Bulgarian subtitles

← st101 hw7 16 q Въпрос 16

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 10/31/2012 by Ina Stoycheva.

  1. Подредете следните разпръснати графики по коефициента им на корелация.
  2. Едно трябва да има най-ниския коефициент
  3. Четири трябва да има най-високия коефициент.
  4. Отбележете, че подреждате по коефициента, не по абсолютна стойност и знакът има значение