Return to Video

چطور جامعه‌ی پزشکی ایالات متحده آمریکا مادران‎ سیاه‌پوست را ناامید می‌کند.

 • 0:01 - 0:04
  اگر می‌توانستم زمان را به عقب برگردانم
  و شلون را هم داشته باشم،
 • 0:04 - 0:07
  به معنای واقعی هرکاری می‌کردم.
 • 0:09 - 0:11
  با رضایت تمام، همه‌چیز را می‌دادم.
 • 0:11 - 0:14
  اگر می‌توانستم صورت خندانش را
  یک دور دیگر ببینم.
 • 0:15 - 0:18
  ولی متاسفانه، حتی اگر شلون اینجا بود،
 • 0:18 - 0:20
  این حقیقت را تغییر نمی‌داد که،
 • 0:20 - 0:26
  هر سال بین۷۰۰ تا ۸۰۰ زن در آمریکا
 • 0:26 - 0:30
  برای بارداری و عوارض مربوط به زایمان
  جان خود را از دست می‌دهند.
 • 0:31 - 0:36
  انتخاب ِ داشتن فرزند هرگز نباید با
  حکم مرگ برابر باشد.
 • 0:39 - 0:44
  میزان مرگ و میر مادران در آمریکا،
  به طرز عجیبی وحشتناک است.
 • 0:45 - 0:50
  در۲۰۱۷، NPR و ProPublica گزارش دادند که،
 • 0:50 - 0:56
  ایالت متحده‌ی آمریکا بالاترین
  میزان مرگ و میر مادران را
 • 0:56 - 0:59
  بین همه‌ی کشورهای توسعه یافته‌ی جهان دارد.
 • 1:00 - 1:06
  و ایالت متحده آمریکا تنها کشوری است که،
  در آن این میزان، پیوسته در حال افزایش است.
 • 1:08 - 1:12
  مادران سیاه‌پوست مثل شلون، در گروه اولیه‌ی
 • 1:12 - 1:14
  مرگ و میر مادران
  باقی ‌می‌مانند.
 • 1:15 - 1:19
  حقیقتا خیلی شرم‌آور است،
 • 1:19 - 1:20
  که زنان سیاه‌پوست سه تا
 • 1:20 - 1:25
  چهار برابر
  زنان سفید‌پوست می‌میرند.
 • 1:26 - 1:29
  خیلی خجالت‌‌آور است،
 • 1:29 - 1:35
  که ۶۰ درصد از این مرگ‌ها
  کاملا قابل پیشگیری هستند،
 • 1:35 - 1:37
  مثل مورد دخترم.
 • 1:38 - 1:40
  و اینجا یک حقیقت شوکه‌کننده داریم:
 • 1:40 - 1:46
  بر طبق گزارشی توسط
  اداره خدمات و منابع سلامت HRSA
 • 1:46 - 1:52
  تفاوت در این خطر،
  به طور ثابت، تفییری نداشته است.
 • 1:52 - 1:55
  در شش دهه‌ی اخیر.
 • 1:55 - 1:57
  شش دهه.
 • 1:58 - 2:03
  واضح است که تلاش‌های فعلی برای پرداختن
  به میزان مرگ و میرهای مادران،
 • 2:03 - 2:08
  و نابرابری‌های نژادی و سلامت در این منطقه،
 • 2:08 - 2:11
  به طور ناخوشانیدی ناکافی باقی می‎ماند.
 • 2:11 - 2:14
  فقط وقتی که نژاد دیگر پیش ماده اینکه
 • 2:14 - 2:19
  چطور با زنان سیاه‌پوست در سیستم مراقبت-
  بهداشتی رفتار می‌شود یا نمی‌شود نباشد،
 • 2:19 - 2:22
  آن‌وقت نتیجه چیز به‌ شدت متفاوتی خواهدبود.
 • 2:24 - 2:26
  می‌خواهم که حالا کاملا واضح صحبت کنم.
 • 2:28 - 2:33
  جامعه‌ی درمانی در آمریکا
  مادران سیاه‌پوست را ناکام می‌کند.
 • 2:34 - 2:36
  برای دهه‌ها،
 • 2:36 - 2:40
  زنان سیاه‌پوست، رد شده‌اند،
  نادیده گرفته‌شده‌اند و بی‌اعتنایی دیده‌اند
 • 2:41 - 2:42
  یا در کمترین حالت ممکن،
 • 2:42 - 2:46
  جدی گرفته نشده‌اند.
 • 2:46 - 2:49
  در تعامل‌هایشان با سیستم مراقبت بهداشتی.
 • 2:50 - 2:55
  برای زنان سیاه‌ غیرمعمول نیست که
  نژادپرستی و تبعیض را از سوی ارائه‌دهندگان
 • 2:55 - 2:57
  خدمات پزشکی، تجربه کنند.
 • 2:57 - 3:03
  که نژادپرستی می‌تواند آشکارِآشکار باشد،
  یا خیلی مخفیانه و نامحسوس.
 • 3:03 - 3:05
  ولی اشتباه نکنید، نژادپرستی وجود دارد.
 • 3:06 - 3:11
  هیچ اهمیتی نداشت که شلون
  دوتا دکتری همزمان داشت.
 • 3:11 - 3:14
  در جامعه‌شناسی و پیری‌شناسی؛
 • 3:14 - 3:17
  این هم مهم نبود که شلون
  دو مدرک فوق لیسانس داشت.
 • 3:17 - 3:21
  یکی فوق لیسانس در بهداشت عمومی
  از دانشگاه «جانز هاپکینز».
 • 3:21 - 3:26
  هیچ فرقی نمی‌کرد که شلون یک دریابان در
 • 3:26 - 3:28
  خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده آمریکا بود
 • 3:28 - 3:33
  یک دانش‌آموخته از سرویس-
  اطلاعات اپیدمک مشهور جهان
 • 3:34 - 3:38
  یک متخصص اپیدمیولوژی مورد احترام
  در مرکز کنترل بیماری CDC
 • 3:38 - 3:41
  و رئیس شرکت پر تنوع خودش.
 • 3:42 - 3:44
  او همچنان یک زن سیاه‌پوست بود.
 • 3:45 - 3:51
  یک زن سیاه‌پوست که به سیستمی
  که او را یک کلیشه می‌بیند،
 • 3:51 - 3:53
  و با او کلیشه‌وار رفتار می‌کند، نیاز دارد.
 • 3:54 - 3:58
  در طی سه هفته‌ای که کودکش به دنیا آمده‌بود
 • 3:58 - 4:03
  شلون بارها و بارها با پریشانی
  پیش خدمات‌دهندگان سلامتش رفت،
 • 4:04 - 4:07
  واضحا، با توجه به
  آموخته‌ها و تجربیاتی که داشت.
 • 4:07 - 4:12
  نگرانی‌های خودش رو واضح بیان کرد.
 • 4:15 - 4:20
  با این حال فریادهای او برای کمک،
  توسط سوگیری پنهان خدمات‌دهندگان
 • 4:20 - 4:24
  دست کم گرفته شدند و رد شدند.
 • 4:25 - 4:30
  همین سوگیری که از نژادپرستی ِ
  بن و ریشه دار، جان می‌گیرد،
 • 4:30 - 4:34
  ریشه‌ی اصلی برای اختلافات
  درخدمات درمانی است.
 • 4:34 - 4:39
  همین سوگیری، خواسته‌های شلون را
  تحت تاثیر قرار داد.
 • 4:39 - 4:42
  همین سوگیری
 • 4:42 - 4:46
  باعث شد که دختر من هم
  جزو این داده‌ها قرار گیرد.
 • 4:46 - 4:48
  سال ۲۰۱۷
 • 4:50 - 4:54
  نتیجه‌اش این شد که من،
  دختر قشنگم را از دست دادم،
 • 4:54 - 4:56
  دخترکم.
 • 4:57 - 4:59
  محرم اسرارم را از دست دادم.
 • 5:00 - 5:02
  بهترین دوستم را از دست دادم،
 • 5:02 - 5:04
  کل دنیایم را از دست دادم.
 • 5:06 - 5:09
  دختر شلون مادرش را از دست داد.
 • 5:09 - 5:11
  و همچنین تمام ارتباطاتی را
 • 5:11 - 5:14
  که می‌توانست بین آنها باشد.
 • 5:16 - 5:19
  جامعه ممکن است که
  ضرر بیشتری را متحمل شده‌ باشد.
 • 5:21 - 5:23
  چه کسی می‌داند که چقدر ترقی‌های
  پزشکی و
 • 5:23 - 5:28
  عدالت اجتماعی می‌توانست
  توسط شلون انجام شود،
 • 5:28 - 5:32
  اگر که فقط خدمات‌دهندگان
  به او گوش می‌داند،
 • 5:32 - 5:34
  و به فریادهای کمکش توجه می‌کردند.
 • 5:35 - 5:37
  هیچ وقت نمی‌فهمیم.
 • 5:38 - 5:40
  ولی همین‌قدر می‌دانیم که
 • 5:41 - 5:46
  پشت هر کدام از آن
  ۷۰۰ تا ۸۰۰ زنی که می‌میرند،
 • 5:46 - 5:48
  یک خانواده هست.
 • 5:48 - 5:52
  یک شبکه‌ای از عزیزانش،
 • 5:52 - 5:56
  از جمله، فرزندانی که می‌مانند،
  مثل سُلِی.
 • 5:58 - 6:01
  الان دختر شلون، سُلی،
  سه سالش است.
 • 6:02 - 6:04
  او لبخند بی درنگی دارد،
 • 6:04 - 6:07
  که هر تکه‌اش مثل لبخند مادرش بی‌نظیر است.
 • 6:08 - 6:10
  سُلی نترس است.
 • 6:10 - 6:13
  او خیلی مصمم و خودرأی است.
 • 6:13 - 6:14
  (خنده‌ی حضار)
 • 6:14 - 6:16
  خیلی باهوش.
 • 6:16 - 6:19
  سُلی همیشه من را شگفت‌زده می‌کند.
 • 6:19 - 6:22
  به خاطر اینکه چقدر مطمئن
  دنیایش را هدایت می‌کند.
 • 6:24 - 6:28
  ولی سُلی مادرش را فقط از روی عکس
 • 6:28 - 6:33
  و خاطرات عزیزی که من دارم
  و هرروز برایش تعریف می‌کنم، می‌شناسد.
 • 6:34 - 6:36
  با این حال سُلی عاشق مادرش است.
 • 6:37 - 6:40
  که فقط برای سه هفته‌ی کوتاه همراه او بود.
 • 6:42 - 6:44
  هرروز این را به من می‌گوید.
 • 6:45 - 6:51
  هرموقع که سُلی بی‌قراری مادرش را
  می‌کند، قلبم به درد می‌آید.
 • 6:52 - 6:56
  همان موقع‌هاست که سُلی به من می‌گفت:
 • 6:56 - 7:01
  «مامان بزرگ، من می‌خوام برم بهشت،
  تا بتونم با مامانم باشم.»
 • 7:03 - 7:04
  نباید که این‌ شکلی باشد.
 • 7:07 - 7:09
  لازم نیست که این‌ شکلی باشد.
 • 7:10 - 7:15
  واقعا می‌تواند جوری باشد
  که به این‌ شکل ادامه پیدا نکند.
 • 7:16 - 7:21
  کمی قبل‌تر که گفتم جامعه‌ی پزشکی
  مادران سیاه‌پوست را ناامید می‌کند،
 • 7:21 - 7:25
  بعضی ممکن است فکر کنند
  که من خیلی کلی‌گویی می‌کنم،
 • 7:25 - 7:28
  از این گذشته، این افراد،
  کسانی هستند که مقصرند، نه؟
 • 7:29 - 7:33
  یا شاید باید بگوییم
  تعداد انگشت شماری بیمارستان،
 • 7:33 - 7:37
  که اتفاقا آنهایی هستند،
  که بیشتر توسط زنان سیاه‌پوست،
 • 7:37 - 7:38
  و دیگر اقلیت‌ها استفاده می‌شوند،
 • 7:38 - 7:42
  مرکز مرگ و میر مادران در آمریکا هستند.
 • 7:43 - 7:48
  ولی من معتقدم، که تمرکز
  روی تعداد انگشت‌شماری از افراد،
 • 7:48 - 7:50
  یا تعداد انگشت‌شماری از بیمارستان‌ها،
 • 7:50 - 7:53
  مسئله را کمتر از
  آن‌چیزی که باید، تعریف می‌کند.
 • 7:54 - 7:57
  مشکل درباره‌ی رفتار‌ها و اقدامات ِ
 • 7:58 - 8:00
  یک گروه مشخص از افراد و بیمارستان‌ها نیست.
 • 8:00 - 8:02
  خیلی سیستماتیک‌تر از این است.
 • 8:04 - 8:05
  چیزی که بیشتر است،
 • 8:05 - 8:11
  گسترش مسئله است، که خیلی ریشه‌دارتر
 • 8:11 - 8:17
  دربنیان سیستم مراقبت‌ بهداشتی ما تعبیه‌شده
 • 8:19 - 8:24
  این همان شکست گسترده‌ای است،
  که همچنان اجازه می‌دهد،
 • 8:24 - 8:27
  اختلافات در سلامت و مرگ ِ
  مادران وجود داشته باشد.
 • 8:27 - 8:31
  که نتیجه‌اش می‌شود اینکه،
  زنان سیاه‌پوست، درست مثل شلون،
 • 8:31 - 8:36
  با میزان ۳۰۰ درصد بالاتر
  از زنان سفیدپوست می‌میرند.
 • 8:37 - 8:39
  خیلی خوب مستند شده،
 • 8:39 - 8:41
  سال بعد از سال،
 • 8:41 - 8:44
  دهه بعد از دهه،
 • 8:44 - 8:46
  نسل بعد از نسل،
 • 8:46 - 8:50
  و هیچ چیزِ تأثیرگذاری
  برای اصلاح آن انجام نشده است.
 • 8:52 - 8:54
  چطور اصلاحش کنیم؟
 • 8:55 - 8:58
  پاسخ قطعی‌ای برای ریشه‌کن کردن احتلافات،
 • 8:58 - 9:00
  در مرگ و میر مادران هست؟
 • 9:00 - 9:05
  خب، پیشرفت در دقت و صحت داده‌ها ضروری است،
 • 9:05 - 9:06
  ولی بحد کافی نزدیک نیست.
 • 9:07 - 9:10
  الگوریتم‌ها، چک‌لیست‌ها، اپلیکشن‌ها،
 • 9:11 - 9:12
  همه‌ی این‌ها نقش مهمی دارند،
 • 9:12 - 9:14
  ولی آن‌ها هم هیچ دردی را دوا نمی‌کنند.
 • 9:16 - 9:19
  و من نمی‌توانم به اندازه‌ی کافی تأکید کنم،
 • 9:19 - 9:24
  که آموزش سوگیری و تعصبِ التزامی
 • 9:24 - 9:28
  بدون اقدامات صریح و روشن
  در مسئولیت و پاسخ‌گویی،
 • 9:28 - 9:30
  به هیچ عنوان، هیج تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
 • 9:32 - 9:34
  وقتش حالا است.
 • 9:35 - 9:38
  خیلی از وقتش گذشته است،
 • 9:38 - 9:43
  که رهبران جامعه پزشکی قدم‌بردارند،
 • 9:43 - 9:46
  برای تغییر شرایط موجود
  در سیستم مراقبت بهداشتی.
 • 9:48 - 9:50
  اولین قدم باید دانستن این باشد که
 • 9:50 - 9:54
  مسئله‌ی اصلی در سیستم مراقبت بهداشتی،
 • 9:54 - 9:55
  چیزی بیشتر از یک مشکل است.
 • 9:55 - 9:57
  یک شکست است.
 • 9:58 - 10:01
  قدم بعدی نیاز به قبول مسئولیت
 • 10:01 - 10:03
  و پذیرفتن شکست دارد.
 • 10:04 - 10:06
  اما مهمترین قدم،
 • 10:06 - 10:10
  این است که کارهای واجب، فعالانه انجام شوند
 • 10:10 - 10:13
  تا اشتباهات ایجاد شده
  توسط آن شکست، درست شوند.
 • 10:16 - 10:18
  یک خانم دانا یک‌بار به من گقت:
 • 10:18 - 10:20
  «اگر چیز متفاوتی می‌خواهی،
 • 10:20 - 10:22
  باید کار متفاوتی انجام بده ی.»
 • 10:23 - 10:26
  دخترم متعهد شده بود،
  که کار متفاوتی انجام بدهد.
 • 10:27 - 10:30
  شلون به عنوان یک خانم با کمال بسیار
 • 10:30 - 10:32
  و ارزش‌های اخلاقی بالا شناخته شده‌ بود.
 • 10:32 - 10:35
  وقتی که از اصل‌هایی که
  در زندگی‌اش دارد می‌پرسیدی،
 • 10:35 - 10:37
  جواب می‌داد:
 • 10:37 - 10:40
  «من هر کجا که نابرابری ببینم،
 • 10:40 - 10:43
  نمی‌ترسم که با صراحت درباره‎‌ی آن صحبت کنم
 • 10:43 - 10:45
  و سخت تلاش می‌کنم تا آن را از بین ببرم،
 • 10:46 - 10:49
  من سوگند می‌خورم که زمین بهتری بسازم.»
 • 10:50 - 10:54
  شلون هرروز زندگی‌اش،
  به حرف هایش عمل می‌کرد.
 • 10:56 - 10:59
  جراح سابق ژنرال-
  دیوید سَچر، یک‌بار گفت:
 • 11:00 - 11:02
  «رهبرها باید به اندازه‌ی کافی تیمار کنند،
 • 11:02 - 11:04
  رهبرها باید به اندازه‌ی کافی بدانند،
 • 11:04 - 11:07
  رهبرها باید به اندازه‌ی کافی بخواهند،
  که انجام دهند،
 • 11:07 - 11:12
  و رهبرها باید به اندازه‌ی کافی بخواهند،
  تا ایستادگی کنند که کار به سرانجام برسد.»
 • 11:13 - 11:15
  شلون چنین رهبری بود.
 • 11:17 - 11:20
  اگرچه دیگر رهبری مثل
  شلون وجود نخواهد‌داشت،
 • 11:20 - 11:24
  ما هرکدام می‌توانیم ایستادگی کنیم،
  که کار به سرانجام برسد.
 • 11:25 - 11:27
  این کاری است که من
  انجام می‌دهم که ایستادگی کنم،
 • 11:27 - 11:30
  تا وقتی که کار نجات
  مادران سیاه‌پوست به سرانجام برسد.
 • 11:31 - 11:32
  برای شروع،
 • 11:32 - 11:36
  من با چند نفر از دوستان شلون،
 • 11:36 - 11:38
  و همکارانش در CDC به هم پیوستیم،
 • 11:38 - 11:40
  و یک موسسه‌ی غیرانتفاعی تأسیس کردیم.
 • 11:40 - 11:45
  سخت تلاش می‌کنیم، تا مرگ‌های قابل پیشگیری،
  بین زنان سیاه‌پوست را ازبین ببریم.
 • 11:45 - 11:47
  و نحوه‌ی کار ما این است:
 • 11:47 - 11:51
  عمل، عمل، و باز هم عمل.
 • 11:52 - 11:54
  ما سهام‌داران را
 • 11:54 - 11:58
  در تمام بخش‌های بهداشت عمومی
  و طیف مراقبت‌های بهداشتی، درگیر می‌کنیم.
 • 11:58 - 12:01
  فعالانه با دفتر مقننه کار می‌کنیم.
 • 12:02 - 12:05
  ما در حال بهبود مسئولیت‌پذیری اقدامات و
  قبض‌های پس از زایمان هستیم،
 • 12:05 - 12:08
  و می‌خواهیم این در قانون جای بگیرد.
 • 12:09 - 12:13
  ما داریم یک پروژه‌ی تحقیقاتی
  مبتنی بر جامعه شروع می‌کنیم،
 • 12:13 - 12:18
  که کیفیت مراقبت‌های پزشکی
  از زنان سیاه‌پوست را بازتعریف می‌کند.
 • 12:19 - 12:24
  نهایتا، ما قدرت بیشتری را
  به دست زنان سیاه‌پوست سرازیر می‌کنیم.
 • 12:25 - 12:27
  چطور این کار را انجام می‌دهیم؟
 • 12:27 - 12:31
  با توانمندسازی زنان سیاه‌پوست و
  همراهان آن‌ها هنگام زایمان.
 • 12:31 - 12:36
  تا مقابله‌ی مؤثر دربرابر
  سوگیری و نژادپرستی،
 • 12:36 - 12:41
  که در هر نقطه از بارداری، زایمان
  و پس از زایمان تجربه می‌کنند، داشته باشیم.
 • 12:43 - 12:44
  اطرافتان را نگاه کنید.
 • 12:45 - 12:48
  هرکدام از ما در این اتاق،
  دایره‌ای از تأثیرگذاری داریم.
 • 12:49 - 12:55
  دعوتتان می‌کنم، که کمی فکر کنید و ببینید
  که چه تأثیر مهمی می‌توانستیم داشته باشیم،
 • 12:55 - 13:00
  اگر این تأثیر جمعی را روی این مشکل،
 • 13:00 - 13:02
  برای ایچاد تغییر، متمرکز می‌کردیم.
 • 13:03 - 13:07
  چه می‌شد اگر ما هم مثل شلون،
  متوجه نابرابری
 • 13:07 - 13:09
  هرکجا که در جامعه‌مان بود، می‌شدیم،
 • 13:09 - 13:11
  و نمی‌ترسیدیم که با صراحت از آن
  اسم ببریم؟
 • 13:12 - 13:16
  چه می‌شد اگر هرکدام متعهد و مشتاق بودیم،
 • 13:16 - 13:19
  که از تمام توان و
  دارایی‌هایمان استفاده کنیم،
 • 13:19 - 13:21
  که نابرابری را از بین ببریم؟
 • 13:21 - 13:23
  می‌توانستیم چیزی را تغییر بدهیم؟
 • 13:23 - 13:27
  واقعا می‌توانستیم، قرن‌ها تعصب،
 • 13:27 - 13:30
  و دهه‌ها عادت بد را بربیاندازیم؟
 • 13:31 - 13:32
  می‌دانم که می‌توانستیم.
 • 13:33 - 13:36
  می‌دانم که می‌توانستیم،
 • 13:36 - 13:40
  اگر که روی آن مسئله متمرکز بودیم،
 • 13:40 - 13:43
  اگر که آن انرژی جمعی‌مان را
  متمرکز می‌کردیم.
 • 13:44 - 13:46
  به گفته‌ی نلسون ماندلا:
 • 13:46 - 13:49
  «وقتی آدم‌ها مصمم باشند،
 • 13:49 - 13:51
  می‌توانند از پس همه‌چیز بربیایند.»
 • 13:53 - 13:57
  ولی «عمل بدون چشم‌انداز،
 • 13:57 - 13:58
  فقط وقت گذراندن است.
 • 13:59 - 14:02
  چشم انداز بدون عمل،
  صرفا رویاپردازی است.
 • 14:03 - 14:09
  ولی چشم انداز همراهِ عمل،
  واقعا می‌تواند دنیا را تغییر بدهد.»
 • 14:10 - 14:14
  زندگی شلون، تصویر کاملی از چشم‌انداز بود.
 • 14:15 - 14:18
  و مرگ شلون، ندایی برای عمل‌کردن ما است.
 • 14:19 - 14:24
  پس امروز، بیایید همه سوگند بخوریم،
  که هرکاری می‌توانیم انجام دهیم.
 • 14:24 - 14:27
  بیایید سوگند بخوریم،
  که این اشتباه را درست کنیم.
 • 14:27 - 14:31
  بیایید سوگند بخوریم،
  که بخشی از راه‌حل باشیم.
 • 14:31 - 14:36
  تا وقتی که دیگر، زنان سیاه‌پوست،
  در حاشیه‌ها نباشند، و بیهوده در این سیستم-
 • 14:36 - 14:37
  مراقبت بهداشتی، نمیرند.
 • 14:38 - 14:40
  و مثل دختر من،
 • 14:40 - 14:43
  (لرزش صدا)
  دکتر شلون مورین اروینگ
 • 14:43 - 14:47
  بیایید همه سوگند بخوریم،
  که زمین بهتری بسازیم.
 • 14:47 - 14:48
  متشکرم.
 • 14:48 - 14:54
  (تشویق حضار)
タイトル:
چطور جامعه‌ی پزشکی ایالات متحده آمریکا مادران‎ سیاه‌پوست را ناامید می‌کند.
話者:
وندا اروینگ
概説:

در ایالات متحده آمریکا، احتمال مرگ زنان سیاه‌پوست در اثر زایمان تقریباً ۳۰۰ درصد بیشتر از زنان سفیدپوست است. واندا ایروینگ با به اشتراک گذاشتن آمار وحشتناک مرگ و میر مادران و همچنین داستان غم‌انگیز خود در مورد از دست دادن، توضیح می‌دهد که چگونه نژادپرستی و سوگیری در مراقبت‌های بهداشتی درد زنان سیاه‌پوست را کوچک می‌بیند و به آن‌ها بی‌اعتنایی می‌کند؛ و از رهبران جامعه پزشکی خواستار گام برداشتن در جهت اصلاحات است.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
プロジェクト:
TEDTalks
Duration:
15:07

Persian subtitles

改訂 Compare revisions