Persian 字幕

زندگی بطری پلاستیکی | گریس جنکس | TEDxYouth@ParkCity

埋め込みコードを取得する
17言語

Showing Revision 7 created 08/25/2019 by Masoud Motamedifar.

 1. پلاستیک.
 2. چه اختراع باشکوهی.
 3. زندگی ما را چقدر راحتتر کرده:
 4. از مسواک روزانهمان گرفته تا
 5. آن نی که سموم داخل آب شما را فیلتر میکند.
 6. اما با این سرعت که پلاستیک مصرف میکنیم
  دیگر زمینی نمیماند که نجاتش دهیم.
 7. مصرف پلاستیک ما روزانه است.
 8. اما چیزی که تشخیص نمیدهیم،
  ۴۵۰ سال طول میکشد
 9. تا یک بطری پلاستیکی عادی
  تجزیه شود،
 10. و اکثر اوقات، حتی تجزیه شود؛
 11. درعوض، به ذرات کوچک پلاستیکی
  معروف به ریزپلاستیک تبدیل میشود.
 12. حال این ریز پلاستیکها و دیگر
  بقایای پلاستیکها
 13. در وسط اقیانوسها انباشته میشوند
 14. تا جزیرههای ساخته شوند که معروف هستند
  به وصلههای زبالهای.
 15. بزرگی این وصلههای زبالهای میتواند
  سه یا چهار برابر تگزاس باشد.
 16. حال، مایلم شما را با خود در سفر
  یک بطری پلاستیکی
 17. متوسط همراه کنم.
 18. محل زایش بطری در کارخانه است
 19. جایی که نفت و مواد خام دیگر با یکدیگر
  آمیخته میشوند
 20. تا مواد خام بطری پلاستیکی ما ساخته شود.
 21. حال از آنجا به کارخانه دیگری ارسال میشود
 22. تا برای بطری شدن قالبگیری شده و
  فرم بگیرند.
 23. بعد در کارخانه دیگری
 24. از نوشیدنی حاوی قندی پر میشوند
  که به آن اعتیاد داریم.
 25. بعد به مغازه ارسال میشوند
 26. جایی که امثال من و شما آن را بخرند،
 27. و ظرف ۱۵ دقیقه استفادهاش کنند.
 28. این تنها بخش بسیار کوچکی از زندگی ما
  و بطری است.
 29. بعد آن را دور میاندازیم--
  انگار که چیز مهمی نیست.
 30. باعث خشم و ناراحتی من میشود
  که گاهی ما بعنوان بشر
 31. تا این حد میتوانیم بیتوجه باشیم
  نسبت به رفتاری که با محیط زیست خود داریم.
 32. به هر حال، برگردیم به سفری که داریم.
 33. به نحوی بطری سر از روخانه میسیسی پی
  درآورده
 34. و از آنجا روانه خلیج مکزیکو میشود.
 35. از آنجا هم جریان آب آن را به
  آتلانتیک شمالی می رساند.
 36. در وسط اقیانوس شناور میشود
 37. و به وصله زباله آتلانتیک شمالی
  اصابت میکند.
 38. در انجا، صدها حیوان هر روز از بابت
  پلاستیکها میمیرند.
 39. برای مثال یک لاکپشت دریایی عادی
  را در نظر بگیرید.
 40. این لاکپشت دریایی کیسه پلاستیکی
  را با ستارهدریایی اشتباه میگیرد
 41. و آن را به عنوان وعده غذایی میخورد.
 42. و پلاستیک باعث میشود که لاکپشت دریایی
  فکر کند سیر است،
 43. اما در واقعیت، مواد مغذی را که نیاز دارد
  دریافت نمیکند
 44. و به زودی از گرسنگی خواهد مرد.
 45. وقتی این ماجرا را شنیدم،
  خیلی ناراحت شدم،
 46. و از آن به بعد، همیشه خواستهام
  که به زمین کمک کنم.
 47. خب الان میدانم که سخنرانی من بیشتر
  به این میماند که وحشتناک هستیم
 48. و نمیتوانیم کاری انجام دهیم
  که زمین را نجات دهیم.
 49. اما به شما قول میدهم که خیلی دیر نیست.
 50. حتی اگر برگزیدن قوطی به جای
  بطری پلاستیکی یا
 51. انتخاب یک تکه میوه به جای
  یک بسته چیپس باشد،
 52. هر چیزی کوچکی که انجام میدهید
  میتواند فرق ایجاد کند.
 53. ما نسلی هستیم که اقیانوسها
  را نجات میدهیم.
 54. پس بیائید کاری در این باره انجام دهیم.
 55. متشکرم.
 56. (تشویق)