Filipino 字幕

← Krister Linder : World Humanitarian Day 2012

Bantayog ng Panahon (Live)

埋め込みコードを取得する
19言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 09/11/2012 by masingkalphjohn.

 1. [Instrumental music] (Krister Linder - Music Artist)
 2. [Krister Linder] ♪Had the strangest dream♪
 3. ♪Bilog ang mundo♪
 4. ♪Nasa buong paligid ang himpapawid♪
 5. ♪Walang pagkabigo♪
 6. (Proyekto ng Pandaigdigang Araw ng Sangkatauhan 2010)
 7. ♪Ikaw ay aking bahagi♪(Proyekto ng Pandaigdigang Araw ng Sangkatauhan 2010)
 8. ♪Ang mukha ng estranghero♪
 9. (MAYROON) (Haiti)
 10. (Sudan) (SANDAANG LIBONG TAYO)
 11. ♪Tayo'y nagkakahiwalay♪
 12. ♪Tayo'y nagkakahiwalay♪ (Denmark - NA NAGTATRABAHO SA BAWAT BANSA)
 13. ♪Tayo'y nagkakahiwalay♪ (SA BUONG MUNDO - Kenya)
 14. ♪Palagi♪ (SA BUONG MUNDO - Kenya)
 15. (Mongolia)
 16. ♪Sa isang pagkakataon,♪
 17. ♪Nakita ko sa itong mata kung paano mo'ko kinakarga♪
 18. (Thailand)
 19. (ARAW-ARAW - Switzerland)
 20. ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪
 21. ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪ (NAGSIMULA KAMI NG GIYERA - Kenya)
 22. ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪ (Somalia)
 23. (SA KARAMDAMAN - Somalia)
 24. (Zimbabwe)
 25. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (HUNGER - Kenya)
 26. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (AT SA PANG-AABUSO SA MGA KABABAIHAN)
 27. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪
 28. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (ANG BAWAT ISA'Y NAKATAKDANG TUMULONG - Afghanistan)
 29. (WALANG BAHID NG LAHI, RELIHIYON O POLITIKA - Afghanistan)
 30. (Afghanistan)
 31. (Sudan)
 32. (SA MILYONG-MILYONG TAO)
 33. (Central African Republic)
 34. (Georgia - IBUBUKLOD NA'TIN ANG MGA TAO )
 35. ♪Nagkaroon ng mahabang panaginip♪
 36. ♪sa pag-iwan ng Tahanan♪ (Indonesia)
 37. ♪sa pag-iwan ng Tahanan♪ (ITO ANG ATING HIMPILAN - Italy)
 38. (AT ITO)
 39. (Atlantic Ocean - AT ITO)
 40. ♪Sa pagsubok ng araw♪
 41. (TAYO'Y MGA PROPESYONAL - USA)
 42. ♪Nag-iisa♪ (Sa isang lugar sa Karagatang Pasipiko)
 43. ♪Nag-iisa♪ (NAKASOOT NG UNIPORME - Australia)
 44. ♪At sa kabiglaa'y♪
 45. ♪Naalala kung paano ako binubuhat ng iyong mga mata♪
 46. ♪Naalala kung paano ako binubuhat ng iyong mga mata♪(NAGTATRABAHO KAMI SA MAPANGANIB NA LUGAR)
 47. ♪Naalala kung paano ako binubuhat ng iyong mga mata♪ (SUBALIT KAMI'Y WALANG DALANG ARMAS - Kenya)
 48. .(SUBALIT KAMI'Y WALANG DALANG ARMAS - Kenya)
 49. .(O PUMANIG NINUMAN - Switzerland)
 50. ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪
 51. ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪ (DAAN-DAAN SA AMI'Y KINIDNAP O PINATAY - Pakistan)
 52. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (USA)
 53. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (RWANDA)
 54. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪ (MGA ANAK - Brazil)
 55. ♪Kung mahahanap lang kita sa loob♪ (France)
 56. ♪Kung mahahanap lang kita sa loob♪ (United Arab Emirates)
 57. ♪At buhatin ka tulad ng pagbuhat mo sa'kin♪
 58. ♪Parang bahagi ng puso mo ay sa'kin♪
 59. ♪Ang buhay mo ay mahalagang bantayog ng panahon♪
 60. TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO
 61. ♪Andito sa ilalim ng araw♪
 62. ♪Andito sa ilalim ng araw♪ (Colombia)
 63. ♪Andito sa ilalim ng araw♪ (Colombia - TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO)
 64. (Occupied Palestinian Territory)
 65. ♪Tayo'y lilipad at mahuhulog ng iisa♪
 66. (TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO)
 67. ♪Andito sa ilalim ng araw♪ (TAYO AY MGA MANGGAGAWANG MAKATAO)
 68. ♪Tayo'y lilipad at mahuhulog ng iisa♪
 69. ♪Tayo'y lilipad at mahuhulog ng iisa♪ (PANDAIGDIGANG ARAW NG SANGKATAUHAN - 19 August 2010 Humanity Neutrality Impartiality Independence)
 70. [Humming]
 71. [Hiyaw at palakpak]
 72. (NANDITO AKO - PANDAIGDIGANG ARAW NG SANGKATAUHAN AUGUST 19 WHD-IWASHERE.ORG)
 73. [Anderson Cooper] Krister Linder, by the way. That's fantastic. [Hiyaw at palakpak]
 74. (NANDITO AKO - PANDAIGDIGANG ARAW NG SANGKATAUHAN AUGUST 19 WHD-IWASHERE.ORG)
 75. Subtitles by volunteers at amara.org