Return to Video

20 mẹo cho giáo viên: Làm thế nào để khóa học trực tuyến dễ tiếp cận hơn

 • 0:02 - 0:05
  [nhạc]
 • 0:05 - 0:07
  Sheryl Burgstahler bàn về
  một số sự kiện quan trọng
 • 0:07 - 0:11
  và lời khuyên để tăng tính
  tiếp cận cho các khóa học trực tuyến.
 • 0:11 - 0:15
  [nhạc]
 • 0:23 - 0:24
  Tôi sẽ nói về
 • 0:24 - 0:30
  tính tiếp cận trong học tập trực tuyến,
 • 0:30 - 0:32
  những gì người thiết kế
  khóa học lẫn người dạy cần biết.
 • 0:32 - 0:35
  Thường khi tôi nói về vấn đề này
 • 0:35 - 0:42
  một số người sẽ đáp
  "Tôi không có thời gian rảnh."
 • 0:42 - 0:46
  hoặc "Tôi không có đủ kinh phí"
 • 0:46 - 0:47
  hoặc là
 • 0:47 - 0:52
  "Tôi không được hỗ trợ tốt về công nghệ."
 • 0:52 - 0:56
  Tất nhiên, tôi đều hồi đáp
  họ một cách lịch sự rằng
 • 0:56 - 1:00
  có những thứ mà ai cũng làm được.
 • 1:00 - 1:02
  Không cần phải làm
  mọi thứ một lúc.
 • 1:02 - 1:06
  Ta có thể làm từng bước để
  khóa học của mình dễ tiếp cận hơn.
 • 1:06 - 1:09
  Đó chính là nguyên nhân
  ra đời của một bài viết có nhan đề
 • 1:09 - 1:12
  20 mẹo để có một
  khóa học trực tuyến dễ tiếp cận
 • 1:12 - 1:15
  nên tôi sẽ dành một phần thời gian cho nó.
 • 1:15 - 1:18
  Nó là một phần của dự án
  AccessCyberlearning,
 • 1:18 - 1:21
  một trong các nguồn tài nguyên
  chung cho nhiều dự án khác nhau.
 • 1:21 - 1:25
  Giờ thì tôi sẽ lùi về quá khứ,
  đến năm 1995.
 • 1:25 - 1:27
  Đó là khi tôi bắt đầu khóa học
  trực tuyến đầu tiên của mình
 • 1:27 - 1:29
  ngay tại Đại học này.
 • 1:29 - 1:32
  Đó là chuyện mà nhiều người biết về tôi.
 • 1:32 - 1:35
  Chuyện hồi 1995 nhưng tới
  tận hôm nay tôi vẫn còn ngạc nhiên
 • 1:35 - 1:37
  vì một cô bé 18 tuổi
 • 1:37 - 1:38
  được đứng lớp cho khóa đó!
 • 1:38 - 1:39
  [cười]
 • 1:39 - 1:44
  Nhưng vì khá là ranh mãnh,
  nên tôi đã quyết định cùng đứng lớp
 • 1:44 - 1:49
  với Ts. Norm Coombs thuộc
  Đại học Công nghệ Rochester
 • 1:49 - 1:52
  Chúng tôi đã thuyết trình
  về công nghệ tăng tính tiếp cận
 • 1:52 - 1:55
  ở khắp đất nước,
 • 1:55 - 1:59
  và Đại học Washington là nơi có hệ thống
 • 1:59 - 2:04
  chương trình học từ xa - dựa trên
  thư tín - rất phát triển.
 • 2:04 - 2:07
  Các tài liệu sẽ được
  gửi đến cho người học.
 • 2:07 - 2:09
  Thi cử được tổ chức
  thông qua nhiều trung tâm
 • 2:09 - 2:11
  ở nhiều nơi trên cả nước.
 • 2:11 - 2:14
  Mọi việc khá là đơn giản và minh bạch.
 • 2:14 - 2:17
  Và tôi đã muốn,
  phải nói là tôi có một ẩn ý
 • 2:17 - 2:20
  rằng các khóa học trực tuyến này
 • 2:20 - 2:23
  phải dễ tiếp cận cho sinh viên khuyết tật
 • 2:23 - 2:27
  đồng thời tôi cũng tò mò liệu
  thật sự một khóa học trực tuyến
 • 2:27 - 2:30
  có thể giống với một
  lớp học truyền thống không?
 • 2:30 - 2:32
  Nhất là khi nói về công nghệ hỗ trợ
 • 2:32 - 2:36
  khi mà người ta thường dùng nó
  để đụng chạm và chi phối đồ vật vật lý.
 • 2:36 - 2:38
  Tôi đã cộng tác với Norm Coombs
  trong khóa học mang tên
 • 2:38 - 2:41
  "Công nghệ Thích nghi
  cho Người khuyết tật"
 • 2:41 - 2:45
  Hồi đó, như các bạn nào còn có thể nhớ,
 • 2:45 - 2:50
  người ta giao tiếp thông qua email,
  và thảo luận mọi thứ cũng qua email
 • 2:50 - 2:57
  chúng ta đã dùng máy chủ Gopher -
  cái Gopher của Đại học Minnesota đấy.
 • 2:57 - 3:01
  Nó là một dạng mục lục trực tuyến
  dựa trên nền tảng văn bản.
 • 3:01 - 3:03
  Ta tóm tắt cấu trúc của
  các tài nguyên mình có
 • 3:03 - 3:07
  và nó sẽ được liên kết với
  nhiều nguồn tài nguyên ở khắp nơi.
 • 3:07 - 3:11
  Và chúng tôi đã được nhận giải thưởng
  cho máy chủ Gopher dễ hiểu nhất
 • 3:11 - 3:14
  cho người khuyết tật ở khắp thế giới.
 • 3:14 - 3:17
  Nói thật tôi cũng không biết có
  đối thủ cạnh tranh nào không,
 • 3:17 - 3:19
  mhưng đây là nơi tổng hợp
  tài nguyên cho khóa học.
 • 3:19 - 3:21
  Rồi sau đó chuyển sang Telnet,
 • 3:21 - 3:27
  nó cho phép chúng tôi đăng nhập vào NASA
  cùng với các hệ thống siêu máy tính khác.
 • 3:27 - 3:30
  Người học đã phải học
  cả một loại ngôn ngữ khác
 • 3:30 - 3:32
  để có thể dùng được hệ thống này
 • 3:32 - 3:35
  họ phải tự phát triển giao diện cá nhân.
 • 3:35 - 3:38
  Rồi sau đó chúng tôi dùng
  phương thức truyền tập tin FTP
 • 3:38 - 3:40
  để di chuyển mọi thứ theo ý muốn,
 • 3:40 - 3:43
  Công nghệ khá là đơn sơ.
 • 3:43 - 3:46
  Mọi tài liệu đều phải được
  nhập vào bằng văn bản.
 • 3:46 - 3:48
  Vì Gopher yêu cầu.
 • 3:48 - 3:49
  Nên chúng tôi đã làm thế.
 • 3:49 - 3:51
  Chúng tôi cũng ứng dụng thư tín.
 • 3:51 - 3:54
  Gửi đi báo cáo nghiên cứu và video.
 • 3:54 - 3:55
  DO-IT ra đời.
 • 3:55 - 3:58
  Chúng tôi cũng đã hoàn thành
  vài video trên băng VHS cho DO-IT
 • 3:58 - 4:01
  dù nghe khó tin nhưng chúng
  được phụ đề và diễn tả đầy đủ
 • 4:01 - 4:04
  Chúng tôi gửi mọi thứ đến người học
 • 4:04 - 4:07
  nền tảng khóa học hầu như được đầy đủ.
 • 4:07 - 4:10
  Tôi gửi lý lịch của Norm Coombs cho họ
 • 4:10 - 4:14
  và tất cả chấp thuận ông ấy
  thành giảng viên của mình.
 • 4:14 - 4:16
  Có một lần chúng tôi họp với nhau
 • 4:16 - 4:18
  và nói về việc thi cử
 • 4:18 - 4:20
  tôi cho rằng 'chúng ta
  không thể thi cử gián tiếp
 • 4:20 - 4:25
  ở nhiều nơi khác nhau được,
  vì người học sẽ phải viết bài thi bằng tay
 • 4:25 - 4:28
  Norm Coombs thì khiếm thị,
  không thể đọc các bài thi viết tay
 • 4:28 - 4:31
  nếu không có bài thi điện tử,
  tôi sẽ phải tự mình chấm hết mọi thứ
 • 4:31 - 4:34
  tôi không hề muốn lãnh trách nhiệm đó
 • 4:34 - 4:38
  hoặc tôi phải thuê người để đọc
  cho Norm Coombs nghe các bài thi.'
 • 4:38 - 4:40
  Tôi phải thừa nhận rằng
  mọi người đã không vui gì
 • 4:40 - 4:43
  khi nghe tôi nói những điều này,
 • 4:43 - 4:47
  nhất là tin Norm Coombs bị khiếm thị.
 • 4:47 - 4:48
  Khá là hài hước, và tôi nghĩ rằng
 • 4:48 - 4:51
  điều đó không ảnh hưởng gì
  đến việc họ chấp thuận ông ấy
 • 4:51 - 4:54
  ngay cả vào thời điểm đó.
 • 4:54 - 4:56
  Và rồi họ đồng ý
  làm theo gợi ý của chúng tôi
 • 4:56 - 5:00
  kết quả chính là khóa học
  có tính tiếp cận này
 • 5:00 - 5:04
  và khóa học từ xa này có thể nói
  đã kết thúc ngay sau học kỳ đầu tiên
 • 5:04 - 5:05
  nó được áp dụng
 • 5:05 - 5:07
  có người hỏi 'Sheryl,
  sau tất cả các công sức này
 • 5:07 - 5:10
  có bao nhiêu người khuyết tật
  thật sự đã theo hết khóa học?
 • 5:10 - 5:12
  Làm sao chúng ta biết nó hữu dụng?'
 • 5:12 - 5:15
  tôi đáp 'Tôi rất tự hào nói rằng
  chúng ta không thể biết
 • 5:15 - 5:17
  số lượng người khuyết tật theo học
 • 5:17 - 5:19
  vì chúng ta đã thiết kế
  cho nó cực dễ tiếp cận.
 • 5:19 - 5:21
  Người học có quyền giữ bí mật thông tin.
 • 5:21 - 5:24
  Không hẳn là được chào đón,
  nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
 • 5:24 - 5:28
  Nhưng tôi tự hào rằng, khóa học
  đầu tiên này có tính tiếp cận rất cao.
 • 5:28 - 5:30
  Khi áp dụng thiết kế phổ biến
  cho việc học trực tuyến,
 • 5:30 - 5:34
  ta cung cấp nhiều cách thức để học hỏi,
  tương tác, và trình bày kiến thức.
 • 5:34 - 5:36
  Đây là một bài viết chúng tôi đăng tải
 • 5:36 - 5:41
  về 20 mẹo để một khóa học
  trực tuyến có tính tiếp cận cao
 • 5:41 - 5:42
  nhất là với người khuyết tật.
 • 5:42 - 5:48
  Trong số đó, 9 mẹo nói về web,
  tài liệu, hình ảnh, video...
 • 5:48 - 5:50
  và 11 mẹo còn lại nói về
  phương pháp giảng dạy.
 • 5:50 - 5:55
  Khi tôi làm việc với những người
  ngại phải thừa nhận rằng
 • 5:55 - 5:59
  họ có thể áp dụng các phương thức
  kỹ thuật tăng tính tiếp cận,
 • 5:59 - 6:05
  tôi yêu cầu họ thật sự chú tâm
  hoặc hãy bắt đầu chọn một ít
 • 6:05 - 6:06
  để tăng tính tiếp cận cho khóa học.
 • 6:06 - 6:08
  Bài viết sẽ cho thấy cách người dạy
 • 6:08 - 6:10
  cần hợp tác với nhân viên kỹ thuật
 • 6:10 - 6:13
  cũng như với nhà thiết kế khóa học.
 • 6:13 - 6:15
  Tôi sẽ lướt qua những điều này
 • 6:15 - 6:17
  để các bạn hiểu sơ
 • 6:17 - 6:20
  những gì chúng tôi yêu cầu
  các nhân viên liên quan cần chú ý
 • 6:20 - 6:22
  trong khi tạo dựng
  các khóa học trực tuyến.
 • 6:22 - 6:26
  1. Đảm bảo hình thức thiết kế
  rõ ràng và thống nhất.
 • 6:26 - 6:28
  Đây là điều mà mọi người dạy phải làm
 • 6:28 - 6:30
  trình bày tài nguyên
  cho rõ ràng nhất có thể.
 • 6:30 - 6:35
  Tất nhiên, chúng cũng phải
  dễ tiếp cận với người khiếm thị.
 • 6:35 - 6:39
  2. Các tiêu đề phải được định dạng đúng,
  để mọi người đều tiếp cận được
 • 6:39 - 6:42
  thông qua SR để hiểu
  cấu trúc của thông tin bài học
 • 6:42 - 6:45
  thay vì chỉ dàn ra
  một loạt văn bản khô khan
 • 6:45 - 6:48
  từ đầu cho tới cuối.
 • 6:48 - 6:53
  3. Các liên kết phải được viết
  bằng từ ngữ dễ hiểu.
 • 6:53 - 6:57
  Người dùng SR sẽ cần phải
  xem qua một lượt mọi liên kết
 • 6:57 - 7:01
  và truy cập từng liên kết riêng biệt
 • 7:01 - 7:03
  để biết mình đang ở đâu
 • 7:03 - 7:06
  hay mình có cần tới nó hay không.
 • 7:06 - 7:11
  Nên nếu bạn để nguyên mọi
  liên kết của mình với cụm từ mẫu
 • 7:11 - 7:13
  'bấm vào đây'
 • 7:13 - 7:16
  dĩ nhiên người này có thể
  dùng SR đọc hết tất cả
 • 7:16 - 7:18
  nhưng thực tế họ chỉ nghe được là
 • 7:18 - 7:21
  'bấm vào đây' x4
 • 7:21 - 7:25
  Ngược lại, nếu từ ngữ được
  sử dụng chính xác cho mỗi liên kết
 • 7:25 - 7:28
  ví dụ 'trang web DO-IT'
 • 7:28 - 7:31
  vậy người dùng sẽ biết
  liên kết này dẫn tới đâu
 • 7:31 - 7:33
  và quyết định xem có nên
  truy cập vào không.
 • 7:33 - 7:35
  Rất đơn giản.
 • 7:35 - 7:39
  Không tốn thời gian gì nhiều cả
 • 7:39 - 7:42
  nhưng lại rất có ích cho người dùng SR.
 • 7:42 - 7:43
  4. PDF có thể khá nhập nhằn.
 • 7:43 - 7:48
  Chúng ta có thể sửa đổi nó,
  nhưng ngay từ đầu bạn phải tự hỏi mình
 • 7:48 - 7:50
  tại sao mình lại dùng PDF?
 • 7:50 - 7:51
  Đôi khi là bị bắt buộc,
 • 7:51 - 7:53
  vì PDF này có sẵn trên mạng.
 • 7:53 - 7:59
  Nhưng nếu bạn đang tạo bài giảng
  hay thời khóa biểu cho riêng mình
 • 7:59 - 8:01
  thì bạn có muốn nó ở dạng PDF không?
 • 8:01 - 8:04
  Hay bạn muốn sao chép nó
 • 8:04 - 8:08
  vào ngay hệ thống quản lý,
  ngay dưới dạng văn bản
 • 8:08 - 8:12
  và ứng dụng loại công cụ
  mình thích để khiến bài giảng
 • 8:12 - 8:17
  trở nên thống nhất và dễ hiểu hơn?
 • 8:17 - 8:19
  Đó là phương pháp của tôi.
 • 8:19 - 8:24
  5. Cung cấp diễn giải bằng văn bản
  đầy đủ nội dung của hình ảnh.
 • 8:24 - 8:28
  Hễ có hình ảnh thì phải có
  miêu tả bằng văn bản
 • 8:28 - 8:30
  và có nhiều loại hệ thống
  yêu cầu bạn phải làm điều này.
 • 8:30 - 8:33
  Tất nhiên khi không bắt buộc
 • 8:33 - 8:35
  thì đây vẫn là điều nên làm.
 • 8:35 - 8:36
  Có khi người ta nói rằng
 • 8:36 - 8:38
  'Chỉ có cái logo thôi.
 • 8:38 - 8:39
  Nó không có nghĩa gì cả.
 • 8:39 - 8:41
  Tại sao còn phải miêu tả?'
 • 8:41 - 8:44
  Câu trả lời là vì người khiếm thị
  đang học khóa học của bạn
 • 8:44 - 8:49
  không biết được hình này
  không có nghĩa gì cả.
 • 8:49 - 8:54
  Trên trang của DO-IT, chúng tôi
  miêu tả logo của mình là
 • 8:54 - 8:57
  'logo của DO-IT'.
 • 8:57 - 8:59
  Có ý kiến phải miêu tả kỹ hơn.
 • 8:59 - 9:01
  Có ý kiến trái ngược.
 • 9:01 - 9:04
  Nhưng quan trọng là mọi người đều
  hiểu được đây là một logo, cho nên
 • 9:04 - 9:07
  bản thân nó không mang
  ý nghĩa gì cần phải quá để tâm.
 • 9:07 - 9:11
  6. Dùng font chữ lớn và đậm, bố cục
  rõ ràng, và background trơn.
 • 9:11 - 9:15
  Với PowerPoint, chúng tôi giả định
  rằng thị giác của người học
 • 9:15 - 9:20
  ít nhiều đều bị suy yếu
  nên họ khó mà đọc hiểu
 • 9:20 - 9:23
  chúng ta phải tự động
  dùng chữ to và được tô đậm,
 • 9:23 - 9:27
  trên những slide có background trơn
  và bố cục thật rõ ràng.
 • 9:27 - 9:30
  7. Kết hợp màu sắc tương phản
 • 9:30 - 9:31
  Điều này khá dễ hiểu.
 • 9:31 - 9:34
  Đôi khi bạn thấy một trang web
  dùng chữ xanh nhạt trên nền xanh đậm.
 • 9:34 - 9:37
  Không biết người này nghĩ gì?
 • 9:37 - 9:41
  Và để tránh vấn đề về chứng mù màu
 • 9:41 - 9:44
  ví dụ, mù màu lục và đỏ
 • 9:44 - 9:47
  thật ra có nhiều tài nguyên đã được
  liệt kê để bạn xem thử tình huống này.
 • 9:47 - 9:51
  Rất dễ tìm.
 • 9:51 - 9:55
  8. Định vị đơn giản chỉ bằng bàn phím.
 • 9:55 - 9:56
  Nhiều khi bạn không thể làm gì nhiều
 • 9:56 - 9:59
  vì chính công cụ bạn dùng có vấn đề.
 • 9:59 - 10:03
  Nhưng có những thứ nằm trong
  vòng kiểm soát của bạn,
 • 10:03 - 10:04
  mà bạn cần biết tới.
 • 10:04 - 10:07
  Một điều quan trọng là bạn phải nhớ
 • 10:07 - 10:08
  và kiên trì tham gia
 • 10:08 - 10:13
  ví dụ một nhóm Canvas
  với quy mô lớn tới cả nước
 • 10:13 - 10:20
  từ đó làm sao cho phía Canvas và
  mọi người biết về tính tiếp cận.
 • 10:20 - 10:23
  Đó là tại sao bạn nên
  biết và hiểu về chúng.
 • 10:23 - 10:27
  9. Mọi video phải có phụ đề
  và diễn giải bằng âm thanh.
 • 10:27 - 10:31
  Đầu tiên là phụ đề. Diễn giải
  bằng âm thanh cũng quan trọng,
 • 10:31 - 10:34
  nhưng nếu video là do chính tay
  bạn tạo thì rất có thể
 • 10:34 - 10:41
  ngay từ đầu chúng đã có
  tính tiếp cận khá cao rồi.
 • 10:41 - 10:44
  Điều này cần có trình độ
  kỹ thuật nhất định.
 • 10:44 - 10:48
  Bạn có thể tìm hiểu thêm
  trên trang của Accessible IT
 • 10:48 - 10:51
  nhưng có thể bạn sẽ phải nhờ
  người có chuyên môn làm việc này.
 • 10:51 - 10:57
  10. Bảo đảm khóa học được thiết kế
  để phù hợp nhiều trình độ kỹ thuật.
 • 10:57 - 11:01
  Một điều rất đơn giản nhưng
  thường bị bỏ qua, đó là
 • 11:01 - 11:04
  có những công nghệ chúng ta quen dùng
 • 11:04 - 11:06
  nhưng ta lại không dạy cho
  học viên cách sử dụng chúng.
 • 11:06 - 11:12
  Một điều cần nhớ là dù có
  nhiều học viên sành công nghệ
 • 11:12 - 11:14
  thì có khi họ cũng chưa từng
  nghe qua loại mà ta dùng.
 • 11:14 - 11:18
  Đây có lẽ là lần đầu tiên
  họ dùng Canvas để học tập.
 • 11:18 - 11:20
  Nên hãy đề cập ngắn gọn
  về loại công nghệ bạn sử dụng
 • 11:20 - 11:23
  để dạy trong lớp học đó, và phải
  đi đâu để được giúp đỡ khi cần
 • 11:23 - 11:28
  làm rõ điều này trong thời khóa biểu
  hoặc các buổi học đầu tiên.
 • 11:28 - 11:31
  11. Nội dung phải được
  trình bày bằng nhiều hình thức.
 • 11:31 - 11:32
  nếu là video
 • 11:32 - 11:34
  thì nó phải được phụ đề,
 • 11:34 - 11:37
  nhưng tôi cũng cho rằng
 • 11:37 - 11:39
  ta nên có một phiên bản khác
 • 11:39 - 11:43
  vì nội dung sẽ hơi khác nhau
  khi ta thể hiện bằng văn bản
 • 11:43 - 11:45
  so với khi thể hiện trên video.
 • 11:45 - 11:49
  Thế nên những video của chúng tôi
  đi kèm với nhiều phụ lục khác nhau,
 • 11:49 - 11:54
  không hẳn là tờ rơi, nhưng nó
  đề cập đến nội dung của video.
 • 11:54 - 11:59
  Nội dung bên trong đó sẽ
  được viết bằng văn bản thông thường.
 • 11:59 - 12:03
  Lớp có video, nhưng có thêm
  phiên bản như thế rất có ích
 • 12:03 - 12:10
  có thể nó gắn liền với lớp học,
  cũng có thể là phụ lục riêng biệt.
 • 12:10 - 12:12
  Đó là ý tôi muốn nói trong mẹo này.
 • 12:12 - 12:15
  12. Biệt từ phải được xác định rõ
  cách viết và phát âm.
 • 12:15 - 12:20
  Nhớ là phải đánh vần từng từ,
  rồi giải thích nghĩa thật rõ ràng.
 • 12:20 - 12:22
  Nhất là chỉ dẫn và mục tiêu
  cần đạt được trong lớp đó.
 • 12:22 - 12:25
  Càng rõ ràng càng tốt.
 • 12:25 - 12:28
  Đôi khi ta sẽ thêm vào thời khóa biểu
 • 12:28 - 12:33
  những gì mà vốn dĩ không có,
  hoặc thuộc về phần khác.
 • 12:33 - 12:35
  Có khi ta nghĩ bài tập này
  chỉ cần một tuần để làm
 • 12:35 - 12:37
  nên ta đưa chỉ dẫn
  trong khi giảng dạy.
 • 12:37 - 12:39
  Nhưng có người sẽ cần
  nhiều hơn một tuần để làm
 • 12:39 - 12:41
  nên cần dời chỉ dẫn lên sớm hơn
 • 12:41 - 12:44
  và họ sẽ không bị phạt
  khi bắt đầu làm chúng từ sớm.
 • 12:44 - 12:47
  Nếu không thể bắt đầu ngay
  thì ít nhất học viên biết về nó,
 • 12:47 - 12:51
  bạn phải làm rõ ràng
  những nội dung này.
 • 12:51 - 12:53
  Dùng rubric hay những kỹ thuật khác nhau
 • 12:53 - 12:57
  để chắc chắn học viên biết
  mình cần phải làm những gì.
 • 12:57 - 13:01
  14. Các ví dụ và bài tập phải dễ
  liên hệ với đa dạng, số đông.
 • 13:01 - 13:04
  Hãy cân nhắc, không cần phải điều tra.
 • 13:04 - 13:09
  Hãy nghĩ đến những người có thể
  sẽ tham gia vào lớp học.
 • 13:09 - 13:12
  Có thể họ là người lớn tuổi,
  có cả nam lẫn nữ học viên,
 • 13:12 - 13:16
  một điều chắc chắn là sẽ có
  nhiều trường hợp đa dạng trong lớp,
 • 13:16 - 13:20
  dù họ là ai thì ta cũng
  phải đưa ra những ví dụ
 • 13:20 - 13:24
  dễ hiểu đối với mọi người.
 • 13:24 - 13:26
  15. Cung cấp đầy đủ cấu trúc
  và các công cụ đo lường khác.
 • 13:26 - 13:29
  Điều này rất cần thiết
  với lớp học trực tuyến.
 • 13:29 - 13:32
  16. Bạn phải cung cấp các
  cơ hội thật bình đẳng
 • 13:32 - 13:39
  ví dụ khi học trực tuyến,
  đôi khi sẽ có bài đọc bắt buộc
 • 13:39 - 13:43
  có người sẽ cần nhiều chỉ dẫn hơn
 • 13:43 - 13:46
  có người sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn,
 • 13:46 - 13:50
  nên tôi sẽ in hoa tên bài mở rộng đó
 • 13:50 - 13:53
  rồi đánh dấu trong ngoặc
  là 'không bắt buộc'
 • 13:53 - 13:56
  để những ai cần có thể
  tìm hiểu thêm nếu muốn.
 • 13:56 - 13:59
  Có thể họ cần thêm thông tin,
  hoặc muốn tìm thêm ví dụ.
 • 13:59 - 14:02
  Nhưng đó không phải là bắt buộc.
 • 14:02 - 14:07
  Học viên sẽ có trình độ khác nhau
 • 14:07 - 14:08
  và phong cách học cũng khác.
 • 14:08 - 14:11
  Nên thời gian họ cần để học
 • 14:11 - 14:12
  cũng đa dạng,
 • 14:12 - 14:17
  nhưng đồng thời, sẽ có người
  cần nhiều bài tập hơn thông thường.
 • 14:17 - 14:20
  17. Cung cấp đủ thời gian cho
  các hoạt động, dự án, thi cử.
 • 14:20 - 14:23
  Đa phần chúng có thể
  được quy định ngay từ đầu.
 • 14:23 - 14:26
  Một điều tôi thường làm
  khi dạy học trực tuyến là
 • 14:26 - 14:30
  yêu cầu người quản lý khóa học
 • 14:30 - 14:33
  mở quyền truy cập trước hạn một tuần.
 • 14:33 - 14:36
  Nếu được như vậy thì đa phần
 • 14:36 - 14:39
  sẽ gây ra khó khăn cho người dạy.
 • 14:39 - 14:42
  Vì sẽ có học viên bắt đầu
  sớm hơn mọi người khác.
 • 14:42 - 14:44
  Đây là vấn đề của tôi.
 • 14:44 - 14:48
  Không có nghĩa là học viên
  không nên bắt đầu sớm.
 • 14:48 - 14:50
  Có lẽ họ có việc bận trong
  vài tuần sau đó, cho nên
 • 14:50 - 14:52
  cần phải bắt đầu học sớm.
 • 14:52 - 14:54
  Nhưng phải làm rõ trong lớp
  đang thảo luận những gì
 • 14:54 - 14:56
  và khi nào đến những chủ đề khác
 • 14:56 - 14:59
  đó là điểm mà học viên
  không thể hoàn thành sớm được.
 • 14:59 - 15:02
  Và tôi luôn thông báo tới mọi người
 • 15:02 - 15:05
  là "Khóa học được mở sớm hơn
  1 tuần, bạn có thể bắt đầu sớm.
 • 15:05 - 15:07
  Nếu chưa bắt đầu thì bạn chưa bị muộn.
 • 15:07 - 15:08
  Vì hôm nay mới là khai giảng."
 • 15:08 - 15:11
  Nói cách khác, khóa học
  vẫn sẽ được kiểm soát
 • 15:11 - 15:15
  dù có một số đã bắt đầu trước.
 • 15:15 - 15:17
  18. Đánh giá và phản hồi đầy đủ
 • 15:17 - 15:19
  cũng như đưa ra chỉnh sửa khi cần.
 • 15:19 - 15:22
  Ví dụ, khi bạn đưa ra một dự án lớn
 • 15:22 - 15:24
  ít nhất hãy mời vài học viên tham dự
 • 15:24 - 15:26
  hỏi xem ý kiến của họ
 • 15:26 - 15:29
  và phản hồi từng phần hoặc toàn bộ,
  cho thấy rằng bạn sẵn sàng giúp đỡ
 • 15:29 - 15:31
  hoặc bạn có thể ghi hẳn vào yêu cầu là
 • 15:31 - 15:34
  học viên phải nộp bản tóm tắt
  những gì mình sẽ làm
 • 15:34 - 15:35
  vào một ngày nào đó nhất định.
 • 15:35 - 15:37
  Nếu không thì có lẽ sau khi học viên
 • 15:37 - 15:41
  đã hoàn thành dự án, bạn lại nói rằng
 • 15:41 - 15:45
  "Đây không phải là thứ được yêu cầu."
 • 15:45 - 15:48
  19. Về giao tiếp và hợp tác
 • 15:48 - 15:55
  20. Và cách đánh giá, đôi khi bạn
  có thể thông báo trước rằng bài thi
 • 15:55 - 15:58
  là cần chọn một trong
  ba đáp áp cho câu hỏi.
 • 15:58 - 16:02
  Rồi trình bày kiến thức
  theo ba cách khác nhau.
 • 16:02 - 16:04
  Hoặc dự án, tương tự như vậy.
 • 16:04 - 16:06
  Hoặc bạn có thể để học viên
  chọn loại dự án họ muốn làm.
 • 16:06 - 16:10
  Hoặc một cách khác là bao gồm
  nhiều loại kiểm tra khác nhau
 • 16:10 - 16:13
  vì đôi khi bạn sẽ muốn tất cả
  hiểu và làm theo một cách nhất định.
 • 16:13 - 16:17
  Nên bạn cần cả dự án lẫn trắc nghiệm
 • 16:17 - 16:21
  câu hỏi đúng sai, câu hỏi nhiều đáp án,
 • 16:21 - 16:24
  hoặc học viên phải tạo video
  tóm tắt nội dung mình học được v.v...
 • 16:24 - 16:27
  Chỉ cần hãy đảm bảo là có nhiều lựa chọn
 • 16:27 - 16:31
  để học viên được thoải mái
  và đạt kết quả cao ở cuối khóa học.
 • 16:31 - 16:37
  Đó là những điều cơ bản mà bạn
  có thể làm với khóa học trực tuyến
 • 16:37 - 16:41
  để khiến nó dễ tiếp cận hơn
  với học viên khuyết tật.
 • 16:41 - 16:44
  Không có gì là quá phức tạp cả.
 • 16:44 - 16:46
  Và thử thách tôi đặt ra cho mọi người
 • 16:46 - 16:48
  nhất là những ai nói rằng
  'Tôi không có thời gian rảnh'
 • 16:48 - 16:52
  là hãy đọc lướt qua bài viết này
  và chọn lấy một vài điều để làm.
 • 16:52 - 16:57
  Một vài điều mà họ có thể
  bắt tay thực hiện ngay.
 • 16:57 - 17:01
  Không ai không chọn được cái nào,
  và dù bạn chỉ làm một số ít trong đó
 • 17:01 - 17:06
  trong trường hợp bạn chưa để ý tới,
  khóa học của bạn cũng sẽ tốt hơn hẳn.
 • 17:07 - 17:11
  Để biết thêm về việc áp dụng thiết kế
  phổ biến trong học tập trực tuyến,
 • 17:11 - 17:15
  hãy truy cập trang AccessDL
  của Đại học Washington tại địa chỉ:
 • 17:32 - 17:36
  Bản quyền thiết lập năm 2017
  thuộc về Đại học Washington.
 • 17:37 - 17:41
  Nội dung trong video được phép sao chép
  vì các mục đích giáo dục phi lợi nhuận
 • 17:42 - 17:46
  với điều kiện ghi rõ nguồn.
タイトル:
20 mẹo cho giáo viên: Làm thế nào để khóa học trực tuyến dễ tiếp cận hơn
概説:

Ts. Sheryl Burgstahler, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Công nghệ về Tính tiếp cận kiêm nhà sáng lập DO-IT, đã có một buổi diễn giải về 20 mẹo - về cả công việc giáo dục lẫn công nghệ hỗ trợ - để giúp các giảng viên tăng tính tiếp cận cho khóa học của mình.

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
17:50

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions