Vietnamese 字幕

← Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon: Ngày Nhân Đạo Thế Giới 2012 - TÔI ĐÃ Ở ĐÂY

埋め込みコードを取得する
29言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 09/01/2012 by Hung Pham.

  1. [Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon] Dành cho Ngày Nhân Đạo Thế Giới,
  2. Chúng tôi mong muốn mọi người trên toàn thế giới hãy cùng nhau tham gia vào hoạt động này.
  3. Chúng tôi mong muốn mọi người hãy làm một vài điều tốt, ở một nơi nào đó, cho một vài người nào đó.
  4. Chúng tôi mong muốn bạn hãy đánh dấu và nói:" Tôi đã ở đây"
  5. Hãy tham gia cùng tôi để giúp đạt được con số một tỷ người
  6. vào một ngày, với một thông điệp bằng cách tham gia vào trang web whd-iwashere.org
  7. Phụ đề bởi những tình nguyện viên tại amara.org