Bulgarian 字幕

← PH100 Промо - Повратни точки във физиката

Научете основите на физиката на място в Италия, Холандия и Великобритания ,като отговорите на някои от най- големите въпроси в дициплината на физиката през последните 2000 години. Присъеденете се към класа на следния адрес : http://www.udacity.com/courses

埋め込みコードを取得する
25言語

Subtitles translated from 英語(米国) Showing Revision 1 created 10/12/2013 by Aleksandra Vutova.

 1. Здравейте! Моето име е Анди Браун.
 2. През този семестър аз ще ви преподавам уводен курс по физика, който се нарича "Повратни точки във физиката".
 3. Този клас ще използва някои от големите открития във физиката
 4. като начин да ви научи на важни идеи от физиката.
 5. Аз ще пътувам през Европа
 6. до някои от местата, където тези важни открития са направени.
 7. На всяко място, ние ще интервюираме експерти,
 8. ще говорим с някои физици и ще разберем как тази задача е била решена
 9. и по време на курса ще я решим и ние самите.
 10. Сега ,не се притеснявайте ако нямате никакъв опит във физиката,
 11. стига да имате основни познания по алгебра, със сигурност ще успеете.
 12. До края на този курс, вие ще знаете основите на анализа на данни ,
 13. несигурност в измерванията и как да създадете експеримент
 14. и разбира се, някои от най-важните концепции във физиката;
 15. например, закона за запазване на енергията.
 16. Ще се видим в клас.