Return to Video

12-31 Practice Calling Object Methods - Sol

 • 0:00 - 0:03
  Ở những bài trước, tôi đã hướng dẫn
  cách tạo một textView mới
 • 0:03 - 0:05
  và gọi một phương thức để thay đổi
  nội dung văn bản đó.
 • 0:06 - 0:08
  Nếu tôi muốn thay đổi
  cỡ chữ thì sao?
 • 0:09 - 0:13
  Tôi chỉ cần gọi textView.setTextSize
  rồi bấm Enter.
 • 0:13 - 0:18
  và rồi chọn một giá trị
  bất kỳ như 56.
 • 0:18 - 0:21
  Và thế là tôi có thể
  chạy nó trên thiết bị của mình.
 • 0:23 - 0:24
  Trông nó sẽ giống thế này.
 • 0:25 - 0:26
  Chà, to đấy.
 • 0:26 - 0:27
  Và tôi có thể
  đổi cả màu chữ nữa.
 • 0:27 - 0:34
  Tôi có thể gõ textView.settextcolour
  và nhập vào một màu nào đó.
 • 0:34 - 0:36
  Tôi đã cho các bạn
  xem danh sách các màu.
 • 0:36 - 0:40
  Vì thế tôi sẽ chọn một màu,
  ví dụ như xanh lá.
 • 0:40 - 0:43
  Khi tôi chạy nó trên thiết bị,
  nó sẽ hiển thị màu xanh neon.
 • 0:43 - 0:46
  Nếu bạn đọc kỹ
  tài liệu về TextView,
 • 0:46 - 0:50
  bạn sẽ tìm thấy những phương thức
  khác mà bạn có thể gọi.
 • 0:50 - 0:53
  Ví dụ như, bạn có thể
  gọi textView.setMaxLines.
 • 0:53 - 0:58
  Nó sẽ giới hạn số lượng dòng
  mà TextView hiển thị xuống 2 dòng.
 • 0:58 - 1:01
  Nếu dòng chữ của bạn dài hơn,
  nó sẽ bị cắt bớt.
 • 1:01 - 1:03
  Để kiểm tra, chúng ta
  sẽ cần một chuỗi rất dài ở đây.
 • 1:04 - 1:08
  Và, thực ra, để biết liệu
  nó có hoạt động tốt không,
 • 1:08 - 1:10
  tôi nên viết nhận xét
  vào đây trước.
 • 1:10 - 1:13
  Tôi sẽ chạy ứng dụng để đảm bảo
  chuỗi này dài hơn
 • 1:13 - 1:14
  hai dòng ký tự.
 • 1:16 - 1:19
  Ok, chúng ta xác nhận rằng
  nó có độ dài 2.5 dòng.
 • 1:20 - 1:24
  Một khi tôi bỏ nhận xét dòng code này
  để thiết lập độ dài tối đa là 2,
 • 1:24 - 1:28
  thì khi tôi chạy ứng dụng, đoạn này
  sẽ phải bị cắt ngắn thành hai dòng.
 • 1:29 - 1:31
  Và nó đã chạy, tuyệt.
 • 1:31 - 1:34
  Hy vọng là bạn đã có những bài thực hành
  bổ ích về gọi phương thức trên đối tượng
 • 1:34 - 1:36
  như TextView.
 • 1:36 - 1:39
  Thông thường người ta
  không gọi setContentView và
 • 1:39 - 1:42
  chỉ nhập vào một view
  duy nhất như thế này.
 • 1:42 - 1:46
  Thông thường phần view nội dung
  của tệp thực thi phức tạp hơn rất nhiều.
 • 1:46 - 1:50
  Đó là lý do ta thường
  để nguyên setContentView và rồi
 • 1:50 - 1:53
  nhập vào Id nguồn
  hoặc một layout XML.
タイトル:
12-31 Practice Calling Object Methods - Sol
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
01:56

Vietnamese subtitles

改訂