Vietnamese 字幕

← Tablet UX Mocks - Developing Android Apps

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 2 created 08/03/2015 by Thanh Pham.

 1. Khi chúng ta học về
  responsive design
 2. chúng ta đã thấy rằng mẫu phổ biến nhất
  là MasterDetailFlow
 3. cái mà chúng ta sẽ dùng cho Sunshine
 4. Đây là phác thảo cho tablet
 5. Chúng ta có một list của forecast ở bên trái
  và khi chọn 1 item
 6. chúng ta sẽ thấy detail pane bên phải
 7. cái này dùng cho 7-inch
  và 10-inch tablet
 8. cả màn hình dọc và ngang
 9. ở màn hình dọc, các cột
  chỉ hẹp lại
 10. nhưng nó vẫn là 2 khung
 11. Trong điều kiện implement, tất cả
  chỗ này đều trong MainActivity
 12. Rồi bên trái chúng ta
  có ForecastFragment
 13. Và bên phải
  chúng ta có DetailFragment
 14. Trên điện thoại, chúng ta sẽ vẫn có
  MainActivity với list của forecast
 15. Và rồi khi chọn một item
  sẽ vẫn mở DetailActivity
 16. Đây là một cách khác để chúng ta thể hiện nó
 17. Trên tablet, chúng ta có 2 fragment
  ở cạnh nhau trong một activity
 18. Và rồi trên điện thoại,
  chúng ta có activity đầu tiên
 19. chứa fragment đầu tiên
 20. Chọn một item sẽ mở
  activity thứ 2
 21. chứa fragment thứ 2
 22. chúng ta sẽ bẻ nó ra
  vào trong multiple coding tasks
 23. cho đến khi chúng ta build layout cuối cùng
 24. Đầu tiên chúng ta build
  UI 2 - pane cho tablet
 25. rồi chúng ta kết nối
  2 fragment lại
 26. vì thế khi chọn một item
  thay detail pane ở bên phải
 27. Rồi chúng ta sẽ học cách để
  hiển thị và kích hoạt trạng thái
 28. trên item đang chọn,
  để chúng ta biết Detail pane
 29. thì tương ứng
 30. Chúng ta cũng cần chắc chắn
  rằng vị trí cuộn
 31. được giữ nguyên khi thay đổi chiều thiết bị
 32. Sau đó, chúng ta sẽ cập nhật DetailLayout
  nên nó được tối ưu cho những màn hình lớn hơn
 33. Và rồi chúng ta sẽ sửa adapter
  cho today layout
 34. giống những ngày khác
 35. Không có gì đặc biệt
  ở today layout trên tablet
 36. Vì vậy hi vọng dễ dàng để
  chúng ta
 37. triển khai cho tablet behavior này
 38. và chúng ta sẽ đi chậm, từng bước một