Vietnamese 字幕

← 01-29 ListView and Recycling

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 1 created 07/10/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. The ListView bắt đầu bằng cách yêu cầu một view cho mỗi item hiển thị
 2. tuy nhiên rất nhiều bạn có thể xếp nó cho vừa màn hình.
 3. Nó cũng tạo 1 cặp ở cả 2 hướng để đảm bảo ta có thể cuộn
 4. mà không cảm thấy bị giật khi một view mới được tạo ra.
 5. Sau đó nó tạo một items mới vừa kịp lúc đó.
 6. Vì vậy dòng tiếp theo sẽ bị ẩn đi với người dùng.
 7. do đó nếu người dùng không cuộn cho đến cuối của list,
 8. ListView sẽ không bao giờ request view đó từ adapter.
 9. Nhưng đó mới chỉ là nửa chặng đường.
 10. Như bạn có thể thấy, nếu ta tiếp tục cuộn,
 11. ta có khả năng giữ lại những views đã được tạo,
 12. thậm chí khi nó đã biến mất khỏi màn hình,
 13. cuối cùng nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng trong việc sử dụng bộ nhớ
 14. và hiệu suất giống như khi ta tạo tất cả views
 15. ngay từ đầu.
 16. Giải pháp là "tái chế" mỗi view khi nó đã bị cuộn khỏi màn hình,
 17. cho phép nó được sử dụng lại khi ta cần xem một item khác
 18. khi nó hiện ra từ trên hay dưới màn hình.
 19. Vì vậy thay vì phải tạo và giữ nó trong bộ nhớ
 20. mỗi item của list khi xuất hiện,
 21. ta chỉ cần tạo một "creation step" cho số lượng items đang hiển thị
 22. và một cặp ở cả 2 đầu.
 23. Sau đó, mỗi khi một item mới hiển thị,
 24. ta chỉ cần update dữ liệu được hiển thị ở một trong những item trong recycle bin của chúng ta.
 25. Kết quả?
 26. Tốn ít bộ nhớ hơn, cảm giác cuộn mượt hơn, và ít view phải quản lý hơn
 27. khi bạn phải tự làm lấy.
 28. Cách làm "recycling" này cũng được bổ sung
 29. qua toàn bộ classes có nguồn gốc AdapterView , như GridView hay ListView,
 30. nó cũng giới thiệu luôn lý do mà adapter isn't built
 31. directly into these controls themself.
 32. Bằng cách để nó tách rời nhau,
 33. adapter quyết định cách để hiển thị mỗi thành phần của dữ liệu,
 34. trong khi adapter view phải tự thực hiện
 35. trách nhiệm điều khiển cách mỗi thành phần được hiện ra.
 36. có thể là một list hay một gird trong những trường hợp cụ thể