Return to Video

Tolkiens Groote Oorlog

 • 0:10 - 0:16
  John Ronald Reuel Tolkien
  werd geboren op 3 januari 1892.
 • 0:16 - 0:19
  Hij en z'n broer Hillary
  kenden een moeilijke jeugd.
 • 0:19 - 0:24
  Toen John pas vier jaar oud was, stierf
  hun vader, Arthur, aan reumatische koorts.
 • 0:24 - 0:28
  Hun moeder Mabel was 'n arme weduwe,
  en moest de kinderen thuis opleiden.
 • 0:28 - 0:32
  Ze speelde 'n cruciale rol
  in hun opvoeding.
 • 0:33 - 0:38
  Tolkien was 'n slimme jongen,
  en was gefascineerd door talen.
 • 0:40 - 0:45
  Hij legde het toegangsexamen af aan
  King Edwards, in Birmingham, en slaagde.
 • 0:45 - 0:49
  Vanaf de herfst van 1900
  betaalde Tolkien twaalf pond per jaar
 • 0:49 - 0:55
  om een opleiding te mogen volgen in een school
  waar hij z'n capaciteiten ten volle kon ontplooien.
 • 0:55 - 1:01
  King Edward was zeer belangrijk voor Tolkien.
  Hij had zeer veel talent.
 • 1:01 - 1:05
  King Edward bood hem
  veel mogelijkheden,
 • 1:05 - 1:10
  en het gezelschap van andere jongens,
  die evenveel talent hadden.
 • 1:10 - 1:15
  En dat was zeer uitzonderlijk
  in het geval van Tolkien.
 • 1:16 - 1:18
  Hij speelde niet enkel rugby
 • 1:18 - 1:23
  maar hij leidde ook de debatclub
  en de literatuurclub.
 • 1:23 - 1:25
  Hij was de bezieler ervan.
 • 1:27 - 1:31
  Hij miste de school vast verschrikkelijk,
  toen hij er vertrok.
 • 1:31 - 1:37
  Toen John amper elf jaar oud was, verloren hij
  en z'n broer Hillary hun moeder, Mabel, aan diabetes.
 • 1:37 - 1:42
  Overmand door verdriet
  stort hij zich volledig op z'n schoolwerk.
 • 1:42 - 1:44
  Hij blinkt uit op academisch vlak,
 • 1:44 - 1:50
  maar in 1905 ontmoet hij
  z'n intellectuele rivaal, Christopher Wiseman.
 • 1:50 - 1:56
  Tolkien ontmoette z'n beste vriend op King Edward,
  Christopher Wiseman, op het rugbyveld.
 • 1:57 - 2:01
  Hij was 'n musicus en een wiskundige,
  en verschilde helemaal van Tolkien.
 • 2:01 - 2:06
  Hun vriendschap was zo sterk
  dat ze zichzelf de "Great Twin Brethren" noemden.
 • 2:06 - 2:11
  Dat was een verwijzing naar
  "The Lays of Ancient Rome", van Lord Macaulay.
 • 2:11 - 2:15
  Ze waren zowat elkaars rivalen,
  en beiden zeer academisch aangelegd.
 • 2:15 - 2:21
  Wiseman was zeer slim, en interesseerde zich
  in vrijwel dezelfde dingen als Tolkien.
 • 2:21 - 2:26
  Hij was geïnteresseerd in talen.
  Hij leerde zichzelf hiërogliefen, denk ik.
 • 2:26 - 2:30
  Tolkien en Wiseman hebben elkaar beïnvloed
 • 2:30 - 2:35
  en ze discussieerden altijd zeer sterk
  over al hun levensovertuigingen.
 • 2:35 - 2:41
  Wiseman was 'n getalenteerde muzikant,
  terwijl Tolkien zowat toondoof was.
 • 2:43 - 2:47
  Tolkien was ook bevriend met Rob Gilson,
  de zoon van het schoolhoofd.
 • 2:47 - 2:53
  Tolkien, Wiseman en Gilson bleven
  zeer goede vrienden, ook na hun schoolcarrière.
 • 2:56 - 3:01
  Maar buiten de schoolmuren stond Tolkiens leven
  nogmaals op het punt te veranderen.
 • 3:01 - 3:04
  Tolkien woonde samen met z'n broer.
 • 3:04 - 3:09
  Toen hij zestien jaar was,
  ontmoette hij Edith Bratt,
 • 3:09 - 3:11
  die toen negentien jaar was.
 • 3:11 - 3:15
  Ze was een knappe jonge vrouw,
  en een getalenteerde pianiste.
 • 3:15 - 3:18
  En ze was ook een wees.
 • 3:18 - 3:23
  Ze vonden elkaar in hun gedeeld verdriet,
  maar ook in hun hoop en dromen.
 • 3:24 - 3:28
  Het probleem tussen Edith en Ronald,
  zoals ze hem noemde,
 • 3:29 - 3:34
  was dat hij rooms-katholiek was,
  terwijl zij anglicaans was.
 • 3:34 - 3:39
  Broeder Francis Morgan, Tolkiens voogd,
  vond dit verschil onoverbrugbaar.
 • 3:39 - 3:45
  Hij geloofde ook dat Edith Tolkien zou afleiden
  van z'n pogingen om aan Oxford te kunnen beginnen.
 • 3:45 - 3:51
  Francis Morgan verbood hen
  om elkaar te zien of te schrijven.
 • 3:52 - 3:55
  Tolkien had enkel nog
  z'n vrienden van King Edward.
 • 3:55 - 3:58
  Tijdens die laatste periode
  van z'n tijd in Birmingham
 • 3:59 - 4:04
  begon Tolkien open te bloeien,
  en voelde hij er zich thuis.
 • 4:04 - 4:07
  Hij deelde er de lakens uit,
  samen met z'n vrienden.
 • 4:08 - 4:12
  Tolkien maakte 'r het beste van
  tijdens z'n laatste jaar.
 • 4:12 - 4:17
  Samen met z'n vrienden
  richtte hij een studentenclub op.
 • 4:19 - 4:22
  De studenten spraken af
  in de schoolbibliotheek.
 • 4:22 - 4:26
  Ze zetten thee,
  hoewel dat verboden was.
 • 4:26 - 4:30
  Na schooltijd spraken ze vaak af
  in Barrows Stores, een café in Birmingham.
 • 4:30 - 4:36
  En dus noemden ze zichzelf spottend
  de "Teaclub and Barrovian Society",
 • 4:36 - 4:38
  ofwel de TCBS.
 • 4:40 - 4:45
  Tolkien en Wiseman waren waarschijnlijk
  de kern van de TCBS. De rest van de leden varieerde.
 • 4:46 - 4:50
  Zo was er Robert Quilter Gilson,
  de zoon van de directeur.
 • 4:50 - 4:56
  Rob was een beschaafde en sociale jongeman.
  Hij hield de groep bijelkaar.
 • 4:57 - 5:00
  Hij was zeer gastvrij,
  en vond altijd iets om over te praten.
 • 5:01 - 5:05
  Hij was een aangename, artistieke jongeman,
  die graag tekende.
 • 5:05 - 5:10
  Hij was een getalenteerde artiest,
  en wou zeer graag architect worden.
 • 5:10 - 5:14
  Later kwam daar ook Geoffrey Bache Smith bij.
 • 5:15 - 5:20
  Hij was gefascineerd door
  de Keltische mythologie.
 • 5:20 - 5:23
  Dat had hij gemeenschappelijk met Tolkien.
 • 5:23 - 5:26
  Smith was een echte poëziekenner.
 • 5:26 - 5:30
  Hij introduceerde Tolkien
  in de moderne poëzie.
 • 5:30 - 5:35
  Toen Tolkien begon gedichten te schrijven
 • 5:35 - 5:41
  liet hij zich inspireren door Smith en de rest.
  En zo is Tolkien beginnen schrijven.
 • 5:41 - 5:45
  In het begin draaide het allemaal om plezier.
 • 5:45 - 5:50
  Maar tijdens de oorlog
  groeide dit uit tot een gezelschap
 • 5:50 - 5:55
  waaruit ze allemaal
  veel steun en troost konden halen.
 • 5:55 - 5:59
  In datzelfde jaar
  eindigde Tolkiens schoolcarrière.
 • 5:59 - 6:04
  Hij begint aan zijn eerste semester
  aan de universiteit van Oxford.
 • 6:05 - 6:10
  Vlak voor z'n eenentwintigste verjaardag,
  en het einde van de voogdij van broeder Frances,
 • 6:10 - 6:15
  schrijft Tolkien een brief aan Edith,
  en minder dan een week zijn ze weer bij elkaar.
 • 6:16 - 6:18
  Edith is verloofd met 'n andere man.
 • 6:18 - 6:22
  Maar ondanks de schande
  verbreekt ze de verloving,
 • 6:22 - 6:24
  zodat ze bij Ronald kan zijn.
 • 6:24 - 6:29
  In de komende maanden
  neemt de onrust op het Europese vasteland toe.
 • 6:29 - 6:34
  Op 28 juni 1914 veranderde alles.
 • 6:40 - 6:46
  Gavrilo Princip wordt gearresteerd
  voor de moord op aartshertog Frans Ferdinand.
 • 6:47 - 6:49
  Er breekt 'n diplomatieke crisis uit.
 • 6:49 - 6:54
  In enkele weken tijd verkeren
  de Europese grootmachten in staat van oorlog.
 • 6:54 - 6:59
  Duitsland valt België binnen, waarop
  Groot-Brittannië hen de oorlog verklaart.
 • 6:59 - 7:03
  Het Parlement roept het volk op
  om de wapens op te nemen.
 • 7:03 - 7:06
  Er was niet meteen
  sprake van een wapenwedloop,
 • 7:06 - 7:12
  De mensen traden pas toe in het leger
  toen die vreselijke verhalen opdoken.
 • 7:12 - 7:15
  Pas vanaf dat moment
  werd het engagement algemeen.
 • 7:15 - 7:18
  Men was opgewonden over de oorlog.
 • 7:18 - 7:22
  Men dacht zeer naïef
  dat hun jonge mannen
 • 7:22 - 7:26
  hierdoor hun dromen
  zouden kunnen waarmaken.
 • 7:26 - 7:30
  Er was 'n groot gevoel
  van patriottisme en plichtsbesef
 • 7:30 - 7:33
  tegenover Groot-Brittannië en haar waarden.
 • 7:34 - 7:39
  Ze hadden nog een rekening te vereffenen
  met Duitsland.
 • 7:39 - 7:42
  Men dacht de Duitsers eens goed
  op hun neus te kunnen slaan.
 • 7:43 - 7:48
  De Duitsers waren lafhartig
  en moesten 's op hun plaats gezet worden.
 • 7:49 - 7:53
  Ze sloten zich aan uit economische noodzaak.
  En dat zie je bij elke oorlog.
 • 7:54 - 7:56
  Het leven was niet erg opwindend.
 • 7:56 - 7:59
  Het idee om zich in te schrijven in het leger
 • 7:59 - 8:05
  en deel te kunnen uitmaken van
  een grote gebeurtenis, was vast aanlokkelijk.
 • 8:05 - 8:10
  Ze zagen het als iets romantisch,
  en waren op voorhand gedoemd te falen.
 • 8:10 - 8:13
  We weten allemaal
  waar WO I toe geleid heeft.
 • 8:13 - 8:19
  Het was geen levendige oorlog.
  Er was geen wapengekletter of trompetgeschal.
 • 8:19 - 8:25
  De oorlog werd eerder overheerst
  door machinegeweren en artilleriegeschut.
 • 8:29 - 8:32
  Hun verwachtingen van de oorlog
  bleken niet te kloppen.
 • 8:33 - 8:38
  Ze hoopten vooral dat de oorlog voorbij zou zijn
  voor ze Frankrijk bereikten.
 • 8:39 - 8:44
  Tolkien was toen Middeleeuwse heldendichten
  aan het lezen.
 • 8:44 - 8:50
  En die lieten er geen twijfel over bestaan
  over hoe het er echt aan toe gaat op het veld.
 • 8:50 - 8:54
  Hij had een veel realistischere kijk
  op de oorlog.
 • 8:54 - 8:58
  Tolkien zei van zichzelf
  dat hij te veel verbeelding had.
 • 8:58 - 9:01
  Hij had het niet zo bekeken
  met veldslagen.
 • 9:01 - 9:05
  Dat geldt niet alleen voor de soldaten
  die moesten gaan vechten,
 • 9:05 - 9:09
  maar ook voor de politiekers en de generaals.
 • 9:09 - 9:13
  Veel mensen hadden door
  dat deze oorlog verschrikkelijk kon aflopen.
 • 9:13 - 9:19
  De brieven van Gilson, Tolkien en Wiseman
  en de gedichten van Smith
 • 9:19 - 9:24
  getuigen van een grondige vastberadenheid
  om hun plicht te doen
 • 9:24 - 9:27
  en hun bereidheid
  om hun leven op te offeren.
 • 9:27 - 9:33
  Ze beseften dat het donkere tijden waren,
  en dat ze moesten volhouden.
 • 9:34 - 9:39
  G.B. Smith en Rob Gilson
  sloten zich aan bij het leger in 1914.
 • 9:39 - 9:42
  Tolkiens broer Hillary
  schrijft zich in als klaroener.
 • 9:42 - 9:46
  En Christopher Wiseman gaat in de marine.
 • 9:46 - 9:50
  Tolkien staat echter voor 'n dilemma.
 • 9:50 - 9:53
  Tolkien bevond zich in een moeilijke positie.
 • 9:53 - 9:59
  Hij had nog een jaar te gaan aan Oxford.
  En hij had z'n diploma zeer erg nodig.
 • 9:59 - 10:02
  Hij wou aan de slag
  aan de universiteit.
 • 10:02 - 10:07
  Maar zijn familie beschikte niet over veel geld,
  in tegenstelling tot die van Gilson.
 • 10:07 - 10:09
  Bijgevolg...
 • 10:09 - 10:14
  Het wou eerst zijn opleiding afwerken,
  want hij had er drie jaar aan gewijd.
 • 10:14 - 10:20
  Hij ontdekte een mogelijkheid
  waarin hij zijn legeropleiding kon verzetten
 • 10:20 - 10:25
  en ondertussen zijn opleiding aan Oxford
  kon afwerken, waar hij met succes in geslaagd is.
 • 10:26 - 10:29
  Hij volgt z'n goede vriend J.B. Smith
  bij de Lancashire Fusiliers,
 • 10:29 - 10:33
  en hoopt zo
  om in hetzelfde bataljon te belanden.
 • 10:33 - 10:39
  Tolkien zocht een manier om zijn talenten
  aan te wenden in de oorlog.
 • 10:39 - 10:45
  Namelijk talen en schrijfsystemen.
  Hij was gefascineerd door codes en dergelijke.
 • 10:45 - 10:49
  Het was dus niet meer dan normaal
  dat hij een opleiding tot seiner volgde.
 • 10:49 - 10:55
  Hij mocht met de nieuwste technologieën werken.
  En dat moet hij interessant gevonden hebben.
 • 10:55 - 11:01
  Hij gebruikte de radio, seinen en semaforen.
 • 11:02 - 11:07
  Hij leerde de morsecode
  en het gebruik van lantaarns,
 • 11:07 - 11:12
  en veldtelefoons,
  wat later niet bleek te werken.
 • 11:12 - 11:16
  Uiteindelijk werd hij uitgeroepen
  tot seinofficier.
 • 11:17 - 11:20
  Hij was verantwoordelijk
  voor de communicatie
 • 11:20 - 11:26
  van 'n bataljon van zeshonderd tot duizend man,
  afhankelijk van de beschikbare mannen.
 • 11:26 - 11:31
  Hij vormde een schakel
  tussen de verschillende commandoniveau's.
 • 11:31 - 11:36
  Hij moest ervoor zorgen
  dat de juiste mensen de juiste orders kregen.
 • 11:36 - 11:43
  En hij was natuurlijk ook verantwoordelijk
  voor de verdere doorgave van die informatie.
 • 11:43 - 11:45
  Hij was 'n absolute spilfiguur
 • 11:45 - 11:51
  in een oorlog waar alles draaide
  om de info die je had over de positie van de vijand.
 • 11:52 - 11:56
  In maart 1916 loopt zijn opleiding af.
 • 11:56 - 12:02
  Tolkien en Edith weten dat hij naar het front
  gestuurd zal worden. Ze besluiten te trouwen.
 • 12:02 - 12:06
  Slechts twee maanden later
  moet Tolkien vertrekken naar Frankrijk.
 • 12:07 - 12:13
  Hun wegen scheiden. Ze weten niet
  of ze elkaar ooit nog zullen weerzien.
 • 12:39 - 12:44
  Wanneer Tolkien aankomt aan het front
  is de oorlog bijna twee jaar aan het woeden.
 • 12:44 - 12:50
  De tol is duidelijk.
  Het landschap is verwoest, en er zijn veel doden.
 • 12:51 - 12:56
  In 1915 komt de loopgravenoorlog
  nagenoeg tot stilstand.
 • 12:56 - 13:02
  Er komen duizenden nieuwe soldaten aan.
  Ze bereiden zich voor op het grote offensief.
 • 13:04 - 13:06
  Tolkiens bataljon blijft op de reservelijst.
 • 13:07 - 13:12
  Maar hij vreest voor de levens
  van z'n schoolvrienden aan het front.
 • 13:12 - 13:17
  Een maand na zijn aankomst in Frankrijk
  lanceren de Geallieerden het Somme-offensief.
 • 13:18 - 13:21
  Om halfacht 's ochtends op zaterdag 1 juli
 • 13:21 - 13:25
  komen de Britse troepen
  uit hun loopgraven.
 • 13:45 - 13:49
  Op de eerste dag van het offensief
  komen twintigduizend mannen om.
 • 13:50 - 13:55
  Vijfendertigduizend soldaten raken gewond,
  en tweeduizend zijn vermist.
 • 13:58 - 14:04
  Het plan viel snel in duigen.
  Het brokkelde zeer snel uit elkaar.
 • 14:04 - 14:08
  De mannen die naar boven kwamen
  waren ten dode opgeschreven.
 • 14:08 - 14:13
  Eén op vijf soldaten
  die op die dag uitrukten kwam om.
 • 14:13 - 14:18
  Het was de meest rampzalige dag
  in de Britse oorlogsgeschiedenis.
 • 14:18 - 14:21
  Het was 'n tragedie voor het hele land.
 • 14:23 - 14:27
  Sommige dorpen verloren die dag
  al hun jonge mannen.
 • 14:29 - 14:31
  Er stierven veel onschuldigen.
 • 14:32 - 14:38
  Die twintigduizend gesneuvelden
  deden de Britse attitude omslaan.
 • 14:38 - 14:44
  En misschien ook de verhouding tussen diegenen
  die de orders stelden en zij die ze uitvoerden.
 • 14:53 - 14:56
  Tussen de vele doden
 • 14:56 - 15:01
  zat ook Tolkiens goede vriend
  en lid van de TCBS, Robert Gilson.
 • 15:03 - 15:07
  Hij leidde z'n peloton over de richel,
 • 15:07 - 15:12
  voerde zijn soldaten aan,
  en werd neergeschoten in niemandsland.
 • 15:16 - 15:22
  Hij maakte deel uit van de vierde aanvalsgolf.
  Hij zag hoe de eerste poging mislukte.
 • 15:22 - 15:26
  En hoe ook de tweede golf mislukte.
  En ook de derde daarna.
 • 15:27 - 15:31
  En dan moest hij naar het slagveld,
  als deel van de vierde golf.
 • 15:31 - 15:33
  En toch winnen ze.
 • 15:33 - 15:39
  En dat was misschien wel
  het meest tragische van 1 juli 1916.
 • 15:41 - 15:46
  Deze generatie had zoveel vertrouwen
  in hun meerderen,
 • 15:46 - 15:49
  en was zo toegewijd aan hun vrienden
 • 15:49 - 15:54
  dat ze bereid waren
  hun leven op te offeren voor hen.
 • 15:56 - 16:02
  Tolkien vernam de feiten na zijn actie
  aan de Somme, enkele weken later.
 • 16:03 - 16:05
  Hij was helemaal overstuur.
 • 16:05 - 16:08
  Zijn geloof werd er erg door op de proef gesteld.
 • 16:08 - 16:11
  Net als de andere leden van de groep
 • 16:11 - 16:17
  zag hij de TCBS als een vriendenclub
  met idealen, en een begeestering.
 • 16:18 - 16:21
  Ze hadden iets te bieden aan de wereld.
 • 16:21 - 16:26
  Ze waren alle vier onmisbaar.
  En nu was één van hen dood.
 • 16:26 - 16:32
  Welke invloed moet dat gehad hebben
  op hun doel, en Tolkiens doel?
 • 16:32 - 16:35
  Geoffrey Smith schreef Tolkien een brief,
 • 16:35 - 16:41
  waaruit duidelijk bleek
  dat hij zich ten einde raad voelde.
 • 16:41 - 16:46
  Hij had het gevoel dat
  hun vriendschapsband gebroken was.
 • 16:46 - 16:49
  Rob zou nooit een architect kunnen worden.
 • 16:49 - 16:55
  Hij zou zijn dromen nooit meer kunnen waarmaken.
 • 16:55 - 17:01
  Tolkien had er best wel wat tijd voor nodig
  voor hij dit te boven was gekomen.
 • 17:01 - 17:06
  De andere twee leden, Wiseman en Smith,
  waren vastberaden om hem te overtuigen
 • 17:06 - 17:12
  dat de TCBS zou blijven bestaan.
  En daar trok Tolkien zich vast aan op.
 • 17:13 - 17:19
  Tolkien schrijft naar Robs vader, de directeur
  van King Edward, en biedt z'n medeleven aan.
 • 17:20 - 17:26
  De TCBS verloor een knappe jongeman,
  een getalenteerde artiest, en meer pijnlijk,
 • 17:27 - 17:28
  een goede vriend.
 • 17:33 - 17:35
  De oorlog begint nu pas echt voor Tolkien.
 • 17:36 - 17:40
  In de volgende maanden ontdekt hij
  de ontberingen van de loopgravenoorlog.
 • 17:41 - 17:45
  Hij bracht z'n tijd door
  in en naast de loopgraven.
 • 17:45 - 17:47
  De bataljons roteerden.
 • 17:47 - 17:53
  Van het front naar de reserven, en dan op rust,
  zoals ze het lachend noemden.
 • 17:53 - 17:55
  Maar in feite was het training.
 • 17:56 - 17:59
  Tolkien sprak van de algemene vermoeidheid
  tijdens de oorlog.
 • 18:00 - 18:03
  Tijdens deze periode
  werden ze drie keer aangevallen.
 • 18:03 - 18:07
  Hij had geluk dat hij niet
  in het eerste Somme-offensief zat.
 • 18:07 - 18:10
  Hij bevond zich enkele kilometers
  achter de frontlinie.
 • 18:11 - 18:14
  Zijn bataljon voerde het tweede offensief
 • 18:14 - 18:19
  tegen het dorpje Oviers
  op de Duitse frontlinie.
 • 18:19 - 18:22
  Eén van de eerste dingen die hem opvielen
 • 18:22 - 18:28
  was de chaotische communicatie.
  Het ging er heel primitief aan toe.
 • 18:28 - 18:32
  Het was slechts deels afgewerkt,
  en beschadigd door de oorlog.
 • 18:32 - 18:38
  Zijn seingevers moesten
  het niemandsland oversteken met berichten
 • 18:38 - 18:42
  waarop stond dat men aangekomen was,
  of dat men gevangen genomen had.
 • 18:43 - 18:47
  Ze gebruikten duiven.
  Die waren zeer betrouwbaar.
 • 18:48 - 18:50
  Eén van Tolkiens seiners
  won een medaille
 • 18:51 - 18:56
  omdat hij erin geslaagd was
  zijn duiven over het niemandsland te sturen.
 • 18:57 - 19:01
  De aanval is een succes.
  Veel soldaten worden gevangengenomen.
 • 19:01 - 19:07
  Eén van Tolkiens belangrijkste veldslagen
  zal uiteindelijk ook z'n laatste zijn;
 • 19:07 - 19:10
  de aanval op Regina Trench.
 • 19:10 - 19:16
  In oktober 1918 was het slagveld
  omgetoverd tot een modderpoel.
 • 19:16 - 19:19
  De aanval werd uitgesteld
  door de hevige regenval.
 • 19:19 - 19:23
  Maar op 21 oktober was de grond
  plotseling rotshard bevroren,
 • 19:23 - 19:25
  waardoor de aanval kon doorgaan.
 • 19:47 - 19:50
  Hij heeft mensen zien omkomen met geweld.
 • 19:50 - 19:55
  Hij heeft ook extreme angst
  aanschouwd en doorgemaakt.
 • 19:56 - 20:02
  Voor zover we weten heeft hij de
  loopgravenoorlog nooit in detail beschreven.
 • 20:02 - 20:08
  Maar in één van zijn brieven vatte hij het
  samen in twee woorden; "beestelijke horror".
 • 20:09 - 20:12
  Het reduceert je van 'n mens
 • 20:12 - 20:18
  tot een walgelijk beest,
  dat wanhopig wil overleven.
 • 20:19 - 20:21
  Als je "The Lord of the Rings" 's naleest,
 • 20:21 - 20:25
  dan valt het op dat personages
  geconfronteerd met extreme angst
 • 20:25 - 20:30
  altijd worden beschreven
  als "versteend van angst",
 • 20:32 - 20:34
  "overmand door angst."
 • 20:35 - 20:37
  Veel loopgraven werden
  oncomfortabel gehouden.
 • 20:37 - 20:41
  De generaals wilden de soldaten doen geloven
  dat ze maar tijdelijk waren,
 • 20:42 - 20:47
  dat ze snel verder zouden gaan.
  Dat ze zich hier niet thuis moesten voelen.
 • 20:47 - 20:51
  Tolkien zit aan het westfront
  en mist zijn thuis.
 • 20:51 - 20:54
  Brieven van en naar Edith zijn z'n enige houvast.
 • 20:54 - 21:00
  Omwille van het strategisch belang mag
  hij zijn locatie niet onthullen in z'n brieven.
 • 21:01 - 21:06
  Dus ontwikkelt hij een code
  om Edith op de hoogte te houden van z'n locatie.
 • 21:06 - 21:11
  Hij overliep de brief die hij naar haar geschreven had
 • 21:11 - 21:17
  en zette een punt boven de letters
  van de naam van zijn locatie.
 • 21:18 - 21:24
  Edith duidde met kopspelden aan
  waar Tolkien zich bevond op ieder moment.
 • 21:27 - 21:32
  Na de geslaagde aanval op Regina's Trench
  keert het bataljon terug van het front.
 • 21:32 - 21:34
  Ze paraderen voor de legertop.
 • 21:34 - 21:37
  Maar Tolkien wordt ziek.
 • 21:37 - 21:44
  Loopgravenkoorts ontstaat door
  het gebrek aan hygiëne in de loopgraven.
 • 21:44 - 21:50
  Het wordt doorgegeven door luizen.
  De symptomen zijn zeer onaangenaam.
 • 21:50 - 21:54
  Hoofdpijn, maagkrampen,
 • 21:54 - 21:59
  mogelijk pijn in de gewrichten en botten.
  Wondjes aan de huid.
 • 21:59 - 22:05
  Je kunt er niet aan sterven, maar het kan je
  totaal nutteloos maken als soldaat.
 • 23:07 - 23:13
  Christopher Wiseman deelt Tolkien mee
  dat G.B. Smith gesneuveld is in de oorlog.
 • 23:17 - 23:19
  De Slag om de Somme was afgelopen.
 • 23:20 - 23:26
  Smith organiseerde 'n voetbalmatch
  voor de soldaten, zo'n vier mijl achter de linie.
 • 23:26 - 23:30
  'n Afgeweken bom kwam naast hem tot ontploffing.
 • 23:31 - 23:36
  Hij werd geraakt door de bomscherven.
  Hij ontwikkelde gasgangreen,
 • 23:36 - 23:39
  Hij stierf enkele dagen later.
 • 23:39 - 23:44
  Tijdens z'n opleiding, begin 1916,
  ontving Tolkien een brief van G.B. Smith,
 • 23:45 - 23:48
  die op dat moment in de Franse loopgraven zat.
 • 23:48 - 23:51
  Smith moest die nacht patrouilleren.
 • 23:51 - 23:57
  De soldaat van de avond voordien
  was gevangengenomen, en wellicht gedood.
 • 23:57 - 24:03
  Het was zowat de gevaarlijkste taak aan het
  westfront, en Smith moest deze taak nu vervullen.
 • 24:03 - 24:06
  Maar eerst stuurde hij
  nog een brief naar Tolkien
 • 24:07 - 24:08
  waarin hij schreef...
 • 24:11 - 24:14
  "Ik sta op het punt te vertrekken op patrouille.
 • 24:14 - 24:19
  Ik ben 'n grote fan
  van wat je geschreven hebt
 • 24:20 - 24:21
  en wat je nog zult schrijven."
 • 24:22 - 24:26
  Hij zei dat hij zeker wist
  dat Tolkien uitverkoren was.
 • 24:28 - 24:30
  Je moet je boeken uitgeven.
 • 24:32 - 24:36
  Smith was eigenlijk
  de eerste fan van Middenaarde.
 • 24:37 - 24:43
  In zijn brief schreef Smith dat zijn dood
  niet het einde zou betekenen voor de TCBS.
 • 24:43 - 24:46
  Hij noemde hen "de Onsterfelijke Vier".
 • 24:47 - 24:52
  Tolkien schreef de dingen
  die Smith had willen zeggen,
 • 24:53 - 24:56
  lang nadat hij nog in staat was om ze te zeggen.
 • 24:56 - 24:58
  Da's zeer ontroerend.
 • 24:58 - 25:04
  Hoewel Tolkien
  zijn eigen weg ging,
 • 25:04 - 25:09
  denk ik toch dat hij
  tijdens zijn latere carrière
 • 25:09 - 25:12
  hun gedeelde artistieke dromen wou waarmaken.
 • 25:12 - 25:16
  Hij slaagde erin al zijn moed te verzamelen.
 • 25:16 - 25:22
  Misschien zag hij Smith wel als een voorbeeld
 • 25:22 - 25:24
  waaraan hij wou voldoen.
 • 25:24 - 25:29
  In de zomer van 1918 verzamelden
  Tolkien en Wiseman enkele van Smiths gedichten,
 • 25:29 - 25:34
  en publiceerden ze in een klein boek,
  getiteld "A Spring Harvest".
 • 25:36 - 25:42
  Tolkiens oorlog zit erop, maar zijn
  ervaringen zullen hem altijd bijblijven,
 • 25:42 - 25:45
  en zullen vaak terugkeren in zijn verhalen.
 • 25:45 - 25:51
  Tolkiens oorlogservaringen zullen een
  belangrijke rol spelen in zijn mythologie.
 • 25:52 - 25:56
  Vlak na zijn terukeer van de Somme,
  schreef hij "De Val van Gondolin",
 • 25:56 - 26:01
  het eerste verhaal uit zijn mythologie
  waarin veldslagen plaatsvinden..
 • 26:01 - 26:04
  Het fascinerende hieraan is dat de vijand
 • 26:05 - 26:09
  voor het eerst "draken",
  "beesten" of "monsters" inzet.
 • 26:09 - 26:11
  Maar Tolkien beschrijft ze
 • 26:11 - 26:16
  als rijdende metalen monsters die vuurspuwen,
  en waaruit troepen tevoorschijn komen.
 • 26:16 - 26:22
  Een duidelijke verwijzing naar tanks,
  het geheime wapen van de Britten
 • 26:23 - 26:26
  dat voor de eerste keer
  gebruikt werd aan de Somme.
 • 26:26 - 26:30
  In "The Lord of the Rings" staat
  een reisgenootschap centraal,
 • 26:30 - 26:34
  dat moet vechten op verschillende fronten,
  net zoals de TCBS.
 • 26:34 - 26:40
  Het is ondenkbaar dat Tolkien bij het schrijven
  van het uiteenvallen van het Reisgenootschap
 • 26:40 - 26:45
  niet beïnvloed zou geweest zijn
  door z'n eigen verlies tijdens WOI,
 • 26:45 - 26:49
  en het uiteenvallen van de TCBS.
 • 26:49 - 26:52
  In één van de laatste brieven vermeldt Tolkien
 • 26:53 - 26:57
  dat de Dode Moerassen die Frodo,
  Sam en Gollem moeten oversteken
 • 26:57 - 27:03
  geïnspireerd zijn door het gebied
  rond de Somme, waar hij gevochten heeft.
 • 27:03 - 27:07
  Frodo en Sam symboliseren de relatie tussen
 • 27:07 - 27:10
  'n officier en z'n ondergeschikte.
 • 27:10 - 27:14
  En Tolkien zei ook dat Sam Gamgee
  geïnspireerd was
 • 27:16 - 27:20
  op de lakeien van de soldaten
  uit de Eerste Wereldoorlog.
 • 27:20 - 27:25
  Frodo symboliseert de gevoelens
  van 'n jongeman zoals Tolkien,
 • 27:26 - 27:30
  die ongewild terechtkomt in 'n oorlog,
  en een zware last moet dragen,
 • 27:31 - 27:32
  een zware plicht.
 • 27:32 - 27:38
  Frodo ontwikkelt duidelijk symptomen
 • 27:38 - 27:41
  van wat we nu post-traumatisch
  stresssyndroom zouden noemen.
 • 27:42 - 27:45
  of hoe men het toen ook noemde, shell shock.
 • 27:46 - 27:51
  Hij schermt zich af van de wereld,
  en trekt zich terug in zichzelf.
 • 27:51 - 27:56
  Hij kan zich niet meer herinneren
  hoe gras aanvoelt, of hoe zonlicht aanvoelt.
 • 27:56 - 28:02
  Als de oorlog eropzit in "The Lord of the Rings"
  wordt Frodo niet gevierd als een held.
 • 28:03 - 28:07
  Hij is zichtbaar getraumatiseerd,
  en dat gold ook
 • 28:07 - 28:11
  voor de vele soldaten
  die terugkwamen van het westfront.
 • 28:11 - 28:16
  Ze waren niet in staat om te praten over
  hun ervaringen, die hen zo diep hadden geraakt.
 • 28:22 - 28:27
  De generatie die in WO I
  gevochten heeft is ongetwijfeld heldhaftig.
 • 28:27 - 28:30
  De opofferingen van die generatie
  waren uitzonderlijk.
 • 28:31 - 28:37
  Het was 'n tragisch verlies,
  niet enkel voor de familie en vrienden,
 • 28:37 - 28:40
  maar voor de hele samenleving.
 • 28:40 - 28:41
  Het schudde
 • 28:43 - 28:48
  onze oude opvattingen
  over eer en glorie door elkaar.
 • 28:48 - 28:54
  Het was de eerste echte oorlog
  waarin machines werden ingezet.
 • 28:54 - 28:59
  Zoveel duizenden, en uiteindelijk
  zelfs miljoenen mensen
 • 28:59 - 29:05
  kunnen worden uitgeroeid, zonder dat ze
  hun vijand ooit in de ogen hadden gekeken.
 • 29:06 - 29:11
  Deze mannen hadden niet de luxe
  om alleen te sterven. Ze stierven in massa's.
 • 29:11 - 29:15
  Het zijn die aantallen die ons zo aangrijpen.
 • 29:15 - 29:20
  Daarom organiseren we al die herdenkingen
  in Thiepval en aan de Menenpoort,
 • 29:20 - 29:23
  met die ellenlange lijst namen.
 • 29:23 - 29:29
  De lichamen zijn verdwenen.
  De levens van die mensen zijn op slag verdwenen.
 • 29:30 - 29:38
  Als je de King Edwards Chronicle leest, zoals
  ik gedaan heb voor m'n onderzoek naar Tolkien,
 • 29:38 - 29:43
  dan leer je de jongens kennen
  waarmee hij opgroeide.
 • 29:43 - 29:46
  dan zie je hun verwezenlijkingen,
 • 29:46 - 29:51
  dan zie je hoe intelligent ze waren,
  hoe creatief en briljant.
 • 29:52 - 29:58
  En dan zie je hoe ze
  op de Eerste Wereldoorlog afstevenen.
 • 29:58 - 30:01
  Deze jongens hadden hun hele leven nog voor hen.
 • 30:01 - 30:05
  We zeggen het vaak,
  maar ze zijn ons te vroeg ontnomen.
 • 30:05 - 30:10
  Ze zaten vol levenslust en ambitie.
 • 30:11 - 30:16
  Ze wouden vanalles doen met hun professioneel
  en privéleven. En dat gaat niet meer.
 • 30:16 - 30:20
  Het is verbazingwekkend
  hoe Tolkien dit alles overleefde
 • 30:21 - 30:26
  en daarna zo'n meesterwerken kon schrijven,
  die onze cultuur hebben bepaald.
 • 30:27 - 30:31
  Je kunt je afvragen hoeveel mensen
  dit niet overleefd hebben.
 • 30:32 - 30:37
  Welk potentieel hadden ze nog,
  maar hebben ze nooit kunnen uiten?
 • 30:37 - 30:41
  Het verlies is ondenkbaar.
 • 30:43 - 30:47
  G.B. Smith geeft ons 'n kortstondige blik
 • 30:47 - 30:51
  van 'n jongeman, die nog
  z'n hele leven voor zich had,
 • 30:51 - 30:56
  maar die slechts weinig van z'n dromen
  heeft kunnen waarmaken.
 • 30:56 - 31:00
  Er werd in die generatie niet gepraat
  over gevoelens.
 • 31:00 - 31:04
  Het psychologisch effect daarvan
  zinderde nog lang na.
 • 31:04 - 31:10
  Vele overlevenden van de oorlog ondervonden
  dat ze niet met vrede konden omgaan.
 • 31:11 - 31:13
  In de kapel van King Edwards
 • 31:13 - 31:19
  staan de namen van 245 oud-studenten
  gegraveerd op acht koperen gedenkplaten.
 • 31:19 - 31:22
  Ze sneuvelden
  tijdens de Eerste Wereldoorlog.
 • 31:22 - 31:27
  Tolkien en z'n vrienden van de TCBS
  zijn slechts vier van bijna 1500 ex-studenten
 • 31:27 - 31:32
  die gehoor gaven aan de roep van hun land,
  en meevochten in de Groote Oorlog.
 • 31:32 - 31:36
  Elk van hun verhalen is het vertellen waard.
 • 31:36 - 31:40
  Je kunt rondlopen op kerkhoven
  in Noord-Frankrijk
 • 31:40 - 31:43
  die nu bijna kathedralen zijn geworden.
 • 31:44 - 31:50
  We moeten ons enkele zeer belangrijke vragen
  stellen over de aard van oorlog en opoffering.
 • 31:53 - 31:58
  En de grootte van die opoffering,
  in het geval van de Eerste Wereldoorlog.
 • 31:59 - 32:02
  Welke oorlog kan die opoffering waard zijn?
 • 32:11 - 32:16
  1403 oude Edwardianen dienden ons land
  tijdens het conflict. Bijna één op vijf kwam om.
 • 32:16 - 32:22
  Naar schatting zijn er toen meer dan 16 miljoen
  mensen gestorven. 20 miljoen mensen kwamen om.
 • 32:25 - 32:27
  vertaling: Dries Van der Smissen
Title:
Tolkiens Groote Oorlog
Description:

Tolkien's Groote Oorlog

Een halfuur-durende documentaire over JRR Tolkiens ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, geproduceerd voor de expositie in King Edward's School in Birmingham, naar aanleiding van hun honderdjarig bestaan. Meer informatie op www.kes.org/great-war-exhibition

Geproduceerd & geregiseerd door:
Elliot Weaver & Zander Weaver 2014
www.EllianderPictures.co.uk

more » « less
Video Language:
English
Duration:
32:58

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions