a tomu, jak bychom měli žít,
 • 11:10 - 11:13
  abychom se připravili na to,
  s čím se po smrti setkáme.
 • 11:13 - 11:18
  Staří Egypťané své myšlenky vyjadřovali
  v transcendentním umění,
 • 11:18 - 11:21
  které na nás i dnes působí emotivně,
 • 11:21 - 11:23
  a došli k jistým velmi konkrétním závěrům,
 • 11:23 - 11:27
  že duše po smrti žije dál a my budeme odpovědní
 • 11:27 - 11:32
  za všechny své myšlenky, činy,
  za každý skutek vykonaný během života.
 • 11:32 - 11:36
  Měli bychom tedy tuto cennou příležitost
  - narodit se v lidském těle -
 • 11:36 - 11:39
  brát vážně a co nejlépe jí využít.
 • 11:39 - 11:41
  Staří Egypťané ale při svém zkoumání záhad smrti
 • 11:41 - 11:44
  jen netrénovali představivost.
 • 11:44 - 11:50
  Velmi si cenili snových stavů
  a my dnes víme, že používali vizionářské rostliny
 • 11:50 - 11:54
  jako halucinogenní lotos modrý,
 • 11:54 - 11:57
  a je zajímavé, že staroegyptský strom života
 • 11:57 - 12:00
  byl nedávno identifikován jako Acacia nilotica,
 • 12:00 - 12:05
  která obsahuje vysokou koncentraci DMT, dimethyltryptaminu,
 • 12:05 - 12:09
  tedy téže aktivní látky, kterou najdeme v ayahuasce.
 • 12:09 - 12:13
  Těžko si ale představíme společnost, která by se
 • 12:13 - 12:15
  od společnosti starého Egypta lišila víc než ta naše.
 • 12:15 - 12:17
  V naší společnosti
  máme k vizionářským stavům odpor.
 • 12:17 - 12:22
  Když chceme někoho urazit, označíme ho za snílka.
 • 12:22 - 12:24
  Ve starověkých společnostech to bylo uznání.
 • 12:24 - 12:28
  Vybudovali jsme obrovské
  mocné byrokratické aparáty,
 • 12:28 - 12:31
  které nám zasahují do soukromí, vyráží nám dveře,
 • 12:31 - 12:34
  zatýkají nás, posílají do vězení
  - někdy na celé roky -
 • 12:34 - 12:39
  za držení i malého množství
  psilocybinu nebo látek jako DMT,
 • 12:39 - 12:43
  ať už v inhalovatelné formě,
  nebo jako ayahuaskový odvar.
 • 12:43 - 12:47
  Ironií je, že DMT je, jak dnes víme,
  přirozený hormon v našem mozku.
 • 12:47 - 12:50
  Nachází se v těle každého z nás
  a problém je jen to,
 • 12:50 - 12:52
  že kvůli nedostatečnému výzkumu
  nevíme, jak funguje.
 • 12:52 - 12:57
  Naše společnost se ale nestaví
  proti změněným stavům vědomí jako takovým.
 • 12:57 - 13:04
  Vždyť to nemorální spolčení psychiatrů
  a farmaceutické lobby vydělává miliardy
 • 13:04 - 13:10
  na nadbytečném předepisování léků
  k regulaci takzvaných syndromů jako deprese
 • 13:10 - 13:14
  nebo porucha pozornosti u mladistvých.
 • 13:14 - 13:18
  A pak je tu vřelý vztah naší společnosti k alkoholu.
 • 13:18 - 13:25
  Vynášíme do nebe jednu z nejnudnějších drog
  navzdory strašlivým následkům,
 • 13:25 - 13:27
  které z jejího užívání vyplývají.
 • 13:27 - 13:31
  A samozřejmě milujeme své stimulanty: svůj čaj,
  kávu, energetické nápoje, svůj cukr.
 • 13:31 - 13:36
  Na těchto látkách stojí celá odvětví
 • 13:36 - 13:39
  a my si je ceníme kvůli tomu,
  jak nám mění vědomí.
 • 13:39 - 13:43
  Tyto povolené změněné stavy vědomí
  přitom mají jedno společné:
 • 13:43 - 13:48
  žádný z nich nejde proti základnímu stavu vědomí,
  který naše společnost uznává,
 • 13:48 - 13:50
  jakési „ostražité vědomí
  orientované na řešení problémů“.
 • 13:50 - 13:54
  To je vhodné pro spíše světské aspekty vědy.
 • 13:54 - 13:58
  Hodí se pro vedení válek, obchodování,
  pro politiku, ale řekl bych,
 • 13:58 - 14:04
  že si každý uvědomuje, že potenciál společnosti,
  která je monopolně založena
 • 14:04 - 14:07
  na takovém stavu vědomí, je prázdný.
 • 14:07 - 14:11
  A že tento model už nefunguje.
 • 14:11 - 14:14
  Že je porouchaný ve všech ohledech,
  v jakých jen může být.
 • 14:14 - 14:18
  Je naléhavě potřeba najít místo něj něco jiného:
 • 14:18 - 14:25
  rozsáhlý problém globálního znečištění,
  způsobený cílevědomou honbou za ziskem,
 • 14:25 - 14:29
  strašlivé šíření jaderných zbraní,
 • 14:30 - 14:32
  přízrak hladovění,
 • 14:32 - 14:35
  kdy každý večer chodí miliony lidí spát o hladu.
 • 14:35 - 14:37
  A my tento problém vůbec nedokážeme vyřešit,
 • 14:37 - 14:40
  navzdory ostražitému vědomí
  orientovanému na řešení problémů.
 • 14:40 - 14:46
  A podívejte se na Amazonii, plíce naší planety,
  kde najdeme tolik rozmanitých druhů.
 • 14:46 - 14:51
  Prastarý prales se kácí
  a místo něj se pěstuje ve velkém sója,
 • 14:51 - 14:55
  abychom nakrmili dobytek,
  ze kterého si děláme hamburgery.
 • 14:55 - 15:02
  Takovou ohavnost lze dopustit
  jen při opravdu chorém stavu globálního vědomí.
 • 15:02 - 15:07
  Během války v Iráku
  jsem si udělal zběžnou kalkulaci
 • 15:07 - 15:10
  a vyšlo mi, že problémy Amazonie
  by jednou provždy vyřešila
 • 15:10 - 15:13
  částka odpovídající výdajům
  na 6 měsíců této války.
 • 15:13 - 15:16
  Stačila by k odškodnění amazonských národů,
 • 15:16 - 15:19
  takže by se už nemusel pokácet jediný strom
 • 15:20 - 15:22
  a mohly by se o tento úžasný zdroj
  už jen starat a chránit jej.
 • 15:22 - 15:26
  Jenže my jako globální komunita
  to nedokážeme zařídit.
 • 15:26 - 15:29
  Dokážeme nezřízeně utrácet miliardy na války,
 • 15:29 - 15:32
  násilí, strach, podezřívání, rozdělování,
 • 15:32 - 15:37
  ale nezvládáme vyvinout společné úsilí
  a zachránit plíce naší planety.
 • 15:37 - 15:39
  A možná právě proto
 • 15:39 - 15:44
  šamani z Amazonie nyní rozbíhají
  jakousi misionářskou činnost naruby.
 • 15:44 - 15:48
  Když jsem se šamanů ptal na nemoci Západu,
  viděli to dost jasně:
 • 15:48 - 15:52
  „Přeťali jste své vztahy s duchem.
 • 15:52 - 15:58
  Pokud se s ním znovu nespojíte,
  a neuděláte to brzy, celý ten domeček z karet
 • 15:58 - 16:01
  shodíte a spadne vám i nám na hlavu.“
 • 16:01 - 16:06
  A věří - ať už se mýlí, nebo ne - že lékem
  na tuto nemoc je ayahuasca.
 • 16:06 - 16:09
  Mnoho lidí vyslyšelo volání
  a jezdí teď do Amazonie pít ayahuasku.
 • 16:09 - 16:11
  Šamani pracující s ayahuaskou
  zase cestují po zemích Západu,
 • 16:11 - 16:15
  nabízejí svůj odvar, často tajně a na vlastní riziko,
 • 16:15 - 16:18
  a snaží se v nás vyvolat změnu vědomí.
 • 16:18 - 16:20
  Pravda je, že ayahuasca všem přináší poselství
 • 16:20 - 16:26
  o posvátné, magické, čarovné,
  nekonečně vzácné podstatě života na Zemi
 • 16:26 - 16:29
  a vzájemném propojení
  hmotného a duchovního světa.
 • 16:29 - 16:31
  Při práci s ayahuaskou nelze zabránit tomu,
 • 16:31 - 16:35
  aby nás toto poselství dříve či později
  hluboce, niterně zasáhlo.
 • 16:35 - 16:38
  Nezapomínejme ale, že ayahuasca na to není sama.
 • 16:38 - 16:44
  Je součástí starodávného celosvětového systému
  cíleného, opatrného, zodpovědného
 • 16:44 - 16:46
  měnění vědomí.
 • 16:46 - 16:51
  Badatelé nedávno zjistili,
  že kykeion, používaný ve starověkém Řecku
 • 16:51 - 16:55
  při eulezínských mysteriích,
  byl velmi pravděpodobně psychedelický nápoj
 • 16:55 - 17:00
  a že sóma, figurující ve védách,
  byla nejspíš nápoj z muchomůrky červené.
 • 17:00 - 17:05
  Máme tu DMT ve stromě života starých Egypťanů
 • 17:05 - 17:09
  a známe dosud existující šamanské kultury světa.
 • 17:09 - 17:11
  To všechno je spojeno se stavem vědomí,
 • 17:11 - 17:13
  jehož záměrem je pomoci nám
  dosáhnout vyrovnanosti a harmonie.
 • 17:13 - 17:17
  Staří Egypťané to označovali jako kosmický Maat.
 • 17:17 - 17:20
  Mějme na paměti, že naše poslání tady na Zemi,
 • 17:20 - 17:24
  kde jsme pohrouženi ve hmotě,
  je především duchovní cesta,
 • 17:24 - 17:26
  jejímž cílem je rozvoj a zdokonalování duše,
 • 17:26 - 17:31
  cesta, která nás může zavést zpět
  až k samotným základům naší lidské podstaty.
 • 17:31 - 17:36
  A já zde uplatňuji
  naše těžce vydobyté právo svobody slova
 • 17:36 - 17:40
  a dovolávám se a dožaduji uznání dalšího práva:
 • 17:40 - 17:43
  práva na svrchovanost dospělých
  nad svým vědomím.
 • 17:43 - 17:46
  Naše společnost vede válku s vědomím,
 • 17:46 - 17:49
  a pokud dospělí nebudou mít právo
  nezávisle rozhodovat,
 • 17:49 - 17:53
  jak s vlastním vědomím nakládat,
  aniž bychom někomu ubližovali
 • 17:53 - 17:59
  - včetně zodpovědného užívání
  starodávných posvátných vizionářských rostlin -
 • 17:59 - 18:01
  pak se vůbec nemůžeme pokládat za svobodné.
 • 18:01 - 18:06
  Pro naši společnost nemá cenu
  vnucovat světu naši formu demokracie,
 • 18:06 - 18:09
  když zároveň otravujeme krev v žilách společnosti
 • 18:09 - 18:12
  a upíráme jednotlivcům právo na své vědomí.
 • 18:12 - 18:18
  Možná si udržováním tohoto stavu věcí
 • 18:18 - 18:21
  dokonce odpíráme další,
  zcela zásadní krok naší evoluce
 • 18:21 - 18:25
  - a kdo ví, třeba se i vzpíráme svému věčnému osudu.
 • 18:25 - 18:28
  Děkuji vám, dámy a pánové.
 • 18:28 - 18:30
  Děkuji.
 • 18:31 - 18:36
  Děkuji.
タイトル:
Graham Hancock - Válka s vědomím, PŘEDNÁŠKA SMAZANÁ z TED
概説:

Nahráno znovu vzhledem k tomu, že se na TED rozhodli Grahama Hancocka cenzurovat a smazat toto video z kanálu TEDx na Youtube. Prohlášení TED k této záležitosti a Hancockovu odpověď najdete zde: http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/ .

Graham Hancock je autor významných mezinárodních bestsellerů The Sign and The Seal, Otisky božích prstů a Zrcadlo nebes. Po celém světě se vydalo více než pět milionů výtisků jeho knih, které byly přeloženy do 27 jazyků. S jeho myšlenkami se seznamují desítky milionů lidí prostřednictvím veřejných přednášek, rozhlasových a televizních pořadů, včetně významných televizních seriálů pro britský Channel 4 a americký The Learning Channel: Quest For The Lost Civilisation a Flooded Kingdoms of the Ice Age. Je to uznávaný nekonvenční myslitel, který se zabývá kontroverzními otázkami minulosti lidstva.

Narodil se ve skotském Edinburghu a dětství strávil v Indii, kde jeho otec pracoval jako chirurg. Navštěvoval školu v severoanglickém městě Durham a v roce 1973 na Durham University absolvoval s vyznamenáním sociologii. Svou kariéru začal na poli seriózní žurnalistiky a psal pro řadu čelných britských deníků jako The Times, The Sunday Times, The Independent a The Guardian. V letech 1976–1979 byl spoluvydavatelem časopisu New Internationalist a v letech 1981–1983 jihoafrickým zpravodajem pro The Economist.

Na počátku 80. let 20. století Hancock začal postupně přesouvat pozornost k psaní knih. První (Journey Through Pakistan, společně s fotografy Mohamedem Aminem a Duncanem Willettsem) vydal v roce 1981. Následovaly knihy Under Ethiopian Skies (1983), kterou napsal s Richardem Pankhurstem a doprovodily ji fotografie Duncana Willetse, Ethiopia: The Challenge of Hunger (1984) a AIDS: The Deadly Epidemic (1986), na níž se podílel s Enverem Carimem. V roce 1987 začal pracovat na svém všeobecně uznávaném díle kritizujícím zahraniční pomoc, Lords of Poverty, jež vyšlo v roce 1989. O rok později následovala kniha African Ark (s fotografiemi Angely Fisherové a Carol Beckwithové).

Hancockův průlom do světa bestsellerů nastal v roce 1992, kdy vydal The Sign and The Seal, epické pátrání po tajemství ztracené Archy úmluvy a místě, kde se nachází. „Hancock vynalezl nový žánr,“ napsal k tomu The Guardian, „intelektuální detektivku s pátráním na vlastní pěst“. Hancockovo renomé potvrdily Otisky božích prstů z roku 1995. Jak zhodnotil měsíčník Literary Review, „jednoho z intelektuálních mezníků desetiletí“ se prodaly přes tři miliony výtisků a je o něj stále zájem po celém světě. Následující díla jako Keeper Of Genesis (v USA vyšlo pod titulem The Message of the Sphinx), napsané s Robertem Bauvalem, a Zrcadlo nebes : hledání ztracené civilizace s fotografiemi Santhy Faiiaové, se také staly hlavními bestsellery. Druhé zmíněné navíc doplňuje Hancockův třídílný televizní seriál Quest For the Lost Civilisation.

V roce 2002 Hancock vydal knihu Underworld: Flooded Kingdoms of the Ice Age, která
se setkala s nadšenou odezvou kritiků, a uváděl velký televizní seriál na toto téma. Jednalo se o vyvrcholení dlouholetého výzkumu a potápění k podvodním starověkým rozvalinám. Hancock zde tvrdí, že mnoho vodítek k původu naší civilizace se nachází pod vodou, v přímořských oblastech, které bývaly pevninské, než je na konci poslední doby ledové zaplavila voda. Předkládá také konkrétní archeologické důkazy, že mýty a legendy o starodávných povodních nelze jednoduše zavrhnout.

Další počin Talisman: Sacred Cities, Secret Faith, na kterém Hancock opět spolupracoval s Robertem Bauvalem, byl po desetiletých přípravách vydán v roce 2004. Vrací se zde k tématům, jimiž se zabýval v díle Keeper Of Genesis, a hledá další důkazy o přetrvávání tajného astronomického kultu v moderní době. Je to odvážná intelektuální výprava do vedlejších uliček naší historie, na níž autor v architektuře a památkách odkrývá stopy tajného náboženství, které utváří náš svět.

V roce 2005 vyšlo Hledání nadpřirozena: setkání se starověkými učiteli lidstva, Hancockovo bádání na téma šamanismu a původů náboženství. Tato kontroverzní kniha naznačuje, že zkušenosti se změněnými stavy vědomí hrají zcela zásadní roli ve vývoji lidské kultury a že nás neustále obklopují jiné reality – jakési paralelní světy – které jsou však naším smyslům většinou skryty.

http://www.grahamhancock.com

Tato videa jsou zveřejněna pod licencí Creative Commons BY-NC-ND, a lze je tedy volně sdílet a šířit. (ze stránek http://www.ted.com/pages/about)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
18:45

Czech subtitles

改訂 Compare revisions