Return to Video

How To Vote In Mississippi 2020

 • 0:00 - 0:04
  [NHẠC YÊU NƯỚC]
 • 0:04 - 0:05
  Xin chào Mississippi!
 • 0:05 - 0:07
  Nếu muốn bỏ phiếu,
  đầu tiên, quý vị sẽ phải ghi danh.
 • 0:07 - 0:09
  Nếu không chắc liệu
  mình đã ghi danh hay chưa
 • 0:09 - 0:11
  quý vị có thể vào đường dẫn
  trong phần mô tả
 • 0:11 - 0:12
  để kiểm tra trạng thái ghi danh của mình.
 • 0:12 - 0:13
  Nếu chưa đăng ký ghi danh,
 • 0:13 - 0:16
  hoặc nếu chuyển nơi ở hoặc
  đổi tên từ sau lần cuối bỏ phiếu
 • 0:16 - 0:19
  quý vị sẽ phải điền một đơn xin ghi danh mới
  và gửi đi
 • 0:19 - 0:20
  qua đường bưu điện với tem.
 • 0:20 - 0:22
  Quý vị có thể in mẫu đơn xinh ghi danh
  từ đường dẫn dưới đây
 • 0:22 - 0:24
  và gửi qua đường bưu điện cho viên chức bầu cử quận của quý vị
 • 0:24 - 0:28
  hoặc lấy đơn tại Nha Lộ Vận, bất kỳ Cơ quan
  Chính quyền Tiểu bang hoặc Văn phòng Chính phủ,
 • 0:28 - 0:31
  hoặc văn phòng của viên chức bầu cử
  nếu quý vị không có truy cập tới máy in.
 • 0:31 - 0:35
  Dù bằng cách nào, hãy đảm bảo ghi danh trước hoặc trong ngày 2 tháng 10 nếu muốn bỏ phiếu vào tháng 11.
 • 0:35 - 0:36
  Một khi đã ghi danh, quý vị có thể bỏ phiếu!
 • 0:36 - 0:39
  Hầu hết quý vị sẽ đến nơi bầu cử vào ngày 3 tháng 11
 • 0:39 - 0:43
  Nhưng nếu quý vị là người khuyết tật hoặc sẽ không có mặt tại quận nơi mình sinh sống vào ngày bầu cử,
 • 0:43 - 0:44
  quý vị có thể xin bỏ phiếu vắng mặt.
 • 0:44 - 0:46
  Tuy nhiên lại không có đơn để điền trên mạng cho việc này.
 • 0:46 - 0:49
  Quý vị sẽ phải tìm thông tin liên lạc của viên chức bầu cử thành phố hoặc quận
 • 0:49 - 0:50
  dùng đường dẫn dưới đây.
 • 0:50 - 0:51
  Và gửi thư, gọi điện cho họ
 • 0:51 - 0:54
  hoặc đến tận nơi để yêu cầu một lá phiếu vằng mặt
 • 0:54 - 0:56
  giữa ngày 17 tháng 9 và ngày bầu cử.
 • 0:56 - 0:58
  Hãy làm điều này càng sớm càng tốt,
 • 0:58 - 1:00
  để quý vị có đủ thời gian nhận lá phiếu trong hòm thư.
 • 1:00 - 1:01
  Điền lá phiếu theo ý của quý vị
 • 1:01 - 1:03
  và gửi lại trước ngày 3 tháng 11.
 • 1:03 - 1:04
  Với những người khác, quý vị có thể tới địa điểm bỏ phiếu
 • 1:04 - 1:07
  trong thời gian từ 7 giờ sáng đến
  7 giờ chiều ngày 3 tháng 11.
 • 1:07 - 1:10
  Trong phần mô tả cũng có kèm theo một đường dẫn giúp quý vị tra cứu địa điểm bỏ phiếu cần đến.
 • 1:10 - 1:11
  Quý vị sẽ cần mang theo một giấy tờ nhận dạng có gắn ảnh
 • 1:11 - 1:13
  ví dụ như giấy phép lái xe, thẻ căn cước do tiểu bang cấp, hộ chiếu
 • 1:13 - 1:16
  thẻ sinh viên của trường đại học hoặc cao đẳng tại Mississipi,
 • 1:16 - 1:19
  giấy phép sử dụng súng, thẻ căn cước quân nhân hoặc thẻ căn cước bộ lạc.
 • 1:19 - 1:21
  Nếu không có bất cứ giấy tờ nào như trên,
  quý vị có thể lấy một thẻ nhận dạng cử tri tự do
 • 1:21 - 1:24
  tại ...
  trong giờ hành chính,
 • 1:24 - 1:26
  Địa chỉ và giờ làm việc có trong
  trong đường dẫn dưới đây
 • 1:26 - 1:28
  cũng như trang web nhận dạng cử tri của tiểu bang.
 • 1:28 - 1:30
  Vậy, quý vị có thể tìm kiếm thông tin liên lạc nếu có bất kỳ câu hỏi
 • 1:30 - 1:33
  hoặc cần trợ giúp để lấy thẻ nhận dạng cử tri gần đến ngày bầu cử.
 • 1:33 - 1:35
  Quý vị có thể vào đường dẫn trong phần mô tả để xem lá phiếu mẫu.
 • 1:35 - 1:37
  Quý vị sẽ biết được tất cả những gì có thể bầu.
 • 1:37 - 1:39
  Quý vị không cần điền đủ từng mục trên lá phiếu.
 • 1:39 - 1:41
  Quý vị có thể để trống nếu muốn.
 • 1:41 - 1:43
  Nhưng các cuộc bầu cử ở địa phương bạn khá là quan trọng.
 • 1:43 - 1:45
  nên rất đáng để xem trên phiếu bầu có gì
  trước khi đi bỏ phiếu.
 • 1:45 - 1:47
  Quý vị có thể thậm chí chụp màn hình hoặc in ra và mang theo
 • 1:47 - 1:49
  đến địa điểm bỏ phiếu để không quên mình muốn bỏ phiếu như thế nào.
 • 1:49 - 1:51
  Nếu quý vị có dự định bỏ phiếu vào năm nay,
  thì tốt nhất
 • 1:51 - 1:53
  quý vị nên lên kế hoạch bỏ phiếu ngay bây giờ
 • 1:53 - 1:55
  từ việc ngày nào quý vị sẽ đăng ký
 • 1:55 - 1:57
  đến việc quý vị sẽ bỏ phiếu trực tiếp hay vắng mặt,
 • 1:57 - 1:59
  loại giấy tờ tùy thân nào quý vị sẽ dùng và chúng đang ở đâu.
 • 1:59 - 2:02
  Thậm chỉ cả mấy giờ quý vị sẽ đến bỏ phiếu
  và sẽ đi bỏ phiếu bằng cách nào.
 • 2:02 - 2:05
  Viết lại, cho vào ứng dụng ghi chú,
  nhắn cho một người bạn những điều này.
 • 2:05 - 2:07
  Hãy lập kế hoạch để
  không có điều bất ngờ nào cản trở
 • 2:07 - 2:09
  quý vị tham gia bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11.
 • 2:09 - 2:11
  Tất cả đường dẫn quý vị cần để kiểm tra
  tình trạng ghi danh
 • 2:11 - 2:12
  và địa điểm bỏ phiếu
  có trong phần mô tả.
 • 2:12 - 2:14
  Cảm ơn quý vị đã tham gia bỏ phiếu!
 • 2:14 - 2:16
  Cách Bỏ Phiếu ở Mọi Bang
  được sản xuất bởi Complexly
 • 2:16 - 2:18
  Hợp tác với
  The MediaWise Voter Project,
 • 2:18 - 2:21
  do The Poynter Institute chỉ đạo
  và Facebook hỗ trợ.
タイトル:
How To Vote In Mississippi 2020
概説:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:24

Vietnamese subtitles

改訂 Compare revisions