Return to Video

Giảm chu kì

 • 0:00 - 0:05
  Câu hỏi này nói về sự thay đổi
  chu kì dao động của một vật trên lò xo.
 • 0:05 - 0:08
  Cho rằng bạn kéo vật nặng này về phía sau
  và để nó dao động.
 • 0:08 - 0:12
  Khi làm việc này bạn đo được vài chu kì
  mà chúng ta sẽ gọi là T.
 • 0:12 - 0:15
  Đó là thời gian nó cần để di chuyển
  về phía trước và lùi lại.
 • 0:15 - 0:18
  Bây giờ, nếu bạn muốn gấp đôi chu kì lên
  thì sao?
 • 0:18 - 0:21
  Bạn muốn thời gian dao động tăng hai lần.
 • 0:21 - 0:25
  Tôi muốn biết khối lượng vật nặng
  mà bạn gắn vào lò xo.
 • 0:25 - 0:29
  Vì tôi không đưa ra con số nào,
  nó nên được gọi là m.
 • 0:29 - 0:32
  Nếu bạn nghĩ là vật nặng phân nửa ban đầu,
  hãy viết 0.5 vào đây.
 • 0:32 - 0:36
  Nếu bạn cho rằng vật nặng hơn 10 lần,
  hãy viết 10 vào.
 • 0:36 - 0:37
  Chúc may mắn.
タイトル:
Giảm chu kì
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
PH100 - Intro to Physics
Duration:
0:37

Vietnamese subtitles

改訂