Return to Video

Summary

 • 0:00 - 0:03
  Təbriklər, siz birinci fəsli bitirdiniz.
 • 0:03 - 0:07
  Siz birinci fəsli bitirdiniz,
 • 0:07 - 0:10
  hansı ki, süni intellektin sizə açar (əsas) applicationları haqqında
 • 0:10 - 0:13
  danışmışdım,
 • 0:13 - 0:18
  Mən sizə intelligent agentin tərifi haqqında danışmışdım,
 • 0:18 - 0:24
  mən siz intelligent agentin 4 vacib attributunu təqdim etmişdim.
 • 0:24 - 0:31
  (yarı müşahidəedilə bilən, stoxastik, kəsilməz müstəvilər və adversal təbiət),
 • 0:31 - 0:34
  Mən qeyri müəyyənliyin mənbələri və idarə edilməsini müzakirə etdim,
 • 0:34 - 0:40
  və mən rasiyonallığın riyazi konseptini nəzərə çatdırdım.
 • 0:40 - 0:45
  Aydındır ki, mən bu məsələlərə səthi toxundum,
 • 0:45 - 0:49
  amma bu dərs davam etdikcə siz bunların dərininə gedəcəksiniz
 • 0:49 - 0:51
  və onlar haqqında çox öyrənəcəksiniz
 • 0:51 - 0:55
  Bunları həqiqi ağıllı (intelligent) Aİ sistem nə etdiyini öyrənəcəksiniz.
 • 0:55 -
  Çox sağolun.
タイトル:
Summary
Video Language:
English
Team:
Udacity
プロジェクト:
CS271 - Intro to Artificial Intelligence
Duration:
0:57
alismayilov added a translation

Azerbaijani subtitles

改訂