Return to Video

Summary

 • 0:00 - 0:03
  Па, честитки, само што ја завршивте првата лекција.
 • 0:03 - 0:07
  Само што ја завршивте првата лекција од овој курс,
 • 0:07 - 0:10
  каде што ви кажав за клучни примени
 • 0:10 - 0:13
  на вештачката интелигенција,
 • 0:13 - 0:18
  ви кажав за дефиницијата на интелигентен агент,
 • 0:18 - 0:24
  ви дадов 4 клучни атрибути на интелигентните агенти
 • 0:24 - 0:31
  Делумна видливост, стохастика, континуирани околини и непријателски природи.
 • 0:31 - 0:34
  Зборував за изворите и управувањето со несигурноста
 • 0:34 - 0:40
  и на кратко го спомнав математичкиот концепт на рационалност.
 • 0:40 - 0:45
  Очигледно, само ги допрев овие прашања површно,
 • 0:45 - 0:49
  но со тек на курсот ќе нурнете во секоја од нив
 • 0:49 - 0:51
  и ќе научите многу повеќе за тоа
 • 0:51 - 0:55
  што е потребно за да се направи навистина интелигентен ВИ систем.
 • 0:55 -
  Ви благодарам.
タイトル:
Summary
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
CS271 - Intro to Artificial Intelligence
Duration:
0:57
Amara Bot added a translation

Macedonian subtitles

改訂