Serbian 字幕

← Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija Ban Ki-mun, poruka na Međunarotni Humanitarni Dan

1 DAN, 1 SVET, 1 PORUKA

Pomozite i saznajte kako i gde u svojoj zajednici možete da pomognete drugima. Prijavite se na http://www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
29言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 09/06/2012 by 退会済ユーザー.

 1. (Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija Ban Ki-mun)
 2. Na Međunarodni Humanitarni Dan,
  želimo da se svi ljudi ovog sveta udruže i ujedine.
 3. Želimo da svaki čovek učini nešto dobro,
  negde za nekog drugog.
 4. Želimo da ostavite svoj trag i kažete: "Ja sam bio(la) ovde"
 5. Pridružite mi se u naporu da pomognemo milionima ljudi
 6. na ovaj dan, sa jednom zajedničkom porukom.
  Prijavite se na whd-iwashere.org
 7. Subtitles by volunteers at amara.org