Vietnamese 字幕

← 04-04 Active and Visible Lifetimes

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 1 created 07/21/2015 by Hoàng Vũ.

 1. Active life cycle là khi activity của bạn đang trong foreground và
 2. có focus. Đây là input active
  nhận được từ người dùng
 3. và các activity bị ẩn đi. Trong [xxx] và
 4. the active lifetime ends as soon as your activity is partially obscured,
 5. như trong ví dụ này. Bạn có thể thấy các permission
 6. được hiển thị phía trước Google Play cho
 7. một ứng dụng trong store. Hoặc một thứ giống vậy xảy ra khi bạn có activity khác cố
 8. thực hiện một lệnh có chủ ý và người dùng cần chọn nó.
 9. Nên sử dụng hợp lý các tài nguyên có hạn.
 10. Bạn sẽ muốn sử dụng những signal này để
  điều chỉnh app của bạn phù hợp với tài nguyên.
 11. Nên, đa số update qua UI, có thể dừng lại khi lifetime kết thúc,
 12. bằng cách thông báo onPause. Nhưng như bạn thấy, app vẫn visible,
 13. vì thế bạn không nên pause bất kì process nào
  đang tạo UI cho bạn. Mặc khác, The visible lifetime
 14. vẫn tiếp tục khi app is at all visible và
 15. ends as soon as it's completely obscured by another app. Like this.
 16. Tại đây, app của chúng ta được dời tới background.
 17. Vì thế khi bạn thấy onStop, bạn biết người dùng hoàn toàn không thế thấy app của bạn.
 18. Trong khi onCreat và onDestroy sẽ được gọi nhiều nhất một lần, mỗi khi app của bạn được chạy.
 19. handler có thể gọi nhiều lần nữa, khi app đang chạy.
 20. Bây giờ, đây là nơi tạo nên sự khác biệt. Trong hầu hết các platform,
 21. vòng đời của app là bất định. Tổng quát hóa,
  bạn sẽ bắt đầu chương trình và
 22. giữ cho nó tiếp tục chạy, cho tới khi nó hoàn tất hoặc người dùng cancel nó. Bạn hãy nhìn vào desktop
 23. app của bạn vẫn chạy cho khi
 24. người dùng của bạn chọn quit hoặc exit từ menu. Tại đây bạn có thể stay và
 25. giải phóng tài nguyên. Nhưng như chúng ta biết, cách Android life cycle làm việc hơi khác một tí.
 26. So, hãy quan sát thật kĩ cách nó làm việc ngay bây giờ.