Vietnamese 字幕

← 09-25 Screen Density Size

埋め込みコードを取得する
10言語

Showing Revision 1 created 08/03/2015 by Thanh Pham.

 1. Nexus One có 3.7 inch,
  và Nexus 5, có 4.9 inch
 2. vì thế chúng đều thuộc
  kích cỡ bình thường
 3. Nexus One có mật độ điểm ảnh là 252
  là HDPI
 4. trong khi Nexus 5, được ra mắt 3 năm sau Nexus One
 5. có mật độ điểm ảnh cao hơn,
  445 điểm trên inch
 6. Nó là XXDPI