Hebrew 字幕

PH100 פרומו - נקודי ציון בפיסיקה

תילמדו פיסיקה בסיסית על מיקום באיטליה, הולנד ובריטניה, על ידי מענה על כמה מהשאלות המרכזיות של המשמעת ממשך אלפיים השנים האחרונות. הצתרפו לכיתה ב http://www.udacity.com/courses

埋め込みコードを取得する
25言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 11/12/2012 by Greg Mat.

 1. שלום. שמי אנדי בראון.
 2. בסמסטר הזה אני הולך ללמד קורס מבוא לפיסיקה בשם נקודי ציון בפיסיקה.
 3. כתה זו תישתמש בכמה מהתגליות החשובות בפיסיקה
 4. בתהליך לימודכם את המושגים החשובים ביותר של פיסיקה.
 5. אני אתייל בכל אירופה
 6. לכמה מהמקומות שבהם נאשו תגליות אלו.
 7. שם נראיין מומחים,
 8. ונדבר עם פיסיקאים כדי להבין איך נפתרה הבעיה הזו
 9. ובמהלך היחידה נפתור אותה בעצמענו.
 10. אם אין לכם ניסיון בתחום פיסיקה, אל תידאגו
 11. כל עוד אתם יודעים אלגברה בסיסית, אתם תצליחו.
 12. בסוף הקורס תידעו את היסודות של ניתוח נתונים,
 13. חוסר ודאות במדידה ואיך לתכנן ניסוי,
 14. וכמובן גם את המושגים החשובים ביותר בפיסיקהץ
 15. למשל, שימור האנרגיה.
 16. נתראה בכיתה.