Return to Video

چگومه در سال 2020 در میسیسیپی رای دهیم

 • 0:00 - 0:04
  [موسیقی]
 • 0:04 - 0:05
  سلام میسیسیپی
 • 0:05 - 0:07
  اگر می‌خواهید رای بدهید، ابتدا، شما باید ثبتِ نام کنید
 • 0:07 - 0:09
  اگر شما هنوز مطمئن نیستید، و یا قبلا ثبتِ نام کرده‌اید
 • 0:09 - 0:11
  بر روی لینک موجود در توضیحات زیر این ویدئو کلیک کنید
 • 0:11 - 0:12
  تا بتوانید وضعیتِ ثبتِ نامِ خود را مشاهده کنید
 • 0:12 - 0:13
  اگر تا به حال هنوز ثبتِ نام نکردید
 • 0:13 - 0:16
  و یا اینکه از دفعه قبلی که رای دادید، خانه خود را عوض کرده‌اید و یا نامِ خود را عوض کرده‌اید
 • 0:16 - 0:19
  شما باید فرم ثبتِ نام جدید را پر کرده و آن را پست نمایید
 • 0:19 - 0:20
  مانند استمپ (مهر)
 • 0:20 - 0:22
  شما ابتدا باید با استفاده از لینک زیر فرم آن را دانلود کنید
 • 0:22 - 0:24
  و سپس آن را برای کارمندِ مربوطه در منطقه خود (county circuit clerk) پست نمایید
 • 0:24 - 0:28
  و یا اینکه، فرم کاغذی را از اداره خدمات ماشینها (dmv)، و یا از مراکز خدمات ایالتی و یا فدرال دریافت کنید
 • 0:28 - 0:31
  و یا اینکه اگر به پرینتر دسترسی ندارید، میتوانید آن را از کارمند خدمات موجود در منطقه خود (county circuit clerk) دریافت کنید.
 • 0:31 - 0:35
  به هر حال، حتما مطمئن شوید که تا ۲ اکتبر ثبتِ نام شما انجام شده باشد تا بتوانید در نوامبر رای بدهید
 • 0:35 - 0:36
  بعد از ثبتِ نام، شما میتوانید رای بدهید
 • 0:36 - 0:39
  برای بیشترِ مردم این بدان معنی هست که شما در سوم نوامبر به سمتِ صندوق رای، برایِ رای دادن خواهید رفت
 • 0:39 - 0:43
  ولی اگر شما معلول هستید و نمیتوانید در زمان رای گیری در منطقه محلِ زندگی خود باشید
 • 0:43 - 0:44
  میتوانید به عنوانِ یک رای دهنده غایب اقدام کنید (vote absentee)
 • 0:44 - 0:46
  برای این کار فرمِ آنلاین موجود نیست
 • 0:46 - 0:49
  برای این کار شما باید با کارمندِ مربوطه در منطقه محلی خود (county circuit clerk) و یا منطقه شهری خود (municipal) ارتباط بگیرید
 • 0:49 - 0:50
  این کار را از طریق لینکِ زیر میتوانید انجام دهید
 • 0:50 - 0:51
  میتوانید به آنها نامه بنویسید، به آنها زنگ بزنید
 • 0:51 - 0:54
  و یا به صورت حضوری در دفترِ کاری آنها حضور پیدا کنید و از آنها درخواست رایِ غیرِ حضوری نمایید (absentee ballot)
 • 0:54 - 0:56
  مابینِ ۱۷ سپتامبر و روز رای گیری
 • 0:56 - 0:58
  مابینِ ۱۷ سپتامبر و روز رای گیری
 • 0:58 - 1:00
  چرا که شما زمانِ کافی خواهید داشت که که بتوانید رای خود را پست نمایید
 • 1:00 - 1:01
  آن را بر طبق زمان بندی خود پر کرده
 • 1:01 - 1:03
  و آن را قبل از سوم نوامبر پست کنید
 • 1:03 - 1:04
  برای بقیه افراد، شما میتوانید به پای صندوقِ رای بروید
 • 1:04 - 1:07
  مابینِ ۷ صبح تا ۷ شب در روز سوم نوامبر
 • 1:07 - 1:10
  همچنین با استفاده از لینک موجود در توضیحاتِ ویدئو میتوانید ببینید که کجا باید رای بدهید
 • 1:10 - 1:11
  شما باید یک کارت شناسایی عکس در با خود بیاورید
 • 1:11 - 1:13
  مانند گواهینامه رنندگی، پاسپورت، کارتِ شناسایی مخصوصِ ایالت،
 • 1:13 - 1:16
  کارتِ دانشجویی از کالج و یا دانشگاه در میسیسیپی،
 • 1:16 - 1:19
  کارتِ مجوز حملِ اسلحه، و یا کارتِ شناسایی قبیلهٔ خود.
 • 1:19 - 1:21
  اگر هیچ کدام از آنها را ندارید میتوانید یه کارتِ رای دهنده به صورتِ مجانی دریافت کنید
 • 1:21 - 1:24
  آن را از کارمندِ منطقه محلی خود (county circuit clerk) در طولِ ساعت کاری از دفتر او دریافت کنید
 • 1:24 - 1:26
  محل دفتر و ساعت کاری آنها را میتوانید از طریق لینکِ زیر دریفت نمایید
 • 1:26 - 1:28
  آن را همچنین میتوانید از وبسایتِ کارتِ شناساییِ رای دهندگان دریافت کنید
 • 1:28 - 1:30
  شما میتوانید آدرس و اطلاعات ارتباطی آنها را در آن جست و جو کنید و یا سوالات خود را بپرسید
 • 1:30 - 1:33
  همچنین اگر در روزهای نزدیک به رای گیری، به کمک جهت دریافت کارتِ شناسایی رای دهندگان (voter ID) نیاز دارید، میتوانید از این وبسایت استفاده کنید
 • 1:33 - 1:35
  با استفاده از این لینک، میتوانید به یک نمونه صندوق رای گیری دسترسی پیدا کنید
 • 1:35 - 1:37
  و ببینید برای چه چیز هایی میتوانید رای بدهید
 • 1:37 - 1:39
  شما مجبور نیستید به همه موارد موجود در صندوق رای، رای بدهید
 • 1:39 - 1:41
  اگر مایل نیستید، میتوانید جلوی مواردی را که به آن تمایل ندارید، خالی بگذارید
 • 1:41 - 1:43
  ولی انتخابات محلی نیز میتواند مهم باشد
 • 1:43 - 1:45
  بنا بر این، اگر مایل هستید، میتوانید آن‌ها را نیز بررسی نمایید
 • 1:45 - 1:47
  شما همچنین میتوانید از طریق کامپیوتر از صفحه آن عکس گرفته، آن را پرینت کرده و
 • 1:47 - 1:49
  آن را به محلِ رای گیری بیاورید، تا چیزی را فراموش نکنید
 • 1:49 - 1:51
  اگر می‌خواهید امسال رای بدهید، بهترین کار این است که،
 • 1:51 - 1:53
  همین الان برایِ رای دادن برنامه ریزی کنید
 • 1:53 - 1:55
  بدانید که چه روزی می‌خواهید ثبتِ نام کنید
 • 1:55 - 1:57
  بدانید که آیا می‌خواهید که حضوری رای دهید و یا اینکه می‌خواهید رایِ غیرِ حضوری بدهید
 • 1:57 - 1:59
  بدانید که چه کارتِ شناسایی می‌خواهید باخود ببرید
 • 1:59 - 2:02
  بدانید چه زمانی می‌خواهید رای بدهید و چگونه می‌خواهید به آنجا بروید
 • 2:02 - 2:05
  آن را بنویسید، در app گوشی خود آن را ذخیره کنید، و یا اینکه برای دوستِ خود بفرستید
 • 2:05 - 2:07
  برنامه ریزی کنید تا اتفاقات غیرِ منتظره شما را از رای دادن باز ندارد
 • 2:07 - 2:09
  تا شما نیز یکی از افراد سوم سپتامبر باشید
 • 2:09 - 2:11
  همه لینک هایی شما برای ثبتِ نام
 • 2:11 - 2:12
  و محلِ رای دادن به آن احتیاج دارید در توضیحات این ویدئو موجود است
 • 2:12 - 2:14
  از رای دادنِ شما متشکریم
 • 2:14 - 2:16
  برنامه "چگونه در هر ایالت رای بدهید"
 • 2:16 - 2:18
  با همکاری پروژه MediaWise Voter تهیه شده است
 • 2:18 - 2:21
  که توسط موسسه Poynter و Facebook پشتیبانی شده است
タイトル:
چگومه در سال 2020 در میسیسیپی رای دهیم
概説:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:24

Persian subtitles

改訂 Compare revisions