Vietnamese 字幕

← Beyoncé - World Humanitarian Day 2012 Campaign Message Beyoncé - Thông điệp Chiến dịch Ngày Thế giới Nhân đạo 2012

Một ngày, một thế giới, một thông điệp

Giúp thế giới nhận thức và đăng kí tại http://www.whd-iwashere.org

1 Day, 1 World, 1 Message

Help the world take notice and register at http://www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
39言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 10/13/2012 by Nghia Huynh Trong.

 1. [Đoạn dạo nhạc của ca khúc "I Was Here" - "Từng Ở Nơi Đây"
 2. [Beyoncé, song lời trên nền nhạc] Vào ngày 19 tháng 8 năm 2012,
 3. đã đến lúc chúng ta cùng đi lên.
 4. Làm một điều cho nhân loại.
 5. Không việc chi là nhỏ cả.
 6. Nó xuất phát với mỗi chúng ta
 7. Hãy ghi dấu ân và nói rằng "Tôi đã từng ở nơi đây."
 8. Ghé thăm whd-iwashere.org
 9. và cùng nhau, làm nên câu chuyện.
 10. ♪ Tôi đã ở đây. Tôi đã sống, tôi đã yêu ♪ [Song song với ca khúc:] Một ngày,
 11. một thông điệp, một tỉ người hành động
 12. ♪ Tôi đã làm, đã làm được ♪ [Song song với ca khúc:] cho nhau.
 13. ♪ Rằng tôi đã từng ở nơi đây ♪
 14. Rôi sau đó tôi sẽ gặp bạn [Xèng + tiếng vang]
 15. (I Was Here - "Từng Ở Nơi Đây" Ngày Thế giới Nhân đạo 19 tháng 8 whd-iwashere.org)
 16. 同期していません
  Phụ đề bởi tình nguyện viên tại amara.org
 17. 同期していません
  ♪ Tôi đã làm, đã làm được ♪