Montenegrin 字幕

← Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija Ban Ki-mun, poruka na Međunarotni Humanitarni Dan

1 DAN, 1 SVIJET, 1 PORUKA Pomozite i saznajte kako i gde u svojoj zajednici možete da pomognete drugima. Prijavite se na http://www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
29言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 05/30/2013 by Rajko Orman.

  1. (Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija Ban Ki-mun)
  2. Na Međunarodni Humanitarni Dan, želimo da se svi ljudi ovog sveta udruže i ujedine.
  3. Želimo da svaki čovjek učini nešto dobro, negdje za nekog drugog.
  4. Želimo da ostavite svoj trag i kažete: "Ja sam bio(la) ovde"
  5. Pridružite mi se u naporu da pomognemo milionima ljudi
  6. na ovaj dan, sa jednom zajedničkom porukom. Prijavite se na whd-iwashere.org
  7. Subtitles by volunteers at amara.org