Return to Video

13-08 Scrolling Along - Solution

 • 0:01 - 0:03
  Hãy cùng tìm kiếm trên Google
  để xem cách làm.
 • 0:03 - 0:05
  Tôi sẽ gõ vào đây làm thế nào
  để cuộn trong ứng dụng Android.
 • 0:06 - 0:08
  Hãy cùng xem kết qủa đầu tiên.
 • 0:08 - 0:11
  Câu hỏi là, làm sao làm cho layout
  của tôi cuộn được?
 • 0:11 - 0:14
  Cũng khá giống điều
  mà chúng ta muốn làm.
 • 0:14 - 0:16
  Tôi sẽ kéo xuống phần câu trả lời
  có dấu tick màu xanh
 • 0:16 - 0:18
  và nhiều phiếu bầu này.
 • 0:18 - 0:20
  Nó có thể là một câu trả lời hay.
 • 0:20 - 0:23
  Nó nói rằng, hãy gói tất cả
  vào trong một ScrollView.
 • 0:23 - 0:26
  Và sau đó nó đưa ra một ví dụ, ScrollView,
 • 0:26 - 0:29
  rồi xác định không gian tên, và rồi nó đặt
 • 0:29 - 0:34
  Fill_parent cho chiều rộng và chiều cao
  và ở đây có một nhãn kết thúc, sau đó
 • 0:34 - 0:39
  ở phần bình luận có viết, hãy cho toàn bộ
  view hiện tại vào trong đây.
 • 0:40 - 0:43
  Nếu bạn chưa biết, fill_parent và
  match_parent thực ra là một.
 • 0:43 - 0:46
  Đây chỉ là phiên bản cũ hơn,
  nhưng vẫn là cùng một thứ.
 • 0:46 - 0:51
  Dòng tiếp theo viết rằng ScrollView
  chỉ có thể chứa được một mục.
 • 0:51 - 0:53
  Xem ra đây là layout nguyên bản
  của một ai đó, và
 • 0:53 - 0:56
  để nó có thể cuộn đựợc,
  họ đã biến view cuộn
 • 0:56 - 1:00
  thành view mẹ và biến phần
  layout tuyến thành view con.
 • 1:00 - 1:03
  Được rồi, câu trả lời này có vẻ hợp lý,
  nên hãy quay lại và xem
 • 1:03 - 1:04
  liệu có giải pháp nào khác hay không?
 • 1:07 - 1:09
  Người này cũng đang làm
  điều tương tự.
 • 1:09 - 1:14
  Họ có sẵn một layout XML và tôi nghĩ
  họ cũng muốn làm cho nó cuộn được.
 • 1:14 - 1:17
  Thường thì tôi không đọc
  chi tiết từng câu hỏi.
 • 1:17 - 1:19
  Tôi chỉ xem luôn phần trả lời.
 • 1:19 - 1:20
  Người này nói,
 • 1:20 - 1:23
  bạn đã thử đặt toàn bộ
  phần XML vào trong Scroolview mẹ chưa?
 • 1:23 - 1:26
  Và sau đó họ đưa ra một
  ví dụ về ScrollView và
 • 1:26 - 1:28
  bên trong là một RelativeLayout.
 • 1:28 - 1:31
  Và rồi họ có nhãn đóng
  cho ScrollView.
 • 1:31 - 1:34
  Đó là tất cả những gì
  có trong cuộc hội thoại này.
 • 1:34 - 1:38
  Nhưng dường như hai kết quả tìm được
  đều có chung một lời khuyên
 • 1:38 - 1:39
  về việc sử dụng ScrollView.
 • 1:39 - 1:44
  Vậy hãy thay đổi từ khóa tìm kiếm
  thành ScrollView android.
 • 1:44 - 1:48
  Tốt rồi. Nó chính là
  một view của Android.
 • 1:48 - 1:50
  Có một đoạn mô tả ở đây.
 • 1:50 - 1:53
  Có rất nhiều chữ nên
  tôi sẽ bỏ qua nhưng
 • 1:53 - 1:55
  nếu bạn muốn đọc lướt
  thì cứ tự nhiên.
 • 1:55 - 1:57
  Giờ tôi sẽ bấm nút Quay lại.
 • 1:57 - 1:59
  Tôi thích tìm
  một ví dụ về code hơn.
 • 1:59 - 2:02
  Ví dụ lúc nãy chúng ta đã xem
  khá tốt
 • 2:02 - 2:04
  và cái này cũng vậy.
 • 2:04 - 2:05
  Hãy cùng quay lại Android Studio
 • 2:06 - 2:10
  Tất cả những ví dụ với XML này
  đều bắt đầu với ScrollView.
 • 2:10 - 2:13
  Ngay lập tức một lỗi đã xuất hiện
  cho biết tôi chưa có độ dày
 • 2:13 - 2:14
  và độ cao của view.
 • 2:14 - 2:18
  Vì vậy tôi sẽ thêm chúng vào,
  và chỉ định chúng là match_parent.
 • 2:19 - 2:22
  Nếu tôi thêm một dấu ngoặc đóng,
  ngay lập tức tôi có một nhãn đóng ở đây.
 • 2:22 - 2:24
  Tôi sẽ copy phần đó và
 • 2:24 - 2:30
  dán nó vào cuối tệp ở đây.
 • 2:31 - 2:36
  Điều đó có nghĩa là phần layout tuyến cũ
  đã trở thành một view con của ScrollView.
 • 2:36 - 2:41
  Tôi sẽ chọn toàn bộ phần này
  và lùi nó vào khoảng bốn dấu cách
 • 2:41 - 2:44
  để dễ dàng nhận biết
  nó là con của ScrollView.
 • 2:45 - 2:49
  Trong Android Studio, nếu tôi bấm vào
  Edit, tôi có thể thấy Indent Selection
 • 2:49 - 2:52
  và nó sẽ đẩy phần tôi đã chọn
  lùi vào bốn dấu cách.
 • 2:52 - 2:53
  Đây.
  Trông khá hơn rồi đấy.
 • 2:54 - 2:56
  Ồ, nhưng vẫn còn một lỗi ở đây.
 • 2:56 - 2:59
  Nó nói, không gian tên
  'android' không được liên kết.
 • 2:59 - 3:01
  Tôi có thể bấm vào
  để biết thêm thông tin.
 • 3:01 - 3:06
  Nó cho biết phép kiểm tra này chỉ ra những
  không gian tên không liên kết của XML.
 • 3:06 - 3:08
  Nếu bạn nhớ thì ở bài một,
 • 3:08 - 3:12
  tôi đã nói rằng Android: tới từ
  không gian tên ở ngay đây.
 • 3:12 - 3:16
  Vì thế tôi nghĩ chúng ta sẽ phải copy
  và dán nó lên trên này.
 • 3:16 - 3:21
  Bạn cũng nên dời không gian tên
  công cụ lên đây.
 • 3:21 - 3:25
  Không gian tên công cụ là để
  cung cấp những thuộc tính thêm
 • 3:25 - 3:28
  cho XML để giúp bạn vá lỗi
  và xây dựng ứng dụng của mình.
 • 3:28 - 3:31
  Được rồi, tôi sẽ thử chạy nó
  trên thiết bị ngay bây giờ.
 • 3:31 - 3:35
  Chưa nhìn thấy được thay đổi nào
  trên ứng dụng vì chưa có đủ
 • 3:35 - 3:38
  nội dung trong biểu mẫu đặt hàng
  để có thể khiến nó cuộn được.
 • 3:38 - 3:41
  Để kiểm tra một cách chính xác, tôi cần
  thêm nhiều view vào trong layout này.
 • 3:41 - 3:44
  Tôi sẽ sử dụng lại
  mẹo lúc trước.
 • 3:44 - 3:47
  Tôi sẽ copy tất cả những view này
  và dán nó vào layout
 • 3:47 - 3:49
  để ta có một biểu mẫu
  đặt hàng thật là dài.
 • 3:50 - 3:54
  Ok, giờ biểu mẫu đặt hàng
  rất dài và có thể cuộn được.
 • 3:54 - 3:56
  Thật thú vị.
 • 3:56 - 3:59
  Nếu tôi xoay thiết bị lại
  nó vẫn cuộn được.
 • 4:01 - 4:04
  Giờ tôi có thể đảo ngược lại những
  thay đổi vừa rồi và quay lại mẫu ban đầu.
 • 4:05 - 4:07
  Nhưng tôi vẫn sẽ giữ nguyên
  phần ScrollView
 • 4:07 - 4:09
  vì như thế ứng dụng của ta
  sẽ chạy tốt hơn trên mọi thiết bị.
 • 4:11 - 4:13
  Nếu người dùng sử dụng
  một thiết bị ngắn hơn
 • 4:13 - 4:16
  họ vẫn sẽ có thể cuộn
  và xem được tất cả các trường.
タイトル:
13-08 Scrolling Along - Solution
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD837 - Android for Beginners
Duration:
04:17

Vietnamese subtitles

改訂