Vietnamese 字幕

← User Experience Components UXUI Design Product Design Udacity

埋め込みコードを取得する
14言語

Showing Revision 2 created 09/29/2015 by Hai Anh Vu.

 1. Trong những video sắp tới,
  Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm sử dụng và
 2. nói về các quyết định thiết kế
  có thể ảnh hưởng đến sản phẩm của bạn và
 3. hành vi của người dùng với các sản phẩm.
 4. Chúng ta sẽ cùng xem xét những ví dụ tốt nhất và tệ nhất
  về trải nghiệm người dùng, như vậy bạn có thể
 5. tập trung vào những phần quan trọng nhất đối với
  việc phát triển sản phẩm của bạn.
 6. Mục đích của việc này là đưa bạn tiếp cận
  với những vấn đề cần cân nhắc khi thiết kế,
 7. qua đó bạn có thể giải quyết những mối quan tâm lớn nhất
  trong giai đoạn đầu của sản phẩm.
 8. Vào cuối bài học này, bạn sẽ
  được trang bị những ý tưởng và nguồn thông tin cần thiết
 9. để tiến hành những thiết kế cuối cùng và
  làm việc với các nhà thiết kế khác.