Persian 字幕

تفاوت بین عشق سالم و ناسالم

埋め込みコードを取得する
39言語

Showing Revision 21 created 06/13/2019 by Leila Ataei.

 1. خب وقتی درباره یک کودک، دوست نزدیک
  یا شریک عاطفی فکر میکنید،
 2. احتمالا کلمه «عشق» به ذهن خطور میکند،
 3. و فورا عواطف دیگر هجوم میآورند:
 4. شادی و امید،
 5. هیجان، اعتماد و امنیت،
 6. و بله، گاهی غم و ناامیدی.
 7. شاید به هیچ کلمه دیگری در
  لغتنامه به اندازه
 8. عشق متصل نباشیم.
 9. با اینحال، با وجود آگاهی
  به اهمیت عمده آن در زندگی ما،

 10. جالب نیست که هرگز علنا
  آموزشی درباره نحوه دوست داشتن نمیبینیم؟
 11. روابط دوستانه میسازیم،
 12. روابط عاشقانه زود هنگام را هدایت کرده،
 13. ازدواج میکنیم و نوزاد را از
  بیمارستان به خانه
 14. میآوریم با این توقع که
  از پس آن برخواهیم آمد.
 15. اما در حقیقت اغلب به آنهایی که دوست داریم
  آسیب میرسانیم و بیاحترام میکنیم.
 16. میتوانند نکات ظریفی باشند
 17. مثل احساس گناه دادن به دوستی
  برای گذراندن وقت بیشتری با شما
 18. یا دزدکی سرک کشیدن به پیامهای
  شریکتان باشد
 19. یا شرمنده کردن کودکی بخاطرعدم
  تلاش در مدرسه.
 20. ۱۰۰ درصد ما دریافت کننده
 21. رفتارهای ناسالم روابطیم
 22. و ۱۰۰ درصد ما کارهای ناسالم خواهیم کرد.
 23. این بخشی از انسان بودن است.
 24. در بدترین شکل آن،
  آسیبی که به عزیزان خود وارد میکنیم
 25. در قالب سوءاستفاده و خشونت نمود مییابد،
 26. و سوءاستفاده در رابطه
 27. چیزی است که یکی در هر سه زن
  و یکی در هر چهار مرد
 28. در طول عمرش آن را را تجربه می کند.
 29. حال، اگر شما شبیه اکثر مردم باشید،
  موقع شنیدن این آمار،
 30. خواهید گفت، « هرگز برای من
  پیش نمیاید.»
 31. جدا کردن خود از عباراتی مثل سوءاستفاده
  و خشونت غریزی است،
 32. این که فکر کنیم برای هر کسی غیر از ما
  بیفتد.
 33. اما حقیقت این است، روابط ناسالم و
  سوءاستفاده دوروبر همه است.
 34. فقط به آن اسامی مختلف دیگری میدهیم
  و ارتباطش را نادیده میگیریم.
 35. سوءاستفاده در پوشش عشق
  ناسالم در ما رخنه میکند.
 36. من برای نهادی به اسم
  One Love [یک عشق] کار می کنم

 37. که خانوادهای آن را راه انداخت که دخترشان
  به دست دوست پسرسابقش کشته شده بود.
 38. فاجعه ای که هیچکس انتظارش را نداشت .
 39. اما وقتی به گذشته نگاه میکنند، میفهمند
  که علائم هشدار وجود داشت،
 40. ففط هیچکس آنچه را که میدیدند
  درک نکرده بود.
 41. با دادن نسبتهایی مثل دیوانه، هیجانزده یا
  زیادی مشروب خورده،
 42. حقیقت رفتارهای پسر فهمیده نشد،
 43. در حالی که علائم روشنی از عصبانیت بودند.
 44. خانواده دختر به این تشخیص رسیدند
  که اگر کسی درباره این علائم آموزش دیده بود
 45. می شد از مرگ دخترشان پیشگیری کرد.
 46. بنابراین ماموریت امروز ما
  کسب اطمینان
 47. از دسترسی دیگران به اطلاعاتی
  است که یردلی و دوستانش نداشتند.
 48. ما سه هدف اصلی داریم:
 49. فراهم کردن زبانی برای همه ما
  تا بتوانیم در مورد سوژهایی حرف بزنیم
 50. که بحث درباره آن تا حدی سخت
  و ناراحت کننده است:
 51. توانمدسازی یک خط مقدم کامل
  برای کمک کردن، مثل دوستان؛
 52. و درطول این فرایند، بهبود همه توانایی ما
  برای بهتر دوست داشتن.
 53. برای انجام این کار، همیشه مهم است
  از روشن کردن نشانههای ناسالمی

 54. شروع کنیم که غالبا نمی بینیم،
 55. و کار خود را واقعا روی
  خلق محتوایی جهت آغاز گفتگو
 56. با جوانان متمرکز کنیم.
 57. و شما توقع دارید اکثر محتوای ما
  جدی باشد،
 58. با توجه به موضوعی که داریم،
 59. اما امروز میخواهم بروم سراغ یکی
  از موارد شادتر اما در
 60. عین حال تعمق برانگیزی که داریم،
 61. «جفت ها»
 62. برای تشریح پنج نشانه عشق ناسالم.
 63. اولی شور و شدت است.

 64. (ویدئو) آبی: چند روزیه که ندیدمت.
  دلم برایت تنگ شده.

 65. نارنجی: منم دلم برات تنگ شده.
  (#اینعشقاست)

 66. آبی: فقط پنج دقیه است که ندیدمت،
  انگار یک عمر طول کشیده.

 67. بدون من توهمه این ۵ دقیقه داشتی چه کار
  میکردی؟
 68. نارنجی: سه دقیقه بود. (#اینعشقنیست)

 69. کیتی هود: برای کسی این مورد پیش آمده؟
  نمیدانم، برای من شده.

 70. شروع رابطههای سواستفادهگرانه
  با سوءاستفاده نیست.
 71. با هیجان و نشاط شروع می شوند.
 72. با هجمهای از غلیان شور و احساسات
  روبرو هستیم.
 73. حس واقعا خوبی دارد.
 74. احساس خوش شانسی می کنید،
  طوری که انگاربلیط بخت آزمایی بردهاید.
 75. اما در عشق ناسالم، این احساسات
  با گذرزمان از هیجانانگیز به منقلب کننده
 76. و حتی کمی خفهکننده تغییر میکند.
 77. به طورغریزی حسش میکنید.
 78. شاید مثل وقتی که دوست پسر یا دوست دختر
  جدید شما میگوید،
 79. «دوستت دارم» سریعتر
  از آنچه انتظارش را داشتید
 80. یا همه جا پیدایش میشود، مدام پیغام
  میدهد یا زنگ میزند.
 81. شاید صبر ندارند وقتی
  در جواب دادن کند هستید
 82. حتی وقتی میدانند که آن روز درگیریهای
  دیگری دارید.
 83. مهم است بخاطر داشته باشیم که مهم نیست
  رابطه چطور شروع شده
 84. بلکه چطور پیش میرود.
 85. در اوایل شروع یک رابطه جدید مهم است
 86. به چگونگی احساس خود توجه کنید.
 87. با شتاب صمیمت احساس راحتی می کنید؟
 88. آیا حس میکنید فضایی برای نفس کشیدن دارید؟
 89. همچنین مهم است تمرین استفاده از
  صدای خود را شروع کنید
 90. تا درباره نیازهایتان صحبت کنید.
 91. به خواستههای شما احترام گذاشته میشود؟
 92. نشانه دوم انزوا است.

 93. (ویديو) نارنجی ۲: بریم بیرون؟

 94. نارنجی ۱: من و دوست پسرم همیشه دوشنبهها
  برنامه داریم. (#اینعشقاست)

 95. نارنجی ۲: بریم بیرون؟

 96. نارنجی ۱: من و دوست پسرم همیشه دوشنبهها
  خوش میگذرونیم.

 97. نارنجی ۲: فردا؟
  نارنجی ۱: سهشنبهها وقت قیلوله ماست.

 98. نارنجی ۲: چهارشنبه؟
  نارنجی ۱: روز دوست ممنوع! (#اینعشقنیست)

 99. ک ه: اگر از من بپرسید، انزوا
  یکی از نشانه های عشق ناسالم است

 100. که کمتر مورد توجه قرار گرفته
  و درک شده است.
 101. چرا؟
 102. زیرا هر رابطه جدیدی با این شدت علاقمندی
  برای وقت گذرانی با هم
 103. شروع می شود.
 104. وقتی چیزی تغییر مکند
  خیلی راحت میتوان متوجه آن نشد.
 105. انزوا آرام تو میاید وقتی
  دوستپسر یا دوستدختر جدیدتان
 106. شروع میکند شما را از
  دوستان و خانواده تان،
 107. نظام پشتیبان شما، جدا کند
 108. و شما را بیشتر به سمت خودشان بکشاند.
 109. شاید حرفهای مثل این بزنند،
 110. «چرا با آنها میگردی،
  آنها یک مشت بازندهاند»
 111. درباره بهترین دوستانتان،
 112. یا «آنها میخواهند ما از هم جدا شویم.
  کاملا علیه ما هستند»
 113. درباره خانوادهتان.
 114. انزوا درباره کاشت بذر شک نسبت
 115. به تمامی آدمهای زندگی
  قبل از رابطهتان است.
 116. عشق سالم مشمول استقلال است،
 117. دو آدمی که دوست دارند با هم وقت بگذارنند
 118. اما با آدمهای و فعالیتهای که قبلا
  برایشان مهم بود در ارتباط بمانند.
 119. در حالیکه شاید در آغاز هر لحظه بیداری
  بخواهید با هم بگذرانید،
 120. با گذر زمان حفظ استقلال پراهمیت میشود.
 121. این کار را از طریق برنامه ریزی با دوستان
  و چسبیدن به آنها و تشویق
 122. شریکتان به انجام کار مشابه
  آن انجام میدهید.
 123. سومین نشانه عشق ناسالم
  حسادت بیحد است.

 124. (ویدئو) آبی ۲:
  برای چی خوشحالی؟

 125. آبی ۱: تو اینستاگرام شروع کرده
  به دنبال کردنم. (#اینعشقاست)

 126. آبی ۲: چرا استرس داری؟

 127. آبی ۱: همه جا شروع کرده به دنبال کردنم.

 128. (#اینعشقنیست)

 129. ک ه: با رنگ باختن دوره ماهعسل،

 130. حسادت افراطی میتواند آرام آرام بخزد.
 131. شریک عاطفی شما توقعاتش زیاد شود،
 132. بخواهد مدام بداند کجا هستید و
  با چه کسی هستید،
 133. یا حتی آنلاین و آفلاین
  دایم تعقیبتان کند.
 134. حسادت بیحد شاید به همراه خود
  سوءاعتماد و حس مالکیت داشته باشد،
 135. اتهامات مکرر لاس زدن با دیگران
  یا خیانت کردن
 136. و خودداری از گوش کردن به شما
  وقتی به او بگویید
 137. لازم نیست نگرانی چیزی باشند
  چون فقط عاشق او هستید.
 138. حسادت بخشی از رابط هر انسانی است،
 139. اما حسادت افراطی فرق دارد.
 140. یک لبه تهدیدآمیز، نا امید کننده
  و عصبانی دارد.
 141. عشق نباید این شکلی باشد.
 142. نشانه چهارم ناسزاگویی است.

 143. (ویدئو) آبی: بریم بیرون؟
  نارنجی: باید درس بخونم.

 144. ابی: به هر حال نمره ۲۰ میگیری،
  کارت درسته. (#اینعشقاست)

 145. آبی: بریم بیرون؟
  نارنجی: باید درس بخونم.

 146. آبی: به هر حال رفوزه میشی.

 147. بس که کودنی.
  (#اینعشقنیست)
 148. ک ه: آره، خب.

 149. در عشق ناسالم، کلمات مثل اسلحه
  استفاده میشوند.
 150. گفتگوهایی که قبلا بامزه و
  سرخوشانه بود
 151. موذیانه و شرمآور میشوند.
 152. شاید شریکتان به روش آزاردهندهای
  شما را دست بیاندازد
 153. یا شاید داستانها و لطیفههایی بگوید که
  بهایش خندیدن به شما باشد.
 154. وقتی سعی میکنید توضیح دهید
  احساساتتان جریحهدار شده،
 155. شما را به سکوت وا میدارند
  و متهم به بیخودی احساساتی شدن میکنند.
 156. «چرا انقدر حساسی؟
  «مشکلت چیست؟ دست از سرم بردار.»
 157. با شنیدن این حرفها سکوت میکنید.
 158. ظاهرا کاملا واضح است که
  شریکتان باید هوای شما را داشته باشد.
 159. کلماتشان باید حمایتگر باشد نه
  این که دل شما را بشکند.
 160. باید رازهای شما را نگهدارند
  و وفادار باشند.
 161. باید حس اعتماد به نفستان
  را بالا ببرند،
 162. نه که کمتر کنند.
 163. بالاخره، نشان پنجم:
  عدم ثبات.

 164. (ویدئو) پرتقال ۱:
  اگر بهم بزنیم غمگین میشم.

 165. پرتقال ۲: منم همینطور.
  (#اینعشقاست)

 166. پرتقال ۱: شدیدا افسرده میشم اگر
  بهم بزنیم.

 167. خودم را از این پله پرتاب میکنم.
 168. این کار را میکنم! سعی نکن
  جلویم را بگیری!
 169. (#اینعشقنیست)

 170. ک ه: بهم زدنها و آشتیها مکرر،
  خوشیها و ناخوشیها زیادی:

 171. با بالا گرفتن تنش، بی ثباتی بیشتر میشود،
 172. دعواهای مستاصلکننده و گریهدرآوری
  و به دنبالشان بخششهای احساسی،
 173. نظرات پر از نفرت و
  آزاردهنده مثل
 174. «تو بدرد نخوری، حتی مطمئن نیستم
  چرا باهات موندم!»
 175. که به دنبالشان کلی عذرخواهی و وعده است
  که دیگر تکرار نخواهد شد.
 176. در این مرحله، فراز و نشیب هیجانانگیز
  این رابطه چنان شما را شرطی کرده
 177. که شاید تشخیص ندهید چقدر این رابطه
 178. ناسالم و حتی خطرناک شده است.
 179. دیدنش میتواند واقعا دشوار باشد

 180. وقتی عشق ناسالم شما رو به بدرفتاری میرود،
 181. اما عادلانه است که بگویم
  که شاید هر چه بیشتراین نشانهها
 182. در رابطه شما یافت شود،
 183. رابطه شما ناسالم تر
  و خطرناکترمیتواند باشد.
 184. اگر غریزهتان میگوید بهم بزن و برو،
 185. نصیحتی که خیلی از
  ما به دوستانمان وقتی در رابطههای
 186. ناسالم قرار دارید، میدهیم
 187. همیشه بهترین نصیحت نیست.
 188. زمان جذایی میتواند جرقهای
  برای خشونت باشد.
 189. اگر ترس این را دارید که به سمت یا
  درگیر بدرفتاری شوید،
 190. لازم است با کارشناسان مشورت کنید تا
  برای ترک امن و بیخطر راهنمایی بگیرید.
 191. اما فقط درباره روابط عاشقانه نیست

 192. و فقط درباره خشونت نیست.
 193. درک نشانههای عشق ناسالم
 194. میتواند به شما در فهم و رسیدگی به
  تقریبا هر رابطهای در زندگیتان کمک کند.
 195. برای نخستین بار، شاید بفهمید چرا در
  رابطهای دوستانه به بن بست رسیدید
 196. یا چرا بعد از هر تعاملی با یکی از اعضای
  خانوادهتان
 197. حس اضطراب و دلسردی را تجربه میکنید.
 198. حتی شاید شروع کنید به دیدن این که
  چطور حسادت و هیجان خود شما
 199. باعث بروز مشکلات با همکارانتان
  سر کار میشود.
 200. درک کردن، نخستین گام برای
  بهتر شدن است،
 201. و در حالیکه نمیتوانید هر رابطه
  ناسالمی را سالم کنید--
 202. بعضی را مجبور میشوید
  پشت سر رها کنید--
 203. میتوانید روزانه سهم خود را
  برای بهتر کردن رابطهها انجام دهید.
 204. و خبر هیجانانگیز این است:
 205. واقعا کار شاقی نیست.
 206. احترام متقابل، گفت و شنود صریح،
 207. مهربانی، صبوری--
 208. میتوانیم هر روز این موارد را تمرین کنیم.
 209. و در حالی که تمرین مسلما
  شما را بهتر میکند،

 210. این قول را باید بدهم که باعث
  نمیشود که کامل و بی عیب شوید.
 211. من از این راه پول در میآورم
 212. و هر روز درباره روابط سالم
  فکر و صحبت میکنم،
 213. و هنوز کارهای ناسالم انجام میدهم.
 214. همین دو روز پیش وقتی سعی داشتم
  چهار فرزندم را از در خانه راهی کنم
 215. وسط بگومگو، داد و بیداد و شکایت
  درباره صبحانه،
 216. کنترلم را از دست دادم.
 217. با یک لحن عصبانی تعمدی
 218. داد زدم،
 219. «خفه شید و کاری را که میگم
  انجام بدین!
 220. واقعا که افتضاح اید!
 221. حالا که نگذارم تلویزیون ببینید
  و دسر بخورید
 222. و از همه چیزهایی که حال میکنید محروم
  بشین میفهمید یعنی چی!
 223. (خنده)

 224. کسی این تجربه را داشته؟

 225. (تشویق)

 226. بیثباتی، حقیر شمردن.

 227. پسر بزرگم رو به من کرد و گفت،
 228. «مامان، این عشق نیست.»
 229. (خنده)

 230. برای یک دقیقه، واقعا میخواستم بکشمش
  چون آبرویم را برده بود.

 231. باور کنید.
 232. اما بعد خودم را کنترل کردم
 233. و فکر کردم، راستش من مفتخرم.
 234. مفتخرم به این که او زبانی دارد
  که باعث میشود درنگ کنم.
 235. میخواهم همه بچههایم بفهمند
  که خط قرمز برای نحوه
 236. برخورد با آنها تا کجاست
 237. و داشتن زبان و صدا برای وقتی که
  از آن خط عدول میشود
 238. در مقابل پذیرش صرف آن.
 239. برای زمان طولانی،با رابطهها
  بهعنوان موضوعی بیدردسر برخورد کردیم،
 240. در حالی که مهارتهای رابطه
  یکی از مهمترین و دشوارترین
 241. چیزها برای ساختن در زندگی هستند.
 242. نه تنها فهمیدن علائم ناسالم به اجتناب
 243. از افتادن به چاهی که منجر به عشق ناسالم
  میشود کمک می کند،
 244. بلکه درک و تمرین هنر سالم بودن
 245. میتواند تقریبا هر جنبهای
  از زندگی شما را بهبود ببخشد.
 246. کاملا متقاعد شدهام
 247. که در حالیکه عشق غریزه
  و نوعی از احساسات است
 248. توانایی بهتر دوست داشتن
  مهارتی است که همه ما میتوانیم بسازیم
 249. و در طول زمان بهبود ببخشیم.
 250. متشکرم.

 251. (تشویق)