Return to Video

Alamin ang tungkol sa Universal Subtitles

 • 0:00 - 0:03
  Sinimulan namin ang Universal Subtitles dahil naniniwala kami
 • 0:03 - 0:06
  na ang bawat bideo sa web ay dapat maging magkaroon ng pangalawang pamagat.
 • 0:06 - 0:11
  Milyun-milyong mga bingi o mga tagamasid na mahina ang pandinig ay kailangang ng pangalawang pamagat para makuha ang bideo.
 • 0:11 - 0:15
  Ang mga gumagawa ng bideo at mga websayt ay dapat alintanahin rin ang mga bagay na ito.
 • 0:15 - 0:20
  Ang mga pangalawang pamagat ay nagbibigay ng daan sa mas maraming manonood at magbibigay ng mas mainam na mga puwesto sa pagtuklas.
 • 0:20 - 0:26
  Ang Universal Subtitles ay ginagawang mas madali ang paglalagay ng pangalawang pamagat sa halos lahat ng uri ng video.
 • 0:26 - 0:32
  Pumili ng isang bideo sa web, ibigay ang URL sa aming websayt
 • 0:32 - 0:38
  at tapos i-type kasama ang diyalogo para gumawa ng mga pangalawang pamagat.
 • 0:38 - 0:43
  Pagkatapos iyon, i-tap ang keyboard para i-sync sa bideo
 • 0:44 - 0:49
  Pagkatapos ay tapos ka na -- binibigay namin sa iyo ang embed code para sa bideo na maaaring ilagay sa kahit anong websayt
 • 0:49 - 0:55
  sa puntong ito, ang mga manonood ay maaari na magamit ang mga pangalawang pamagat at maaari ring makatulong sa mga pagsasalin
 • 0:56 - 1:01
  Sinusuportahan namin ang mga bideo sa YouTube, Blip.TV, Ustream, at marami pang iba
 • 1:01 - 1:05
  At nagdaragdag din kami ng iba pang mga serbisyo
 • 1:05 - 1:09
  Ang Universal Subtitles ay gumagana sa maraming sikat na format ng bideo
 • 1:09 - 1:14
  tulad ng MP4, theora, webM at maging HTML5.
 • 1:14 - 1:18
  Ang aming layon ay para ang bawat bideo sa web ay malagyan ng pangalawang pamagat
 • 1:18 - 1:23
  para sinuman na may pakialam sa video ay makatulong na ma-access ito.
タイトル:
Alamin ang tungkol sa Universal Subtitles
概説:

Alamin ang tungkol sa proyektong Universal Subtitles.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:23
dav.a.c.hernandez101 edited Filipino subtitles for Learn about Universal Subtitles
Christian Nalica added a translation

Filipino subtitles

改訂 Compare revisions