Norwegian Bokmal 字幕

← PH100 Promo - Landmarks in Physics

Lær de grunnleggende temaene i fysikk på besøk til Italia, Nederland og England, ved å svare på noen av disiplinens største spørsmål fra de siste 2000 årene.
Bli med på http://www.udacity.com/courses

埋め込みコードを取得する
25言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 06/24/2013 by soonhalle.

 1. Hei. Jeg heter Andy Brown.
 2. Dette hex semesteret skal jeg undervise et introduksjonskurs i fysikk som heter "Landmarks in Physics".
 3. Dette kurset er kommer til å bruke noen av de store funnene i fysikk
 4. for å lære deg de viktige begrepene i fysikk.
 5. Jeg skal reiser over hele Europa
 6. til noen av stedene hvor disse viktige funnene ble gjort.
 7. På hvert sted kommer vi til å intervjue eksperter,
 8. snakke med noen fysikere og finne ut hvordan dette problemet hadde blitt løst
 9. og i løpet av kapittelet vil vi skal løse det oss selv.
 10. Ikke fortvil om du ikke har noen erfaring i fysikk
 11. så lenge du har en grunnleggende egenskapene i algebra, kommer du til å lykkes.
 12. Ved slutten av dette kurset, kommer du til å ha en innføring i dataanalyse
 13. måleusikkerhet og hvordan man skal utforme et eksperiment,
 14. og selvfølgelig, noen av de viktige begrepene i fysikk;
 15. for eksempel bevaring av energi.
 16. Vi sees i forelesningen.