Return to Video

Summary

 • 0:00 - 0:03
  Chúc mừng các bạn vừa hoàn thành bài 1.
 • 0:03 - 0:07
  của lớp học này.
 • 0:07 - 0:10
  Vậy là tôi vừa trình bày những ứng dụng chính
 • 0:10 - 0:13
  của TTNT,
 • 0:13 - 0:18
  cũng như những định nghĩa của tác nhân thông minh,
 • 0:18 - 0:24
  cung cấp cho các bạn 4 thuộc tính chủ chốt của các tác nhân đó
 • 0:24 - 0:31
  (-----tính ngẫu nhiên, liên tục, và đối lập),
 • 0:31 - 0:34
  Tôi cũng đã đi qua phần các nguồn gốc và cách quản lý tính bất định,
 • 0:34 - 0:40
  và cũng ngắn gọn đề cập khái niệm toán học về hữu tỷ.
 • 0:40 - 0:45
  Rõ ràng là tôi chỉ khái quát các vấn đề này
 • 0:45 - 0:49
  nhưng trong suốt quá trình học các bạn sẽ đào sâu vào chúng
 • 0:49 - 0:51
  và tìm hiểu sâu hơn
 • 0:51 - 0:55
  về yêu cầu để xây dụng 1 hệ thống TTNT thông minh thực sự.
 • 0:55 -
  Cám ơn.
タイトル:
Summary
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
CS271 - Intro to Artificial Intelligence
Duration:
0:57
Amara Bot added a translation

Vietnamese subtitles

改訂