Return to Video

Giai Đoạn Thiết Kế Ở Locket

 • 0:01 - 0:04
  Xin chào, đây là Kaushik,
  đồng sáng lập Locket.
 • 0:04 - 0:09
  Kaushik, tôi muốn hỏi anh một chút
  về cách xử lý nhanh chóng
 • 0:09 - 0:13
  và cách thử nghiệm người dùng để
  chắc chắn làm ra sản phẩm tốt?
 • 0:13 - 0:14
  Ồ, rất sẵn lòng.
 • 0:14 - 0:17
  Một khi đã nghĩ ra đặc tính sản phẩm
 • 0:17 - 0:21
  hoặc thứ gì đó ta muốn tạo ra,
  hãy thử nghiệm dựa trên cơ sở người dùng.
 • 0:21 - 0:24
  Ta nhanh chóng liệt kê
  tất cả các hành động.
 • 0:24 - 0:27
  Sau đó, chúng tôi thảo luận
  với những người thân,
 • 0:27 - 0:29
  và nhận phản hồi từ họ.
 • 0:29 - 0:31
  Làm như vậy nhiều lần và
  liên tục sửa đổi.
 • 0:31 - 0:37
  Chúng tôi bắt đầu từ tính năng
  rất, rất nhỏ ngoài ứng dụng hiện tại
 • 0:37 - 0:39
  hay tạo một MVP rất nhỏ.
 • 0:39 - 0:44
  Rồi thử nghiệm công nghệ từ
  người dùng, nhận phản hồi,
 • 0:44 - 0:47
  theo dõi chỉ số và xem
  chiều hướng có tích cực không.
 • 0:47 - 0:51
  Nếu là tích cực, chúng tôi dùng nó,
 • 0:51 - 0:54
  cải thiện thêm hoặc loại bỏ
  các tính năng không ổn.
 • 0:55 - 0:59
  Và đó là cách xử lý
  để có thể phát hành thử nghiệm.
 • 0:59 - 1:05
  Anh đã nói về cách anh liên hệ
  với bạn và mọi người trong mạng lưới.
 • 1:05 - 1:11
  Có người dùng cụ thể khác anh sẽ theo đuổi
  để đảm bảo rằng có sự đa dạng
 • 1:11 - 1:15
  trong nhân khẩu, hay ai đó cụ thể
  có dùng loại điện thoại nhất định?
 • 1:15 - 1:17
  Điều đó phụ thuộc hoàn toàn
  vào loại ứng dụng.
 • 1:17 - 1:20
  Ví dụ nếu bạn sẽ phát hành
  một ứng dụng cho sinh viên
 • 1:20 - 1:23
  thì chủ yếu xem loại điện thoại
  mà họ đang dùng.
 • 1:23 - 1:27
  Và quan trọng là loại
  ứng dụng họ đang dùng.
 • 1:27 - 1:32
  Dựa trên sở thích của họ với giao diện
  người dùng, cũng như cách dùng.
 • 1:34 - 1:38
  Ta sẽ có tính năng và tổ chức chúng
  theo cách có thể thu hút họ.
 • 1:38 - 1:41
  Và ta cần đảm bảo rằng
  giao diện linh hoạt
 • 1:41 - 1:44
  và phải tập trung vào nhóm
  nhân khẩu cụ thể đó.
 • 1:44 - 1:48
  Ví dụ, nếu bạn đang nhắm mục tiêu
  vào nhóm tầm trung tuổi 40
 • 1:48 - 1:51
  thì không cần sản phẩm
  màu mè hay hoạt ảnh.
 • 1:51 - 1:54
  Nhưng nếu ta hướng tới
  đối tượng tầm 14 hoặc 15,
 • 1:54 - 1:57
  thì cần phải rất hấp dẫn và thú vị.
 • 1:57 - 2:02
  Dựa trên các đặc điểm này,
  ta có danh sách công việc
 • 2:02 - 2:07
  ta cần cố gắng để thu hút
  mọi người và xem cách họ dùng
 • 2:07 - 2:11
  hay cách họ phản hồi
  và từ đó tạo sản phẩm tốt.
タイトル:
Giai Đoạn Thiết Kế Ở Locket
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
UD509 - Product Design
Duration:
02:11

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions