Malagasy 字幕

← Beyoncé - Hafatra Fanentanana Andro manerantany Ho Fanampiana ny Mahaolona 2012

Andro1, Tontolo 1, Hafatra 1

Ampio izao tontolo izao handray antsoratra sy hisoratra ao amin'ny http://www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
39言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 08/21/2012 by Zo Andriamifidisoa.

 1. [Feon-Kira fampidirana "I Was Here" (Teto Aho)]
 2. [Beyoncé] Ny 19 aogositra 2012
 3. fotoana izao hijoroantsika
 4. manaova zavatra ho ana olombelona hafa
 5. kely loatra ny tsy misy
 6. Manomboka amintsika tsirairay io
 7. Mamelà marika ary mitenena hoe "I was here." (Teto Aho)
 8. mandehana ao amin'ny whd-iwashere.org
 9. ary miaraka mampafantatra ny tantarantsika isika
 10. ♪ Teto aho. Niaina aho, nitia aho ♪
  [Ambonin'ny hira:] Indray andro,
 11. hafatra tokana, manao asa ny olona iray miliara
 12. ♪ Nataoko, vitako ♪
  [Ambonin'ny hira:] ho an'ny tsirairay.
 13. ♪ Teto aho ♪
 14. Hahita anao aho izany.
 15. (Teto aho Andro Fanampiana Mahaolona 19 Aogositra whd-iwashere.org)
 16. 同期していません
  Dika antsoratry ny mpanolotena ato @ amara.org
 17. 同期していません
  ♪ Nataoko, vitako ♪