Croatian 字幕

← PH100 Promo - Znamenitosti Fizike

Naučite osnove fizike na lokacijama u Italiji, Nizozemskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, odgovarajući na neka od najvažnijih pitanja fizike koja su se pojavila tijekom zadnjih 2000 godina.
Pridružite se tečaju na http://www.udacity.com/courses

埋め込みコードを取得する
25言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 11/11/2012 by Alen Romic.

 1. Bok. Moje ime je Andy Brown.
 2. Ovaj hex semestar ću vam predavati uvodni tečaj iz fizike zvan Znamenitosti fizike.
 3. Ovaj tečaj će koristiti neke od najvažnijih otkrića u fizici
 4. da bih vas naučio važnim konceptima fizike.
 5. Putovati ću diljem Europe
 6. na mjesta na kojima su se dešavala važna otkrića.
 7. Na svakoj lokaciji ćemo razgovarati sa stručnjacima,
 8. sa fizičarima da bismo otkrili kako je ovaj problem riješen
 9. tijekom tečaja ćemo ga probati riješiti sami.
 10. Ne brinite se ako nemate nikakvog iskustva u fizici
 11. važno je da znate samo osnove algebre.
 12. Na kraju ovog tečaja ćete znati osnove analize podataka,
 13. nesigurnosti mjerenja, kako napraviti pokus
 14. i naravno neke od važnih koncepata fizike;
 15. na primjer, očuvanje energije.
 16. Vidimo se na tečaju.