YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Dutch subtitles

← Een architects subversieve ideeën voor de Mexicaanse grensmuur

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 20 created 04/01/2019 by Peter van de Ven.

 1. Is het niet fascinerend hoe iets simpels
  als een streep op de kaart trekken,
 2. de manier waarop we de wereld zien
  en beleven kan veranderen?
 3. En hoe die ruimtes
  tussen de lijnen, grenzen,
 4. plaatsen worden.
 5. Het worden plaatsen
  waar taal en eten en muziek
 6. en mensen uit verschillende culturen
  bij elkaar samenkomen
 7. op mooie en soms gewelddadige
  en af en toe hele belachelijke manieren.
 8. En die op een kaart getekende lijnen
 9. kunnen tastbare littekens
  in het landschap maken
 10. en ook littekens
  in ons geheugen achterlaten.
 11. Mijn interesse in grenzen is ontstaan

 12. toen ik op zoek was naar
  de architectuur van de grensgebieden.
 13. En ik werkte aan verschillende projecten
  aan de grens tussen de VS en Mexico,
 14. waar ik gebouwen ontwierp
  gemaakt van beschikbare modder.
 15. En ik werk ook aan projecten die zogezegd
  naar dit landschap immigreerden.
 16. 'Prada Marfa', een landschapskunstwerk
 17. dat de grens tussen kunst
  en architectuur overschrijdt

 18. en het heeft mij aangetoond
  dat architectuur ideeën kan overbrengen
 19. die politiek en cultureel
  veel complexer zijn,
 20. dat architectuur tegelijkertijd
  satirisch en serieus kan zijn
 21. en dat het iets kan zeggen
  over de kloof tussen rijk en arm
 22. en wat er vertrouwd en wat vreemd is.
 23. En dus, tijdens mijn zoektocht
  naar architectuur in het grensgebied

 24. begon ik me af te vragen:
 25. is de muur architectuur?
 26. Ik begon mijn gedachten en bezoeken
  aan de muur te documenteren
 27. door een serie souvenirs te creëren

 28. als herinnering aan de tijd
  dat we een muur hebben gebouwd
 29. en wat een krankzinnig idee dat was.
 30. Ik heb grensspelletjes gemaakt,
 31. (Gelach)

 32. ansichtkaarten,

 33. sneeuwbollen met
  architectonische modelletjes erin
 34. en kaarten die het verhaal
  van weerbaarheid bij de muur vertellen,
 35. en ik zocht naar manieren
  waarmee design duidelijkheid kon brengen
 36. in de problemen die de grensmuur creëerde.
 37. Is de muur architectuur?

 38. Nou, hij is zeker
  een ontworpen constructie
 39. en hij is ontworpen in
  een faciliteit genaamd FenceLab,
 40. waar ze voertuigen met 4,600 kilo erin
 41. met 65 km/h in de muur ramden
 42. om de ondoordringbaarheid
  van de muur te testen.
 43. Maar aan de andere kant
  werd ook tegenonderzoek gedaan,
 44. het ontwerp van draagbare ophaalbruggen
 45. die direct aan de muur geplaatst worden
 46. en waar voertuigen overheen kunnen rijden.
 47. (Gelach)

 48. Zoals bij alle onderzoeksprojecten
  waren er successen

 49. en er waren mislukkingen.
 50. (Gelach)

 51. Maar we krijgen dit soort
  middeleeuwse reacties op de muur --

 52. ophaalbruggen, bijvoorbeeld --
 53. omdat de muur zelf een mysterieuze,
  middeleeuwse vorm van architectuur is.
 54. Het is een te simplistisch reactie
  op een ingewikkelde kwestie.
 55. Een aantal middeleeuwse technieken
  wordt nu bij de muur gebruikt:
 56. katapulten die balen marihuana
  over de muur lanceren,
 57. (Gelach)

 58. of kanonnen die pakketjes met cocaïne
  en heroïne over de muur schieten.

 59. In de middeleeuwen
 60. werden besmette lijken
 61. soms over muren geslingerd
  als vorm van biologische oorlogsvoering
 62. en vandaag de dag wordt gespeculeerd
 63. dat mensen over de muur gegooid worden
  als vorm van immigratie.
 64. Een belachelijk idee.
 65. De enige persoon
  waarvan ooit is vastgelegd
 66. dat hij over de muur van Mexico
  naar de Verenigde Staten is geschoten,
 67. was in werkelijkheid
  een Amerikaanse burger
 68. die toestemming had de muur over te gaan
  als levende kanonskogel,
 69. 60 meter,
 70. mits hij zijn paspoort in zijn hand hield
 71. (Gelach)

 72. en hij is aan de andere kant
  veilig in een net geland.

 73. Mijn gedachten zijn geïnspireerd
  door een quote van architect Hassan Fathy,
 74. die zei:
 75. "Architecten ontwerpen geen muren,
 76. maar de ruimtes ertussenin."
 77. Dus hoewel ik niet denk dat architecten
  muren moeten ontwerpen,
 78. denk ik wel dat het belangrijk is
  dat zij dringend aandacht geven
 79. aan die ruimtes er tussenin.
 80. Ze zouden moeten ontwerpen voor de mensen,
  de plaatsen en de landschappen
 81. die de muur in gevaar brengt.
 82. Mensen gaan die uitdaging al aan

 83. en hoewel het doel van de muur is
  om mensen uit elkaar en weg te houden,
 84. brengt hij juist ook mensen samen
  op een aantal heel bijzondere manieren.
 85. Ze houden sociale evenementen
  zoals binationale yogalessen aan de grens
 86. om mensen van beide kanten
  samen te brengen.
 87. Ik noem dit de monumentpositie.
 88. (Gelach)

 89. En kennen jullie 'murenbal' al?

 90. (Gelach)

 91. Het is een grensvariant van volleybal
  die al sinds 1979 gespeeld wordt

 92. (Gelach)

 93. aan de grens van de VS en Mexico

 94. om het binationale erfgoed te vieren.
 95. En dit roept een aantal
  interessante vragen op.
 96. Is zo'n sport wel legaal?
 97. Is een bal over de muur
  heen en weer slaan illegale handel?
 98. (Gelach)

 99. Het mooie van volleybal is
  dat het de muur transformeert

 100. tot niets meer dan een lijn in het zand,
 101. bedongen door het lichaam en de geest en
  de ziel van de spelers aan beide kanten.
 102. En ik denk dat we juist dit soort
  tweezijdige onderhandelingen nodig hebben
 103. om muren die verdelen neer te halen.
 104. Nu is het één ding om de bal
  over de muur te gooien,

 105. maar stenen over de muur gooien
 106. heeft schade aangericht
  aan douanevoertuigen
 107. en heeft douaniers verwond
 108. en de reactie van de VS
  is drastisch geweest.
 109. Douaniers hebben door de muur geschoten
 110. en Mexicaanse stenengooiers
  zijn omgekomen.
 111. En een andere reactie van de douaniers
 112. is om vangnetten op te zetten om
  zichzelf en hun voertuigen te beschermen.
 113. En deze vangnetten zijn
  een vast element geworden
 114. bij de constructie van nieuwe muren.
 115. En ik begon me af te vragen
  of net als volleybal,
 116. honkbal misschien een vast element
  aan de grens zou moeten worden
 117. en dat muren open zouden kunnen gaan,
 118. zodat gemeenschappen
  over kunnen steken om te spelen,
 119. en als ze een homerun slaan,
 120. dat een douanier de bal dan oppakt
 121. en die teruggooit.
 122. Een douanier koopt
  een 'raspado', een ijsje,

 123. van een verkoper
  nog geen meter van hem vandaan,
 124. eten en geld worden
  door de muur heen uitgewisseld,
 125. een heel normale gebeurtenis,
  nu illegaal door die lijn op een kaart
 126. en een paar millimeter staal.
 127. En dit tafereel doet me denken
  aan deze uitdrukking:
 128. "Als je meer bezit dan je nodig hebt,
  bouw dan langere tafels
 129. en niet hogere muren."
 130. En dus heb ik dit souvenir gemaakt
  ter herinnering aan het moment
 131. dat we samen konden eten
  en praten over de grens heen.
 132. Op een schommel kunnen
  mensen de grens oversteken,
 133. totdat de zwaartekracht hen
  naar eigen land deporteert.
 134. De grens en de grensmuur

 135. worden vandaag de dag
  als een politiek theater gezien,
 136. dus misschien moeten we
  publiek in dat theater uitnodigen,
 137. in een binationaal theater
  waar mensen kunnen samenkomen
 138. met artiesten, muzikanten.
 139. Misschien is de muur niets meer
  dan een gigantisch instrument,
 140. de grootste xylofoon ter wereld,
 141. en zouden we de muur kunnen bespelen
  met trommelwapenstokken.
 142. (Gelach)

 143. Toen ik me deze binationale
  bibliotheek inbeeldde,

 144. stelde ik me een ruimte voor waar mensen
 145. boeken en informatie en kennis
  over de kloof heen kunnen delen,
 146. waar een muur niets meer is
  dan een boekenkast.
 147. Wellicht is de beste manier
 148. om de betrekkingen tussen Mexico
  en de VS duidelijk te maken
 149. het inbeelden van een wip,
 150. waarbij de acties aan de ene kant
  een direct gevolg hebben
 151. voor wat er aan de andere kant gebeurt,
 152. waarbij je dan de grens zelf kunt zien
 153. als een symbolisch en letterlijk scharnier
  in de relatie tussen de VS en Mexico,
 154. en het bouwen van een muur
  tussen buren snijdt die band af.
 155. Je kent waarschijnlijk deze quote:
  "Een goede schutting maakt goede buren."

 156. Het wordt gezien als de moraal
  van Robert Frosts gedicht 'Mending Wall'.
 157. Maar eigenlijk vraagt het gedicht of we
  überhaupt wel muren moeten bouwen.
 158. Het gedicht gaat over het herstel
  van menselijke relaties.
 159. Mijn favoriet is de eerste regel:
 160. "Er is daar iets
  dat niet van een muur houdt."
 161. Want één ding is mij duidelijk:
 162. er zijn geen twee kanten
  gedefinieerd door een muur.
 163. Dit is één, verdeeld landschap.
 164. Aan de ene kant kan het er zo uitzien.
 165. Een man maait zijn gras terwijl de muur
  zijn achtertuin overschaduwt.
 166. En aan de andere kant
  kan het er zo uitzien.

 167. De muur is de vierde muur
  van iemands huis.
 168. Maar de werkelijkheid is
  dat de muur mensenlevens doorsnijdt.
 169. Hij snijdt door ons privéterrein,
 170. onze openbare grond,
 171. onze inheemse stammenlanden, onze steden,
 172. een universiteit,
 173. onze buurten.
 174. En ik moet me wel afvragen

 175. hoe het zou zijn als de muur
  recht door een huis snijdt.
 176. Herinner je je die verschillen
  tussen arm en rijk?
 177. Rechts, de gemiddelde grootte
  van een huis in El Paso, Texas,
 178. en links de gemiddelde grootte
  van een huis in Juarez.
 179. En hier snijdt de muur
  recht door de keukentafel.
 180. En hier snijdt de muur
  door het bed in de slaapkamer.
 181. Want wat ik wil duidelijk maken is
  dat de muur niet alleen plaatsen verdeelt,
 182. hij verdeelt mensen,
  hij verdeelt families.
 183. En de betreurenswaardige
  politiek van de muur
 184. scheidt vandaag de dag
  kinderen van hun ouders.
 185. Je kent misschien
  dit bekende verkeersbord al.

 186. Het werd ontworpen
  door grafisch ontwerper John Hood,
 187. een inheems Amerikaanse veteraan
 188. werkzaam voor het ministerie
  van vervoer in California.
 189. Zijn opdracht was een bord te ontwerpen
  dat automobilisten waarschuwt
 190. voor immigranten die
  langs de snelweg gestrand zijn
 191. en die kunnen proberen
  om de weg over te steken.
 192. Hood heeft een verband gelegd
 193. tussen het lot van
  de immigranten van vandaag
 194. en dat van de Navajo
  tijdens de Lange Wandeling.
 195. En dit is een briljant stukje
  designactivisme.
 196. Hij heeft goed nagedacht
 197. over het idee om een meisje
  met staartjes te gebruiken, bijvoorbeeld,
 198. omdat hij dacht dat automobilisten
  daar het meest mee te doen zouden hebben
 199. en hij heeft het silhouet van
  burgerrechtenleider Cesar Chavez gebruikt
 200. om het hoofd van de vader te ontwerpen.
 201. Ik wilde voortbouwen
  op het geniale idee van dit bord

 202. om de aandacht te vestigen op
  het splitsen van families aan de grens.
 203. Ik heb één kleine verandering gemaakt.
 204. Ik laat de families elkaar aankijken.
 205. En in de laatste weken
 206. heb ik de kans gehad dat bord
  terug naar de snelweg te brengen
 207. om een verhaal te vertellen,
 208. het verhaal van de relaties
  die we zouden moeten herstellen
 209. en een herinnering
  dat we zouden moeten streven
 210. naar de opnieuw Verenigde,
  en niet de Verdeelde Staten.
 211. Dankjewel.

 212. (Applaus)