Return to Video

How To Vote In Connecticut 2020

 • 0:01 - 0:04
 • 0:04 - 0:05
  Chào toàn thể người dân tại Connecticut!
 • 0:05 - 0:06
  Nếu bạn muốn tham gia bầu cử,
 • 0:06 - 0:09
  Trước hết, bạn cần phải được ghi danh - đường dẫn được ghi dưới phần mô tả
 • 0:09 - 0:11
  nơi mà bạn có thể kiểm tra tình trạng ghi danh hiện tại của bạn
 • 0:11 - 0:12
  Nếu bạn đã được ghi danh
 • 0:12 - 0:15
  hoặc đã chuyển hay đổi tên kể từ lần cuối cùng bầu cử
 • 0:15 - 0:18
  bạn cũng có thể ghi danh trực tuyến trong trường hợp bạn đã có giấy phép lái xe
 • 0:18 - 0:19
  hoặc chứng minh thư
 • 0:19 - 0:21
  Nếu bạn không có giấy phép lái xe
 • 0:21 - 0:24
  có thể là bạn không lái hoặc bạn là học sinh đến từ bang khác
 • 0:24 - 0:25
  bạn buộc phải hoàn thành một bản biểu mẫu và gửi nó đi
 • 0:25 - 0:29
  tôi hiểu điều đó, thật sự phiền toái, nhưng lại rất quan trọng, vì vậy hãy làm nó bằng mọi giá
 • 0:29 - 0:32
  những liên kết cần thiết đã được để trong phần miêu tả
 • 0:32 - 0:35
  và hạn chót để nộp bản biểu mẫu là ngày 27 tháng mười
 • 0:35 - 0:35
  để có thể bầu cử vào tháng 11
 • 0:35 - 0:38
  Nếu bạn đã lỡ thời hạn, đừng lo
 • 0:38 - 0:40
  bạn còn có thể đăng kí tại ngày bầu cử
 • 0:40 - 0:43
  tại các địa điểm trên tiểu bang, bắt đầu từ 6 giờ sáng
 • 0:43 - 0:46
  Danh sách đầy đủ về các địa điểm đã được đính kèm bên dưới
 • 0:46 - 0:47
  nhưng hãy lên kế hoặch đến sớm nhất có thể
 • 0:47 - 0:49
  bởi vì sau khi đăng kí, bạn sẽ phải đi tới
 • 0:49 - 0:52
  một địa điểm khác để bỏ phiếu
 • 0:52 - 0:53
  Vậy là bạn đã đăng kí thành công. Tuyệt vời!
 • 0:53 - 0:54
  Bây giờ bạn đã có thể bỏ phiếu rồi!
 • 0:54 - 0:57
  Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ phải bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11
 • 0:58 - 0:59
  tại Connecticut.
 • 0:59 - 1:01
  Trừ khi bạn
 • 1:01 - 1:04
  hay đang bị bệnh, không thể di chuyển
 • 1:04 - 1:07
  hoặc
 • 1:07 - 1:09
  Nếu bạn gặp một trong những trường hợp trên, có một đường link bên dưới
 • 1:09 - 1:12
  cho phép bạn nộp đơn xin bỏ phiếu vắng mặt
 • 1:12 - 1:15
  Miễn là bạn nhận được đơn đăng kí trước ngày 3 tháng 10, họ sẽ gửi cho bạn một lá phiếu qua thư
 • 1:15 - 1:17
  và tất cả những gì bạn cần làm là điền đầy đủ thông tin và gửi lại
 • 1:17 - 1:19
  và hạn chót vào ngày 3 tháng 11
 • 1:19 - 1:21
 • 1:21 - 1:24
 • 1:24 - 1:26
 • 1:26 - 1:30
 • 1:30 - 1:33
 • 1:33 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:42
 • 1:42 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:49
 • 1:49 - 1:51
 • 1:51 - 1:54
 • 1:54 - 1:55
 • 1:55 - 1:56
 • 1:56 - 2:00
 • 2:00 - 2:02
 • 2:02 - 2:04
 • 2:04 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:11
 • 2:11 - 2:14
 • 2:14 - 2:16
 • 2:16 - 2:18
 • 2:18 - 2:20
 • 2:20 - 2:22
 • 2:22 - 2:23
 • 2:23 - 2:26
 • 2:26 - 2:29
 • 2:29 - 2:30
 • 2:30 - 2:32
 • 2:32 - 2:34
 • 2:34 - 2:36
 • 2:36 - 2:39
タイトル:
How To Vote In Connecticut 2020
概説:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:42

Vietnamese subtitles

未完了

改訂