Return to Video

Hoe de Amerikaanse medische gemeenschap zwarte moeders teleurstelt

 • 0:01 - 0:04
  Als ik de klok kon terugdraaien
  en Shalon kon terugbrengen,
 • 0:04 - 0:07
  zou ik er letterlijk alles voor doen.
 • 0:09 - 0:11
  Ik zou met plezier alles geven
 • 0:11 - 0:14
  als ik haar lachende gezicht
  nog een keer kon zien.
 • 0:15 - 0:18
  Maar jammer genoeg,
  zelfs als Shalon hier was,
 • 0:18 - 0:20
  het zou niet veranderen
 • 0:21 - 0:26
  dat in Amerika jaarlijks
  700 tot 800 vrouwen sterven
 • 0:26 - 0:30
  van complicaties gelinkt
  aan de zwangerschap en bevalling.
 • 0:31 - 0:33
  De keuze om een kind te krijgen
 • 0:33 - 0:36
  zou nooit een doodstraf mogen zijn.
 • 0:39 - 0:44
  De moedersterfte in Amerika
  is ronduit verontrustend.
 • 0:45 - 0:50
  In 2017 rapporteerden NPR en ProPublica
 • 0:50 - 0:56
  dat de Verenigde Staten
  de hoogste moedersterfte hebben
 • 0:56 - 0:59
  van alle ontwikkelde landen in de wereld.
 • 1:00 - 1:06
  De Verenigde Staten zijn het enige land
  waar dat aantal alsmaar stijgt.
 • 1:08 - 1:12
  Zwarte moeders zoals Shalon
  blijven de voornaamste groep
 • 1:12 - 1:14
  van moedersterfte.
 • 1:15 - 1:19
  Het is werkelijk berispelijk
 • 1:19 - 1:24
  dat zwarte vrouwen drie of vier keer
  meer kans op overlijden hebben
 • 1:24 - 1:25
  dan blanke vrouwen.
 • 1:26 - 1:29
  Het is absoluut beschaamtelijk
 • 1:29 - 1:35
  dat 60 procent van die sterfgevallen
  helemaal te voorkomen zijn,
 • 1:35 - 1:37
  net zoals die van mijn dochter.
 • 1:38 - 1:40
  En hier is een schokkend weetje:
 • 1:40 - 1:46
  volgens een verslag van de Federale
  Overheidsdienst Volksgezondheid,
 • 1:46 - 1:52
  is het verschil in risico niet veranderd
 • 1:52 - 1:55
  in de laatste zes decennia.
 • 1:55 - 1:57
  Zes decennia.
 • 1:58 - 2:02
  Het is duidelijk dat de huidige inzet
  om het aantal moedersterftes aan te pakken
 • 2:03 - 2:08
  en de bijhorende raciale
  en gezondheidsverschillen
 • 2:08 - 2:11
  jammerlijk ontoereikend blijven.
 • 2:11 - 2:14
  Pas wanneer ras niet langer de voorbode is
 • 2:14 - 2:19
  van hoe zwarte vrouwen behandeld of niet
  behandeld worden in de gezondheidszorg,
 • 2:19 - 2:22
  zal het resultaat drastisch anders zijn.
 • 2:24 - 2:26
  Ik wil overduidelijk zijn nu.
 • 2:28 - 2:33
  De medische gemeenschap
  stelt zwarte moeders in Amerika teleur.
 • 2:35 - 2:40
  Decennialang zijn zwarte vrouwen
  afgewimpeld, genegeerd, geminacht,
 • 2:41 - 2:42
  of op zijn minst
 • 2:42 - 2:46
  zijn ze niet serieus genomen
 • 2:46 - 2:49
  in hun interacties
  met de gezondheidszorg.
 • 2:50 - 2:55
  Het is niet ongewoon voor zwarte vrouwen
  om racisme en discriminatie te ervaren
 • 2:55 - 2:57
  door medische hulpverleners.
 • 2:57 - 3:01
  Dat racisme kan schaamteloos openlijk zijn
 • 3:01 - 3:03
  of heimelijk subtiel --
 • 3:03 - 3:05
  maar vergis u niet: het is er.
 • 3:06 - 3:11
  Het maakte niet uit dat Shalon
  een tweevoudig doctoraat had
 • 3:11 - 3:14
  in Sociologie en Gerontologie;
 • 3:14 - 3:17
  het maakte zelfs niet uit dat Shalon
  twee masterdiploma's had,
 • 3:17 - 3:21
  waarvan één een master in Volksgezondheid
  van John Hopkins was.
 • 3:21 - 3:26
  Het maakte geen verschil dat Shalon
  een luitenant commandant was
 • 3:26 - 3:28
  in de Amerikaanse Volksgezondheidszorg,
 • 3:28 - 3:33
  een alumna van de wereldbekende
  Epidemic Intelligence Service
 • 3:34 - 3:36
  een hoog aangeschreven epidemioloog
 • 3:36 - 3:39
  bij het Centrum voor
  Ziektecontrole en Preventie
 • 3:39 - 3:41
  en voorzitter van haar eigen
  diversiteitsbedrijf.
 • 3:42 - 3:44
  Ze was nog steeds een zwarte vrouw.
 • 3:45 - 3:51
  Een zwarte vrouw die een systeem betrad
  dat haar als een stereotype zag
 • 3:51 - 3:53
  en dus ook zo reageerde op haar.
 • 3:54 - 3:58
  Gedurende de drie weken
  nadat haar kind geboren was,
 • 3:58 - 4:03
  klampte Shalon haar verzorgend personeel
  meermaals aan om hulp.
 • 4:04 - 4:07
  Met haar onderwijs en opleiding
 • 4:07 - 4:12
  kon ze uiteraard haar bezorgdheden
  duidelijk uiten, wat ze ook deed.
 • 4:15 - 4:20
  En toch werden haar hulpkreten
  geminimaliseerd en afgewimpeld
 • 4:20 - 4:24
  door de subtiele vooroordelen
  van haar medische verzorger.
 • 4:25 - 4:30
  Die vooroordelen,
  gevoed door structureel racisme,
 • 4:30 - 4:34
  zijn de kernoorzaken van de verschillen
  in de gezondheidszorg.
 • 4:34 - 4:39
  Die vooroordelen beïnvloedden
  de afloop voor Shalon.
 • 4:39 - 4:42
  Die vooroordelen
 • 4:42 - 4:48
  zorgden ervoor dat mijn dochter
  in de statistieken van 2017 staat.
 • 4:50 - 4:54
  Als resultaat verloor ik
  mijn prachtige kleine meid.
 • 4:54 - 4:56
  Mijn kindje.
 • 4:57 - 4:59
  Ik verloor mijn vertrouwenspersoon,
 • 5:00 - 5:02
  ik verloor mijn beste vriend,
 • 5:02 - 5:04
  ik verloor mijn hele wereld.
 • 5:06 - 5:09
  Shalons dochter verloor haar moeder
 • 5:09 - 5:11
  en alle mogelijke relatiemogelijkheden
 • 5:11 - 5:14
  die tussen hen hadden kunnen bestaan.
 • 5:16 - 5:19
  De maatschappij heeft misschien wel
  een groter verlies geleden.
 • 5:21 - 5:23
  Wie weet welke medische vooruitgang
 • 5:23 - 5:28
  of bijdragen aan de sociale
  rechthvaardigheid Shalon had kunnen maken
 • 5:28 - 5:32
  als haar medische verzorger
  gewoon naar haar had geluisterd
 • 5:32 - 5:34
  en aandacht had besteed
  aan haar hulpkreten.
 • 5:35 - 5:37
  We zullen het nooit weten.
 • 5:38 - 5:40
  Maar dit weten we wel.
 • 5:41 - 5:46
  Achter elke van die 700
  tot 800 vrouwen die sterven,
 • 5:46 - 5:48
  staat een gezin
 • 5:48 - 5:52
  en heel sociaal netwerk van geliefden,
 • 5:52 - 5:56
  waaronder ook de kinderen
  die achter blijven, zoals Soleil.
 • 5:58 - 6:01
  Shalons dochter Soleil
  is drie jaar oud nu.
 • 6:02 - 6:04
  Ze heeft een snelle glimlach,
 • 6:04 - 6:07
  even geweldig als die van haar moeder.
 • 6:08 - 6:10
  Soleil kent geen angst.
 • 6:10 - 6:13
  Ze is vastberaden en
  heeft over alles een mening.
 • 6:13 - 6:14
  (Gelach)
 • 6:14 - 6:16
  Ze is zo slim.
 • 6:16 - 6:19
  Soleil verbaast me steeds opnieuw
 • 6:19 - 6:22
  in hoe zelfverzekerd
  ze door de wereld gaat.
 • 6:24 - 6:28
  Maar Soleil kent haar moeder
  enkel vanop foto's
 • 6:28 - 6:33
  en de gekoesterde herinneringen die ik heb
  en elke dag met haar deel.
 • 6:34 - 6:36
  Toch houdt Soleil van haar mama,
 • 6:37 - 6:40
  die slechts drie korte weken bij haar was.
 • 6:42 - 6:44
  Ze zegt het me elke dag.
 • 6:45 - 6:51
  Mijn hart doet pijn elke keer
  als Soleil om haar mama roept.
 • 6:52 - 6:56
  Het is op die momenten
  dat Soleil tegen mij zegt:
 • 6:56 - 7:01
  "Oma, ik wil naar de hemel
  zodat ik bij mijn mama kan zijn."
 • 7:03 - 7:04
  Het zou zo niet moeten zijn.
 • 7:07 - 7:09
  Het moet zo niet zijn.
 • 7:10 - 7:15
  Het kan zo echt niet verder gaan.
 • 7:16 - 7:21
  Toen ik eerder zei dat de medische
  wereld zwarte vrouwen teleurstelt,
 • 7:21 - 7:25
  hebben sommige zich misschien afgevraagd
  of ik te hard veralgemeen.
 • 7:25 - 7:28
  Uiteindelijk moeten we individuen
  de schuld geven, toch?
 • 7:29 - 7:33
  Of misschien moeten we zeggen
  dat een handvol ziekenhuizen
 • 7:33 - 7:37
  die toevallig gebruikt worden
  door een grote groep zwarte vrouwen
 • 7:37 - 7:38
  en andere minderheidsgroepen
 • 7:38 - 7:42
  het epicentrum van moedersterfte
  in Amerika zijn.
 • 7:43 - 7:48
  Maar ik zou zeggen dat focussen
  op een handvol individuen
 • 7:48 - 7:50
  of een handvol ziekenhuizen
 • 7:50 - 7:53
  het probleem te nauw definieert.
 • 7:54 - 7:57
  Het probleemgedrag gaat niet over de daden
 • 7:58 - 8:00
  van specifieke individuen of ziekenhuizen;
 • 8:00 - 8:02
  het is institutioneler dan dat.
 • 8:04 - 8:08
  Bovendien is het wijdverspreide probleem
 • 8:08 - 8:11
  diep verankerd,
 • 8:11 - 8:17
  ingeworteld in de fundering
  van onze gezondheidszorg.
 • 8:19 - 8:24
  Het is dit brede falen
  dat verschillen nog steeds toelaat
 • 8:24 - 8:27
  in de gezondheid en dood van moeders,
 • 8:27 - 8:29
  wat ervoor zorgt dat zwarte vrouwen --
 • 8:29 - 8:31
  net zoals Shalon --
 • 8:31 - 8:36
  drie keer zo vaak sterven
  als blanke vrouwen.
 • 8:37 - 8:39
  Het wordt goed bijgehouden,
 • 8:39 - 8:41
  jaar na jaar,
 • 8:41 - 8:44
  decennium na decennium,
 • 8:44 - 8:46
  generatie na generatie,
 • 8:46 - 8:50
  en er werd nog geen enkele
  effectieve maatregel genomen.
 • 8:52 - 8:54
  Hoe brengen we hier verandering in?
 • 8:55 - 8:57
  Is er een sluitende oplossing
 • 8:57 - 9:00
  voor het uitroeien van verschillen
  in moedersterfte?
 • 9:00 - 9:05
  Wel, verbeteringen in de nauwkeurigheid
  van gegevens zijn essentieel,
 • 9:05 - 9:06
  maar lang niet genoeg.
 • 9:07 - 9:10
  Algoritmes, checklists, apps ...
 • 9:11 - 9:12
  ze spelen allemaal een belangrijke rol,
 • 9:12 - 9:14
  maar ze zijn ook geen wondermiddel.
 • 9:16 - 9:19
  En ik kan niet genoeg benadrukken
 • 9:19 - 9:24
  dat impliciete training tegen vooroordelen
  zonder expliciete,
 • 9:24 - 9:28
  expliciete manieren van verantwoording
 • 9:28 - 9:30
  absoluut geen verschil zal maken.
 • 9:32 - 9:34
  Het is tijd;
 • 9:35 - 9:38
  het is al lang tijd
 • 9:38 - 9:41
  dat de leiders in de medische
  wereld stappen ondernemen
 • 9:41 - 9:46
  om de gezondsheidszorg
  uit dat status quo te halen.
 • 9:48 - 9:50
  De eerste stap moet de erkenning zijn
 • 9:50 - 9:54
  dat het inherente probleem
  van de gezondheidszorg
 • 9:54 - 9:55
  meer is dan een probleem;
 • 9:55 - 9:57
  het is een mislukking.
 • 9:58 - 10:01
  De volgende stap is
  verantwoordelijkheid te nemen
 • 10:01 - 10:03
  en de mislukking toe te geven.
 • 10:04 - 10:06
  Maar de belangrijkste stap
 • 10:06 - 10:10
  is actief de noodzakelijke acties nemen
 • 10:10 - 10:13
  en de fouten rechtzetten
  die gecreëerd zijn door die mislukking.
 • 10:16 - 10:18
  Een wijze vrouw zei me ooit:
 • 10:18 - 10:20
  "Als je iets anders wil,
 • 10:20 - 10:22
  moet je iets anders doen."
 • 10:23 - 10:26
  Mijn dochter was toegewijd
  om iets anders te doen.
 • 10:27 - 10:30
  Shalon was gekend
  als een vrouw met grote integriteit
 • 10:30 - 10:32
  en hoge morele waarden.
 • 10:32 - 10:35
  Toen haar werd gevraagd
  naar haar drijvende krachten in het leven,
 • 10:35 - 10:37
  antwoordde ze:
 • 10:37 - 10:40
  "Ik zie onrechtvaardigheid
  overal waar het bestaat.
 • 10:40 - 10:43
  Ik ben niet bang om die bij naam te noemen
 • 10:43 - 10:45
  en ik werk hard om haar te verdrijven.
 • 10:46 - 10:49
  Ik zweer een betere aarde te creëren."
 • 10:50 - 10:54
  Shalon zette zich elke dag
  van haar leven in voor die waarden.
 • 10:56 - 10:59
  Voormalig Algemeen Chirurg
  David Satcher zei ooit:
 • 11:00 - 11:02
  "Leiders moeten genoeg erom geven,
 • 11:02 - 11:04
  leiders moeten genoeg weten,
 • 11:04 - 11:07
  leiders moeten genoeg willen doen
 • 11:07 - 11:12
  en leiders moeten willen doorgaan
  tot het werk gedaan is."
 • 11:13 - 11:15
  Shalon was zo'n leider.
 • 11:17 - 11:20
  Ook al zal er nooit meer
  een leider zijn als Shalon,
 • 11:20 - 11:24
  toch kunnen we volharden
  tot het werk gedaan is.
 • 11:25 - 11:27
  Hier is wat ik doe om verder te gaan
 • 11:27 - 11:30
  tot het werk om zwarte moeders
  te redden gedaan is.
 • 11:31 - 11:32
  Om te beginnen
 • 11:32 - 11:35
  heb ik de krachten gebundeld
  met enkele van Shalons vrienden
 • 11:35 - 11:38
  en haar collega's van het
  Centrum voor Ziektecontrole en Preventie.
 • 11:38 - 11:40
  We stichtten een non-profitorganisatie.
 • 11:40 - 11:45
  We werken hard om vermijdbare
  doden bij zwarte moeders te voorkomen.
 • 11:45 - 11:47
  En hier is hoe we dat doen:
 • 11:47 - 11:51
  met actie, actie en meer actie.
 • 11:52 - 11:54
  We zetten aandeelhouders in
 • 11:54 - 11:58
  op elk punt van de publieke gezondheid
  en de gezondheidszorg.
 • 11:58 - 12:01
  We werken actief samen
  met het wetgevende kader.
 • 12:01 - 12:04
  We promoten maatregelen
  om verantwoordelijkheid te nemen
 • 12:04 - 12:05
  en wetten voor na de bevalling
 • 12:05 - 12:08
  en we willen ze vastleggen in de wet.
 • 12:09 - 12:13
  We staan aan de start van een
  gemeenschapsgebaseerd onderzoeksproject
 • 12:13 - 12:18
  dat de kwaliteit van medische zorg
  voor zwarte vrouwen zal herdefiniëren.
 • 12:19 - 12:24
  Uiteindelijk zullen we zwarte vrouwen
  meer macht in handen geven.
 • 12:25 - 12:27
  Hoe gaan we dat doen?
 • 12:27 - 12:31
  Door zwarte vrouwen en hun
  bevallingspartners de kracht te geven
 • 12:31 - 12:36
  om echt in te gaan tegen de vooroordelen
  en het racisme dat ze ervaren
 • 12:36 - 12:41
  op eender welk moment
  voor, tijdens en na de bevalling.
 • 12:43 - 12:44
  Kijk eens rond.
 • 12:45 - 12:48
  Ieder van ons in deze kamer
  heeft een invloedscirkel.
 • 12:49 - 12:50
  Ik nodig je uit om na te denken
 • 12:50 - 12:54
  wat voor een krachtige impact
  we zouden kunnen hebben
 • 12:55 - 13:00
  als we onze collectieve invloed
  zouden focussen op dit probleem,
 • 13:00 - 13:02
  op het maken van een verschil.
 • 13:03 - 13:07
  Wat als we, net zoals Shalon,
  onrechtvaardigheid erkennen
 • 13:07 - 13:09
  waar ook ze bestaat in onze gemeenschap
 • 13:09 - 13:12
  en we niet bang zouden zijn
  haar bij naam te noemen?
 • 13:12 - 13:16
  Wat als we allemaal toegewijd
  en gepassioneerd waren
 • 13:16 - 13:19
  over het gebruik van al onze mogelijkheden
 • 13:19 - 13:21
  om die onrechtvaardigheid te verdrijven?
 • 13:21 - 13:23
  Zouden we dingen kunnen veranderen?
 • 13:23 - 13:27
  Zouden we echt
  die eeuwen van vooroordelen
 • 13:27 - 13:30
  en decennia van slechte praktijken
  kunnen doen omslaan?
 • 13:31 - 13:33
  Ik weet dat we het zouden kunnen.
 • 13:33 - 13:36
  Ik weet dat we het zouden kunnen,
 • 13:36 - 13:40
  als we gefocust waren op die kwestie,
 • 13:40 - 13:43
  als we die collectieve energie focusten.
 • 13:44 - 13:46
  Om Nelson Mandela te quoten:
 • 13:46 - 13:49
  "Als mensen vastberaden zijn
 • 13:49 - 13:51
  kunnen ze alles overwinnen.
 • 13:53 - 13:57
  Maar actie zonder visie
 • 13:57 - 13:58
  laat enkel de tijd voorbij gaan.
 • 13:59 - 14:02
  Visie zonder actie
  is gewoon dagdromen.
 • 14:03 - 14:09
  Maar visie gecombineerd met actie
  kan de wereld echt veranderen."
 • 14:10 - 14:14
  Shalons leven was de perfecte
  belichaming van de visie.
 • 14:15 - 14:18
  Shalons dood was onze roep tot actie.
 • 14:19 - 14:24
  Dus laten we vandaag allemaal zweren
  om alles te doen dat we kunnen.
 • 14:24 - 14:27
  Laten we zweren deze fout recht te zetten.
 • 14:27 - 14:31
  Laten we zweren een deel te zijn
  van de oplossing
 • 14:31 - 14:34
  tot zwarte vrouwen niet langer
  aan de kant geschoven worden
 • 14:34 - 14:37
  en onnodig sterven
  in het gezondheidssysteem.
 • 14:38 - 14:40
  En zoals mijn dochter,
 • 14:40 - 14:43
  (Stem breekt)
  Dr. Shalon MauRene Irving,
 • 14:43 - 14:47
  laat ons elk zweren
  een betere aarde te creëren.
 • 14:47 - 14:48
  Dank u.
 • 14:48 - 14:51
  (Applaus)
タイトル:
Hoe de Amerikaanse medische gemeenschap zwarte moeders teleurstelt
話者:
Wanda Irving
概説:

In de VS is de kans dat een zwarte vrouw tijdens de bevalling sterft drie keer zo hoog als bij een blanke vrouw. Terwijl ze vreselijke statistieken over moedersterfte alsook haar eigen tragisch verlies deelt, legt Wanda Irving uit hoe racisme en vooroordelen in de gezondheidszorg de pijn van zwarte vrouwen minimaliseert en aan de kant schuift. Ze houdt ook een persoonlijk pleidooi voor leiders in de medische gemeenschap om stappen te zetten naar hervormingen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
プロジェクト:
TEDTalks
Duration:
15:07

Dutch subtitles

改訂