Tagalog 字幕

← Beyoncé - World Humanitarian Day 2012 Campaign Message

埋め込みコードを取得する
39言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 5 created 08/12/2012 by Amara Bot.

 1. [Instrumental na pagpasok ng kantang "I Was Here"]
 2. [Beyoncé, kasabay ng musika]
  Sa ika-labing siyam ng Agosto taong 2012,

 3. Napapanahon na para tayo'y magkaisa
 4. Gumawa ng isang bagay para sa kapwa.
 5. Walang isang maliit na bagay.
 6. Nagsisimula ito sa bawat isa.
 7. Gumawa ng sariling marka at sabihing “ako ay nandito”.
 8. Pumunta sa link na whd-iwashere.org
 9. At sabay sabay nating ipakilala ang ating mga lilikhaing kuwento.
 10. ♪ Ako ay nandito, nabubuhay, nagmamahal ♪ [Kasabay ng kanta:] *Isang araw,*
 11. isang mensahe, isang bilyong katao
  ang magiging parte ng pagkilos
 12. ♪ Aking ginawa, ako'ng gumawa ♪
  [Kasabay ng kanta:] *para sa isa't isa.*
 13. ♪ Aking ginawa, ako'ng gumawa ♪
 14. ♪ Ako ay nandito ♪
 15. Kita-kita na lang tayo.
  [Cymbals + ulyaw]
 16. (I Was Here
  World Humanitarian Day August 19
  whd-iwashere.org)
 17. *Subtitles sa pamamagitan ng mga boluntaryo gamit ang amara.org*